Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Eerste gemeentebestuur na 1830

 

 

De spanningen met koning Willem I der Nederlanden leidden tot een gewapende opstand in september 1830. Gevolg was de afscheiding van de zuidelijke provincies en de onafhankelijkheid van België. Op 24 september ontstond het Voorlopig Bewind. Dit was een soort bestuurlijke commissie van notabelen om het gezag in Brussel ‘op zich te nemen’.
De voorlopers van de provinciën waren de Provinciale Staten. Deze bleven na de omwenteling bestaan en dit zonder verkiezingen. Ze kwamen echter niet meer samen. Het bestuur van de Provincies werd waargenomen door de Gedeputeerde Staten, aanvankelijk onder een college van drie commissarissen bestaande uit F. de Mûelenaere, Is. Julien en Charles Herwijn. Dit college bleef bestaan tot de eerste provinciale verkiezingen (1836).
Dit voorlopig bestuur benoemde in iedere gemeente of stad een bestuur. Voor Izegem werd Van den Bogaerde-Maes burgemeester in vervaning van notaris Pieter Coucke. Onze stad had recht op twee schepenen: Ivo Florentinus De Vos-Stauthamer en August De Monie. Deze vervingen notaris Gellynck en C. Maes.
Joseph Van den Bogaerde was burgemeester van 1830 tot 1832. Reeds in 1824 stond hij bekend als grondeigenaar. Toen kocht hij vermoedelijk de gronden op waar later de twee kastelen Wallemote en Wolvenhof gebouwd zouden worden.
Hij werd in Kortrijk geboren op 17 april 1793 en overleed er op 21 juni 1832. Op 13 juli 1821 huwde hij met Thérèse Maes uit Izegem. Ze kregen twee zonen.

Zijn eerste schepen huidevetter Ivo Florentinus De Vos (of Devos) volgde hem op als burgemeester en bleef dit ambt uitoefenen tot bij zijn overlijden in 1835. Deze werd geboren in Rumbeke op 12 maart 1783 en overleed in Izegem op zondag 9 augustus 1835. Hij huwde in Izegem op 20 juli 1816 met Maria Henrica Stauthamer. Zij overleed op 23 november 1859; als weduwe was ze zeer actief op de plaatselijke immobiliënmarkt.

Tweede schepen koopman in lijnwaden August Ignatius De Monie (of Demonie) werd burgemeester in 1836. In 1839 stopte hij zijn politieke bezigheden. Hij was geboren in Izegem op 28 augustus 1781 en huwde met Theresia Deceuninck van Staden op 17 juni 1816. Na haar dood huwde hij Amelia Bouckaert uit Gits op 19 september 1832. Demonie overleed in Gits in 1868.