Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Ten Mandere nieuws

 

 

Geschiedenis van Kachtem is uitgebracht!
We willen onze abonnees er nogmaals aan herinneren dat het sluitstuk van de trilogie over de geschiedenis van de drie Izegemse deelgemeenten is verschenen.
Begin december werd het werk ‘Geschiedenis van Kachtem’ aan het publiek voorgesteld.
In dit 446 blz. tellend boek komt een overzicht van de Kachtemse geschiedenis aan bod vanaf de middeleeuwen tot de huidige tijd. Het accent ligt echter vooral op de 19de eeuw (waarvan Jean-Marie Lermyte de auteur is) en de 20ste eeuw. Kachtemnaar Jacques Viaene nam deze laatste periode voor zijn rekening.
Het boek werd rijk geïllustreerd met talrijke foto’s waaronder heel wat in kleur.
Wie nog op zoek is naar een (laat) nieuwjaarsgeschenk voor een familielid, kan het boek nog aankopen. Het boek kost 32 euro indien men het zelf afhaalt. Alle info kunt u hier krijgen. Je kan ook rechtstreeks contact nemen met Jacques Viaene op 051/302056 of via jacques.viaene@skynet.be.

Collectie bidprentjes fel uitgebreid
Tijdens de laatste maand van 2019 werd door onze vrijwilligers een extra inspanning geleverd om een grote verzameling bidprentjes te integreren in onze collectie.
Wekelijks mogen we vorsers ontvangen in ons documentatiecentrum en sommigen nemen daarbij ook onze bidprentjescollectie ter hand. Jammer genoeg zijn er nog velen die denken dat we alleen maar bidprentjes verzamelen over Izegem. We nemen voorlopig alle bidprentjes aan, dus niet alleen van Izegemnaren. Voor genealogen is het soms interessant om onze collectie door te nemen en zo naamgenoten te vinden uit andere gemeenten. Dit kan een stap zijn naar verdere informatie, buiten Izegem.
We verzamelen trouwens op deze manier ook talrijke rouwbrieven.

Tentoonstelling: 50 jaar geleden: het gebeurde in Izegem in 1969
Onze tentoonstelling kan nog dagelijks tijdens de openingsuren bezocht worden in de bovenzaal van de Izegemse bibliotheek.
1969 was niet alleen het jaar waarin Eddy Merckx de Ronde van Frankrijk won op dezelfde dag als de eerste maanlanding, maar ook het jaar waarin Willem Vermandere voor de eerste keer een optreden weggaf in Izegem.
In dit jaar ook heel wat culturele activiteiten: de grote Servaastentoonstelling, de verbroedering met de soldaten uit Siegen, enz…
Op woensdag 8 januari as om 19.30 u. kan u in de bovenzaal nog een voordracht over dit jaar bijwonen. De bestuursleden Freddy Seynaeve, Jacques Viaene en Geert Vermeulen katapulteren u terug in de tijd. Dit is een initiatief van het Izegems Davidsfonds.