Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

Georges Corteville tijdens de Eerste Wereldoorlog

 

 

 

 

 

Georges Corteville werd op 6 december 1891 geboren op de Grote Markt in Izegem als zoon van Theophile en Elisa Vanhaverbeke. Omdat een broer van zijn vader op relatief jonge leeftijd stierf als kleermaker in Aalter verhuisde het gezin in 1902 naar die Oost-Vlaamse gemeente. Hij werd er apotheker.
Georges werd milicien in 1912 en werd gemobiliseerd bij de aanvang van de Groote Oorlog. Hij raakte rond 19 september 1914 ernstig gewond in de buurt van het fort van Sint-Margriete-Houtem. Hij werd overgebracht naar het hospitaal in Antwerpen en werd op 11 oktober 1914 naar huis gestuurd. Hij kon zich voor de vijand verbergen, maar besloot toch maar om te vluchten richting Nederland. Begin november 1914 werd hij opgenomen als vluchteling in Aardenburg. Tussen 12 oktober 1914 en 12 januari 1916 stond hij bekend als gekwetst en revaliderend. Op 13 januari scheepte hij te Vlissingen in om via Folkstone het Belgisch leger in Rouen te vervoegen. Op 16 januari werd een rapport opgemaakt voor de Krijgsraad te Velde. Daarin lezen we:
Rond 19 september 1914 ben ik gekwetst geworden bij het vernielen der loopgraven rond Waelhem door de Duitsche artillerie. Ongeveer 26 kameraden waren levend begraven en ik ben opgenomen met den buik ingedrukt. Na eenen dag in de ambulance van Duffel verbleven te hebben, ben ik overgebracht naar het gasthuis St. Elisabeth te Antwerpen. Begin oktober 1914 ben ik naar Yperen vervoerd en den 6 dito werd ik naar huis gezonden met het order den 29ste derzelfde maand terug te komen naar het hospitaal van de burgerlijke godshuizen te Yperen. Ik ben dan naar huis gegaan te Aeltre, Marktplaats, en ben verzorgd geworden door Dr. Verstraete, wonende Statiestraat te Aeltre.
Gezien mijnen ziekelijke staat, kon ik onmogelijk het leger vervoegen, te meer daar intusschentijd de gemeente door de Duitschers bezet geworden was.
Den 3 november 1914 ben ik naar Watervliet gevlucht en drie dagen daarna heb ik de Hollandsche grens overgetrokken. Ik heb mij te Groede (Zeeland) gevestigd bij Mr. Jacobus de Ligny, en ben daar verzorgd geworden door Dr. Van Noppen, wonende Molenstraat te Groede. Alhoewel nog niet gansch hersteld, heb ik mij den 13 dezer te Vlissingen ingescheept, om het leger te vervoegen.
Na lezing, volhardt en teekent
Georges Corteville
Krijgsraad te Velde, nr. 979
Enkele opmerkingen:

  • Georges werd gewond tussen Walem en Sint-Margriete-Houtem. In vogelvlucht liggen deze twee gemeenten ongeveer 45 km uit elkaar.
  • In het rapport wordt niet vermeld dat hij via Folkstone (15 januari 1916) en Rouen (20 januari 1916)  het leger vervoegd heeft.

Hij werd doorverwezen op 24 januari 1916 naar het hospitaal van Juaye-Mondaye (Calvados, Frankrijk) om te herstellen.
Hij heeft minstens twee jaar en zes maanden in het hospitaal gelegen.
Tegen Georges werd geen enkele sanctie uitgesproken. Hij ging volledig vrijuit.
Na de oorlog werd aan hem de ‘quatre chevrons de front’ uitgereikt. Dit betekent dat zijn periode van hospitalisatie niet werd meegerekend voor zijn deelname aan de oorlog.