Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Alois Verhamme

 

 

 

Alois Verhamme (eigenlijk Pieter-Alois)
°Izegem, 8 mei 1840 - †Izegem, 12 januari 1919.

Hij was de zoon van wever Josephus en spinster Theresia Vanfleteren.
Hij begon wellicht zijn loopbaan als notarisklerk bij notaris H. de Mûelenaere uit de Sint-Tillostraat.
Hij zat er blijkbaar nogal warmpjes in, want vanaf 1866 werd hij regelmatig geldschieter om mensen aan een lening te helpen.
Op 29 april 1870 huwde hij met Sidonia Maria Impe. Haar ouders waren Ludovicus en Justina Turtelboom. Op 26 juli van hetzelfde jaar kocht hij in de Roeselaarsestraat een huis voor 1 000 fr.
Vanaf 1873 werd hij actief als deurwaarder.
In 1881 kocht hij een perceel bouwgrond in de Sint-Tillostraat en bouwde daar zijn nieuwe woning. Nu nog zien we een steen verwerkt in de gevel met het opschrift G.Z.J.C. 1881 A.V.I (=Gezegend zij Jezus Christus – 1881 – Aloys (Alois) Verhamme-Impe).
De volgende jaren zien we hem regelmatig terug als verkoper van huizen en percelen bouwgrond. Vooral rond de Dweersstraat, de de Pélichystraat en de Meensestraat. Veelal samen met de familie Brabant.
De letters G.Z.J.C. zijn niet zomaar lukraak op de steen geplaatst. Als we zijn bidprentje van naderbij bekijken, zien we dat hij sedert 1857 schrijver van de jaarlijkse kerkrekening was (schatbewaarder van de Kerkfabriek Sint-Tillo), gedurende 10 jaar meester in de zondagschool, lid der gilde van ’t Allerheiligste Sacrament en lid of erelid van alle godvruchtige en weldadige instellingen. Verder was hij ook medestichter en voorzitter van het hulpkantoor der Algemene Spaarkas, medestichter en schrijver van de Xaverianen, medestichter van Eigen Huis en van Assurantie van Iseghem.
Hij werd vereerd met het Burgerkruis van 2de klas, met de bijzondere decoratie 2de en 1ste klas van Vooruitzicht en met de herinneringsmedaille van Leopold II.
Nog steeds volgens het bidprentje moet hij op het laatste van zijn leven veel geleden hebben.
Hij liet zes kinderen na:
Marie Verhamme
Clara Verhamme
en Helena Verhamme
Alle drie, net als hun moeder, winkeliers.
Jozef Verhamme, apotheker
Eugeen Verhamme, geneesheer
E. H. Firmin Verhamme, leraar in Ieper, tussen 1924-1933 stichter en bestuurder van de Vrije Vakschool van Tielt en achtereenvolgens pastoor van Ettelgem, Ploegsteert en Moorsele.

Helena Verhamme was gehuwd met Jules Crochon en die was dan weer de vader van de gekende liberaal Louis Crochon.