dagboek
Dagboek Jules Lafaut, Ten Mandere, nr. 76, 26/3, 1986, p. 145-242. Ingeleid in Jean-Marie LERMYTE, Jules Lafaut en zijn dagboek, in hetzelfde nummer, p. 131-144. Enkele errata en addenda in Ten Mandere, info 1986, p. 10*.
Notitie Boekschen van J.-B. Vande Walle. Izegemse kroniek 18de-19de eeuw. Ten Mandere nr. 31, 11/3, 1972 63 p. met stamboom van de familie Vande Walle, Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van het Notitieboekschen van Jan-Baptist Vande Walle, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 18-21.

dagboek : zie ook oorlogsdagboek

dagelijks leven
Notitie Boekschen van J.-B. Vande Walle. Izegemse kroniek 18de-19de eeuw. Ten Mandere nr. 31, 11/3, 1972 63 p. met stamboom van de familie Vande Walle, Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van het Notitieboekschen van Jan-Baptist Vande Walle, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 18-21.

Dageraad
Dageraad. Tijdschrift van de Oud-leerlingenbond en vriendenkring van de Rijksmiddelbare school te Izegem, Het eerste nummer verscheen in het schooljaar 1955-1956 en telde vier gestencilde bladzijden.

Dalle, Felix
Jozef GELDHOF, Nadere kennismaking met Felix Dalle, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 42-44;
Christiaan GERMONPRE, Felix Dalle, "Menselijke tekort of zwerftocht achter het geluk, VWS-Cahiers, 124, jg. 22, nr. 3, 1987, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 16 p.
Ferdy Callewaert, Felix Dalle, Mandeldal, 2000 nr. 3 p. 66.

Damberd
Jan PUYPE, De ridders van de West-Vlaamse tafel, Van Halewijck, 2002, p. 184-185.

Danis, firma
Bart BLOMME, Het Damberd, herberg met een rijk verleden, Mandeldal, 10de jg. nr. 8-9, p. 140-141.

Danio Rerio
Danio Rerio Izegem was in 1997 aan zijn 28e jaargang toe. Ook de statuten werden gepubliceerd.

Dankkapel
Antoon VANDROMME, Kapellen te Izegem, in Ten Mandere nr. 72, 25/2, 198 5, p. 121-232.
Mariale bevrijdingsfeesten. 8 september 1944 - 8 september 1946, Izegem, Strobbe, 1946, 16 p.; Antoon VANDROMME, De Izegemse Dankkapel. Vijftig jaar na Banneux, in Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 3-27.; Antoon VANDROMME en Raf VANDENBERGHE, De Izegemse Dankkapel, in Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 27-32. Herman DENEWETH, De beelden en kapellen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Banneux in West-Vlaanderen, Waregem, Diocesaan Comité Brugge-Banneux, 1995, 84 p., waarvan p. 16-21 over de Izegemse Dankkapel.
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.
Saskia WULLAERT, Izegemse kerken en hun glasramen, eigen beheer, 2007, 52 p.
Bart BLOMME, De 'Dankkapel' te Izegem, Mandeldal, 5de jg. nr. 12 p. 222-223.

D'Artois, Henri
Ze komen uitvoerig aan bod in de studies van Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt en Gedeelde eenheid.

Davidsfonds
Onder Ons. Orgaan van het Davidsfonds Kachtem.

De Backer, Frederik
Stad Iseghem. Plechtige inhaling van Eerweerde Heer Frederik De Backer, als Pastor der parochie van het Heilig hert. Dinsdag 15 Juni 1909, Izegem, J. Dooms, 1909.

De Backer, Herman
André BOURGEOIS, Cultuurtrofee 2000 voor Herman De Backer, Ten Mandere nr. 119, 41/1, p. 27-29.

De Bal, François
[Kaart van François De Bal, 1746], met de stadskern, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, vóór p. 3.

de Bethune, Felix
Rapport. [Herstellingswerken/opsmuk van de Sint-Tillokerk]. Bulletijn van het Provinciaal Comiteit voor Monumenten en Landschappen, dl.5, 1899-1906, p. 24-25 en 149-150.

Deblauwe, Albert
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Albert Deblauwe, Ten Mandere nr; 58, 20/3, 1980, p; 172-175.

De Boeck, Felix
Stad Izegem. Kultureel jaar 1969. Tentoonstelling Felix De Boeck 14 augustus-14 september 1969. S.l., 1969, [23] p.

Debosschere, molen
Raf HERMAN, Oude verdwenen Emelgemse molens: zaagmolen Debosschere. Pieters’ molen, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 30-35;

De Brabandere, Achiel
Albrijk DECOENE, Lijkrede uitgesproken te Iseghem den 30 Juli 1913 na den plechtigen lijkdienst van Achiel De Brabandere, gestorven als zendeling te Ta-Yang-Wan in Mongolië den 26 juni 1913, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1913, [14] p.

de Broglie, Mgr.
Charles GILLES DE PELICHY, Lettres du Prince de Broglie, évêque de Gand, au Baron Jean de Pélichy et à Mr. Joseph van Huerne (1816 à 1821), Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 83, 1940-1946, p. 48-132, ook in overdruk: Brugge, G. Barleraux & Fils, 1947, 64 p.

De Bruyne, Joannes
Guilielmus Franciscus TANGHE, Aenspraek gedaen den 28 december 1871 in de parochiekerk van Sint Hilonius op de vyftigjarige jubelfeest der Priesterwyding van Jannes De Bruyne, pastor demissionaris van Iseghem en aldaer nu direkteur der Zusters van Liefde, Brugge, De Scheemaeker-Van Windeken, [1872], 23 p.

de Carnin, Isabelle
Antoon VANDROMME, Landboek bij een huwelijk, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 224-232 en aanvulling in nr. 60, 21/2, 1981, p. 165-166.

Deceuninck, Hendrik
Bart BLOMME, Herman Delvoye volgt Hendrik Deceuninck op als pastoor te Kachtem, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 33-34.

de Choyseul, Gilbert
Bart BLOMME, Bisschoppelijk bezoek aan Izegem in 1678, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 9-12.

Declerck, Raph
Jean-Marie LERMYTE, Raph Declerck winnaar van de 7e cultuurtrofee, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 7-10.

Declercq, Albert
Willy BOUCQUET, Albert Declercq, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, 79-85.

Declercq-Clement, gezin
Hendrik WILLAERT, Uit Izegem verdwenen nijverheden : de leerbereiding, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 169-190, met erratum in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 165.

Declercq, Jérôme
Willy BOUCQUET, Wijk de Sloore, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 83-90.

Declercq, Jules
Jean-Marie LERMYTE, Een gedenksteen voor Juul Declercq, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 11-17;
Vik EGGERMONT, Juul Declercq, de  vurige Vlaming, Aartselaar, Nationaal Studie- en Documentatiecentrum Joris van Severen, 1992, 38 p., gestencild, een bundeling van drie eerder verschenen artikels;
Jean-Marie LERMYTE en Antoon VAN SEVEREN, Jules Declercq. Vlaams voorman, Izegem, N.V. Arizona, Groeninge, 2000, 205 p.

Declercq, Leo Fideel
Hendrik WILLAERT, Uit Izegem verdwenen nijverheden : de leerbereiding, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 169-190, met erratum in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 165.

Declercq, Pieter
Rafaël VERHOLLE, In memoriam Z.E.H. Pieter Declercq, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 3-4;
J. D[E] C[UYPER], In memoriam Z.E.H. Pieter Declercq, De Leiegouw, 4, 1962, p. 147-148 en J[ozef] G[ELDHOF], In memoriam Pieter Declercq, Biekorf, 61, 1960, p. 430;
In memoriam P. Declercq, Handelingen van het genootschap voor geschiedenis, 99, 1962, p. 139; naar enkele van zijn krantenartikels wordt verwezen in Handelingen, 90, 1953, p. 95.

Decoene, Jozef
Adrien VANDERHEEREN, E.H. Jozef Decoene, pastoor-deken van Izegem, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 262-264.

De Coninck, Pieter
Antoon VANDROMME, Rond de Breydel- en De Coninckfeesten 1887-1987, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 273-282. Zie ook J.G.M. VAN DEN HEUVEL, Kamiel Bruloot, de stichter van Vlaandrens bedevaart, Sint-Tillo’s missieblad, lentenummer april 1990, p. 16.
P[ieter] P[RUIM], Onze Kachtemse figuren. [Pieter Boncquet], Onder Ons, 3/2, 1966, p. 13-16.

decoratie
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer); ID., Handelaarspenning voor Izegem, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 223-224, n.a.v. het feit dat de Izegemse handelaars van 11 juli tot en met 22 augustus 1981 een lokale munt van 25 frank in omloop brachten; ID., Izegemse heemkundige penningen, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 236-266 en nr. 79, 27/3, 1987, p. 209-220; ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 3-8.

decoratie:zie ook medaille

De Costere, Louis
Levensschets van Ludovicus De Costere, overleden op zijne geboorteplaats te Cachtem, den 1 april 1885. Leuven, Karel Fontein, [1885], 48 p.;
Antoon VANDROMME, Deken Louis De Costere (1806-1885), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 221-252.

Defauw, huis
Antoon VANDROMME, Huis Defauw, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 57-60.
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.

Defauw, Julia
Dienen, Julia Defauw, Uit het Frans vertaald door W. en J. Baston, Brasschaat, 1963, 51 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Zuster Marie-Eugenie van St.-Leon. Julia Defauw (1902-1957), een Izegems Zusterken der Armen, Ten Mandere, nr. 54, 19/2, 1979, p. 114-127.

Defoort, Karel
Pieter PRUIM, Opnieuw bij een afscheid, Onder Ons, 1,2, p. 2-3, bevat nauwelijks biografische gegevens. Zie ook Gedeelde Eenheid . Adriaan TIMPERMAN, Onderpastoor Karel Defoort: een markante persoonlijkheid, Ten Mandere nr. 129, 44/2, 2004, p. 31-34.

Defraeye, Odiel
André MISTIAEN, Figuren van bij ons. Odiel Defraeye, overwinnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 72 en p. 74-80. Aanvullingen in Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 117-118 door Jozef DELBAERE en in nr. 34, 12/3, 1972, p. 41-44.
Herman LAITEM, Een vergeten Belg. Odiel Defraeye. Het levensverhaal van Belgiës eerste Tourwinnaar, Roeselare, NV Roularta, 1988, 95 p.
Antoon VANDROMME, Odiel Defraeye negentig jaar na zijn dubbele zege in 1912, in Ten Mandere nr. 124, 42/3, 2002, p. 3-40.

De Gryse, Jan
X.Jan de Gryse, Biekorf 1891 nr. 9 p. 143 en 1891 nr. 11 p. 174.

Dehulster, Joseph
L[ouis] CARPENTIER, Jaar- en Opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem, den 11 Juni 1891; Ivo Debrabandere als pastor van Ingelmunster, den 24 Juni 1891; Jospeh Dehulster als pastor van Iseghem, den 15 Juli 1891., Izegem, Gebr. Strobbe, 1891, 97 p.;
Amaat DIERICK, Gedachtenisse der plechtige inhaling van den Eerweerden Heer J. De Hulster als pastor van Iseghem, Izegem, Gebr. Strobbe, [1891], 8 p., ook verschenen in de Gazette van Thielt, jg. 42, nr. 57.

De Jan, Alfons
Rafaël VERHOLLE, In memoriam heer Alfons De Jan, in Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 44.

De Jonghe's molen
Pieter DELCLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, ½, 1960, p. 9-21.

deken
Z.E.H. Deken Jos. Sobry, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 47-49.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam kan. pastoor-deken Andries Kindt, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 53-54.
Rafaël VERHOLLE, Mgr. Albert Cauwe, pastoor-deken te Izegem, Ten Mandere nr; 34, 12/3, 1972, p. 52-53
Raf VANDENBERGHE, Deken Albert Cauwe neemt afscheid van Izegem, Ten Mandere nr; 82, 28/3, 1988, p. 259-261.
Adrien VANDERHEEREN, E.H. Jozef Decoene, pastoor-deken van Izegem, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 262-264.
Levensschets van Ludovicus De Costere, overleden op zijne geboorteplaats te Cachtem, den 1 april 1885. Leuven, Karel Fontein, [1885], 48 p.;
Antoon VANDROMME, Deken Louis De Costere (1806-1885), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 221-252.
 

deken Kortrijk
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk einde 17de en begin 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 163-190, over Izegem, p. 169-170, 182, 186 en 187.
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk op het einde van de 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 291-335, met name p. 306-307 over Izegem.

dekenij Roeselare
Marc THERRY, De dekenij Roeselare (1609-1649). Bijdrage tot de studie van de katholieke hervorming in het bisdom Brugge, (Belgisch centrum voor Landelijke Geschiedenis, Publikatie nr. 67), Leuven, 1983, 271 p.
Koen PARMENTIER, Priesters en gelovigen onder het Franse Bewind, de dekenij Roeselare (1794-1802), (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis nr; 98), Leuven, 1991, 157 p.

dekenij Tielt
Michel CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVIIe eeuw. Tielt van 1609 tot 1700, (Universiteit te Leuven. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5e reeks, dl. 4), Leuven, 1968, XXXV-662 p.

De Keyzer Maurits
Bart BLOMME, In memoriam Mgr. Maurits De Keyzer, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 40-41.

Deleu, Achiel
André SAELEN, Lijst der Kachtemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21.

De Lobelle, Frans, pater
C. Sch., Doodsberichten. Eerw. Pater De Lobelle Frans, Biekorf, 1920, nr. 9 p. 216.

Delporte, Joseph
Edgard SEYNAEVE, Emelgemse anekdote. Van een ongehoorzame koster, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, 1992, p. 316-317.

Delvoye, Herman
Bart BLOMME, Herman Delvoye volgt Hendrik Deceuninck op als pastoor te Kachtem, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 33-34.

Demeester, Jules
Plechtige zitting in de zaal der Toneelmaatschappij de Grétrykring te Iseghem op 2 juni 1895. Redevoering van Peter Benoit, Izegem, Gebroeders Strobbe, 1895, [11] p., over de opvoering van het Meilief, met dankwoord van Julius Demeester; Grétrykring Iseghem 1890-1910. Herinnering aan ons twintigjarig jubelfeest gevierd op 25 juni 1911. Roeselare, L. Ackerman & Co, 1911, 24 p. Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem, Gamma, Tweemaandelijks tijdschrift voor muziek en grammofoonplaten, 25, 1973, p. 193-196, i.v.m. het Meilief. Tekst van het stuk: Julius DEMEESTER, Het Meilief, Lyrisch landelijk schouwspel in drie bedrijven, Antwerpen, Lodewijk Janssens en Zonen, 1899, 59 p.

Demeestere, Brigitte
Antoon VANDROMME, Brigitte De Meestere, 1731-1785, bijgenaamd "het heilig Brigietje", Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 89-121. Zie ook een marktlied over haar in Biekorf, 59, 1958, p. 29.

demografie
Daniël CHARLIER, Huidige stand van zaken in Izegem: demografie, economie, administratie
Daniël CHARLIER, Izegem, een administratieve en demografische benadering - De plaats van de stad in de vernieuwde staatsstructuren, 43 p. + talrijke bijlagen.
Hans FEYS, Demografische evolutie van Izegem 1630-1680. Niet gepubliceerd seminariewerk 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1981-'82, 81 p.
Hilde COLPAERT en Koen LAGAE, De demografische crisis te Izegem op het einde van de 17de eeuw. Een micro-demografisch onderzoek. Niet-gepubliceerd seminariewerk 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1978-'79, 100 p.
Stefaan LECHAT, De bevolkingsevolutie in enkele Westvlaamse parochies in de 18e eeuw. Een micr-demografische studie met betrekking tot Izegem. Niet-gepubliceerd seminariewerk, 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1983-'84, 89 p.
Stefaan LECHAT, Mortaliteitscrisissen te Izegem van 1630 tot 1870. Een longitudinaal onderzoek van een grote gemeente. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 2 dln, 158 p + bijlagen.
Guy GADEYNE, Bevolking en mortaliteit te Izegem (1794-1815). Demografische evolutie in een grote landelijke gemeente onder het Franse Bewind. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1964, 3 dln. XL-487 p. en (dl.3) 95 p. bijlagen
Guy GADEYNE, De omvang en de demografische structuur van de bevolking van Izegem tijdens de Franse Overheersing (1794-1815), De Leiegouw, 9, 1967, p. 85-113 en 211-229.
Joseph BOURGEOIS, Zantend in 'n oud register. Volkstelling 1805, sectie B, Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 28-31 en ill.
Antoon VANDROMME,[naar gegevens van L. SLOSSE], Izegem in cijfers [1803-1965], Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 97-100 en Antoon VANDROMME, Izegem in cijfers [1960-1986], Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 283-285.
Evelyn VERHELST, De demografische ontwikkeling te Emelgem tussen 1646-1690, niet-gepubliceerd seminariewerk, KULAK, 1990-1991, 60 p.
Steven VANBELLE, Nuptialiteitsstudie van Izegem (1780-1850), niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, RUG, 2000-2001, 169 p.
Antoon VANDROMME, Het Izegems huwelijksregister van 1607-1613, Vlaamse Stam, 38ste jaargang (2002), nr 4-5 (april-mei), p. 274.
Bart BLOMME, Volkstelling Izegem 1806, sectie B, eigen beheer, 2005, 45 p.
Bart BLOMME, Volkstelling Izegem 1830, eigen beheer, 2005, 320 p.
Bart BLOMME, Bevolkingsregister Izegem, 1828-1845, eigen beheer, 2006, 452 p.
Bart BLOMME, Klapper. Geboorten Izegem 1796-1900, drie delen, eigen beheer, 2005, 1411 p.
Paul BERLAMONT, 100 bijzondere Izegemnaren, uitg. 50-50, 2006, 111 p.

De Muêlenaere, Alberic
Willy BOUCQUET, Mensen en hun beroepen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 119-125.

De Mûelenaere, José
Jozef GELDHOF, Figuren van bij ons: Z.E.H. José De Mûelenaere, 40 jaar priester & opruststelling als leraar, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 158-166. Het gaat om de laudation door Geldhof.
Ferdy CALLEWAERT, José De Muelenaere, Mandeldal, 2003 nr. 3 p. 67- 68.

Dendonder, Cordula
A[ndré] S[AELEN], Een wonderbare gebeurtenis, Onder Ons, nr. 1 van 1974,  p. 18-19.

de Pélichy, familie
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
Charles GILLES DE PELICHY, Album de famille. Essai de généalogie complétée par des notices historiques concernant les barons Gillès de Pélichy, de Belgique, et les de Gillès, de France, issus d’une même souche orginaire de nos provinces, Brugge, 1949, 466 p. Dit boek is voor de familie bestemd. Voor een ruimer publiek, zie Charles GILLES DE PELICHY, Histoire des Gillès et Gillès de Pélichy, Brugge, [Westvlaamse drukkerij], 1971, 361 p.
Georges de HEMPTINNE et Hervé DOUXCHAMPS, La famille de Pélichy, recueil de l'office généalogique te héraldique de Belgique, XLIX, 1999, 322 p.

de Pélichy, Jean
Charles GILLES DE PELICHY, Lettres du Prince de Broglie, évêque de Gand, au Baron Jean de Pélichy et à Mr. Joseph van Huerne (1816 à 1821), Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 83, 1940-1946, p. 48-132, ook in overdruk: Brugge, G. Barleraux & Fils, 1947, 64 p.
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
J. GAILLARD, Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur noblesse, Dl. II, Brugge, 1958, p. 205-206;
G.F. TANGHE, Treurbloemen gestrooid op de grafstede van Jan Maria Frans Theodoor Gislenus de Pélichy, overleden in zijn geboortestad en begraven te Iseghem, Brugge, We De Schryver-Van Haecke, [1862], 12 p.;
Biographie nationale, dl. XVI, Brussel, 1901;
H. DENEWETH, Jean de Pélichy van Huerne, 1774-1859, Niet-gepubliceerd seminariewerk, 1e kan. geschiedenis, RUG, 1980, 41 p. + bijlagen;
E. VAN HOVE, Negen Brugse burgemeesters 1830 - 1987, Brugge, 1988, p; 10-13.
 

de Pélichy, Joseph
Charles GILLES DE PELICHY, Lettres du Prince de Broglie, évêque de Gand, au Baron Jean de Pélichy et à Mr. Joseph van Huerne (1816 à 1821), Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 83, 1940-1946, p. 48-132, ook in overdruk: Brugge, G. Barleraux & Fils, 1947, 64 p.
Jean-Marie LERMYTE, Het Blauwhuis en Izegem, Izegem, Ten Mandere, 1990, 256 p. Ten behoeve van de franstalige familieleden "vertaalde "de weledele juffrouw Jeanne Gillès de Pélichy het werk van Lermyte gedeeltelijk en vulde het aan met eigen herinneringen: Jeanne GILLES DE PELICHY, Notre historique du château Blauwhuis à Izegem et de ses relations avec les habitants, Brugge, 1990, Françoise STAESSENS, Het kasteel Blauwhuis te Izegem en zijn bewoners, WVK- Kring Izegem, 2 juni 1978, S.l., 1978, 9 p. gestencild; Bart BLOMME, Het kasteel Het Blauwhuis te Izegem, Mandeldal, XI/3, 1986, p. 47-52.
Adrien VANDERHEEREN, 100 jaar geleden stierf E.H. Joseph de Pélichy, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 234-241.
Ferdy CALLEWAERT, 175 jaar geleden werd E.H. Jozef Baron de Pélichy geboren, Mandeldal, 9de jg. nr.  10 p. 164.

Depoorter, Guido
Onvoleindigde levensloop van Guido Depoorter en onstaansgeschiedenis van zijn "Oostfrontkroniek", Berkenkruis, oktober 1993, p. 4-8. In hetzelfde tijdschrift verschenen uittreksels uit zijn Oostfrontkroniek, die in typoscript 198 p. bevat.

Depoorter-Boone, Guilelmus
Poorters familieblad. Informatieblad voor alle leden van de familie De Poorter, Redactie en beheer: P. Depoorter, Vrijhavenstraat 33a, 8400 Oostende.

Depoorter, Paul
Jean-Marie LERMYTE, In memoriam Paul Depoorter, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 29-31.

De Preitere, Hubertus
Ildefonsus VERKINDEREN, Lijkrede van den Zeer Eerw. en Bem. Pater Hubertus De Preitere uitgesproken te Thielt in de kerk der Eerw. Paters Recollecten, op 11 januari 1892, Antwerpen, Van Os-De Wolf, [1892], 8 p.

Deprez, Alberic
Jean-Marie LERMYTE, Bedankt, (ere)penningmeester Alberic Deprez, in Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 3-4.

Deprez, Mia
Walter DE TAEYE, Mia Deprez, een geest in beweging (Izegem, Antoon Desamber, 1973), 19 p., gest.; Walter DE TAEYE, Mia Deprez, tien jaar plastische expressie, Izegem, 1976, 87 p.

Dequeker, Rafaël
J. LEMLI, Rafaël Dequeker, Nationaal Biografisch Woordenboek, dln. 4, Brussel, Paleis der Academiën, 1970, kol. 216-218.

Deraedt, Joseph
Jean-Marie LERMYTE, De belangrijkste Izegemse vlaggenmakers, Ten Mandere nr. 99-100, 34/2-3, 1994, p. 13-15.

derde leeftijd
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.
Ouderenzorg in Izegem, een inventaris, een wegwijzer, Stedelijke Seniorenraad, [2000], 46 p.

Derde Orde
Bart BLOMME, Bij het Franciscusjaar: Franciskaanse lekenorde te Izegem, Mandeldal, 5/10, 1982, p. 175-186.
Vergadering van de Broeders der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië te Iseghem, Izegem, J. Debusschere-Bonte, [1913, 20] p.
Assisi. Contactblad van de franciscaanse lekenorde, Izegem, Sedert 1961. 1997= jg. 35. Van 1943 tot 1945 verscheen ook het maandblad Derde Orde Koerier dat door de Drukkerij Strobbe werd gedrukt.

Derde Orde Koerier
Assisi. Contactblad van de franciscaanse lekenorde, Izegem, Sedert 1961. 1997= jg. 35. Van 1943 tot 1945 verscheen ook het maandblad Derde Orde Koerier dat door de Drukkerij Strobbe werd gedrukt.

Deryckere, gebr.
Jean-Marie LERMYTE, Plaatsvervangers voor de afgekochte gebroeders Deryckere (1831-1833 en 1837-1843). Soldatenbrieven, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 5-23.

Deryckere, Pieter
E. VANDEN BERGHE-LOONTJES, Pieter De Ryckere, volksdichter en Gildebroeder der Rhetorica te Rousselare, Jaarboek van het kunstgenootschap De Kerels te Roeselare, 1890, p. 71-83 (overdruk: Roeselare, J. Buisson-Clais, 1890, 12 p.)
Antoon VANDROMME, Pieter Joseph De Ryckere, pottenbakker en rederijker, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 11-16
E.  REYNAERT, De letterkunde te Roeselare. Overzicht met bloemlezing, Roeselare, 1956, p. 19-21.
 

De Rynck, Leopold
Treurbloemen gestrooid op het graf van Leopold De Rynck - Glorieux den 26 januari 1891, Izegem, Van Moortel-De Keyser, [1891], 12 p.

De Rynck's molen
Pieter DELCLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2,1/2 1960, p. 9-21.

Descheemaeker Anne- Mie
Jean-Marie LERMYTE, Vier Izegemse verkozenen na de verkiezingen van 13 juni 1999, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 50-56.

De Simpel, Petrus Joannes
B.S.Een figuur uit de Beloken Tijd: Petrus Joannes De Simpel, Biekorf, 61, 1960, p. 360-362;
David DE SIMPEL, Klaeg- Gezang op het afsterven van Petrus Joannes De Simpel, pastoor van Iseghem. Roeselare, Baeyert-Feys, 1813, 10 p.
B. ANNOCQUE, Damon. Ecloga in obitum Petri Joannis De Simpel mortui Pastoris Iseghemiensis 19 Maii 1833. Gent, J. Begeyn, [1913], 8 p. Beide gedichten in FSI, dl. 1, nr. 19 en 20. Ook zijn doodbrief (46 x 32 cm), met uitgebreid curriculum vitae (in het latijn) n FSI, dl. 1, nr. 18.

Desmedt, Arthur
André SAELEN, Lijst der Kachtemse burgemeesters, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
ID., Burgemeesters van Kachtem, Ten Mandere nr; 57, 20/2, 1980, p. 122-127.

Desmet, Achiel
Willy BOUCQUET, Achiel Desmet velomaker van het eerste uur, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 301-314.

De Sodt, Alois
OUD-EMELGHEMNAAR, Emelghem, Rond den Heerd, jg. 6, 1871, p. 245-246, toespraak op het vriendenfeest n.a.v. zijn benoeming [Aloïs De Sodt].

Devisch, Michel
Gerard VANDEWEGHE, Figuren van bij ons. E.H. Michel Devisch, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 129-133.

Devoldere, Gustaaf
Willy BOUCQUET, De hel van Sedan, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 69-81.

Devoldere, Michel
Willy BOUCQUET, Michel Devoldere, een kerel van Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 103-117.

Devos, Geert
Geert DEVOS, ontmoeten, eigen beheer, 2006

Devos-Stauthamer, Ivo
Hendrik WILLAERT, Uit Izegem verdwenen nijverheden : de leerbereiding, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 169-190, met erratum in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 165.

Devos, Julius
Jozef GELDHOF, Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging. E.P. Renatus Devos, Brugge, Franciscaanse Standaard, [1955], 131 p.,
Bart BLOMME en Ferdy CALLEWAERT, In het kader van het Rodenbachjaar en 900 jaar Izegem: Vlaanderens eerste martelaar: E.P. Renatus (Julius Devos), De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 12-31.
A.V., De eerste buitengevlogen blauwvoet, Biekorf, 1956 nr. 1 p. 29 en P. HILDEBRAND, Pater Renatus Devos. Brief aan de redactie, Biekorf, nr. 2 p. 57.

Devos, Pieter
Herman ROELSTRAETE, Pieter Joannes Devos, beeldhouwer, Izegem 1778-1864, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 3-12.

Dewitte, Frans
Albert MAERTENS en Albert VERSCHEURE, Pastoor Frans Dewitte, 1883-1979, Den Hert, nr. 33, jg. 17, 1996, p. 14-75, voor zijn Izegemse periode meer bepaald p. 31-36. Ze verwijzen niet naar Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt, waarin Frans Dewitte herhaaldelijk aan bod komt.

Dewulf, Camille Omer
Robrecht VANHAEZEBROUCK, Camille Omer Dewulf, Opfer eines Todesmarches bei Albersrieth, in Oberpfälzer Heimat, 56.band - 2012 p. 199-208.
Robrecht VANHAEZEBROUCK, Camille Omer Dewulf, schlachtoffer van een dodenmars, bij Albersrieth, gewest Waldthurn, Ten Mandere nr. 153 (52/2), 2012 p. 12-17.

D'Hooghe, Jacques
Lijkreden uitgesproken bij het graf van heer Jacques D’Hooghe, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1945, 12 p.

dialect
Gust. VAN DE PUTTE, Iseghemsch Westvlaamsch, Biekorf, 8, 1897, nr. 9, bijbladen XVII-XXIII. Voor het Izegems taaleigen had dezelfde auteur ook aandacht in de jaargang 8, p. 237 en 9, p. 223-224.
Jan VANDROMME, Beschouwingen omtrent de assimilatieverschijnselen bij de nasalen inz./n/ in een Westvlaams dialect, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, jg. 50, 1976, p. 99-111; ID., Zur Motivierung der Izegemer Flurnamen (Westflandren/Belgiën), Westfälische Wilhelmuniversität Munster, Fachbereich Germanistiek. Sommersemester 1976, 31 p. gestencild; ID., Bijdragen tot de studie van het Izegems dialekt. I. de korte klinkers, De Leiegouw, jg. 20, 1978, p. 265-276; Wim VANDENBERGHE, Een sociolinguistisch onderzoek naar standaardinterferentie in de foniek van het Izegemse dialect, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1988, 129 p. en 23 p. bijlagen.
Rudy BALCAEN, Jan BOGAERT, Ward BOGAERT, Patrick CNEUT en Patrick VERCRUYSSE, 1001 maal Izegems. Een verzameling van typische Izegemse woorden, zegswijzen en spreuken, verlucht met tekeningen van Tom Lesaffer, Izegem, Jan Bogaert, 1994, 72 p.; Rudi BALCAEN, Jan BOGAERT en Ward BOGAERT, 1001 maal Izegems. Tweede uitgave. Een verzameling van typisch Izegemse woorden, zegswijzen en spreuken, verlucht met tekeningen van Tom Lesaffer en Luc Guilbert, Izegem, 1996, 143 p.
Jerome CLINCKEMAILLIE, "Ool koett’n en ool doen". Het dialect van Midden-West-Vlaanderen, Aartrijke, Emiel Decock, 1996, 206 p.
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Gereedschap en vakwoorden, Biekorf, 53, 1952, p. 103-111.
Frans DEBRANDERE, West-Vlaams etymologisch woordenboek, de herkomst van de West-Vlaamse woorden, Amsterdam/Antwerpen, Het Taalfonds, 2002, 461 p.

dichtkunst : zie poëzie

diensten
Règlement de Police de la Commune d'Iseghem 1808. Reglement van Regeltucht der Commune van Iseghem. 1808, Kortrijk, F. de Muynck, 1808, 24 p.
Roger BEKAERT en André DEMEURISSE, Geschiedenis van de Izegemse brandweer, Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 18-25 en nr. 32, 12/1, 1972, p. 3-25. Foto van het korps in 1895 in Ten Mandere nr. 43, 15/3, p. 179-181.
Marcel NUIJTTENS, De eretekens voor de Izegemse vrijwillige brandweer, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 151-160.
Ignis Vox. Periodiek voor en door de Izegemse brandweer, 14 nummers, Izegem, Izegemse Brandweer, ongedateerd [1974-1981].
Joseph BOURGEOIS, De post te Izegem, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 3-43.
Edwin DECLERCQ, Honderd jaar rijkswachtbrigade Izegem 1887-1987. Ten Mandere nr. 77, 27/1, 1987, 78 p.
Tentoonstelling honderd jaar rijkswacht Izegem [Izegem], 1987, 8 p. gest., 1887-1987. 100 jaar rijkswacht te Izegem, S.l., 1987, 12 p. gestencilde brochure voor het lager onderwijs.
Algemeen Politie-reglement, Izegem, Gemeentebestuur, 1867, 28 p.
Bart BLOMME, Zij zorgden voor de Izegemse veiligheid in 1939-1940, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 61-62, met foto; het huidig politiekorps, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 233 is een groepsfoto.
A. VERHAMME, De stad Iseghem Hoofdplaats geworden van het vredegerechtskanton. Vreugdebetooningen ter dier gelegenheid. Kort verhaal Uitgegeven door de Kommissie der Feesten met de medewerking van het Letterkundig Gezelschap Voor Taal Vereenigd. Izegem, F. Vion, [1866], 37 p. Heruitgegeven in Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 263-300.
Marcel NUIJTTENS, Peer de Garde, Ten Mandere nr; 83, 29/1, 1989, p. 25-28.

disrekening
Jan VANDROMME, Zestiende-eeuwse doodsrekeningen te Izegem, Vlaamse Stam, 11, 1975, p. 653-669.

Dierick, Amaat
Emiel REYNAERT, De letterkunde te Roeselare. Overzicht met bloemlezing, Roeselare, 1956, p. 102-104.

Dierick, Eduard
Alfons DEJAN, Schoentechniek, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 24-26, over de trouwschoenen van Eduard Dierick; ID., Verdwenen ambachten te Izegem, het schoenmaken met de hand, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 53-66
Alfons DEJAN, tentoonstelling 1835, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 26-29.
Alfons DEJAN, Figuren van bij ons. Eduard Dierick, grondlegger van de Izegemse schoennijverheid, Ten Mandere, 2, ½, 1960, p. 30-35 en 3, 1/3, 1961, p. 14-29.
Raf VANDENBERGHE, De beroemde laarzen in ons schoeiselmuseum: tegenspraak, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 173-183.
Zie bv. zijn gedicht Weeklachten van de bomen op de Koornmarkt, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1976, p. 20.

Dierick, Emiel
Emiel DIERICK, Handboek voor schoenmakerij, [Izegem], J. De Busschere-Bonte, s.d., 104 p.
Het lied der Iseghemsche schoenmakersgilde, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 99.

dokter
Pieter DECLERCQ, Oude heelmeesters, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 21-31. Reacties en aanvullingen in Lezers schrijven ons: Nog over de "Izegemse heelmeesters", Ten Mandere nr. 19, 7/3, p. 36-46
Edgard SEYNAEVE, Nog over Izegemse heelmeesters. 3., Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 81-82.
Al staan er weinig gegevens in over Izegem, men doet er toch goed aan het volgende werk te consulteren: Geert HOORNAERT, Hulp der kranken en zwangere vrouwen. Medici, chirurgijnen, vroedvrouwen en apothekers uit Midden-West-Vlaanderen, opleiding en ziekenzorg, 1600-1914, Izegem, Hochepied, 1990, 221 p. Op p. 204-205 de lijst van gezondheidswerkers in Izegem tijden de Franse periode.
Joseph BOURGEOIS, Het geslacht Bourgeois, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 3-10.
Antoon VANDROMME, Van Izegemse dokters en chirurgijnen, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 43-48.
Michiel DE BRUYNE, 75 jaar geneesherensyndicaat van het arrondissement Roeselare, 1897-1972. Rumbeke, 1972, 103 p.
Christiaan DE FORCHE, De eerste Izegemse ereburgers. [Max Wildiers en Roger Beckers], Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 39-40.
L’Observateur. Journal des sciences médicales, dat in Kortrijk werd gedrukt. De volgende jaren stond zijn naam er niet meer op als directeur. Zie FSI, dl. XVIII, nr. 2.
Rafaël VERHOLLE, Een stadsgenoot hoogleraar te Amsterdam, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 68-70.
N. J. LAFORET, Discours prononcé à la salle des promotions le 3 juillet 1868 après le service célébré à l’église de Saint-Pierre pour le repos de l’âme de A.L. Van Biervliet, Leuven, Vanlinthout, [1868], 36 p.;
TALLOIS, Discours prononcé sur la tombe de Louis-Antoine Van Biervliet, professeur à l’Université catholique de Louvain, le 5 juin 1868, Doornik, H. Casterman, [1868], 8 p.
Leon FREDERICQ, Antoine-Louis Van Biervliet, Biographie Nationale, 26, 1936-1938, kol. 199-201; Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons. Prof. Dokter Louis Van Biervliet, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 25-31.
Zie FSI, dl. I, nr. 54-56 en dl. VII, nr. 32-33.
Bertrand NOLF, Op doktersvisite in Izegem tijdens de 17de eeuw, Ten Mandere nr. 143, 49/1, 2009, p. 17-21.

dood
Maurits VERHAEST, Een en ander over oud bijgeloof rond dood en begrafenis in onze Mandelgouw, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 29-38.

doodsrekening
Jan VANDROMME, Zestiende-eeuwse doodsrekeningen te Izegem, Vlaamse Stam, 11, 1975, p. 653-669.

doodstraf
Joseph BOURGEOIS, Doodvonnis en uitvoering te Izegem in 1731, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 13-16.

Doom, Hilaire
Bart BLOMME, E.P. Staf Hanssens, achtste pastoor op de H.-Hartparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 3-4.

Doom, Michel
Robert LEROY, Frans Viaene volgt Michiel Doom op als pastoor van de Sint-Rafaëlsparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 5-6.

doopgebruik
Ann CHRISTIAENS, Westvlaamse geboorte- en doopgebruiken aan de hand van enquêtes (1900-1940). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1984, III-296 p. Hierin worden 468 vragenlijsten bestudeerd die verzameld werden dor 45 studenten en betrekking hebben op 34 West-Vlaamse gemeenten, w.o. Izegem.

dorpsraad
Dorpsraad. Witboek voor een leefbaar Kachtem. Vergadering Dorpsraad 27 april 1994, S.l., 1994, [42] p.
De Rosten. Dorpskrant voor Kachtem, Er verscheen een jg. 1 nr. 1 in september 1994, maar ook een jg. 1 nr. 1 in maart 1995. Jg. 2 bestaat uit 3 nummers. Jg. 3 nr. 1= mei 1997.
Dorpsraad Kachtem. Welkom te Kachtem, S.l., s.d., [32] p., gestencild.
Danny HERREMAN, 10 jaar Kachtemse dorpsraad, Ten Mandere nr. 129, 44/2, 2004, p. 45-50.

droogenbroodroute
Frans WAYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Emiel Decock, 1997, 223 op. Over Kachtem en Izegem zelf: p. 161-177.

Druivelaar, De
Pluk de dag. Een kleine historie over het ontstaan, de vorm en de inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië, Izegem, Strobbe, 93 p.

drukkerij
Edmond VOORDECKERS, Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare (1847-1914), Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Bijdragen 43, Leuven en Parijs, 1965, 206 p.
Robert LEROY, Pers en druksels te Izegem 1866-1961, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 24-25.
Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar drukkers in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 90, 31/2, 1991, 111 p.

drukkerij Goethals-Priem
Antoon VANDROMME, Dichtje uit het verleden, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 219-221; zie ook Ten Mandere nr. 32, 12/1, p. 35 en 34, 12/3, p. 45.

drukkerij Strobbe
Antoon VANDROMME, 90 jaar Strobbe, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 97-110.
Pluk de dag. Een kleine historie over het ontstaan, de vorm en de inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië, Izegem, Strobbe, 93 p.
Druk Snoer. De onderlinge band tussen het beheer en het personeel van de drukkerij Strobbe, Izegem, Izegem, Strobbe, 1948-1976, 67 nummers.
Bart BLOMME, Drukkerij Strobbe, Mandeldal, 10de jg. nr. 8-9, p. 141-142

drukkerij Vandoorne
Antoon VANDROMME, Drukkerij Vandoorne 60 jaar, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 161-165.

Druk Snoer
Druk Snoer. De onderlinge band tussen het beheer en het personeel van de drukkerij Strobbe, Izegem, Izegem, Strobbe, 1948-1976, 67 nummers.

Dullaerskermesse
Gaspard VANDOORNE, Dullaerskermesse, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 23 p.

Du Quennoy, Pieter
Antoon VANDROMME, Heremieten in onze streken, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 43-50.

Duyck, Walter
Liber Amicorum aangeboden aan Walter M. Duyck, industrieel, zaakvoerder en gedelegeerd bestuurder van vennootschappen bij gelegenheid van zijn vereremerking tot ere-deken van de Arbeid, Kortrijk, Groeninghe, 1993, 392 p.

Duyvejonck, Henri
Willy BOUCQUET, Henri Duyvejonck, smid en artist, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 97-102.

Dynamika
Patrick OOSTERLINCK, Dynamika Izegem. 1975 tot en met 2008, Foto.com, 2009, 52 p. (fotoboek)

Dynamikakrant
De Dynamikakrant verschijnt driemaandelijks; 1997= 17e jaargang.