Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 


Binnenkort: nieuw Ten Mandere nummer
met opnieuw aandacht voor de Eerste Wereldoorlog.

 


 


Onze redactie kon opnieuw een volledig nummer wijden aan de Eerste Wereldoorlog en dit voor de derde keer.
In dit nummer put auteur Geert Vermeersch uit het dagboek van Izegemnaar Jozef Mullier. Hij plaatst die gegevens in de context van de Groote Oorlog.
Bestuurslid José Naert, nog steeds volop bezig met een uitgebreid onderzoek naar de vlasteelt in Izegem, besteedt aandacht aan Bosmolenaar Arthur Seys. Die was tijdens die wereldbrand krijgsgevangene.
Erik Dewitte heeft het in dit nummer over één soldaat, die vreemd genoeg twee namen had. Daardoor was er soms verwarring. Erik zet die bij die gelegenheid recht.
Bestuurslid Bart Blomme wijdde zijn aandacht aan een bijzondere luchtopname. De oostelijke kant van Izegem komt erop voor. Zo is het lazaret – het klooster in Emelgem – duidelijk zichtbaar.
Mevrouw Martine Vanderpaelt haalde voor onze lezers notities van haar vader boven en heeft die geeft zijn kijk op die toenmalige woelige periode.
We konden tenslotte ook een werk op de kop tikken van leerlingen van de middelbare school uit Sint-Niklaas. Die kregen als opdracht een figuur te bespreken die op het oorlogsmonument prijkt. T. Geerinck, R. Depraetere en E. De Beul maakten een biografie rond de persoon van Jozef Loncke: een uitgeweken Izegemse schoenmaker, spion voor de geallieerden en gefusilleerd in Edegem.

Het wordt opnieuw een boeiend nummer. Wie belangstelling heeft voor dit nummer, kan dit voor 17 euro bekomen en krijgt daarbij de twee eerste nummers van 2016. U stort daarvoor het bedrag op ons rekeningnummer met de duidelijke vermelding jaargang 2016.
U kunt natuurlijk ook betalen voor 2016 en 2017 en neemt daarvoor dan ook best contact op met een bestuurslid of via info@tenmandere.be