Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

De familie Ghekiere koopt in 1844 een hoeve in Kachtem

 

 


 

Notariële akten geven ons een indruk hoe gebouwen gekocht en verkocht worden. We nemen dit keer als voorbeeld een hoeve, waarvan bovenstaande foto’s bewijzen dat de site na meer dan 100 jaar niets veranderd blijkt.
Grondeigenaar Romaldus Bonaventura Wilfridus Eduardus Debrabandere besluit om op Allerzielen notaris Ivo Wautier te bezoeken met het oog op de verkoop van een hoeve. Hij woonde vroeger in Brussel maar de laatste jaren is hij in Wevelgem gedomicilieerd.
De koper, of eigenlijk moeten we zeggen de kopers, is de familie Ghekiere uit Kachtem. Deze familie had al enkele gebouwen en gronden, niet alleen in Kachtem, maar ook in Ardooie en in Izegem bij de Abele. Martinus Ghekiere mag als gevolmachtigde de verkoop mede ondertekenen.
Dezelfde Martinus is op dit moment, naast landbouwer ook burgemeester van Kachtem.
Hij vertegenwoordigt zijn broer en zuster bij deze verkoop:
Carolus Ghekiere, Ivo Ghekiere, Leonardus Ghekiere, Petrus Ghekiere en Anna Ghekiere uit Kachtem en net als hijzelf landbouwers. Verder staat hij ook in voor Joannes Ghekiere, landsman uit Moorslede en Theresia Ghekiere, de weduwe van Ludovicus Waignien, die landbouwster is in Ledegem. Het zijn de acht kinderen van de overleden Carolus Jacobus Ghekiere, die gehuwd was met Marie Joanne Van Becelaere.
De verkochte hofstede lag langs de Rousselaerstraet in Kachtem. Op de Popp-kaart uit diezelfde tijd kunnen we de hoeve iets beter situeren. Het gaat over de nummers 477, 478 en 481 van sectie A. Dit terrein vormt nu ongeveer de oosthoek van de Pater Ver Eeckestraat met de Hondsmertjesstraat. Samen met een boomgaard en lochting beslaat de hoeve een oppervlakte van 21 a 64 ca. De hofstede zelf bestaat uit een woonhuis, een schuur, een koestal en een ovenbuer. In de verkoop zitten verder nog 10 loten zaailand, waarvan er negen in de onmiddellijke buurt van de hoeve. Het laatste lot ligt dicht bij de Ardooisestraat en de wijk Kruipend’aarde en bestaat uit twee partijen zaaigrond, vroeger bos, met een kleine gracht ertussen.
De koop omvat niet – en dit was gebruikelijk – de opbrengst van de verkoop van bomen. Die zullen tegen 1 mei van het jaar daarop geschat worden.
De familie Ghekiere betaalt voor deze transactie 10 000 fr.
De huidige bewoner van dit goed, Ignaes Gheysen, mag er nog blijven wonen, tot 1 oktober 1849, mits het betalen van een huur van 325 fr. per jaar.
Tenslotte blijkt uit de akte dat de verkoper het goed verworven heeft op 27 april 1840 bij de erfenis van zijn moeder Theresia Livine Vissers en die van zijn nicht Celine Henriette Therese Debrabandere, minderjarige dochter van zijn broer Prosper Francis Debrabandere.