Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Geheimzinnige bijeenkomsten in Emelgem?

 

 

Uit De Mandelbode van 16 oktober 1954
Niet voor vrouwen
Op Maandag 25 oktober start een fijne reeks voordrachten, alleen voor mannen en jongelingen boven de 18 jaar.
Tot de Zondag daarop – Kristus Koningsfeest – hebben de vrouwen dus ’s avonds de thuiswacht! Hun dierbare echtgenoot en zoon-lief moeten elke avond van de partij zijn… in de parochiekerk te 7.30 u.
Die sterke avonden worden geleid door de vaardige Pater Hilarion. Terug uit Rome komt hij naar Emelgem voor deze voordrachten. Daarna reist hij opnieuw af naar de Eeuwige stad!
Uit alle huisgezinnen zullen man en zoon zijn stem gaan horen, zijn raak woord beluisteren.
En ze zullen gelijk hebben.
Terwijl de vrouwen gelijk hebben met daarom een beetje thuis te wachten, hé!!

Waarover de voordrachtreeks ging was niet meteen duidelijk.
Ook uit het verslag van 6 november in dezelfde plaatselijke krant konden we het niet opmaken:
De week van Maandag 25 Oktober tot en met Zondag 31 Oktober, die in het teken stond van een ‘Voordrachtweek’ voor moderne mensen, en uitsluitend door mannen en jongelingen boven de 18 jaar mocht bijgewoond worden, zag telkens honderden aanwezigen, die met grote aandacht luisterden naar het woord van Eerw. Pater Hilarion, Passionist. Het bood een luisterrijk uitzicht in de avonduren de prachtige verlichte kerk, waar tevens vooraan bezijden de ingang een luidspreker aangebracht werd. Bijna ieder gezin was er telkenmale vertegenwoordigd. Dit was meteen het bewijs dat er onder de mannen en jongelingen velen goed begrip hebben over deze naar waarde te schatten voordrachten.
Misschien zijn er onder onze abonnees Emelgemnaren die in 1954 aanwezig waren op deze ‘stichtende’ voordrachten?