Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Izegemse schatten in het Bethunefonds

Bij een recent bezoek aan de Stichting de Bethune (Kortrijk-Marke) werden ons enkele documenten in verband met Izegem getoond.
Een eerste betreft een brief van onderpastoor Leopold Slosse, vanuit Rumbeke en daterende 27 juni 1901. Daarin antwoordt hij aan baron de Bethune dat die zijn vader, Jean-Baptist de Bethune, de neogotische kenner bij uitstek, een tekening bezorgd heeft om een vlag van Sint-Crispijn te laten maken. Op 25 maart 1885 maakte H. de Tracy deze tekening in het grootte na. De vlag werd tenslotte gemaakt door de Zusters Franciscanen van Crombeen te Gent. Ze kostte 471 frank.
Het gaat hier duidelijk over de vlag die in het Nationaal Schoeiselmuseum bewaard is.
Verder vermeldt Slosse ook nog het reliekschrijn van Sint-Tillo (De Sint-Tillorijve, bewaard in de Sint-Tillokerk). Die koste 1700 fr. ‘Ze is zeer mooi en werd gedragen in de stoet ter gelegenheid van de zaligverklaring van Idesbaldus’ (onze vertaling uit het Frans). Over het beeld van Sint-Tillo (gemaakt door Dejonghe) zei vader Bethune: ‘ C’est la meilleure d’entre les mauvaises’.

In een brief van 8 december 1887 schrijft Slosse dat baron Gillès de Pélichy meer dan tevreden was over de Rijve van Sint-Tillo. Hij is er ook van overtuigd dat M. Bressers, de uitvoerder van de Rijve, rekening zal houden met de correcties die zijn aangebracht. Er zit een schema bij waar de wapenschilden van Izegem, Solignac, de familie Gillès de Pélichy, enz… moeten komen.

In een derde brief van Slosse, gericht aan Jean-Baptist de Bethune, geeft Slosse meer uitleg over de rijve van Sint-Tillo Er was blijkbaar nog discussie over de plaats waar de 20 relieken op het dak van die rijve zouden komen. De brief dateert van 28 maart 1888.

In een volgende brief heeft Slosse het over het Sint-Tillobeeld van Eduard Dejonghe (zie hoger). De brief dateert van 14 april 1887 en daarin vraagt Slosse raad aan de Bethune i.v.m. de attributen en de kleuren van het beeld. Blijkbaar circuleerden er ook al enkele tekeningen van dit beeld, want Slosse vraagt zich af of het beeld niet te veel op Sint-Pieter of Sint-Jozef gelijkt. Slosse zegt ook dat er ‘un de nos bourgeois notables’ bereid was om het beeld aan de kerk te schenken.

Van een totaal andere aard is de brief van architect Jules Vercoutere, d.d. 6 mei 1893. Daarin vraagt hij aan de Bethune een onderhoud op maandag eerstkomende om 2 uur in de namiddag om, op vraag van pastoor D’Hulster, een plan voor te leggen met enkele aanpassingen in de Sint-Tillokerk. Onder zijn handtekening schrijft Vercoutere ‘Ancien élève de l’école St. Luc de Gand’.