Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

EMELGEMNAAR Jules Boucquet (1870-1958) 
stichter van de Elektro-Verlichtingszaak Boucquet uit Roeselare

 


Jules Boucquet en zijn echtgenote

 

 

Geboorteakte Boucquet Jules ( burgerstand Emelgem) :

"Ten Jare achttienhonderd zeventig, den achtentwintigsten Augusti, om negen ure 's
  morgens, voor ons Louis Vandemoortele, burgemeester, ambtenaar van den burgerstand
  der gemeente Emelghem, is gecompareert Martinus Boucquet, metser, oud Eenendertig
  Jaar, geboren te Ingelmunster hier wonende, denwelken ons heeft vertoond een Kind van
  het mannelijk geslacht, geboren heden om twee ure 's nachts in zijn ouders woning wijk de
  plaats, van hem comparant en van zijne huisvrouw Philomena Bouckaert, huishoudster, oud
  zesentwintig Jaar, geboren te Oostnieuwkerke hier wonende, Aan het welk hy heeft  ver-
  klaard te willen geven de voornamen van Jules Gustaf; Deze vertooning en aangift is gedaan
  in het bijzijn van Francis Tanghe, herbergier, oud vijfenveertig Jaar, en Karel Corteborst,
  herbergier, oud negenenveertig Jaar, beide hier wonende. De Comparant en getuigen hebben
 verklaard niet te kunnen schrijven noch teekenen door onkunde na voorlezing."
                                                                                    (handtekening L. Vandemoortele)

Jules Boucquet werd geboren op 28 augustus 1870 in EMELGEM. Hij huwde met de Izegemse Marie-Louise Lezy (geboren op 30 januari 1877). Zij was een telg uit een kroostrijk gezin waarvan o.a. Henri (een broer) Lederwaren Lezy oprichtte. Deze laatste deed gouden
zaken tijdens de gloriejaren van de Izegemse schoenindustrie (jaren 1950 en 1960).
Door het huwelijk van Jules met Marie-Louise werden zij ook aanverwant met de families Demeurisse, Vanhaverbeke, Caenepeel, Vanthournout, Vanhauwaert, Stove en Vandeputte.

Jules Boucquet werkte eerst als onderhoudselektricien in een Izegemse fabriek.
Daarna werd hij zelfstandig ondernemer-elektricien in Emelgem. Met een dertigtal werknemers in dienst leidde hij een sterk bedrijf.
Later (beginjaren 1900)  verhuisde hij met zijn zaak naar Roeselare. Er zijn facturen van hem
met als adres Vijfwegenstraat maar ook van Ardooisesteenweg Roeselare. De huidige firma
is trouwens nog steeds gevestigd op dit laatste adres.
Op hoge leeftijd (nadat hij zijn echtgenote al vroeger had verloren) ging Jules inwonen bij zijn
dochter Margriet in Kortrijk. In Kortrijk overleed hij op 15 augustus 1958.

Ondertussen is Atelier Boucquet al aan zijn VIERDE generatie toe !
Jules werd destijds opgevolgd in de zaak door zijn zoon HENRI Boucquet (geboren op 1 oktober 1904 en overleden op 14 december 1981).

De derde generatie in het bedrijf kwam er aan met de zoon van Henri; namelijk JULES
Boucquet (genoemd naar zijn grootvader).
Deze Jules werd geboren op 12 november 1929 en overleed op 14 november 1995. Zijn echtgenote Yvette Bonte woont momenteel nog in de Ardooisesteenweg in Roeselare. Ook een broer van Jules, Jan Boucquet die 17 jaar jonger is dan Jules, leeft nog en woont eveneens in Roeselare.

Zo zijn we aan de vierde generatie beland met als huidig zaakvoerder JEAN-PAUL Boucquet.
Hij is geboren in 1957. Zijn zus Katrien is ook werkzaam in de firma die op heden een viertal
werknemers in dienst heeft.
De West-Vlaamse zaak  plaatst al vier generaties lang (!) elektrische installaties
en verlichting bij particulieren en bij bedrijven.
Typisch in het huidig werkpatroon van de zaakvoerder is het ontwerpen en maken van ver-
lichtingsarmaturen in eigen atelier. Deze leiden in vele gevallen tot een architecturaal pareltje.
Jean-Paul werkt vaak samen met architecten.
Eén van de projecten was de verlichting in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen
met een waaier van hanglampen in het jaar 2009 !
In september 2017 stond Atelier Boucquet op de bekende internationale beurs Maison & Objet in Parijs.
In KW Wonen-Interieur verscheen op 13 oktober 2017 een mooi artikel van Elke Vierstraete
over het huidig bedrijf Boucquet onder de titel "100% West-Vlaams".

Er wordt dus niet alleen in eigen provincie gewerkt,  ook er buiten komen realisaties tot stand.
Zowel klassieke als moderne verlichtingsarmaturen bewerkt met koper, messing, albast en glas worden gemaakt. Bovendien vervaardigt Atelier Boucquet die in alle vormen (rond, vierkant, ovaal)

Overgrootvader Jules zou terecht fier zijn op de huidige ontwerpen en realisaties van het bedrijf. De hedendaagse ontwerpen hebben een artistieke kant die voor de vorige generaties
minder evident zou geweest zijn wegens minder technische middelen.

Toch chapeau voor wat de stichter Jules Boucquet zo lang geleden uit de grond stampte. Dat was met succes, gezien zijn nazaten de elektro-zaak op heden verder zetten.
De Emelgemnaar, die bijna 88 jaar werd, heeft hard gewerkt en met zijn medewerkers destijds
is hij vele klanten ten dienste geweest. Het waren de pioniersjaren van de elektriciteit  die
beginjaren 1900 voor menig huisgezin de nodige verlichting bezorgde.

De WEBSITE www.atelierboucquet.be is zeker het bekijken waard.
Het huidig adres van de zaak "Verlichting Boucquet bvba" is Ardooisesteenweg 154-156 8800 Roeselare.

Voetnoot: Met oprechte dank aan Katrien Boucquet, Christine Kindt en Brecht Dutillieux

Deze tekst kregen wij van Wilfried Dutillieux, waarvoor onze dank.