Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Eperon d’Or bewaart twee medailles, uitgereikt aan Eduard Dierick.

 


 

Op 7 januari 1835 besliste de ministerraad om op 15 september van datzelfde jaar een tentoonstelling van schoone konsten en nyverheyd te Brussel in te richten. Een jury van notabelen werd daarbij samengeroepen om medailles uit te reiken aan verdienstelijke deelnemers. Er waren uiteindelijk iets meer dan 600 deelnemers.
Op 21 september bezochten koning Leopold I en de koningin gedurende drie uur de verschillende zalen.
Bij het afsluiten van deze tentoonstelling op 30 november  reikte de jury twee soorten medailles uit. Iedere exposant kreeg een herinneringsmedaille en  een diploma.
Op de herinneringsmedaille staat aan de voorzijde een gelauwerde afbeelding van koning Leopold I, met de vermelding Leopold premier. Roi des belges. Op de ommezijde staat een gevleugelde figuur (= België voorstellend), rustend op een stoel. Deze is aan het schrijven op een groot blad. Links ervan staat een bijenkorf (= nijverheid) en rechts is er een sokkel met Belgische leeuw. Daarop staat een brandende olielamp. In de achtergrond zien we een hoorn des overvloeds. De tekst op de medaille luidt: Industrie belge. Exposition 1835. De medaille is een ontwerp van Adolphe Christian Jouvenel.
Zij die een prijsmedaille ontvingen, kregen een medaille met een zittende figuur van België met links van haar een Belgisch schild en een Koninklijke kroon. Deze figuur kroont een andere gevleugelde figuur, symbool van de nijverheid. De tekst luidt : A l’industrie. Op de achterzijde werd een dubbele lauwertak afgebeeld. Daarin prijkt de tekst Exposition de 1835. E. Dierick bottier breveté à Iseghem. Deuxième classe. Deze bronzen medaille werd vervaardigd door medailleur Braem.
Inderdaad de Izegemse schoenmaker Eduard Dierick tekende present op deze tentoonstelling. Hij presenteerde er een paar schoenen.
We vinden in het werk La Belgique industrielle: compte rendu de l’exposition des produits des produits de l’industrie en 1835 meer uitleg. Er werden 345 medailles uitgereikt. 31 gouden, 37 vergulde, 80 zilveren en 116 bronzen medailles eerste klas en 72 bronzen medailles tweede klas. Dierick viel in deze laatste categorie. Er waren 34 West-Vlaamse winnaars.
Exposant Dierick werd beloond in de categorie ‘schoenen’ als vierde (en laatste?) winnaar. Jean Sabot uit Brugge haalde met een paar laarzen en schoenen in die categorie de hoofdmedaille.
In de Gazette van Brugge van 2 december 1835 werd er duidelijk vermeld dat het ging over een paar waterdigte leerzen.