Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

Twee Zottinnestraatjes


 

Heel wat Izegemnaren kennen wellicht nog het Izegems Zottinnestraatje. De huidige Hallestraat kreeg in de 19de eeuw deze naam. Wij vonden er geen officiële verwijzing naar, maar wel sporen in heel wat notariële akten. De oudste dateert van 1838. Karel Robijn, blikslager, wonende op de Korenmarkt, verpacht aan Leonardus Dewiele, slachter, een woonhuis staande ten zuidkante in het Zottinnestratjen binnen Iseghem.
Het straatje herbergde nog andere zelfstandigen: kuiper en winkelier Frederik Verhamme en winkeliers Helentina Devylder en Flore Devylder. Die laatste twee zusters verhuurden in 1908 een woonhuis met stagie, achtergebouwen en koer aan de Izegemse brouwer Arthur Vandeputte. Dit huis vormde de hoek van de Zottinnestraat met de Korenmarkt. In 1921 kon de brouwer dit gebouw ook kopen en we vinden er later café Het Park. Nu is dat een gedeelte van drukkerij Nonkel op de Korenmarkt.
Het Emelgems Zottinestraatje  vinden we al terug in 1714: Lucas nollet saijlant erfve. suyt het sottinne straitien.
Dit straatje vormt nu de Merelstraat en de Nachtegaalstraat. Eens voorbij de huidige Reigerstraat werd de wegel richting Ardooie, ook Zottinnestraat genoemd. Dat blijkt uit een akte van 1844 waarin Eugenius Claerhout, landman uit Emelgem heel wat grond hypothekeert  op een hofstede in Emelgem. De hoeve bestaat uit een woonhuis, schuur, paardenstal, koestal, ovenbeur met boomgaard en zaailanden. Alles ligt ten westen van de Wezestraat en noord de Zottinnestraat.
Er was ook een stuk landbouwgrond met de naam ‘Zottinestuck’ (1813).
Met een akte van notaris Ivo Wautier uit 1845 staan we wel voor een raadsel. Dominicus Windels verkoopt aan burgemeester Francis Van Outrijve een huisje (van een vierwoonst) in Emelgem, zuid het Zottinnestraatje. Dit huisje lag ten noorden van de huidige Veldstraat, tussen de Tinnenpotstraat en de Wezestraat.
Misschien kan de lezer ons duidelijkheid verschaffen?