Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Ten Mandere-nieuws

 

 

 

Coronatijden
Vanwege het coronavirus is ook ons lokaal voor onbepaalde duur gesloten. We proberen zoveel mogelijk uw mails in verband met ons heemkundig erfgoed te beantwoorden. Houd in ieder geval onze website, Facebook-pagina en/of nieuwsbrief in het oog. Van zodra we kunnen, openen wij ons lokaal opnieuw voor de geïnteresseerde zoeker.

Nieuw Ten Mandere-nummer
De redactie van ons tijdschrift zat helemaal niet stil de afgelopen vier maanden en ook onze drukker probeerde op tijd een nieuw nummer van ons tijdschrift af te leveren.
Wellicht hebben onze abonnees ondertussen dit nummer in handen.
Onze voorzitter Brecht Dutillieux blikt terug op de cultuurtrofeewinnaar Bertrand Nolf. Hijzelf kon nog voor deze bijdrage zijn kwartierstaat leveren. Bertrand was zoals u weet archivaris binnen onze heemkring en overleed vorig jaar.
Naar aanleiding van Erfgoedcafé, een samenwerking tussen Eperon d’Or, Ten Mandere en de Vrienden van de Izegemse Musea, werd vorig jaar aandacht besteed aan de Izegemse borstelfabrikant Edouard De Ryckere. In zijn bijdrage geeft José Naert meer uitleg over deze Izegemse ondernemer uit de 19de eeuw.
Bart Blomme keert nog één keer terug naar de Eerste Wereldoorlog en verhaalt hoe E. H. Joseph Matthys in 1917 in het Sint-Jozefscollege belandde. Ook Brecht Dutillieux heeft het over de Eerste Wereldoorlog. Hij nam daarvoor de oorlogsverslagen door van de Zusters van Liefde en van de Zusters van Maria.
Lieve Vandenbussche zet haar tocht door het centrum van Izegem verder. Nadat ze in een vorig nummer de Sint-Pieterstraat en de Gentsestraat onder de loupe nam, blikt ze deze keer terug op het verleden van een stukje van de Grote Markt. Zegt de naam ‘het vernesteld wuuffeke’ u nog iets?
Kurt Himpe schreef opnieuw een synthese over de voornaamste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Jacques Viaene overliep de voorbije activiteiten van onze kring.

Wie nog geen lid is van Ten Mandere kan deze publicatie en de twee andere nummers van de lopende jaargang bekomen, door het passende bedrag over te schrijven.
U stort daarvoor 17 euro (gewoon lid) of 22 euro (erelid) op het rekeningnummer van Ten Mandere BE 44 4724 3538 1145, p.a. José Naert, Blekerijstraat 60 8870 Izegem, met vermelding van abonnement Ten Mandere 2020.

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is meteen ook de 50ste in de reeks. We begonnen er aan in 2012 en ondertussen verschenen zo'n 346 bijdragen. Daarbij kregen we dikwijls ideetjes aangeboden van onze abonnees. We werken nu volop aan de volgende 50 nummers....