Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Even stambomen met Paul Berlamont

 

 


Paul Berlamont mocht uit de handen van
genealoog Bertrand Nolf zijn kwartierstaat in ontvangst nemen

 

Een boompje opzetten in een gezellig café met een koffie of een drankje, daar kijken wij wel eens naar uit met familie, vrienden of kennissen. Op een doordeweekse kermisdag in Café Lagaar was het zover met Ten  Mandere en niemand minder dan de illustere Paul Berlamont. Daar hadden wij een afspraak met deze Izegemse volksfiguur. Bertrand Nolf had het in 2010 al voor een deel verwezenlijkt, om zijn kwartierstaat met de summiere gegevens van zijn stamboom voor te stellen. De aanleiding was toen zijn aanstelling als Burgemeester van 1 dag, een mediastunt waar de opbrengst van deze actie ging naar het goede doel, de voedselbank De Stamper. Tijdens zijn investituur,  waar heel wat prominenten op aanwezig waren, verklaarde Berlamont op een ludieke manier dat hij oog had voor de positieve beleving van onze burgerbevolking. Humor voorop, met een kwinkslag naar meerdere te realiseren projecten in onze pekkersstad en de deelgemeenten Kachtem en Emelgem. Ten Mandere had daar wel oren aan, want stond daar ook niet in het vetjes, de verwezenlijking van de 'natte droom' van ereburgemeester Willy Verledens, een waterput op de Grote Markt?
De uitgewerkte versie van zijn kwartierstaat mocht hij na datum nu ontvangen, een huzarenstukje met heel wat stamboomgegevens over zijn verborgen historisch verleden. De stamvader Maillard Berlamont was er al in Izegem in het begin van de 17de eeuw.  De familie zal in deze periode een voorname plaats bekleden in het maatschappelijk leven van Izegem. In zijn netwerk met de hoogste kringen van de toenmalige Kasselrij Kortrijk werden huwelijksbanden gesmeed. Heel wat hoogwaardigheidsbekleders ontmoeten wij in de stamboom van Paul Berlamont.  Zoals de 'schepene Neyrinck vande casselrije Curtricke', de 'hoogblajuw Verhulst van het Prinsdomme Iseghem', de 'dischmeestere'  Hellebuyck uit Meulebeke en ja hoor ook een heuse burgemeester van de heerlijkheid Ayshove, Vandewalle.  Naast nog wat ludieke toevoegingen en wetenswaardigheden voegde Bertrand Nolf daar nog een uitsmijter aan toe. Ook Nicolaus Bourgeois is één van zijn voorvaderen. hij was afkomstig uit Doornik en vestigde zich op het einde van de 17de eeuw in Izegem als chirurg. Hij bezweek in het pestjaar 1694 die toen maar liefst een derde van de bevolking trof.  Deze Nicolaus is de stamvader van onze minister-president Geert Bourgeois, waarmee Bertrand illustreerde dat wij allemaal een beetje meer dan gedacht familie van elkaar zijn. En om te eindigen gaf Bertrand Nolf als kers op de taart nog mee aan Paul Berlamont, dat er in zijn vroede voorvaderen nog eene 'Carolus Magnus' hoort.  Karel de Grote himself, die via de duistere wegen van de late middeleeuwen terecht is gekomen in het 'Boos' Izegem van Paul Berlamont. Een klepper dus in zijn verborgen verleden. Wie weet wat dit straks teweeg zal brengen in het straatbeeld van de Lagaar, waar nu al op de hoek van het café een straatnaambord hangt dat herinnert aan de interacties van één van onze bekendste Izegemse figuren.
(Met dank aan Bertrand Nolf voor deze tekst)