Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Voetbalploeg ‘De Rode Ster’ in de jaren ‘30

 

 


 

 

Begin de jaren ’30 was er – naast de actieve turnclub ‘De Rode Ster’ – nog een vereniging actief met dezelfde naam, maar dan in voetbalmiddens. De eerste vermelding vinden we terug in het socialistisch weekblad ‘De Ontwaking’ van 2 februari 1930: Onze foot-ballgroep ‘De Roode Ster’. Onze pas gestichte foot-ballgroep heeft besloten aan het Tornooi ingericht in het arrondissement en waarop den Beker ‘Segier’ zal verspeeld worden, deel te nemen.
Zondag 2 februari spelen we op het plein te Ingelmunster tegen de groep van Thielt. Aan de partijgenoten door hun tegenwoordigheid onzer Foot-ballgroep te steunen. Nieuwe leden spelers worden aanvaard. Zich aan te geven bij makker Normon Florent.
Deze kersverse ploeg had inderdaad geen eigen speelterrein, maar omdat het terrein in de Ingelmunsterse Brugstraat slechts om de twee weken gebruikt werd, kon men daar terecht.
Ingelmunster speelde onder de naam ‘De Rode Schichten’, Roeselare had als naam Nationaal Syndikaat Roode Stormers, maar men speelde ook tegen Menen, Moeskroen en andere regionale ploegen.
Men sprak toen van Arbeiderssport en in die zin moeten we ook de volgende oproep interpreteren: Rukt nu los uit burgerlijke voetbalclubs! Helpt het arbeidssport in arbeidersclubs voor ’t vermaak onzer arbeiders. Daar en daar alleen hoort ge thuis. Door ’t bijwonen van burgerlijke matchen steunt gij de burgerlijke clubs ten nadeele van uw eigen werken. (De Ontwaking, 22/01/1928)
In het tweede competitiejaar, op zondag 4 oktober 1931, werd hun voetbalterrein ingehuldigd. Het lag op de wijk De Krekel. Een match tegen Moeskroen B was op 20 september al voorgegaan aan de inhuldiging. … Niettegenstaande de inhuldiging der Nieuwe statie, de komst van een Minister, en de match van den Burgersclub [F.C. Izegem] was de opkomst bevredigend.
Op zondag 4 oktober werd er gestart met een optreden van de socialistische Voorwacht. Men vertrok in stoet vanaf het Volkshuis in de Kruisstraat [later cinema Plaza, nu een leegstaand café]. Het muziek aan ’t hoofd. Alle spelers en leden van ‘De Roode Ster’ zijn verplicht het muziek te volgen. Er was ook een gelegenheidsmatch en dit tegen de A-ploeg van Ingelmunster. Deze wedstrijd begon om 2.30 uur en de inkom was 1 frank [ongeveer 2 cent]. Er daagden 350 supporters op en het publiek drukte er eensgezind zijn tevredenheid over uit. .. We hielden den sterksten ploeg der afdeeling Promotie in bedwang. Het resultaat was 2-2.
Naar het einde van het jaar werd er ook een heuse supportersclub gesticht. De bijdrage werd vastgelegd op 3 frank per maand of 36 frank per jaar [89 cent]. Hun lokaal werd de Flandria, bij gezel Rudolf Uyttenhove, op de Melkmarkt.
Het voorlopig bestuur bestond uit: Rudolf Uyttenhove, Jules Claus, Achiel Desmet, K. Windels en Henri Dekeirschieter.
Verdere gegevens ontbreken over de club. Misschien zijn er lezers die ons meer kunnen vertellen.
Wie staat er bv. op bovenstaande foto. U kunt deze en andere gegevens hier invullen.