Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Ten Mandere nr. 170 is op komst!

 


 

Inderdaad, binnen enkele dagen is het opnieuw zover!
Het eerste nummer van de 58ste jaargang wordt binnenkort aan onze leden bezorgd.
We zorgden alweer voor een gevarieerd nummer.
Eerst en vooral besteedt onze voorzitter Jean-Marie Lermyte aandacht aan het overlijden van Antoon Vandromme. Hij was de laatste stichter van onze heemkring. Antoon heeft ons in de afgelopen jaren een schat aan heemkundige informatie bezorgd.
Ons kersvers bestuurslid, Lie Cauwelier, heeft het over de jaarlijkse uitreiking van de stedelijke cultuurtrofee. In 2017 werd die gewonnen door de Izegemse Gidsenkring.
In april laatstleden hadden we de viering rond de Izegemse componist Daniël Clement. Er staan niet minder dan drie bijdragen over hem in dit nummer.
Bertrand Nolf maakte de kwartierstaat op en ontdekte enkele interessante familieweetjes. Hendrik Willaert heeft het in een uitgebreide studie over Clement als componist, gekaderd in zijn familiegeschiedenis.
Luc Lapeire bezorgde onze heemkring enkele originele partituren van deze componist en hij vertelt welke boeiende reis deze kostbaarheden afgelegd hebben.
Secretaris van onze kring, Freddy Seynaeve, belicht vervolgens de figuur van Roger Vandenbroucke, ontegensprekelijk verbonden aan het Izegemse Herfstmuziekfestival.
De reputatie van Izegem als schoenenstad spreekt nog zeer veel mensen aan. Handige schoenfabrikanten uit de buurt van Izegem (en soms veel verder) probeerden op een slinkse manier een graantje mee te pikken van het succes van deze industrie. Raf Vandenberghe geeft meer tekst en uitleg.
Kurt Himpe vond in het afgelopen jaar ook de tijd om alle gebeurtenissen uit 2017 minutieus bij te houden. Hij presenteert dit in de reeks ‘Actueeltjes’.
Tenslotte blikt bibliothecaris Jacques Viaene terug op het eigen kringleven.