Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Charles Gillès de Pélichy: een rode baron ?


 


Sinds 1 april laatstleden kan iedereen volop genieten van een wandeling in het park van het kasteel Blauwhuis. Dit kan dankzij een overeenkomst tussen stad Izegem, de vzw Gillès de Pélichy en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het 10 ha grote park is werkelijk een ‘groen pareltje’ in Izegem.
Bij de openstelling werden er ook panelen geplaatst met een woordje geschiedenis over het kasteel en haar bewoners. Heemkring Ten Mandere kan dit alleen maar toejuichen. Jammer genoeg is er een bedenking bij deze tekst. Op het paneel wordt er o.a. verwezen naar Charles Gillès de Pélichy. Deze wordt in de tekst tot tweemaal toe vernoemd als ‘rode baron’.

Charles Gillès de Pélichy werd geboren in Brugge op 22 juli 1872. Hij stierf op 7 maart 1958 in zijn woning in Brugge. Hij was tussen 27 mei 1900 en 31 mei 1945 gedurende 43 jaar parlementslid voor ons arrondissement. Eerst, tot 1919, als volksvertegenwoordiger, daarna als senator.
Deze senator had tijdens zijn studentenjaren aan de universiteit Pater Rutten leren kennen en die werd de pionier van het christelijke syndicalisme.
In 1921 was de Izegemse baron één van de stichters van de Katholieke Unie. Deze partij verenigde de afgevaardigden van de Katholieke Kringen, de Middenstand, de Werkliedenbond en de Boerenbond.
Naast zijn politieke activiteiten was hij kerkmeester in de Sint-Tillokerk. Deze functie oefende hij ook uit in Sint-Kruis en in de Brugse kathedraal. Zo was hij nog in heel wat – al of niet katholiek geïnspireerde – verenigingen actief.
Charles Gillès de Pélichy was wat men noemde een ‘paternalist’, zij het dan een zeer sociaal bewogen iemand. Hem een ‘rode’ stempel geven is helemaal niet juist.
We controleerden in dit verband ook enkele bronnen.  Op zondag 8 mei 1910 wordt een groot ‘Hulde- & Dankbetoog’ georganiseerd voor hem. De stoet bestond uit 38 groepen. Naast heel wat onpartijdige verenigingen, zijn alleen de Xaverianen, de Sint-Crispijnsgilde, de Sint-Hiloniusgilde, de Katholieke Burgersbond,…. als katholieke organisatie vertegenwoordigd.
Van de andere toenmalige zuilen niemand.
Hij had als politieke tegenstrever de socialist Henri Dewaele, dus had Gillès de Pélichy zeker geen aanhang in socialistische middens.
Verwijzingen naar deze laatste in de socialistische krant ‘De Vooruit’ vonden we evenmin.
Mogen we er nog dit aan toevoegen? Zijn oudste zoon kreeg de naam Léon. Geen toevallige keuze, want het was ook de naam van de eerste paus die zich, met Rerum Novarum, inzette voor de christelijke arbeidersbeweging.
We hopen dan ook dat het stadsbestuur de aangebrachte tekst op de infoborden opnieuw zal bekijken.
Ondertussen werd n.a.v. de opening van de erfgoedsite Eperon d’Or een krantje De Pekkersgazette’ verspreid. Ook daarin komen er twee bijdragen voor over ‘de rode baron’. In één van die teksten wordt zelfs verwezen naar het werk van onze voorzitter Jean-Marie Lermyte over Het Blauwhuis, maar daarin wordt er met geen woord gerept over de ‘rode baron’.