Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

In 1891 worden het huisgerief en de meubels van pastoor Lonneville openbaar verkocht. Bijlage

Openbare verkoping van meubels en huisgerief
eerste dag: 9 juli 1891

Ten verzoeke van de erfgenamen van de Heer Pastoor Lonneville ten zijnen sterfhuize te Iseghem

 1. bassin, Camille Kerckhof, negentig centimen..................................................... 0,90
 2. kappers, Emiel Duivejonck, een frank twintig centimen..................................... 1,20
 3. kitte, Weduwe Vandeputte, een frank.................................................................. 1,00
 4. pateelen, Louis Duyck, werker, vijftig centimen................................................. 0,50
 5. koffijkan, Jean Lafaut, tachtig centimen.............................................................. 0,80
 6. idem, weduwe Vandeputte voornoemd, zeventig centimen................................ 0,70
 7. braadpan, Henri Smalle, vijftig centimen............................................................ 0,50
 8. idem, Emile Vermeulen, werker, veertig centimen............................................. 0,40
 9. idem, Theresia Nollet, handelaarster, veertig centimen...................................... 0,40
 10. kom, Pauline Verbanck, twee frank..................................................................... 2,00
 11. idem, Pauline Verbanck voornoemd, een frank tachtig centimen....................... 1,80
 12. koffijmolen, Aloïs Strobbe, een frank.................................................................. 1,00
 13. boterpot, Pauline Verbanck, een frank................................................................. 1,00
 14. idem, Jules Van Biervliet, zeventig centimen..................................................... 0,70
 15. idem, Constant Suply, vijftig centimen............................................................... 0,50
 16. idem, Deraedt August, een frank.......................................................................... 1,00
 17. pullen, Pattyn Florent, Emelghem, een frank...................................................... 1,00
 18. idem, Jules Van Biervliet, voornoemd, dertig centimen..................................... 0,30
 19. sproeyer, Boone Aloïs, een frank tachtig centimen............................................. 1,80
 20. marmiet, Charles Mulier, een frank zeventig centimen...................................... 1,70
 21. idem, Justin Vermeulen, een frank zestig centimen............................................ 1,60
 22. marmiet, Benoit Vandewalle, vijftien frank...................................................... 15,00
 23. kuip, Henri Bral, twee frank vijf en zeventig centimen....................................... 2,75
 24. mande, Sylvain Bourgeois, een frank vijftig centimen....................................... 1,50
 25. platen, Ivo Vandeputte, een frank......................................................................... 1,00
 26. idem, Vermeulen Petrus, een frank en half.......................................................... 1,50
 27. strijktafel, Edmond Tanghe, drie frank en half.................................................... 3,50
 28. rakels, Alexander Carton, een frank zeventig centimen...................................... 1,70
 29. eemer, Justin Driesens, twee franks vijf en twintig centimen............................. 2,25
 30. idem, Louis Bourgeois, drie frank vijf en twintig centimen............................... 3,25
 31. idem, Henri Dewaele, drie frank en half.............................................................. 3,50
 32. kom, Alexander Carton voornoemd, een frank tachtig centimen........................ 1,80
 33. koorden, Hoste Désiré, twee franks...................................................................... 2,00
 34. kom, Marie Dewulf, een frank tien centimen...................................................... 1,10
 35. ketel, Henri Werbrouck, een frank en half........................................................... 1,50
 36. boterpot, Ledoux Victor, vijftig centimen........................................................... 0,50
 37. assietten, Cyriel Demuynck, zestig centimen...................................................... 0,60
 38. idem, Jean Dewulf, Ingelmunster, een frank en half........................................... 1,50
 39. idem, de weduwe Heldenbergh, negentig centimen............................................. 0,90
 40. idem, François Wallaert, tachtig centimen.......................................................... 0,80
 41. plaan, Henri Vandenbulcke, vijftig centime........................................................ 0,50
 42. tapijt, Charles Carette, veertien franks.............................................................. 14,00
 43. kommen, Declercq Constant, Ingelmunster, dertig centimen............................. 0,30
 44. idem, Devos Gustaf, zestig centimen................................................................... 0,60
 45. belle, den heer Sioen pastoor Emelghem, twee franks en half............................ 2,50
 46. assietten, Vermeulen voornoemd, een frank........................................................ 1,00
 47. idem, Vandenbulcke, voornoemd, zestig centimen............................................. 0,60
 48. soupekom, Hypoliet Clement, een frank twintig centimen................................. 1,20
 49. glazen, Sioen Louis Rumbeke, drie franks en half.............................................. 3,50
 50. idem, Cyriel Pieters, een frank en half................................................................. 1,50
 51. kom, Charles Carette, een frank........................................................................... 1,00
 52. glazen, Pauline Verbanck, twee frank.................................................................. 2,00
 53. koffijstelsel, Jan Kips, een frank en een kwart.................................................... 1,25
 54. glazen, Ferdinand Dupont, een frank en half....................................................... 1,50
 55. mostaardpotten, Emiel Duivejonck voornoemd, een frank en half..................... 1,50
 56. eijerpotten, Edouard Vanrenterghem, een frank.................................................. 1,00
 57. glazen, Vanrenterghem voornoemd, twee franks................................................. 2,00
 58. idem, Aloïs Deblauwe, een frank dertig centimen............................................... 1,30
 59. glazen, weduwe Hinnekint, zes franks en half..................................................... 6,50
 60. idem, Sioen, pastoor Emelghem, vier frank......................................................... 4,00
 61. inktpot, Edmond Tanghe voornoemd, twee frank................................................ 2,00
 62. glazen, August Denolf, een frank vijf en twintig centimen................................. 1,25
 63. idem, Theresia Nollet, een frank.......................................................................... 1,00
 64. mostaardpotten, kinders Vandoorne, twee franks vijf en zeventig centimen..... 2,75
 65. idem, Clerikx Henri, drij frank............................................................................. 3,00
 66. t.e.m. 69 ontbreken

70.  karaffen, Franciscus Dejonghe, een frank tachtig centimen................................ 1,80
71.  saucieren, Charles Carette, een frank................................................................... 1,00
72.  mostaardpotten, Felix Vanquathem, een frank en half........................................ 1,50
73.  suikerpotten, kinders Vandoorne, twee franks..................................................... 2,00
74.  geleitassen, Olivier Joseph, een frank vijf en twintig centimen.......................... 1,25
75.  inktpot, Joseph Olivier, een frank veertig centimen............................................ 1,40
76.  portiecouverts, Pattyn Florent voornoemd, vier franks....................................... 4,00
77.  portecaraffen, Pauline Verbanck, drie franks en half.......................................... 3,50
78.  vazen, kinders Vandoorne, twee franks vijf en twintig centimen........................ 2,20
79.  inktpot, Sioen, Emelghem, twee frank................................................................. 2,00
80.  kommen, Henri Nollet, een frank en half............................................................. 1,50
81.  idem, Henri Nollet, een frank vijf en zeventig centimen..................................... 1,75
82.  idem, Hypoliet Clement, een frank en half.......................................................... 1,50
83.  idem, Petrus Sintobin, een frank.......................................................................... 1,00
84.  meters, Delcourt Petrus, een frank....................................................................... 1,00
85.  Hullière, Vandeputte Ivo voornoemd, een frank vijf en zeventig centimen........ 1,75
86.  kommen, Vincke, Aloïs, een frank tien centimen................................................ 1,10
87.  suikerpotten, François Laufaut, een frank tien centimen..................................... 1,10
88.  soupekom, Ida Vercamer, een frank..................................................................... 1,00
89.  spuigbak, Eduard Vanrenterghem, een frank....................................................... 1,00
90,  idem, Aloïs Deconinck, vijftig centimen............................................................. 0,50
91.  pollepel, Victor Ledoux, een frank en half........................................................... 1,50
92.  kitte, Carton voornoemd, twee franks en half...................................................... 2,50
93.  marmiet, Delcourt Pierre, zes franks.................................................................... 6,00
94.  kandelaars, Pauline Verbanck, drie franks en een kwart..................................... 3,25
95. moor, Charles Vanhaverbeke, vier franks............................................................. 4,00
96. panne, kinders tanghe, negentig centimen............................................................ 0,90
97.  messen, Callens-Bossuyt, zes franks en half........................................................ 6,50
98.  idem, Vandeputte Ivo voornoemd, drie franks..................................................... 3,00
99.  wetter, Justin Driesens, een frank......................................................................... 1,00
100. koffieservice, Joseph Olivier voornoemd, negen en twintig franks................. 29,00
101. tabouret, Pieters voornoemd, vier franks en half................................................ 4,50
102. fruitier, Pauline Verbanck, vier franks................................................................ 4,00
103. idem, Pierre Delcourt voornoemd, vier franks en half....................................... 4,50
104. kaders, kinders Tytgat, Lendelede, acht franks................................................... 8,00
105. idem, Petrus Sintobin voornoemd, zeven franks en half.................................... 7,50
106. idem, Louise Depoortere, zes franks................................................................... 6,00
107. ravier, Vandeputte Ivo voornoemd, een frank..................................................... 1,00
108. gleis, Vandeputte voornoemd, drie franks en half.............................................. 3,50
109. wijwaterpot, Carton voornoemd, drie franks en half.......................................... 3,50
110. vazen, kinders Vandoorne voornoemd, een frank vijf en zeventig centimen..... 1,75
111. mortier, Vandeputte voornoemd, twee franks vijf en twintig centimen............. 2,25
112. vaze, Eduard Vandenberghe, twintig franks...................................................... 20,00
113. inktpot, Vandeputte voornoemd, een frank......................................................... 1,00
114. (ontbreekt)
115. vazen, Carette voornoemd, twintig franks........................................................ 20,00
116. kinkets, Louise Clerickx, vijf franks en half....................................................... 5,50
117. plaan(?), Joseph Simoens voornoemd, twee frank.............................................. 2,00
118. koffer, Alois Deconinck voornoemd, twee frank vijf en zeventig...................... 2,75
119. kanne, Henri Nollet voornoemd, twee franks en half......................................... 2,50
120. tassen, Alfons Debrie, twee franks en half.......................................................... 2,50
121. mes en lepel, Petrus Delcourt voornoemd, tien franks en een half.................. 10,50
122. kinket, madame Paret, twee franks...................................................................... 2,00
123. idem, Louis Delobelle, een frank vijf en zeventig centimen.............................. 1,75
124. horlogie, August Vandeweghe, vijf franks.......................................................... 5,00
125. vazen, Justin Driesens voornoemd, twee en twintg franks............................... 22,00
126. kandelaars, Vandeputte Ivo voornoemd, vijf franks........................................... 5,00
127. kom, Vandenbulcke Henri voornoemd, een frank zestig centimen.................... 1,60
128. idem, Suply Constant, twee franks vijf en twintig centimen.............................. 2,25
129. kandelaars, Pauline Verbanck, tien franks........................................................ 10,00
130. kom, Callens-Bossuyt, een frank......................................................................... 1,00
131. bak, weduwe Verhaeghe, een frank tien centimen.............................................. 1,10
132. idem, Romanie Farazyn, een frank dertig centimen........................................... 1,30
133. idem, pastoor Sioen Emelghem, een frank.......................................................... 1,00
134. idem, Weduwe Vandewalle, een frank en half.................................................... 1,50
135. idem, Theresia Nollet, een frank en half............................................................. 1,50
136. tinnen kan, Emile Gheysen, twee frank en half................................................... 2,50
137. kom, Callens-Bossuyt voornoemd, tachtig centimen......................................... 0,80
138. vazen, kinders Vandoorne, twee frank................................................................ 2,00
139. Onze Lieve Vrouwe beeld, Carton voornoemd................................................... 3,00
140. beeld, Elisa Delputte, Sint-Denys, acht franks en half....................................... 8,50
141. idem, Edmond Tanghe, vijf franks...................................................................... 5,00
142. vazen, Tanghe voornoemd, acht franks............................................................... 8,00
143. beeld, Tanghe voornoemd, acht franks en een kwart.......................................... 8,25
144. beeld, Carton voornoemd, twee franks en half.................................................... 2,50
145. idem, Theresia Beeuwsaert, negen franks en half............................................... 9,50
146. kom, weduwe hinnekint, zestig centimen........................................................... 0,60
147. strijkijzers, Lescauwier Pierre, twee franks........................................................ 2,00
148. idem, Paul Van Eeno, een frank en half.............................................................. 1,50
149. assieten, Pierre Delcourt voornoemd, vier franks............................................... 4,00
150. idem, pastoor Sioen voornoemd, drie franks vijf en zeventig centimen............ 3,75
151. idem, kinders Clement, drie franks en half......................................................... 3,50
152. idem, kinders Clement, drie franks en half......................................................... 3,50
153. idem, Van eenoo voornoemd, drie franks en half............................................... 3,50
154. idem, Petrus Sintobin voornoemd, drie franks en half....................................... 3,50
155. idem, Jules Verhaeghe, drie franks vijf en zeventig centimen........................... 3,75
156. idem, Carton voornoemd, drie franks vijf en zeventig centimen....................... 3,75
157. idem, Carton voornoemd, drie franks vijf en zeventig centimen....................... 3,75
158. idem, weduwe Stragier, drie franks vijf en zeventig centimen.......................... 3,75
159. idem, Veranneman Aloïs, drie franks vijf en zeventig centimen....................... 3,75
160. idem, August Mulier, drie franks vijf en zeventig centimen.............................. 3,75
161. idem, Mulier voornoemd, vier frank vijf en twintig centimen........................... 4,25
162. idem, Pieters Cyriel voornoemd, vier frank........................................................ 4,00
163. soupekom, Tanghe François Emelgem, vier franks en half................................ 4,50
164. plaan, Tanghe voornoemd, vier franks vijf en twintig centimen........................ 4,25
165. dessertassietten, August Veranneman, drie franks en een kwart........................ 3,25
166. plaan, Tanghe voornoemd, vijf franks................................................................. 5,00
167. idem, Carette Charles voornoemd, drie franks en half....................................... 3,50
168. fruitieren, weduwe Mulier, vier franks vijf en zeventig centimen..................... 4,75
169. plaan, Verbeke François, een frank en half......................................................... 1,50
170. fruitieren, Tanghe voornoemd, vier franks en half............................................. 4,50
171. assietten, Fideel Fesy, een frank en half............................................................. 1,50
172. plaan, Henri Nollet voornoemd, drie franks........................................................ 3,00
173. idem, Allewaert Leo, twee franks en half........................................................... 2,50
174. saucieren, Carette voornoemd, vier franks en half............................................. 4,50
175. idem, Carton voornoemd, drie franks vijf en zeventig....................................... 3,75
176. plaan, Vandeputte Ivo voornoemd, twee franks.................................................. 2,00
177. idem, Carton voornoemd, twee franks en half.................................................... 2,50
178. tabouret, Carton voornoemd, drie franks vijf en twintig centimen.................... 3,25
179. assietten, Carton voornoemd, drie franks vijf en zeventig centimen................. 3,75
180. plaan, Denys-Vandaele, een frank en half........................................................... 1,50
181. kan, Callens Bossuyt voornoemd, een frank vijf en twintig centimen............... 1,25
182. waterkaraf, Jules Naessens, een frank zeventig centimen.................................. 1,70
183. vaze, Kamille Kerckhof, drie franks................................................................... 3,00
184. idem, François Heldenbergh, drie franks............................................................ 3,00
185. beeld, weduwe Hinnekindt voornoemd, vijf franks............................................ 5,00
186. vorms, Jules Verhaeghe voornoemd, vijftig centimene...................................... 0,50
187. idem, Victor Denys voornoemd, zeventig centimen........................................... 0,70
188. beeld, kinders Tanghe voornoemd, twaalf franks............................................. 12,00
189. bokaals, Marie Dewulf, een frank vijf en zeventig centimen............................. 1,75
190. idem, Augustin Linseele, een frank vijftig centimen.......................................... 1,50
191. dwale*, Pauline Verbanck, voornoemd, tien franks.......................................... 10,00
192. servietten, August Vermeire, drie franks en half................................................ 3,50
193. idem, Denys Victor voornoemd, vier franks....................................................... 4,00
194. idem, Jules Verhaeghe voornoemd, drie franks en half...................................... 3,50
195. idem, Victor Denys voornoemd, drie franks vijf en zeventig centimen............. 3,75
196. idem, weduwe Vanderhaeghe voornoemd, drie franks en half........................... 3,50
197. idem, Isidoor Van Walleghem, drie franks en half............................................. 3,50
198. idem, Vandeputte Ivo voornoemd, drie franks en een kwart.............................. 3,25
199. idem, Vandeputte voornoemd, drie franks.......................................................... 3,00
200. dwale, Verhaeghe Jules, drie franks en half........................................................ 3,50
201. idem, Petrus Sintobin voornoemd, drie franks vijf en twintig centimen........... 3,25
202. idem, Leo Deschanck, twee frank........................................................................ 2,00
203. idem, Duivenjonck Emiel voornoemd, twee franks............................................ 2,00
204. idem, Constant Verbrugge, drie franks............................................................... 3,00
205. idem, Frederic Naert, drie franks en half............................................................ 3,50
206. idem, Edmond Tanghe, een frank en half............................................................ 1,50
207. idem, Aloïs Veranneman, een frank en half........................................................ 1,50
208. beddebehangsel, Edmond Tanghe, vijf frank...................................................... 5,00
209. idem, Deblauwe Alois, vijf frank vijf en zeventig centimen.............................. 5,75
210. idem, August Mulier, drie frank.......................................................................... 3,00
211. sprey, Jules Naessens voornoemd, zeven franks................................................. 7,00
212. kussen, kinders Clement, drie franks en half...................................................... 3,50
213. sprey, Petrus Sintobin voornoemd, een en twintig franks................................ 21,00
214. spitbos, Victor Denys voornoemd, een frank en half.......................................... 1,50
215. kinket, Remi Heldenbergh, twee franks vijf en twintig centimen...................... 2,25
216. idem, weduwe Vandewalle, zes franks................................................................ 6,00
217. stande*, Louis Bourgeois, een frank vijf en zeventig centimen......................... 1,75
218. barometer, Bourez Frederic, een frank vijf en twintig centimen........................ 1,25
219. dozen, Louis Olivier, zeventig centimen............................................................. 0,70
220. hamers, Bourez voornoemd, een frank vijf en twintig centimen........................ 1,25
221. tabouret, Callens voornoemd, twee franks en half.............................................. 2,50
222. tapijt, Pierre Delcourt voornoemd, drie franks................................................... 3,00
223. horlogie, Henri Clement, twee frank vijf en zeventig centimen......................... 2,75
224. tapijt, Constant Verbrugge, vier franks............................................................... 4,00
225. idem, Carton voornoemd, drie franks.................................................................. 3,00
226. idem, Alois Deceuninck voornoemd, vijf franks................................................ 5,00
227. idem, Eugenie Angillis, tien franks................................................................... 10,00
228. idem, Louis Barbier, een frank............................................................................ 1,00
229. idem, Jules Naessens voornoemd, vier frank en half.......................................... 4,50
230. beeld, pastoor Sioen, drie franks en half............................................................. 3,50
231. idem, Henri Vandenberghe, een frank................................................................. 1,00
232. idem, Alois Boone, een frank vijf en zeventig centimen.................................... 1,75
233. idem, weduwe Heldenberg voornoemd, een frank en half.................................. 1,50
234. spiegel, August Vermeire voornoemd, twee franks en half................................ 2,50
235. idem, Constant Verbrugge voornoemd, drie franks............................................ 3,00
236. idem, Olivier Louis voornoemd, een frank......................................................... 1,00
237. beeld, kinders Hinnekindt, een frank zeventig centimen.................................... 1,70
238. idem, Florent Pattyn, Emelghem, zes franks...................................................... 6,00
239. idem, Elisa Delputte voornoemd, vijf franks...................................................... 5,00
240. idem, Elisa Delputte voornoemd, vier franks en half......................................... 4,50
241. kaarten, Henri Clement voornoemd, vier frank vijf en twintig centimen.......... 4,25
242. beeld, Elisa Delputte voornoemd, vier franks en half......................................... 4,50
243. idem, Elisa Delputte voornoemd, vier frank....................................................... 4,00
244. idem, Elisa Delputte voornoemd, vier franks en half......................................... 4,50
245. idem, Elisa Delputte voornoemd, vier franks..................................................... 4,00

samen zeven honderd zes en tachtig franks............................................................ 786,00

 

* dwale = tafelkleed
** stande = vat

tweede dag: 10 juli 1891
1. beeld, Florent Pattyn, Emelghem, een frank........................................................... 1,00
2. idem, kinders Tanghe, tachtig centimen................................................................. 0,80
3. stoelen, Jules Van Ruymbeke, vier franks vijf en twintig centimen...................... 4,25
4. idem, Henri Smalle, drie franks en half.................................................................. 3,50
5. idem, Smalle voornoemd, drie franks en half......................................................... 3,50
6. idem, Smalle voornoemd, vier franks..................................................................... 4,00
7. idem, Theresia Nollet, zes franks............................................................................ 6,00
8. idem, Nollet voornoemd, zes franks........................................................................ 6,00
9. idem, Nollet voornoemd, zes franks........................................................................ 6,00
10. idem, Depoortere Louise, zes franks en een kwart............................................... 6,25
11. idem, Depoortere voornoemd, zes franks en een kwart........................................ 6,25
12. idem, Depoortere voornoemd, zes franks en een kwart........................................ 6,25
13. zetel, Felix Vanquathem, vijf franks en half......................................................... 5,50
14. idem, Constant Linseele, zes franks...................................................................... 6,00
15. stoelen, Deboosere Louis, acht franks................................................................... 8,00
16. idem, Deboosere voornoemd, acht franks............................................................. 8,00
17. idem, Deboosere voornoemd, acht franks............................................................. 8,00
18. idem, Deboosere voornoemd, vier franks............................................................. 4,00
19. zetel, Nollet Henri, acht franks en een kwart........................................................ 8,25
20. idem, Louis Olivier, negen franks en half............................................................. 9,50
21. idem, Henri Smalle voornoemd, drie franks vijf en zeventig centimen............... 3,75
22. idem, Victro Vanbesien, twee franks vijf en zeventig centimen.......................... 2,75
23. ladder, weduwe Van Rolleghem, zeven franks en half......................................... 7,50
24. mande, Elise Delputte, zes franks......................................................................... 6,00
25. tapijt, Henri Clement, twee en dertig franks....................................................... 32,00
26. koolbak, Benoit Vandoorne, twee franks vijf en twintig centimen...................... 2,25
27. stoofstelsel, weduwe Van Rolleghem, vijf franks en een kwart........................... 5,25
28. idem, Florent Pattyn voornoemd, tien franks en een kwart................................ 10,25
29. koolbak, Florent Sette, een frank en half.............................................................. 1,50
30. borstel, Justin Driesens, een frank vijf en zeventig centimen.............................. 1,75
31. zetel, Samoy, vijftien franks................................................................................ 15,00
32. nachttafel, Victor Vanbesien, twee franks en een kwart....................................... 2,25
33. idem, Hippoliet Vanhaverbeke, twee franks......................................................... 2,00
34. tafel, Elisa Delputte, vijf franks............................................................................ 5,00
35. koolbak, weduwe Van Rolleghem, een frank zeventig centimen......................... 1,70
36. koolbak, weduwe Hinnekint, een frank................................................................. 1,00
37. nachttafel, Elisa Delputte, negen franks en half................................................... 9,50
38. kader, Constant Vandemoortele, zes franks en half.............................................. 6,50
39. tafel, Henri clement, twintig frank...................................................................... 20,00
40. idem, Constant Verbrugge, twintig franks en half.............................................. 20,50
41. idem, Leon Crochon, zes frank en half.................................................................. 6,50
42. zonnewijzers, Ivo Vandeputte, zestig centimen.................................................... 0,60
43. tafel, Florent Pattyn, twee en veertig franks....................................................... 42,00
44. stove, Jules Naessens, twaalf franks.................................................................... 12,00
45. idem, kinders Tytgat, Lendelede, zeven franks..................................................... 7,00
46. idem, August Vanhaverbeke, acht franks en half.................................................. 8,50
47. knielbank, August Denolf, zeventien frank......................................................... 17,00
48. idem, Vandeputte Ivo, drie en twintig franks...................................................... 23,00
49. tafel, Elisa Delputte, twee en vijftig franks........................................................ 52,00
50. matelas, Henri Clerickx, zeven en vijftig franks................................................ 57,00
51. beddebak, weduwe Stragier, een en twintig franks............................................. 21,00
52. matelas, Corteville Theophile, een en veertig franks......................................... 41,00
53. beddebak, Vandekerckhove Camille, zeven en dertig franks............................. 37,00
54. tableau, Vandeputte voornoemd, zestig franks................................................... 60,00
55. idem, Vandeputte voornoemd, twintig franks..................................................... 20,00
56. idem Constant Vandemoortele, zeven franks en half........................................... 7,50
57. idem, Mulier Auguste, vijf franks en half............................................................. 5,50
58. stove, Carton voornoemd, achttien franks........................................................... 18,00
59. koolbak, Leon Crochon, dertien franks............................................................... 13,00
60. plate, Louis Delobelle, twee franks....................................................................... 2,00
61. nachttafel, Vandekerckhove voornoemd, dertien franks.................................... 13,00
62. lavabo, pastoor Sioens, vijftien franks................................................................ 15,00
63. zetel, Vandeputte voornoemd, een en dertig franks............................................ 31,00
64. kokstove, weduwe Van Rolleghem, negen en twintig franks............................. 29,00
65. bak, weduwe Van Rolleghem, een frank negentig centimen................................ 1,90
66. kaske, Henri Clement voornoemd, een en zeventig franks................................. 71,00
67. kokstove, August Vandeweghe, vijftien franks................................................... 15,00
68. kaske, Constant Linseele, twee en twintig franks............................................... 22,00
69. secretaire, Henri Clement voornoemd, vijf en zestig franks.............................. 65,00
70. bloempotten, Edmond Tanghe, zeven franks........................................................ 7,00
71. idem, Tanghe voornoemd, twee franks................................................................. 2,00
72. lauriers, Jules Messiaen, dertig franks................................................................ 30,00
73. idem, Vandeputte voornoemd, twintig franks..................................................... 20,00

samen : duizend en veertig franks.............................................................................. 1040

Aldus dees proces verbaal opgemaakt date en plaats als boven, en gesloten om twaalf uur namiddag in de tegenwoordigheid van Florent Lievens en Charles Lievens, beide handelaars wonende te Iseghem aanzochte getuigen dewelke na voorlezing hebben geteekend met ons notaris.