Heemkundige Kring

Ten Mandere Izegem

Ten Mandere - digitaal

startpagina
bestuur
nieuws
activiteiten
lidgeld
tijdschrift
geschiedenis
archief
bibliotheek
te koop
Izegemse bibliografie
Izegemse soldaten uit W.O. I

links
nieuwsbrieven

 

ten mandere blogt

 

In 1866 sloeg de cholera toe in ons land

 

 

 

 

Onze abonnees herinneren zich wellicht nog wel de bijdrage in ons tijdschrift uit 20201 waarin onze voorzitter Brecht Dutillieux het had over de epidemieën en besmettelijke ziekten in het Izegemse.(1)
Sinds begin juli 1866 waren er opnieuw gevallen van cholerabesmetting in onze streek. In Brugge werd het eerste geval op 13 juli 1866 vastgesteld. Na 14 dagen waren er reeds 128 gevallen. Er stierven gemiddeld 4 zieken per dag aan de cholera.(2)
We vonden in de notulen van het Izegemse schepencollege een reeks maatregelen van 15 augustus 1866 om de ziekte in te dammen:
1° gedurende de Kermis zal de politieklok even gelijk op de andere dagen om 10 uren geluid worden. Nogtans daar, waar alles gerust en in vrede is, zullen de drankhuizen maar moeten sluiten ten twaalf uren
2° Den volgenden oproep aan de inwooners te doen:
Inwoners der stad Iseghem
Sedert eenige maanden heerscht een besmettelijke ziekte bijna in alle steden van ons land, van welke reeds een groot getal menschen het slagtoffer zijn geworden. Deze kwaal, welke tot hiertoe slechts de groote volksopstapelingen heeft aangetast, dreigt alsnu de buitengemeenten te willen bezoeken, alwaar deze laatste dagen, zich ook eenige gevallen hebben vertoond.
Onder de oorzaken die deze besmettingen doen ontstaan, of naar ten minste nieuwe krachten bijzetten, telt men vooreerst de overdaad in drank, het verlies der nachtrust en bezonderlijk de schielijke verkoudheid des lighaams gedeelten; ook heeft men kunnen bemerken dat oogenblijkelijk na elke volksfeest, de ziekte overal toeneemt, en men schrijft zulkt te regh toe aan de veranderingen in den gewoonen leefregel.
Ten einde onze stad zoo veel doenelijk te behouden tegen die volksramp, is er besloten ter gelegenheid der aanstaande kermis de openbare drankhuizen om 12 uren ’s avonds te doen ruimen en sluiten, evenwel zal de politieklok gelijk op andere dagen om 10 uren geluid worden.
De inwooners worden daarenboven aanzocht, zich te onthouden van dronkenschap, dansen en alle andere vermakelijkheden die hen zouden konnen blootstellen aan overmatige zweetuitstortingen en bijgevolg aan een schielijke verkoudheid, die in de tegenwoordige omstandigheden, hoogst de gezondheid nadeelig zijn.

 

(1)Brecht DUTILLIEUX, Epidemieën en besmettelijke ziekten in het Izegemse, in Ten Mandere, nr. 177, 60ste jaargang nr. 2, p. 4-10.
(2)De Westvlaming, 2 augustus 1866 p. 2.