Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Ten Mandere-nummer 171 eerstdaags in uw brievenbus…. als u lid bent natuurlijk!

 


 

Traditiegetrouw verschijnt er rond de Izegemse kermisweek een nieuwe publicatie van ons tijdschrift.
Het tweede nummer van dit jaar opent met een bijdrage van Lieve Vandenbussche over een ver familielid van haar, Petrus Vandewalle. Met heel wat details beschrijft deze schoenmaker Petrus een stukje uit zijn leven.
Vervolgens brengt Bart Blomme25 Izegemse oud-soldaten van Napoleon in herinnering. Heel wat genealogen en andere geïnteresseerden zullen zeker aandacht hebben voor Izegemse naamgenoten: Vermeulen, Vansteenkiste, Behaeghe, Blondeel, Brisou, Vermote, Verschaeve, enz…
Voorzitter Brecht Dutillieux, in een verleden medewerker aan het Roeselaarse wielermuseum, besteedt aandacht aan Izegem Koers en de maker van het gelijknamige beeldhouwwerk Johan Herman.
Kachtemnaar Jacques Viaene beschrijft de oude Kachtemse pastorie die in de Mandelmeersen gesitueerd was. Hij keert daarvoor terug tot in 1725.
Ooit was een deeltje van Roeselare Het hof t’Izegem. Brecht Dutillieux nam dit geografisch gebied onder de loep en verklaart hoe afhankelijk het was van de Heren van Izegem.
Door een samenwerking tussen de Vrienden van de Izegemse Musea (VIM) en het Izegemse museum Eperon d’Or werden er twee bijdragen opgenomen in ons tijdschrift over Eduard Dierick, de grondlegger van de Izegemse schoenenindustrie.
Bart Blomme verdiept zich in het familieleven van Eduard Dierick en deed tal van nieuwe ontdekkingen over deze figuur. Wist u bijvoorbeeld dat er in dezelfde periode twee personen met dezelfde naam Eduard Dierick rondliepen in Izegem?
Bertrand Nolf, onze genealoog die geen enkele uitdaging uit de weg gaat, maakte ook dit keer een boeiende kwartierstaat op. Hij keerde daarvoor terug tot in het begin van de 18de eeuw. Wie de bijdrage leest, zal meer te weten komen over….. Zeeuws-Vlaanderen.

Wie nog geen lid is van Ten Mandere kan deze publicatie en de twee andere nummers van de lopende jaargang bekomen, door het passende bedrag over te schrijven.
U stort daarvoor 17 euro (gewoon lid) of 22 euro (erelid) op het rekeningnummer van Ten Mandere BE 44 4724 3538 1145 p.a. José Naert, Blekerijstraat 60 8870 Izegem, met vermelding van abonnement Ten Mandere 2018. Na ontvangst krijgt u de reeds verschenen nummers thuis bezorgd.