Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Voorbije activiteiten van onze heemkring

 


 

Op vrijdag 9 maart laatstleden verwelkomden we een 125-tal muziekliefhebbers in het Stedelijk Auditorium Herman Roelstraete voor het creatieconcert Daniël Clement.
Uitgeweken Izegemnaar Luc Lapeire bezat al een tijdje enkele unieke met de handgeschreven partituren van deze Izegemse componist. Hij vond er niets beter op om deze te schenken aan onze heemkring. Wij vonden het de moeite waard om meteen een programma samen te stellen, waarbij we naast de overhandiging, ook de componist in het daglicht wilden zetten.
Musicoloog Hendrik Willaert opende de avond met een boeiend referaat over het leven en werk van Daniël Clement. Veel Izegemnaren zullen hem nog herinneren als orgelist in de Sint-Tillokerk. Dat hij daarnaast ook talrijke muziekstukken componeerde benadrukte het Sint-Gregoriuskoor door enkele van zijn Zuid-Afrikaanse liedjes te brengen. Ook het overbekende ‘Lieve Vrouwke van de Linde’ werd gezongen.
Genealoog Bertrand Nolf belichtte vervolgens de familie en de kwartierstaat van de componist. Zijn roots zijn terug te vinden in het Kortrijkse, waarbij een adellijk accent niet ontbrak. De partituren werden vervolgens overhandigd en na enkele andere muziekstukken, gebracht door het Sint-Gregoriuskoor was het de beurt aan pianovirtuoos Pieter Tieghem om enkele van deze onuitgegeven partituren te spelen. Tenslotte mochten enkele familieleden van Daniël Clement uit de handen van onze voorzitter de kwartierstaat in ontvangst nemen.

Erfgoeddag 2018 had als thema ‘Kiezen’. De Inter Gemeentelijke Archiefdienst (IGA) deed in Izegem o.a. een beroep op onze heemkring om ons vrijwilligerswerk toe te lichten. Sinds een tweetal jaar zijn er wekelijks enkele bestuursleden in het Izegemse stadsarchief werkzaam om het Izegems archief te ordenen. Daarnaast worden de documenten gecontroleerd en opnieuw in zuurvrij papier verpakt. Een uitgebreide inventaris zorgt er voor dat we de documenten gemakkelijk kunnen terugvinden.
Op het gelijkvloers van het stadhuis werd er een mini-tentoonstelling opgebouwd met enkele stukken die in het archief worden bewaard. Zo kon voor het eerst, sinds lang, het landboek De Bal van 1746 opnieuw bekeken worden. Naast een militieregister lagen er ook notulen van het schepencollege en van het gemeentebestuur te kijk. Verder kon men affiches, bouwplannen en andere documenten bewonderen.
Bezoekers werden ook uitzonderlijk toegelaten in de kelder waar het stadsarchief bewaard wordt. Een medewerker van IGA stond de mensen te woord en gaf uitleg waarom alles bewaard werd en hoe alles geïnventariseerd wordt.
Er werden een 100-tal bezoekers genoteerd.