Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Op witte donderdag 1738 trok de processie door de Izegemse straten

 


 

 

Het moet wat geweest zijn op Witte Donderdag in het jaar 1738 toen vier trompetters in de straten van Izegem een religieuze  processie op gang trokken. Wij schrijven om precies te zijn 3 maart 1738. Een recent teruggevonden document, wellicht een transcriptie van het originele handschrift, geeft ons een overzicht van het aantal deelnemers en welke rol zij in het lijdensverhaal van Jezus Christus in de processie vertolkten. Maar liefst 183 deelnemers kregen er een taak toebedeeld om in hun beste parure en gespreid over 25 taferelen een bepaald traject af te leggen. De te volgen weg is niet beschreven, maar gezien de omvang van het aantal deelnemers en de diverse verschillende taferelen zou deze geheel over het grondgebied van Izegem hebben plaats gevonden. De inspirator van het gebeuren was pastoor Joannes Franciscus Lust. Binnen de kerk van Izegem zorgde hij tijdens zijn ambtsperiode voor heel wat vernieuwingen.  Hij stond aan de wieg van enkele broederschappen en bezorgde talrijke gilden een relikwie. Het meest in het oog springend was de stichting van het H. Sacrament, die net voordien op 25 augustus 1737 onder zijn toedoen, van Paus Clemens XII heel wat nieuwe voorrechten had verworven. Het broederschap van het H. Sacrament, ook wel de rederijkersgilde 'Overwinders in Eendrachtighijdt'  genoemd, hadden een sterke band met de kerk. Een van de regels was dat 'sij mallekanderen sullen onderhouden in samenspraeke van christelijke saeken' tot meerdere 'eere van Jesus Christus'. Het zijn precies deze leden die wij herkennen in de oplijsting van het document. Zij hadden de verbale talenten om langs de weg het publiek hiermee te confronteren. Een steekproef in de parochieregisters leert ons dat de figuranten zoals de engelfiguren, meestal 'jonghmans en maegdekens' waren die gerekruteerd werden uit de gezinnen van de rederijkersgilde. Het moet voor de pastoor Lust een hoogtepunt zijn geweest, deze processie paste immers in een ruimer kader.  Hij werd namelijk precies in dat jaar 1738 als 'Hoofdman' van het broederschap geïnstalleerd, een mooie eerbetuiging dus.

De processie werd dus geopend door enkele trompetters:
Jacobus Jooris Werbrouck, Frans Dinnecourt, Hilarius Dobbels en Franciscus Dobbelaere.

Tafereel: de Boodschap
Maria: Joanne Van Dommele
Gabriël: Pieter Van Dommele
Engelen: Christiaen Storme, Laureijns Sette en Joseph Baerdt

Tafereel: de geboorte van Christus
Maria: Marianne Van Oost
Joseph: Franciscus De Brauwere
Herder: Joannes Baptiste Le Fortrij
Herderin: Barbara Theresia Van Oost
Engelen: Joannes De Wulf, Carel Ignatius Mome en Pieter Guilielmus Bulckaert, Pieter Verscheure (van bachten de kercke)

Tafereel: de drie koningen
De koningen: Joannes De Meulenaere, Adriaen Van Lede, Pieter Missiaen
Engelen: Wilhelmus De Preitere, Joannes Vanden Berghe, Hilarius Antone Dobbels

Tafereel: de Besnijdenis
Maria: Godelieve Van Dommele
Joseph: Jooris Van Dommele
Opperste priester: Anthone Lezij
Simeon: Bernardus Huijghe
Anna: Annastasia Maes
Engelen: Ignatius Bosseghem, Pieter Joseph Vandergen, Judocus Vande Putte fs Pieter

Tafereel: de vlucht van Egypte
Maria: Marie Jacoba Vande Walle
Joseph: Pieter Brnard Seijnaeve
Engelen: Godelieve Verhulst, Fransciscus Van Houtte fs Hilarius, Joannes Baptiste Eeckhout

Tafereel: Christus onder de doctoren
Christus: Joannes De Block
Engelen: Martinus Boudere, Pieter Schietaert, Joannes Baptiste Tuijttens
Doctoren: Maximiliaen Maes, Joannes tuijttens, Louis Valcke, Jacobus Verhelle

Tafereel: Triomf van Jeruzalem
Christus: Joannes Van Oost
Engelen: Ludovicus De Smet, Marijn Maertens, Guilielmus Weijleijn
Apostelen: Franciscus Van Herreweghe, Pieter Joseph Huysentruijt, Augustinus Mistiaen, Louis Verscheure, Joseph Houthaeve, Martinus Kerckhof, Joannes Baptiste Gellynck, Francis Senaeve, Pieter Joseph Geldof, Joannes Breemeersch, Fransciscus Vande Canneele
Judas: Carolus Van Oosthuyse

Tafereel: het laatste avondmaal
Christus: Jacobus Vande Walle
Engelen: Pieter Joseph Tuijttens, Martinus Vervaecke, Guilielmus Ameije, Albertus Van Bosseghem, Brouckaert Hille, Pieter Joseph Eeckhout
Apostelen:
Petrus: Bernardus Vande Walle
Joannes: Felix Vande Walle
Andere apostelen: Rogier Callongie, Jooren Verhulst, Pieter De Keirsschieter, Philippus Casteleyn, Judocus Goemaere, Joseph Casteleyn, Joannes Gellynck, Hilarius Van Oost, Guilielmus Vermote, Joannes Leersnyder

Tafereel: Den droeven adieu
Christus: Jacobus Andries Vande Walle
Maria: Marie Jacoba Vande Walle
Engelen: Joannes Baptiste Vermeersch, Joannes De Pickere, Jacobus Thimoij

Tafereel: ’t hofken van Olijven
Christus: Joannes Baptiste Van Acker
Engelen: Eugenius Dujardin, Geleijn De Glorie, Carolus De Glorie
Klein Engeltje: Pieter Joseph Buijse
Petrus: Joannes Gellynck
Joannes: Joannes Baptiste Ameije
Jacobus: …. Muynck

Tafereel: Kinnebackslagh
Christus: Joannes Baptiste Remaut
Engelen: Michiel Naert, Benedictus Lammens, Franciscus Pattyn
Annas: Judocus Werbrouck
Joden: Judocus Werbrouck, Hilonius Eeckhout

Tafereel: Verloochening van Petrus
Petrus: Sebastiaen Buijse
Engelen: Philippus Jacobus Dermaut, Guilielmus Dhondt, Joannes Baptiste Monteijne

Tafereel: Christus voor Herodus
Christus: Hilonius Ameije
Engelen: Christiaen Van Acker, … De Raedt, Jacobus Van Halewijn, Francis De Busschere
Herodus: Emanuel Van Acker
Joden: Augustinus Callens, Bazilius Kerckhof

Tafereel: de geseling
Christus: Antone Van Halewyn
Engelen: Pieter Francois Werbrouck, Andries Van Dooren, Rogier Werbrouck, Francis Monie
Joden: Martinus Vande Putte, Joseph De Backere

Tafereel: de Kroning
Christus: Francis Van Acker
Engelen: Guilielmus Brabant, Pieter De Smet, Joannes Baptiste Bulsijnck
Joden: Martinus Van Haverbeke, Pieter Van Haverbeke

Tafereel: Ecce Homo
Christus: Petrus Maes
Pilatus: Jacobus Maes
Engelen: Gregorius De Meulenaere, Pieter Van Houtte fs. Jaecqs, Hilarinus Van Houtte fs Jaecqs

Tafereel: de kruisdraging
Christus: Ludovicus Vande Putte
Maria: Marij Agnes De Ceuninck
Veronica: Catharine Conbout
Pilatus: Pieter Hilonius Van Oost
Engelen: Joannes Baptiste Van Halewyn, Cornelus Platteeu, Judocus Valentijn, Joseph Frans Van Neste
Joden: Severus Livraut, Jacobus Vanen Berghe

Tafereel: de berg van Calvarie
Maria: Marianne Van Dooren
Joannes: Joannes Nuyttens
Engelen: Guilielmus Vande Putte, Joseph Vromman, Lucas Leersnyder
Maria Magdalena: Joanne Marij De Wulf
Marij Cleoph. … Van Houtte fa Hilarius
Marije Salomé: [niet ingevuld]
Joden: Joannes Van Haverbeke, Pieter Van Haverbeke

Tafereel: dengels met dinstrumenten
Engel met de pijcke: Joannes Valentyn
Engel met de leeder: Boudewijn Pattijn
Engel met de Croone: Roeland Berlemont

Tafereel: de Zeven Weeën
Christus: Emanuel Vander Moere
Maria: Eugenia Lodewijck
Engelen: Marij Clara Vande Vyvere, Cornelis La Peire, Pieter La Peire

Tafereel: het graf Christi
Engelen: Pieter Joseph Eeckhout, Antone Verliete
Magdalena: Mari Anne Mafaut
Salomé … De Simpelaere
Jacob: Marij Cahtarina de Simpelaere

Tafereel: de Verrijzenis
Christus: Joannes Baptiste Doorme
Engelen: Pieter Jacobus Verhamme, Pieter Jacobus Vanden Dorpe, Joseph Hostekindt
Joden: Bockstael, Noppe

Tafereel: de Kruisverheffing
Keizerin: Joanne Werbrouck
Maetharius: Joannes Baptiste Nonckele
Staatsjuffer: Marij Goemaere
Engelen: Jacobus De Grijse, Pieter Joseph Van Overbeke, Andries Marijchael

Tafereel: de Heilige Kerk
H. Kercke: Rosalia De Block
De Hoop: …Morel
De Liefde: Angelicque Bourgois
Barbara Van Haelewyn, Marianne Vander Moere, Marianne Van Dommele, Joanne Van Dommele, Marij Dumat, Marij Joanne Van Haverbeke, Joanne Tange, Anna Marij Woutermaertens

(Bertrand Nolf)