Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Vondsten in dis- en kerkarchief van Izegem in het Kortrijkse Rijksarchief

 


 

 

Regelmatig bezorgt vorser Dirk Vandemoortele ons enkele historische pareltjes die hij opdiept in disrekeningen of in het Izegemse kerkarchief. Dat archief, gedeponeerd in het Kortrijkse Rijksarchief, moet dringend eens ‘uitgekamd’ worden, want beide bestanden bevatten heel wat lokale informatie.
Twee fragmenten:
Café ‘Graaf van Middelburg’ (Disrekeningen pak nr. 250). 12 mei 1721
In dit stuk worden de onkosten opgesomd om dit huis terug in orde te brengen. Philippe Charles Rousseau pachtte dit huis aan de dis van Izegem.
Vooraleer hij aankomt moeten drie vrouw persoonen alle plaatsen van het huis gevaght, gekuyst ende gescheurs hebben met vijf besems.
De kelder werd ook schoongemaakt, maar het duurde vier dagen int vuytdoen van het water.
De timmerman moest de schaliën van het dak terugleggen. Hij moest ook dienen bij een metselaar gedurende twee en een halve dag. Er werd ook een kuip gebroken en vervangen, er werden nieuwe vensters geplaatst, Joannes de Foort mocht twee glasramen leveren en François De Vos leverde het bert omme daerop te schilderen den heere graeve van middelbourgh. De reeds genoemde Rousseau mocht de benodigheden leveren om het uithangbord op te hangen.
Het uithangbord werd beschilderd door Pieter Beernaert, enz…

Uit een disrekening van 1659 (Kerkrekeningen pak 22 nr. 155)
Dokter Passchier Deroo woonde op de Grote Markt van Izegem in de ronde vande Halle.
Hij verzorgde op 25 december (Kerstdag!) drie personen:
De eerste was Lucas Messiaen van synen verbranden arme genesen thebbende; de tweede was Nowez Fraemault en de derde Anthus Deldijcke daerin begrepen diversche ander cleijne cueren gedaen…
Voor deze job en nog enkele andere minder ernstige ingrepen kreeg hij van de dis 27 pond uitbetaald.
Voordien, op 23 september van ditzelfde jaar had hij al drie personen verzorgd, die afhankelijk waren van de dis: Anthus Deldijcke werd zijn been verzorgd; het tsoonken van Guilliae Vanmoerkercke werd genezen van schuerbuijck in sijnen mondt en het tsoinken van Guilliae Vande Vivere werd behandeld voor appostinnaetie aende groote arterie in den hals. Hij kreeg voor deze drie opdrachten 14 pond.
Dokter en heemkundige Jaak Debusseré uit Gullegem verduidelijkt dat appositie een term is uit de chirurgie. Het betekent het samenbrengen van wondranden, het hechten van een wonde. Hier in dit geval ter hoogte van de grote halsslagader, wellicht om het snel dood bloeden te voorkomen.