Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

De Vuilenbras op de Bosmolens

 

 

 

 

Wanneer men vanaf de herberg De Klare Gracht, zuidwaarts Izegem verlaat richting windmolenpark en de parking van de E 403, dan komt men voorbij een hoeve (op de linkerkant) en een tweewoonst op de andere kant.
Vlak vóór die tweewoonst zijn nog sporen te zien van een doodlopende weg. Ook langs de andere kant, richting hoeve was dit een straat met de zelfde naam en tenslotte langs de overkant van de autosnelweg zien we ook die straat terug.
Dit is de Vuilenbrasstraat en die plek heet dan ook de Vuilenbras. De oudste vermelding die we terugvonden dateert uit 1767: tusschen den mol en den vuylen bras. Het maakte toen nog deel uit van de kasselrij van Ieper.
De plek ligt dicht in de buurt van Oekene en van de Penemolen. Deze molen stond op de hoek met de Oekense Sint-Eloois-Winkelstraat. Zo vermeldt een notariële akte uit 1796 dat Jacobus de Croix een woonhuis met grond verkoopt aan Pieter Joseph Olivier uit Emelgem, palende oost de Ommegangweg en zuid de straat van de Vuilenbras naar de Penemolen.
De eerste hoeve op de oostkant van de Klare Grachtstraat werd voor het eerst vermeld in 1848.
De erfgenamen van Antonius Bergman en Josepha Vandeputte uit Oekene, verkochten de hofstede, voorzien van woonhuis, schuur, koestal en andere gebouwen, boomgaard en hoveniershof, verre zuid west de stad bij den Vuilen Bras (de nrs. 1611-1612 en 1613 op het kaartje). Samen met nog andere stukken land (o.a. in Rumbeke) betaalde de Izegemse wijnhandelaar Ludovicus Josephus Ameye uit Izegem 9 400 fr.

Zoals men kan zien op de kaart is er nog een tweede hoeve. Deze werd in 1873 te koop aangeboden door de erfgenamen van Joannes Nuttens-Rosalia Vanneste. Deze hofstede bestond ook uit een woonhuis, schuur, stallingen, wagenhuis, ovenbuur, boomgaard, hoveniershof en een stuk zaailand, genaamd het stuk achter de scheure. (De nrs. 1623-1624-1625-1626 en 1627), palende ten noorden van een landweg.
De stukken land met de toponiemen de Valleisteert (nr 1633), het Geldstuk (nr 1634) en de Muizekouter (nr 1756 – ten zuiden van het nr. 1633), het Wagenwegstraatje (nr. 1752), het Tooveressestuk (nr. 1757) en nog twee maaimeersen (nrs. 1758 en 1759), het Elsbosch (nr. 1753 niet zichtbaar op ons kaartje), het stuk vóór het hof (nr. 1760), het stuk vóór den Bras (nr. 1761), het Hapken (nr. 1765 en 1768a), het Kouterken (nr. 1764) en het Half Bunder (nr. 1609 – links van het nr. 1610 op onze kaart), samen met nog enkele stukken in Rumbeke werden mee verkocht.
De zoon en medeverkoper Petrus Nuttens kocht dit alles, met uitzondering van het Elsbosch voor 80 020 fr.
In 1902 werden de kinderen eigenaar van dit goed en rond 1925 werd Jean Desmet-Maria Magdalena Haghedooren de nieuwe eigenaar van beide hoeven. Zoon Frans Desmet nam de zaak over in 1973 en nog later baatte zijn broer Jozef Desmet de boerderij uit.
Sinds enkele jaren is tuinier Bert Lobbestael de bewoner.