Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Twee Izegemnaren werden in 1893 Ridder in de Leopoldsorde

 


Dat we in Ten Mandere een rijke verzameling hebben, is een open deur intrappen.
Daarom willen we graag eens aandacht besteden aan deze illustratie
Het is een menukaart van 9 augustus 1893. Het menu werd door stad Izegem aangeboden aan burgemeester Henri De Mûelenaere en Baron Jean Gillès de Pélichy.
Beiden werden op die dag gehuldigd als Ridder in de Leopoldsorde.
De Leopoldsorde is één van de drie Belgische orden, naast de Kroonorde en de Orde van Leopold II. Het is de belangrijkste en hoogste Belgische onderscheiding. Zij werd in 1832 ingesteld en is onderverdeeld in vijf graden waaraan een titel verbonden is. De laagste graad is Ridder. Die mag een kleinood dragen van zilver aan een lint op de linkerborst.
Henri De Mûelenaere werd in Ardooie geboren op 24 juli 1823. Hij werd als notaris aangesteld in Izegem op 1 september 1857 en bleef dit ambt uitoefenen tot 4 oktober 1894. Zijn notariaat omvat 5 558 akten en zijn digitaal te raadplegen in ons archief. De Mûelenaere kwam in de Izegemse politiek terecht in 1871. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 25 november 1874 burgemeester benoemd en bleef dit tot aan zijn dood op 2 januari 1900. Hij wordt omschreven als een onafhankelijk katholiek. Hij huwde tweemaal: op 28 juli 1857 met Juliette Devos, dochter van wijlen burgemeester Ivo Devos-Stauthamer en twee jaar na haar overlijden in het kraambed (9 oktober 1861) met Sylvia Van Wtberghe (25 november 1863).
Jean Gillès de Pélichy was de zoon van Louis Gillès en Marie de Pélichy. Hij werd in Antwerpen geboren op 6 augustus 1837. Op 11 mei 1861 huwde hij in Antwerpen met Mathilde Marie Pauline Moretus. Zij overleed eveneens in het kraambed op 22 maart 1863. Baron Jean zou nooit meer trouwen en bleef dus kinderloos. Hij werd op 24 mei 1875 aangesteld als provincieraadslid, dit in opvolging van François Ameye-Degheus. Hij vertegenwoordigde het kanton Izegem tot aan zijn dood (28 oktober 1919). Hij was van 1881 tot 1884 en van 1895 tot 1913 gemeenteraadslid van Izegem.
Beiden verdienden dus een titel en daarom kon er een feestmaaltijd geschonken worden door stad Izegem.
Het menu hierboven hebt u alvast gelezen. Sober was het niet: aspergesoep, zalm met een ansjovissausje, rundvlees, kip, schapenvlees, kreeft, eend, enz…Gelukkig vermeldt men onderaan de menukaart les toats sont limités.
De lithografie werd gedrukt bij drukker J. Dooms en Jules Vercoutere, architect uit de Baron de Pélichystraat, mocht de kaart maken.