Ignis Vox
Ignis Vox. Periodiek voor en door de Izegemse brandweer, 14 nummers, Izegem, Izegemse Brandweer, ongedateerd [1974-1981].

Ijzerstichting
Bart BLOMME, Robrecht Mortier, S.J., een vergeten Izegemse figuur ?, De Gidsenkring, 21/2, 1983, p. 3-7.

In de Kijker
Christiaan DE FORCHE (red.), In de kijker. Informatiewijzer voor Izegem, Maandblad uitgegeven door het Stadsbestuur van Izegem.

index
Antoon VANDROMME, Register, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 115-121.
Jan VANDROMME, 10 jaar "Ten Mandere" Izegem. Register, Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 141-162.
Antoon VANDROMME, Index van 25 jaar "Ten Mandere", Ten Mandere, nr. 73, 25/3, 1985, p. 294-348.
Jean-Marie LERMYTE, Bibliografie van Izegem, Emelgem en Kachtem. Met index op Ten Mandere, Ten Mandere nr. 108-109, 37/2-3, 1997, 109 p.
 

industrie: zie nijverheid

industrieel: zie handelaars

industriële archeologie
Adriaan LINTERS, Izegem industrieel-archeologisch- de stoommachine in ETIZ
Claudine ROOSE, Industriële inplantingen te Izegem, 1830-1914. Methodologische en heuristische benadering van de industriële archeologie, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, RUG, 1974-1975. Met veel kadasterplannetjes.
Adriaan LINTERS (red.), De vlasvallei en haar kanalen. Van Kortrijk naar Zwevegem en Izegem. Industrieel archeologische route, VVIA, 1987, 53 p.
Lode DELDYCKE, Nijverheidsexpo Izegem 8-16 nov. '80, Izegem, 1980, 159 p.
Bart BLOMME, Inventaris van Izegemse stoommachines (1867-1963), in Ten Mandere nr. 133 (45/3), 2005, p. 45-56.
Brecht DEMASURE, De oudste industriezone van Izegem, een erfgoed-historische en cartografische benadering, Leuven, 2009, 26 p.

industrieterrein
André COLPAERT, Twee Izegemse industrieterreinen
Analyse Izegemse bedrijfsenquête, s.l., [1996], 16 p.
Indu-plan Izegem-Kachtem, s.l., [1996], kaart
Verkeersveiligheidsplan Emelgem-Kachtem, s.l., [1996], 16 p.

infoblad
Christiaan DE FORCHE (red.), In de kijker. Informatiewijzer voor Izegem, Maandblad uitgegeven door het Stadsbestuur van Izegem.
Stadsperiodiek. Verschijn maandelijks, sedert juni 1995.
Stad Izegem. Driemaandelijks periodiek.
Erik MATTAN, Periodieke gemeentelijke info-bladen als instrument ter behartiging van de relaties gemeentebestuur-burger in West-Vlaanderen, niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, ADECHO, 1986, 130-VII p.

info-map
Daniël CHARLIER en Christiaan DE FORCHE, Infomap stad Izegem 1986, S.l., 1986, [40] p.
Stad Izegem. Info-map. Toeristische bezienswaardigheden [Izegem, Stadsbestuur], 22 p., gestencild.
Info-map toerisme en vrije tijd - praktisch, s.d., 9 p; gefotokopieerd.

Informatiefje
Van de gidsen (meisjesscouts), die later gemengd werden (VVKSM), is Informatiefje het ledenblad. 1997= jg. 19.

Ingelmunster
A. VERHAMME, De stad Iseghem Hoofdplaats geworden van het vredegerechtskanton. Vreugdebetooningen ter dier gelegenheid. Kort verhaal Uitgegeven door de Kommissie der Feesten met de medewerking van het Letterkundig Gezelschap Voor Taal Vereenigd. Izegem, F. Vion, [1866], 37 p. Heruitgegeven in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 263-300.
Harry J.L.. VAN ROYEN, De gevraagde verhuis van een vredegerecht: van kanton Ingelmunster naar kanton Izegem, Den Hert nr. 38, 19de jg. nr2, 1998, p. 9-24.
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32 met ook de namen van alle niet-uitgetreden kloosterzusters. Korte historische schets in BERKEBLOESEM, Van uit de actualiteiten naar het ontstaan en het verleden van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, Ic Poghe (blad van de Zusters van Maria, Ingelmunster), 7, nr. 12, 1964, p. 9-11. N.a.v. de uitbreiding van de kliniek in 1979 kreeg elke bezoeker de gestencilde brochure Sint-Jozefskliniek, [1979], 12 p.
Natuurwerkgroep De Buizerd, v.z.w., Driemaandelijks contactblad, jg. 18, nr. 4= juli 1977.
Michael DELANGE, Zedendelict in Ingelmunster anno 1746, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 12-14.

inhaling
L[ouis] CARPENTIER, Jaar- en Opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem, den 11 Juni 1891; Ivo Debrabandere als pastor van Ingelmunster, den 24 Juni 1891; Jospeh Dehulster als pastor van Iseghem, den 15 Juli 1891., Izegem, Gebr. Strobbe, 1891, 97 p.;
Amaat DIERICK, Gedachtenisse der plechtige inhaling van den Eerweerden Heer J. De Hulster als pastor van Iseghem, Izegem, Gebr. Strobbe, [1891], 8 p., ook verschenen in de Gazette van Thielt, jg. 42, nr. 57.
Stad Iseghem. Plechtige inhaling van Eerweerde Heer Frederik De Backer, als Pastor der parochie van het Heilig hert. Dinsdag 15 Juni 1909, Izegem, J. Dooms, 1909.

interbellum
Pieternel VERBEKE, Interbellumarchitectuur in Izegem, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 3-49.

internet
www.izegem.be,

Internos
X., Een kijk op Inter Nos, samenwerkende vennootschap in dienst van de apotekers van Westvlaanderen. 1924-1962, 1962, 144 p.

inventaris
Antoon VANDROMME, Register, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 115-121.

inventaris
Antoon VANDROMME, Register, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 115-121.
Jan VANDROMME, 10 jaar "Ten Mandere" Izegem. Register, Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 141-162.
Antoon VANDROMME, Index van 25 jaar "Ten Mandere", Ten Mandere, nr. 73, 25/3, 1985, p. 294-348.
Jean-Marie LERMYTE, Bibliografie van Izegem, Emelgem en Kachtem. Met index op Ten Mandere, Ten Mandere nr. 108-109, 37/2-3, 1997, 109 p.

Ising
Juliaan CLAERHOUT, Oud Vlaanderland IV. Ising of Frankisch Vlaanderland, Biekorf, 21, 1910, p. 353-358.

Iso
Pieter BAES, Iseghem. Voordracht in den sprekersbond van Iseghem in december 1894, S.l., s.d., 6]^p. (er is een exemplaar aanwezig in FSI).
J. DE BIE, Iso, Biekorf, 1896 nr. 12 p. 187-190.

IVAC
ít Ivacertje, Nr. 82 verscheen in september 1997.

Ivacertje
ít Ivacertje, Nr. 82 verscheen in september 1997.

IVIO
G. VANOPLINUS, IVIO, Intercommunale Vereniging voor vuilverwijdering en -verwerking voor Izegem en Ommeland. Huisvuilverbrandingsinstallatie Lodewijk de Raetlaan 9 te Izegem, S.l., 1982, 8 p. gestencild.

I.W.V. Gids
I.W.V. Gids. Een uitgave van de Izegemse Watersportvereniging, jg. 23, 1997, is een speciaal nummer, omdat de vereniging toen aan zijn zilveren jubileum toe was.

Izegem: zie naam

Izegems: zie dialect

Izegemse Bouwmaatschappij
Jean-Marie LERMYTE, 75 jaar Izegemse Bouwmaatschappij, Ten Mandere speciaal nr. 111, 38/2, 1998, 80 p.

Izegemse Watersportvereniging
I.W.V. Gids. Een uitgave van de Izegemse Watersportvereniging, jg. 23, 1997, is een speciaal nummer, omdat de vereniging toen aan zijn zilveren jubileum toe was.