Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

100 jaar geleden sloeg het noodlot toe bij de familie Bogaert

 

 

 

Drukker Jacques De Busschere-Bonte had werkelijk zijn meest sierlijke letters uit de letterkasten gehaald om de krant De Iseghemnaar van zaterdag 17 juli 1920 op te maken. De reden daartoe was dat François Bral-Donego zijn plechtige inhuldiging deed als burgemeester der Stad Iseghem (zie http://www.tenmandere.be/kranten/De%20Iseghemnaar/1920/1920-07-17.pdf). Maar jammer genoeg had de familie Bogaert geen reden tot feestvieren.
Op maandag 12 juli barstte er een verschrikkelijk onweer los boven onze stad en daarbij viel er in deze familie een slachtoffer.
We nemen het krantenartikel over: Maandag namiddag tusschen 4 en 5 ure heerschtte een schrikkelijk onweder boven Iseghem. Bliksem en donder volgden elkaar met eene ongehoorde snelheid en een afgrijselijk geweld en daartusschen een schrikkelijke stortregen. Zulke onweders hebben we weinig gezien in ons leven.
Ook heeft de donder in verschillige plaatsen gevallen in en buiten stad. En een ongeluk dat geheel Iseghem betreurt is de dood van Karel Bogaert, landbouwer, Katteboomstraat. Die vader was met eenen zooon bezig aan het in hagen zetten van zijn vlas. In ’t geluchtte kwamen de onweerswolken al dikker en dichter bij elkaar; vader en zoon waren neerstig aan ’t werk, en wilden nog te rapper doorwerken voor het opkomend onweder. De zoon deed nog opmerken dat er lijk twee dondervlagen malkaar tegengingen, en zei: Vader dat zou zeker schrikkelijk zijn, moesten die twee vlagen uitbreken. – ’t Kan wel zijn antwoordde de vader. Twee andere zoons riepen van aan de hofpoort dat vader en broeder moesten komen eten en vader en zoon deden nog eenige oogenblikken voort aan hun werk, en almeteens brak het onweder los; een schrikkelijke bliksemslag doorkliefde de lucht en een geweldige donderknal volgde onmiddellijk en ongelukkiglijk vader en zoon waren getroffen door de geweldige elektrische strooming: Vader was op den slag dood; de zoon was van zijn zelven. De zoon is gebeterd en zal geen letsel behouden. De vader werd donderdag begraven. ’t Is een schrikkelijke slag voor die schoone talrijke familie!
Karel Bogaert-Vandenberghe woonde op het hofstedeken van de Kinders Ghekiere, gelegen tusschen de Katteboomstraat en de Winkelhoek. In 1906, toen hij daar nog niet lang boerde, heeft hij een brand onderstaan in schuur en stallen. Sedert 1895 heeft er in Iseghem zulk geen onweder meer plaats gehad, toen vrouw Emiel Geldhof dood gebliksemd werd in hare woning op Klein Harelbeke.
Karel (Charles) Bogaert (57 jaar) overleefde dit onweer dus niet. Het Burgerwelzijn noteerde dat de vader slechts een kleine wonde aan de linkerhand had opgelopen. De weduwe Romanie Vanden Berghe bleef achter met 10 kinderen.

Lange tijd was men van mening dat het kruis in de Katteboomstraat, rechtover de Winkelhoekstraat, opgericht werd ter herinnering aan dit pijnlijk ongeval, maar dit blijkt niet te kloppen.
Want reeds op de Ferrariskaart uit de 18de eeuw staat er op die plaats reeds een kruis afgebeeld. Waarom dit kruis daar kwam weten we helaas niet.