Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Een school in de Wijngaardstraat

 

 

 

 

 

Op het einde van het ancien regime was er op het grondgebied van prinses Elisabeth van Izegem een school in de Wijngaardstraat. Het gebied rond de Melkmarkt, Hondstraat en Wijngaardstraat was cijnsgrond en behoorde tot haar persoonlijk patrimonium.
Zo weten we dat Ludovicus Josephus Dehulster zich in 1780 in de Wijngaardstraat kwam vestigen als onderwijzer. Via de Gazette van Gend ronselde hij jongens en meisjes, ook buiten Izegem voor zijn school. Naast leren lezen, schrijven en rekenen kon men er ook Gregoriaans zang en zelfs Frans en Latijn studeren. En wie extra betaalde kon daar bovenop nog orgelles en/of handwerk krijgen.
Hoe lang er daar een schooltje geweest is, is niet duidelijk. Wel vinden we in een notarisakte van 1784 dat de herbergier Pieter Joseph Lievens uit de herberg ‘de Locke’, Marktstraat, een huis verkoopt aan Martinus De Mey, gelegen in de straete genaemt de wyngaert straete paelende suyt de behuysde erfve competerende den vercoopere wesende de schole. Dus dat betekent dat het schoolgebouw eigendom was van Pieter Joseph Lievens. Op de westzijde lag er een stuk land, toebehorend aan de prinses van Iseghem, ten noorden lag het huis van Pieter Willem, zoon van Joseph.