Heemkundige Kring

Ten Mandere - Izegem

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
links

De heemkundige kring Ten Mandere was de eerste realisatie van de cultuurraad. Van de vijf doelstellingen van de cultuurraad (officieel gesticht op 5 maart 1959) hadden er twee betrekking op de toekomstige heemkundige kring.

Het was op initiatief van schoolinspecteur Rafaël Verholle - een van de medestichters en de tweede voorzitter van de cultuurraad - dat een aantal mensen werd samenroepen met het oog op de stichting van een heemkundige kring. Na twee voorbereidende vergaderingen op 28 februari en 13 maart 1960, werd op 18 april 1960 definitief gestart, onder het voorzitterschap van Rafaël Verholle.

Van het eerste bestuur zijn momenteel nog vier bestuursleden overgebleven: André Demeurisse (archivaris), Alberic Deprez (ere-penningmeester), Robert Leroy (secretaris) en Antoon Vandromme (nu ondervoorzitter).

Ten Mandere richtte in de loop der jaren tentoonstellingen in, lag aan de basis van het schoeiselmuseum en het borstelmuseum, legde een archief aan, gaf voordrachten en organiseerde cursussen in oud schrift.

Natuurlijk was er ook het tijdschrift Ten Mandere.
Het tijdschrift begon te verschijnen in september 1960. Er was aan Jozef Geldhof als redacteur gedacht. Het feit dat zijn druk bezet werkterrein buiten Izegem was gaan liggen, maakte het hem onmogelijk om die opdracht te aanvaarden. Geen nood, schoonbroer Antoon Vandromme nam vanaf het eerste nummer het redacteurschap met een ongehoorde bezieling op zich.

In 1986 nam Antoon Vandromme ontslag als redacteur. Jean-Marie Lermyte kon als nieuwe voorzitter vrij gemakkelijk zijn oud-leerling Bart Blomme overhalen om het werk over te nemen. Om het werk te verlichten werd een redactieraad aangesteld, waarvan naast hoofdredacteur Bart Blomme, ook Antoon Vandromme, het nieuwe bestuurslid Raf Vandenberghe en de voorzitter deel uitmaakte.

Aanvankelijk was het werkgebied "Izegem en omliggende". In realiteit was dat Izegem, soms eens Emelgem, een zeldzame keer ook Kachtem. Daarom werd de ondertitel op de eerste binnenbladzijde vanaf nr. 83 (1989) "Heemkundig tijdschrift voor Izegem, Emelgem en Kachtem.".
Tot 1988 werd het tijdschrift op de offsetpers van het stadhuis gedrukt. Vanaf nummer 83 (1983) werd het een gedrukt nummer.

De meest terugkerende rubriek is ongetwijfeld "Actueeltjes", vanaf het nummer 32 (1972) verzorgd door secretaris Robert Leroy en geschreven aan de hand van plaatselijke weekbladen.

Het bestuur kende eind de jaren '90 een uitbreiding zodat we vandaag de dag een twaalftal bestuursleden tellen. Ons tijdschrift verschijnt nog steeds drie maal per jaar, waarbij er telkens minstens één themanummer bij zit.

Sinds 1993 kent ons archief- en documentatieruimte een vernieuwde belangstelling.
Tweemaal per maand vinden tientallen geïnteresseerden hun weg naar ons lokaal, dat sinds 2006 op de vierde verdieping van het stadhuis gehuisvest is.