Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

In memoriam José Naert

 

 

 

Op maandag 6 juli 2020 overleed onze penningmeester José Naert.
José werd geboren op 28 maart 1947 en groeide op in Lendelede, waar hij o.a. actief was in de plaatselijke KSA-groep. Hij volgde regentaatstudies en gaf les in de ‘Groene Poorte’ in Brugge. Tijdens zijn onderwijscarrière studeerde hij in 1987 af als licentiaat in de geschiedenis, met een licentieverhandeling over de Izegemse borstelnijverheid. Deze industrie zou zijn aandacht blijven trekken. Hij schreef in 1991 in het tijdschrift van de West-Vlaamse Volkskundigen en in 1996 zelfs een volledig Ten Mandere-nummer over de borstelindustrie. Op basis van zijn licentieverhandeling schreef hij twee jaar terug het hoofdartikel in ‘Borstels Brushes Brosses. Van Izegems ambacht tot wereldwijde industrie’.
Hij eindigde zijn loopbaan als directeur van de Ardooise middelbare school Heilige Kindsheid.
In 2012 vervoegde hij ons bestuur en na een korte inrijperiode werd hij aangesteld als penningmeester. Een taak die hij met bijzondere ijver uitvoerde.
Als bestuurslid schreef hij in 2016 een bijdrage over ‘Arthur Seys, een soldaat in de Grote Oorlog’ en dit jaar verscheen in het eerste nummer zijn uitgebreide bijdrage over ‘Edouard De Ryckere, ondernemend Izegems borstelfabrikant en grondbezitter in de 19de eeuw’. Vorig jaar in oktober bracht hij nog een voordracht over die figuur.
Er lag nog werk van hem op de planken over de Izegemse vlasnijverheid.
Hij was ook een van de trouwe medewerkers binnen de werkgroep rond het inventariseren van het stadsarchief. Steevast was hij elke maandagochtend op post. Als stadsgids was hij verbonden aan de Izegemse musea. Daar kon hij zijn kennis over de Izegemse borstelindustrie ten volle overbrengen aan de geïnteresseerden.

Ten Mandere biedt de familie zijn innige deelneming aan.