Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Peerdenmarkt in Izegem in 1845

 

 

 


 

Net als in andere steden was er ook in Izegem in de 19de eeuw een paardenmarkt. Deze vond plaats rond Allerheiligen. Men kwam zelfs uit Frankrijk om paarden te kopen. We vonden in de Gazette van Iseghem van 3 november 1845 volgend artikel:

Jaermarkt te Iseghem.
Sedert ettelyke jaren heeft de jaermarkt in peerden te Iseghem, gezeyd Allerheyligen-feest zoo levendig niet geweest als dezen jare. Het weder was daer toe byzonder gunstig. Nooit heeft men meer kooplieden gezien van dit land zoo wel als Frankryk. Men schat het getal peerden die ter feest te koop aengeboden wierden zonder vergrooting op nagenoeg 250. Waren er vele peerden van weynig weerde, kajutten genaemd, daer waren er ook vele die van 300 tot 800 francs verkogt zyn geworden. Wy hebben met genoegen eenige kooplieden mogen aentreffen met een aental schoone peerden van alle slach en voor alle diensten die zeer wel verkogt en tevens ook zeer wel gekogt hebben. Eenen enkelen koopman van Frankryk heeft met min dan een dertig tal kloeke werkepeerden aengekogt, en deze en veel andere kooplieden hebben herhaelde malen gezeyd dat zy voortaen de Isegemsche peerdefeest regelmatig zullen bywoonen.

 

Naar het einde van de 19de eeuw toe, was het blijkbaar de gewoonte om de paardenmarkt in het voorjaar te houden. Dit zien we op de bijgevoegde affiche.