zaagmolen Debosschere
De Pieters’ molen herrijst… nog eens, Gits, Familia Denys, Stationsstraat 34, 1972, 3 p.

zedendelict
Michael DELANGE, Zedendelict in Ingelmunster anno 1746, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 12-14.

zegelkunde
Ernest WARLOP, Het wapen en de vlag van Izegem, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 203-211, met verdere literatuursverwijzing;
Antoon VANDROMME, Ons stadswapen, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 3-16
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256
Antoon VANDROMME, Stadszegels van vroeger, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 147-148
Antoon VANDROMME, Zegel van Jan III van Stavele, heer van Izegem, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 88-89.

Zeg-je
Zeg-je, verscheen vanaf 1974.

ziekenfonds
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
Henri D'ARTOIS, Dertig jaren bestuur. 1913-1943. De geschiedenis van de samenwerkende vereniging "Ons Eigen Brood", Niet-gepubliceerde studie, Izegem, 1943.
Maatschappij van onderlingen bijstand gezegd De Rust gevestigd te Emelghem (West-Vlaanderen) erkend door koninklijk besluit van 27 Augustus 1901. Standregelen, Brussel, Drukkerij van de Moniteur Belge, 1901, 5 p.

ziekte
Les Annales de la sociétés médicale d'émulation de Roulers, 1848, p. 108-153. We vonden geen exemplaar van deze publicatie.
LAGAE, Quelques données sur le typhus qui a régné dans la Flandre-Occidentale en 1847 et 1848, Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges, 11, 1850, p. 49-72, 121-160, 253-284 en 369-384 en 12, 1851, p. 31-54.
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.
O.A., Oude folkloristische geneeskundige remedies, Onder Ons, 4/4, 1967, p. 16-18.

Zingende Matroosjes
André MISTIAEN, 60 jaar terug: van knapenkoor tot zingende matroosjes, Ten Mandere, nr. 134 (46/1), 2006, p. 27-34.

Zlin
Christiaan DE FORCHE, Zlin en Izegem: twee schoenensteden worden partners, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 3-15

Zon en Vreugde
Rika WYFFELS, De tijd van toen, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 129-141, nr. 61, 21/3, 1981, p. 201-220 en nr. 65, 23/1, 1983, p. 33-60. De namen van de groep Zon en Vreugde met groepsfoto van 1980 in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 34-37.

zondagsschool
Zondagsschool der knechten binnen Iseghem: 1833-1883. Izegem, J. Dooms, 1833, 12 p.; Honderdjarig jubelfeest der zondagsschool der Dochters te Iseghem 1812-1912. Maandag 9 september 1912 [Izegem], We A. Van Moortel-De Keyser, 1912, [16] p., nagenoeg slechts de naamlijst van onderwijzeressen; Emiel DIERICK, Eeuwfeest van de Zondagsschool der knechten tot Iseghem. 1812-1912, Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1912], 43 p.;
Antoon VANDROMME, De Zondagsschool, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 3-15 en 35, 13/1, 1973, p. 3-23.

Zonnebeke
Kurt PRIEM, Willem, pastoor van Izegem, getuige in een middeleeuws geschil, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 140-150, met een aanvulling in nr. 67, 23/3, 1983, p. 295-297.
Kurt PRIEM, Petrus Josephus Fattou, pastoor-kloosterling in beroerde tijden (1754-1817), Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 28-70, met nog enkele bibliografische verwijzingen op p. 28, waaraan toe te voegen is: Ons Heem, jg. 23, 1969, p. 279.

Zonnebloem
Raf VANDENBERGHE, De Zonnebloem. Geschiedenis van 20 jaar Buitengewoon Onderwijs te Izegem. S.l., 1983, [22], p. gestencild; Raf VANDENBERGHE, Geschiedenis van 25 jaar buitengewoon Onderwijs te Izegem, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 187-211.

Zottinnestraat
D.W., Zottinnestraat, Biekorf, 1959 nr. 4 p. 128.

zouaaf
John GODDEERIS, De pauselijke zouaven. Met opgave van de vrijwilligers uit West-Vlaanderen, Handzame, Familia et Patria, 1978, 435 p. De genoemden krijgen een korte biografische nota op de respectieve bladzijden 251, 315, 340, 249, 279 en 178-179. Zie ook Van den Driessche.

Zusterke der Armen
Dienen, Julia Defauw, Uit het Frans vertaald door W. en J. Baston, Brasschaat, 1963, 51 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Zuster Marie-Eugenie van St.-Leon. Julia Defauw (1902-1957), een Izegems Zusterken der Armen, Ten Mandere, nr. 54, 19/2, 1979, p. 114-127.

Zusters van Liefde
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32 met ook de namen van alle niet-uitgetreden kloosterzusters. Korte historische schets in BERKEBLOESEM, Van uit de actualiteiten naar het ontstaan en het verleden van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, Ic Poghe (blad van de Zusters van Maria, Ingelmunster), 7, nr. 12, 1964, p. 9-11. N.a.v. de uitbreiding van de kliniek in 1979 kreeg elke bezoeker de gestencilde brochure Sint-Jozefskliniek, [1979], 12 p.

Zusters van Maria van Ingelmunster
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32 met ook de namen van alle niet-uitgetreden kloosterzusters. Korte historische schets in BERKEBLOESEM, Van uit de actualiteiten naar het ontstaan en het verleden van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, Ic Poghe (blad van de Zusters van Maria, Ingelmunster), 7, nr. 12, 1964, p. 9-11. N.a.v. de uitbreiding van de kliniek in 1979 kreeg elke bezoeker de gestencilde brochure Sint-Jozefskliniek, [1979], 12 p.
't Pilleke, Personeelsblad Sint-Jozefskliniek Izegem, vanaf 1975.
 

Zusters van Maria van Pittem: zie Avé Maria

zwembad
Bij het Ambtelijk bezoek van Z.Ex. H. Baels, Gouverneur der provintie West-Vlaanderen, ter gelegenheid der inhuldiging van het stedelijk Badhuis den 26ste mei 1935. Programma der feestelijkheden, [Izegem, A. Strobbe en Zonen, 1935], 66 p. De brochure bevat ook historische schetsen en allerlei administratieve informatie.
De Krekel. Sport & recreatiecentrum, brochure uitgegeven n.a.v. de openstelling van dit sportcentrum [2000], voorstelling van de verschillende sportclubs.

zweren
Broederschap ter eere van den H. Naem van God en van Jesus. Door Franciscus Renatus Boussen, kanonikelyk opgeregt in de kerk van den H. Hilonius tot Iseghem, Poperinge, Du Floer-Vandenbogaerde,  [1834], 11 p.

Zwijnsmarkt
Joseph BOURGEOIS,  Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat, Ten Mandere, nr. 38, 14/1, 1974, p. 40-43. De Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat zijn de huidige Melkmarkt en Melkmarktstraat

Zwijnsmarktstraat
Joseph BOURGEOIS,  Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat, Ten Mandere, nr. 38, 14/1, 1974, p. 40-43. De Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat zijn de huidige Melkmarkt en Melkmarktstraat