Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Ten Mandere nieuws

Tentoonstelling ‘Het gebeurde 50 jaar geleden’ - het jaar 1963
We kregen heel wat positieve reacties naar aanleiding van onze jaarlijkse tentoonstelling.
De twee geplande voordrachten konden heel wat nieuwsgierigen verwelkomen. Onze werkgroep onder leiding van oud-burgemeester André Bourgeois is ondertussen alweer volop het jaar 1964 aan het doorpluizen.
Indien u leuke of minder leuke foto’s of herinneringen heeft aan dit jaar, dan mag u altijd contact opnemen met Jacques.viaene@tenmandere.be of Freddy.seynaeve@tenmandere.be. Zij zorgen er voor dat alles een plaatsje krijgt op de tentoonstelling. Deze vindt traditiegetrouw plaats van 15 december 2014 tot 15 januari van het volgende jaar.

Ten Mandere nummer
De redactie is ondertussen ook al volop een nieuw nummer van ons tijdschrift aan het opmaken.
Daarin ondermeer:
- de cultuurtrofeewinnaars 2013: Pat Paniek
- de geschiedenis van de Izegemse kroegentochten
- Landbezit en de consumptierevolutie te Emelgem in de achttiende eeuw
- de interessante reeks Actueeltjes: het jaar 2013 in woord en beeld.

U kunt nog altijd intekenen op Ten Mandere mits het overschrijven van 17 euro op rekeningnummer BE 44 4724 3538 1145  van Ten Mandere, Emiel Neirynckstraat 10, 8870  Izegem met vermelding ‘lidgeld Ten Mandere 2014’. Ereleden betalen 22 euro.

Ten Mandere in de pers
Onze voorzitter Jean-Marie Lermyte kwam recent in De Weekbode met de publicatie van zijn boeken over de Eerste Wereldoorlog. Het volledig artikel kunt u hier lezen.
Het boek ‘Leven in het operatiegebied Izegem 14-18’ kunt u bij ons nog steeds bestellen. Klik hier. (mail robrecht) of bij een van de bestuursleden.

Vrijwillligers
Hebt u de zaterdagvoormiddag enkele uurtjes de tijd om ons een beetje te helpen? Dan bent u steeds welkom op de vierde zaterdag van de maand. Neem gerust met ons via mail contact op.
We zoeken mensen die zaken zoals bidprentjes en rouwbrieven kunnen klasseren, foto’s beschrijven, enz.. Alle hulp is welkom.

Bidprentjesverzameling
In de vorige nieuwsbrief werden onze online bidprentjes voorgesteld. In de maand januari was één op de vier bezoekers op onze website een bezoeker voor onze bidprentjescollectie. In februari zelfs een op drie. Ondertussen kregen we van verschillende lezers nog enkele oude exemplaren digitaal aangeboden. Ook die werden opgenomen. U bezit er ook nog? Stuur gerust een digitale scan door naar dit adres. Voorwaarde is dat het gaat over Izegemnaren, Emelgemnaren of Kachtemnaren, geboren of gestorven vóór 1914. Hartelijk dank bij voorbaat.