Waffelaert, Monseigneur
Kurt HIMPE, Het geval Sarre. Monseigneur Waffelaert en het Vlaams-nationalisme, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 16-24

Waffen-SS
Gabriël VERBEKE, Het arrondissement Roeselare-Tielt. Waffen-SS. Vlaams Legioen. Sturmbrigade Langemarck, Kortrijk, Groeninghe, 1995, 207 p.

wal
Antoon VANDROMME, De halle en de Wal in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 27-38.

Walburge, zuster
Antoon VANDROMME, De kleuterklas van zuster Walburge in 1927-1928, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 35-36, een klasfoto met wat commentaar, vergiste zich waar hij de zuster in de Engelbewaarder plaatste, want het ging om de Avé Maria (rechtzetting in Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 43).

Wallaert, Maria
Bart VERHAEGHE, Studie van drie vrouwen in de Izegemse gemeentepolitiek, niet-gepubliceerde semniarieoefening 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1994-1995, 36 p.

Wallemote
Raf VANDENBERGHE, de kastelen op de Bosmolens en hun bewoners, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 30-36

wandelclub
Raf VANDENBERGHE, Dertig jaar "Wandelclub Izegem", Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 5-20.
’t Bottientje. Tweemaandelijkse uitgave van Wandelclub De Mandelstappers Emelgem, Sedert 1995.

wandelpad
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, S.l., 1989, 38 p. gefotokopieerd
Izegemse wandelpaden, S.l., s.d., 50 p. gestencild.
Roger Clauspad-Kastelenwandeling, S.l., stadsbestuur, s.d., 16 p. gestencild.

wapenschild
Ernest WARLOP, Het wapen en de vlag van Izegem, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 203-211, met verdere literatuursverwijzing;
Antoon VANDROMME, Ons stadswapen, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 3-16
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256
Antoon VANDROMME, Stadszegels van vroeger, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 147-148
Antoon VANDROMME, Het heraldisch raadsel op de Sanderuskaart van 1641, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 37-40.
Max SERVAIS, Wapenboek van de Provinciën en gemeenten van België, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1955, 1080 p., met name p. 979, het schild zelf p. 127.

waterbeheersing
J. CASTELEYN en G. DECLERCQ, Waterbeheersingswerken Babilliebeek te Izegem, Provinciale Technische Dienst, 1995, 9 p. Er bestaat ook, zelfde auteurs en titel, een Toelichtingsnota, 7 p. met zowat dezelfde inhoud.

 

waterkasteel

Antoon VANDROMME, Het waterkasteel, Ten Mandere nr. 128, 44/1, 2004, p. 11-20.

waterloop
J. CASTELEYN en G. DECLERCQ, Waterbeheersingswerken Babilliebeek te Izegem, Provinciale Technische Dienst, 1995, 9 p. Er bestaat ook, zelfde auteurs en titel, een Toelichtingsnota, 7 p. met zowat dezelfde inhoud.
Antoon VANDROMME, Dertig km natuurlijke waterlopen te Izegem, Ten Mandere nr. 9/1, 1969, p. 62-64.

waterput
Bertrand NOLF, De waterput op de Grote Markt van Izegem, Ten Mandere nr. 145, 49/3, 2009, p. 57-58.

watersnood: zie overstroming

watersportvereniging
I.W.V. Gids. Een uitgave van de Izegemse Watersportvereniging, jg. 23, 1997, is een speciaal nummer, omdat de vereniging toen aan zijn zilveren jubileum toe was.
Bart BLOMME, Eerste steen voor I.V.W.-lokaal te Izegem, Mandeldal, 3de jg. nr. 11 p. 3.

weerstand
P. COCLE, West-Vlaanderen in de bezetting, Roeselare, Roularta, 1984, 205 p. Zie voor Izegem p. 36, 72, 90, 92, 143, 144 en vnl. 145-149, voor Emelgem p. 49, 79 en 90 en voor Kachtem p. 90 en 143.
In P. COCLE, West-Vlaanderen in mei '40, Roeselare, Roularta, 224 p. wordt geen apart hoofdstukje besteed aan Izegem (wel p. 202 de lijst van gesneuvelde Izegemnaren).
Onze weg. Het onafhankelijkheidsfront, S.l., s.d., ongepagineerd, vaak slechts gefotokopieerde krantenknipsels, met nogal wat bijdragen over of van Gerard Windels.
Gabriël VERBEKE, Roeselare '40-'44. Verzet, bezetting en bevrijding, Standaard Boekhandel, 1992, 158 p.
Robrecht VANHAEZEBROUCK, Camille Omer Dewulf, Opfer eines Todesmarches bei Albersrieth, in Oberpfälzer Heimat, 56.band - 2012 p. 199-208.

weeshuis
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32.
Bernadette VANCOMPERNOLLE, Van wezen en weeshuizen in Groot-Izegem, eigen beheer, 2006, 30 p.

weggevoerden
N.V.W Bode. Driemaandelijks tijdschrift. Het vervangt sedert 1995 de vroegere losse berichten en omzendbrieven.

wegwijzer
Twee Vlaamse nijverheidssteden. Roeselare-Izegem. Wegwijzer met commerciële en administratieve inlichtingen. Brugge, A. en G. Claus, [1947], 320 p., waarvan p. 253-294 over Izegem en p. 309-310 over Kachtem
Izegem, S.l., [1965?], [16] p.
Adresboek Izegem-Kachtem, Izegem, Internationale dienst persuittreksels, [1965], 214 p.
Stad Izegem. Wegwijzer voor gemeentelijke diensten, instellingen en verenigingen aangeboden door het gemeentebestuur 31-12-1968, [Izegem, Stadsbestuur, 1968], 65 p.
Stad Izegem. Uw bestuur dichterbij, S.l., 1978, 52 p.
Izegem-Kachtem, uw handelsgemeente. Handelsgids met stratenplan, 1978, 36 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., [1980], 38 p.
Info-service. De wegwijzer van onze streek: Roeselare, Izegem, Staden, Ardooie, Moorslede, Lendelede, Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Marke, Markant, [jaren 1980], 96 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., s.d., 24 p.
Stad Izegem. Adressenlijst 1987, S.l., [1987], 72 p.
Den Ariane, Izegem. Editie '91-93. Adresboek - infogids - plan, S.l., s.d., 104 p.
Izegem. Stadsgids 1995/1997, Izegem, Stadsbestuur, [1995], 40 p., 2e uitgave 1997
Stad Izegem. De gemeente. Haar structuur, taken en werking. Een overzicht vanuit Izegems perspectief, Izegem, Stedelijke Informatiedienst, s.d., 9 p.
Den Ariane. Izegem. Editie '96-98. Adresboek. Infogids. Plan, S.l., [1996], 104 p. Nieuwe inwoners van Izegem krijgen sedert medio 1996 bij hun inschrijving in de Izegemse bevolkingsboeken de map Welkom te Izegem, die allerlei nuttige gegevens, brochures en een stadsplan bevat.
De flapuit 2001-2003. Informatie- en adressengids van Groot-Izegem, Raman, Oostrozebeke,2001, 496 p.

welstand
Aurel LAGROU, Welstand in het 18de eeuwse Izegem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 3-10 en nr. 89, 31/1, 1991, p. 12-24.

Werbrouck, Jeroom
Antoon VANDROMME, Pater Tillo (Jeroom Werbrouck), Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 3-16

Werbrouck, Marie Jacoba
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Marie Jacoba Werbrouck, kunstborduurster, 1721-1801, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 31-33.

Werbrouck, Raymond
Robert LEROY, Een uniek duo, Ten Mandere nr. 76, 26/3, 1986 over Werbrouck, de eerste conservator van het borstelmuseum.

Werbrouck, Ulla
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.
Bertrand NOLF & Aurel LAGROU, Izegemse figuren: Ulla Werbrouck ereburger van Izegem, Ten Mandere nr. 125 43/1, 2003 p. 3-15.

wereldkampioen
A.B. [Antoon VANDROMME], Izegems eerste wereldkampioen: P. Sercu, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 38-39.

Wereldoorlog I
Iseghem binst den oorlog, Ons Iseghem, 22 maart 1919 - 19 september 1920 : 69 afleveringen.
Rafaël VERHOLLE, Izegem tijdens Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 9, 4/1-2, 1964, p. 3-52
ID., Kleine kanten van een grote oorlog, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 12-25 en nr. 11, 5/1, 1965, p. 3-12. R. Verholle schreef ook de hoofdstukken over de wereldoorlogen in de Geschiedenis van Izegem;
Jean-Marie LERMYTE, Het oorlogsdagboek van dokter Jules Gits. Izegem 14-18. deel 1, Uitgeverij de Klaproos, Koksijde, 2000, 237 p.
Jean-Marie LERMYTE, Het oorlogsdagboek van dokter Jules Gits, Izegem 14-18. deel 2, uitgeverij De Klaproos, Koksijde, 2001, 255 p.
Leopold SLOSSE, Oorlogsdagboek van Rumbeke in 1914-1918, uitgegeven door Joseph DELBAERE-DUMOULIN, Brugge, Genootschap voor geschiedenis, 1962, VI-228 p.
Antoon VANDROMME naar gegevens van Florent BOURGEOIS, De eerste hulanen te Izegem. 1914, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 109-110 is heel algemeen van aard en gaat nauwelijks over de titel.
Joseph DELBAERE, Vliegende Maandag. Vluchtersmaandag. 24 augustus 1914, Biekorf, 61, 1960, p. 15-18.
Antoon VANDROMME, Duitse bezetting en voedselbedeling in W.O. I., Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 95-121.
Antoon VANDROMME, "Boos Izegem" aan het front, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 95-108
J.TANGHE, Het Frontblaadje "Onze Iseghemnaar" tijdens de Eerste Wereldoorlog,Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 122-139.
Rafaël VERHOLLE, Bij een schenking en een bezoek, Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 3.
Antoon VANDROMME, "Flugplatz Abeele", Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 111-113, met aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 164
René DUYCK, Flugplatz Abeele (Izegem) en Herman Göring, Biekorf, jg. 96, 1996, p. 232-234.
Bernard DENECKERE, Luchtoorlog boven West-Vlaanderen 1914-1918, Kortrijk, Groeninghe, 1998, p. 139-140 en een situatieschets op p. 263.
Pieter DECLERCQ, Het militair kerkhof in Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 3-12 (eerder verschenen in De Mandelbode, 10 en 17 november 1951). Foto van het Duits Kerkhof in Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 93.
A[ndré] D[EMEURISSE], 1914-1964. Hulde aan hen die vielen. Onze Izegemse helden uit Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 9, 4/1-2, 1964, p. 53-57. Zie ook Eugène CARPENTIER, Redevoering uitgesproken [als] burgemeester der stad Iseghem ter gelegenheid der Nationale Feesten op Maandag 21 juli 1919, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1919], 7 p.
Rafaël VERHOLLE, Kerstnachtklokken luidden. Kerstnacht 1916, Ten Mandere nr. 2, 1-2 1960, p. 5-6.
Raf VANDENBERGHE, De Nationale Vuurkruisersbond afdeling Izegem, Ten Mandere nr.82, 28/3, 1988, p. 200-236.
Willy BOUCQUET, oktober 1918 in Izegem. Het verhaal van Maria Mistiaen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 165-177.
Willy BOUCQUET, Gifgas over Izegem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 63-67.
Willy BOUCQUET, De hel van Sedan, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 69-81.
Willy BOUCQUET, Wijk de Sloore, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 83-90.
Willy BOUCQUET, Het verleden kwam even boven het pionierspark, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 155-163.
Willy BOUCQUET, Izegem bevrijd in 1918. Er waren veel slachtoffers, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, . 155-163.
Marcel NUIJTTENS, Het noodgeld van Izegem, Europees genootschap voor Munt- en Penningkunde, 5, 1954, p. 101-102, 6, 1955, p. 6-7, 14-15 en 63
ID., Noodgeld te Izegem in de Eerste Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1963, p. 26-31
ID., Het noodgeld van groot Izegem (Izegem- Emelgem-Kachtem) gedurende de Eerste en Tweede wereldoorlog, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 38-93;
ID., Het noodgeld van groot Izegem [aanvulling], Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 131-138; en nog een aanvulling in ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p.3-8.
Marcel NUIJTTENS, Duitse kantinemunten uit de Eerste Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 139-142.
Antoon VANDROMME, Vijftig jaar geleden. Onthulling van het monument voor de gesneuvelden, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 49-63;
Ferdy CALLEWAERT, Het monument der gesneuvelden te Izegem, Mandeldal, 2/6, 1977, p. 11-12;
Het volgende werk bevat ook de oorlogsmonumenten van Emelgem en Kachtem: Mariette JACOBS, Zij, die vielen als helden… Cultuurhistorische analyse en inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 2 dln. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1995 en 1996, 175 en 493 p.
Jean-Marie LERMYTE en Marcel NUIJTTENS (red.), De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, Ten Mandere nr. 95, 33/1, 1993, 88 p.
Joseph BOURGEOIS, Het eerste luchtbombardement, Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 25-27.
Willy BOUCQUET, In 1914-18 gebeurde er toch een en ander in Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 148-153.
Willy BOUCQUET, Gaston Verstraete, Kroniek van Groot Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 53-58.
Willy BOUCQUET, Portret Leonard Vangheluwe, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 99-100.
Willy BOUCQUET, De opgeeisten in 1914-’18, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 149-153.
Willy BOUCQUET, De gebroeders Ameye, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 155-164.
Willy BOUCQUET, Thypus in de stad, Kroniek van Groot-Izegem 1993, p. 59-62, een titel die alleen betrekking heeft op het feit dat de vader van de geïnterviewde in 1917 aan tyfus overleed.
Willy BOUCQUET, Portret Arthur Perneel, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 91-98. Perneel was de stichter van de elektriciteitszaak Pernelec.
Willy BOUCQUET, Portret Gerard Mortier, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 139-144.
Marcel NUIJTTENS, Noodgeld van Emelgem, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 35-36.
Maurice RENIER, Symfonische avonden in oorlogstijden, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 251-253.
Willy BOUCQUET, De Emelgemse vossen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 87-95.
Willy BOUCQUET, Albert Declercq, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, 79-85.
A[ndré] S[AELEN], Schuwe Maandag, Onder Ons, 1/6, 1964, p. 4-7, 1/7, 1964, p. 6-8, 2/1, 1965, p. 9-11, 2/2, 1965, p. 6-8 en 2/3, 1965, p. 19-21 en 3/1, 1966, p. 7-9. Zie ook P[ieter] P[RUIM], 50 Jahr später, Onder Ons, 1/6, 1964, p. 11-13 en A[ndré] S[AELEN], Kachtemkermis 1968-1918, Onder Ons, 6/1, 1969, p. 2-5.
A[ndré] S[AELEN], 1914-1918 en…gedachtenissen, Onder Ons, 6/2, 1969, p. 6-8.
In Onder Ons, 1969, nr. 3.
Bart BLOMME, Robrecht Mortier, S.J., een vergeten Izegemse figuur ?, De Gidsenkring, 21/2, 1983, p. 3-7.
Gaspard DEVOLDERE, Zwei Rote Kreuzen auf weiszen Grunde, Ten Mandere, 130, 44/3, 2004, p. 49-50.
Geert VERMEERSCH, De Groote Oorlog. Kachtem tijdens de inval en het eindoffensief, Ten Mandere, nr. 142, 48/3, p. 17-32
Philippe NEESE, Frederik Noppe soldaat karabinier, Ten Mandere, nr. 142, 48/3, p. 33-42.
Jean-Marie LERMYTE, Leven in het operatiegebied Izegem 14-18, Groeninge, 2010, 560 blz.

Wereldoorlog II
Agnes VANDOORNE, Het "werk van het pakje", Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 53-54.
A. FORSTER, Het werkboekje van Albert Dewiele, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 15-18.
Maurice NAESSENS, Kroniek van de tweede wereldoorlog met gebeurtenissen te Izegem, Ingelmunster en Ommeland, Izegem, Hochepied, 1990, 510 p.
Raoul ROYAUX, Het 8e L.R. in zijn strijd rond Izegem. 26 en 27 mei 1940, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 45-67
Raoul ROYAUX, Het 16e L.R. in zijn strijd rond Izegem op 27 mei 1940, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 137-153. Beide artikels werden overgenomen uit Raoul ROYAUX, historiek der Linieregimenten 1939-1940, Marcinelle, Centrum voor historische documentatie der strijdkrachten, 1975.
P. COCLE, West-Vlaanderen in de bezetting, Roeselare, Roularta, 1984, 205 p. Zie voor Izegem p. 36, 72, 90, 92, 143, 144 en vnl. 145-149, voor Emelgem p. 49, 79 en 90 en voor Kachtem p. 90 en 143.
In P. COCLE, West-Vlaanderen in mei '40, Roeselare, Roularta, 224 p. wordt geen apart hoofdstukje besteed aan Izegem (wel p. 202 de lijst van gesneuvelde Izegemnaren).
Onze weg. Het onafhankelijkheidsfront, S.l., s.d., ongepagineerd, vaak slechts gefotokopieerde krantenknipsels, met nogal wat bijdragen over of van Gerard Windels.
Gabriël VERBEKE, Roeselare '40-'44. Verzet, bezetting en bevrijding, Standaard Boekhandel, 1992, 158 p.
Gabriël VERBEKE, Het arrondissement Roeselare-Tielt. Waffen-SS. Vlaams Legioen. Sturmbrigade Langemarck, Kortrijk, Groeninghe, 1995, 207 p.
Luc ERVINCK, Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters, Dl. 1, Koekelare, Offset Devriendt, 1991, 152 p.
ID., Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters en andere Vlaamse formaties, Dl. 2, Koekelare, Offset Devriendt, 1992, 162 p.
Emile SAMYN, Mijn naam was een nummer, Izegem, Hochepied, 1995, 118 p.
Urbain VERFAILLIE, Nacht und Nebel, Izegem, 1984, s.p., gestencild. Hij had al een groot stuk van een volgend deel klaar toen hij stierf. Zijn Oorlogsverhalen verschenen in Ignis Vox, een tijdschrift dat de Izegemse brandweer uitgaf.
Antoon VANDROMME, Lichte maaltijden tijdens W.O. II, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 310-312.
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar geleden werd Izegem bevrijd, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 20-23
Canadezen te Izegem (eind februari 1945-begin april 1945), [foto], Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, , p120-121.
Bart BLOMME, Een Rue d'Izegem in Hotton, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 19-24.
N.V.W Bode. Driemaandelijks tijdschrift. Het vervangt sedert 1995 de vroegere losse berichten en omzendbrieven.
Marcel NUIJTTENS, Het noodgeld van Izegem, Europees genootschap voor Munt- en Penningkunde, 5, 1954, p. 101-102, 6, 1955, p. 6-7, 14-15 en 63
ID., Het noodgeld van groot Izegem (Izegem- Emelgem-Kachtem) gedurende de Eerste en Tweede wereldoorlog, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 38-93;
ID., Het noodgeld van groot Izegem [aanvulling], Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 131-138; en nog een aanvulling in ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p.3-8.
Bart BLOMME, Het oorlogsmonument van de Tweede Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 71-87, met de lijsten van de gesneuvelde soldaten, de burgerlijke oorlogsslachtoffers, de omgekomen weggevoerde arbeiders en de omgekomen politieke gevangenen
ID., Nog over het monument van de Tweede Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 159-160.
Het volgende werk bevat ook de oorlogsmonumenten van Emelgem en Kachtem: Mariette JACOBS, Zij, die vielen als helden… Cultuurhistorische analyse en inventaris van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, 2 dln. Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1995 en 1996, 175 en 493 p.
Jean-Marie LERMYTE en Marcel NUIJTTENS (red.), De Izegemse vaderlandse verenigingen en de twee wereldoorlogen, Ten Mandere nr. 95, 33/1, 1993, 88 p.
Marie-Hélène PATTYN, De achttiendaagse veldtocht en de gevolgen voor het leven in Izegem van 10 tot 28 mei 1940, eigen beheer, 2006, 26 p.
Marcel NUIJTTENS, 1944. De septemberdagen in Izegem, Ten Mandere nr. 145, 49/3, 2009, p. 21-40.
Robrecht VANHAEZEBROUCK, Camille Omer Dewulf, Opfer eines Todesmarches bei Albersrieth, in Oberpfälzer Heimat, 56.band - 2012 p. 199-208.
Robrecht VANHAEZEBROUCK, Camille Omer Dewulf, schlachtoffer van een dodenmars, bij Albersrieth, gewest Waldthurn, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 12-17.

werkgevers: zie VKW

werkmanskring
Verslag der werkingen van het Hulpkantoor van Iseghem der Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, sedert zijne inrichting tot den 18 februari 1877, S.l., s.d., 16 p.
Spaarkas van Iseghem onder de waarborg van den Staat. Tiende jaarlijksch verslag der werkingen 1 juli 1883-30 juni 1884 en Eerste tienjarig verslag der werkingen 1 juli 1874-30 juni 1884, Izegem, J. Dooms [1884], 12 p. Er zitten een aantal jaarverslagen in het Izegems Slossefonds.

werkweigeraars
N.V.W Bode. Driemaandelijks tijdschrift. Het vervangt sedert 1995 de vroegere losse berichten en omzendbrieven.

Westvleteren
Antoon VANDROMME, Parochie St.-Tillo aan de eer. Dom Herman-Jozef Seynaeve, abt van St.-Sixtus, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 46-49.

wetenschapper
J. LEMLI, Rafaël Dequeker, Nationaal Biografisch Woordenboek, dln. 4, Brussel, Paleis der Academiën, 1970, kol. 216-218.
L’Observateur. Journal des sciences médicales, dat in Kortrijk werd gedrukt. De volgende jaren stond zijn naam er niet meer op als directeur. Zie FSI, dl. XVIII, nr. 2.
Rafaël VERHOLLE, Een stadsgenoot hoogleraar te Amsterdam, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 68-70.
N. J. LAFORET, Discours prononcé à la salle des promotions le 3 juillet 1868 après le service célébré à l’église de Saint-Pierre pour le repos de l’âme de A.L. Van Biervliet, Leuven, Vanlinthout, [1868], 36 p.;
TALLOIS, Discours prononcé sur la tombe de Louis-Antoine Van Biervliet, professeur à l’Université catholique de Louvain, le 5 juin 1868, Doornik, H. Casterman, [1868], 8 p.
Leon FREDERICQ, Antoine-Louis Van Biervliet, Biographie Nationale, 26, 1936-1938, kol. 199-201; Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons. Prof. Dokter Louis Van Biervliet, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 25-31.
Zie FSI, dl. I, nr. 54-56 en dl. VII, nr. 32-33.

Wevelgem
Paschasius FAVOREL, Geschiedenis van de Guldenbergabdij te Wevelgem. Bijdrage tot de kennis van het Cisterciënzer-kloosterwezen in Vlaanderen, Geschied-en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 29, 1956, 537 p.
Antoon VANDROMME, De Guldenbergabdij en Izegem, in Ten Mandere nr. 132, 45/2 2005, p. 50-56.

wezenschool
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32.

wielrennen
Antoon VANDROMME, Vrij ende Blij, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 99-117,. Op p. 117 vernoemt de auteur de Izegemse wielerclubs van omstreeks 1970.
Antoon VANDROMME, De Sportkring, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 10-19.
30 jaar beroepsrennerswedstrijd te Izegem, Izegem, Hochepied, 1997, 48 p.
André MISTIAEN, Figuren van bij ons. Odiel Defraeye, overwinnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 72 en p. 74-80. Aanvullingen in Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 117-118 door Jozef DELBAERE en in nr. 34, 12/3, 1972, p. 41-44. Zie over hem ook Herman LAITEM, Een vergeten Belg. Odiel Defraeye. Het levensverhaal van Belgiës eerste Tourwinnaar, Roeselare, NV Roularta, 1988, 95 p.
A.B. [Antoon VANDROMME], Izegems eerste wereldkampioen: P. Sercu, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 38-39.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.
Willy BOUCQUET, Achiel Desmet velomaker van het eerste uur, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 301-314.
Willy BOUCQUET, Verenigde Sportvrienden Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 171-202.
Antoon VANDROMME, Odiel Defraeye negentig jaar na zijn dubbele zege in 1912, in Ten Mandere nr. 124, 42/3, 2002, p. 3-40.
Herman LAITEM, Een vergeten Belg. Odiel Defraeye. Het levensverhaal van Belgiës eerste Tourwinnaar, Roeselare, NV Roularta, 1988, 95 p.
Patrieck GELDHOF, Van renner tot ploegleider. Biografische schets van Johan Bruyneel, nieuwe ereburger van stad Izegem, Ten Mandere nr. 134, (46/1), 2006, p. 23-26.

Wij te Izegem
WIJ te Izegem, verschijnt sedert 1971. In de jaren 1970 kregen de leden 't Leeuwke.

wijk
't Molkrantje. Driemaandelijks tijdschrift.
[Izegemse wijken], Ten Mandere nr. 19 7/3, 1968 p. 69.
Willy BOUCQUET, Henri Duyvejonck, smid en artist, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 97-102.
A[ndré] S[AELEN], Oude namen van herbergen, huizen of wijken, Onder Ons, 1972, nr. 1, p. 2-4;
André SAELEN, Enkele Kachtemse toponiemen, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 225-229.
Michel VERSTRAETE, Krupendeerde, waarheid en verzinsels, Ten Mandere nr. 104, 36/1, 1996, p. 3-24. In Ten Mandere verschenen de volgende artikels: Antoon VANDROMME, Ontstaan van de benaming "Krupend’aarde", Ten Mandere nr. 48-49, 17/1-2, 1977, p. 161-162; Lena VERBEEST, Nog over O.L.V. van Kruip in d’Aarde, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1990, p. 119-121.

Wijngaardstraat
Joseph BOURGEOIS, Wijngaardstraat 1825-1826, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 40-44

Wildiers, Max
Christiaan DE FORCHE, De eerste Izegemse ereburgers. [Max Wildiers en Roger Beckers], Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 39-40.

Willem, pastoor
Kurt PRIEM, Willem, pastoor van Izegem, getuige in een middeleeuws geschil, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 140-150, met een aanvulling in nr. 67, 23/3, 1983, p. 295-297.

Willem I
Raf VANDENBERGHE, De beroemde laarzen in ons schoeiselmuseum: tegenspraak, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 173-183.

Windels, Gerard
Onze weg. Het onafhankelijkheidsfront, S.l., s.d., ongepagineerd, vaak slechts gefotokopieerde krantenknipsels, met nogal wat bijdragen over of van Gerard Windels.

Windels, Roger
Roger Windels en Torhout. Terugblik ten afscheid, Tielt, Lannoo, 1991, 344 p. Hoofdstuk 1: Jozef NOTERDAEME, Inleiding. Emelgem, het geboortedorp, p. 13-23.

Winsol
Winsol gaf enkele jaren geleden een Winsol Flash uit, 8 p., maar ten behoeve van studenten werd ook een korte historiek van 3 p. opgesteld (niet gepubliceerd).

Winterhulp
Antoon VANDROMME, Lichte maaltijden tijdens W.O. II, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 310-312.

Wit Peerd, Het
Antoon VANDROMME, De halle en de Wal in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 27-38.

Witte Donderdag
Antoon VANDROMME, Processie op Witte Donderdag 1738, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 18-24.

Wolvenhof
Raf VANDENBERGHE, de kastelen op de Bosmolens en hun bewoners, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 30-36

wonen: zie huisvestiging

Wylein, Serafin
S.R.SMIS, Het ideale wonen, West-Vlaanderen, jg. 1, 1953, p. 176-179.

Wylin, José
Jean-Marie LERMYTE, José Wylin wint de Izegemse cultuurtrofee 1996, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 23-28.