Café :zie herberg

Canadezen
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar geleden werd Izegem bevrijd, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 20-23
Canadezen te Izegem (eind februari 1945-begin april 1945), [foto], Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, , p120-121.

Cantemus Domino
Hendrik WILLAERT, Scola Cantorum Cantemus Domino. Impressies bij een afscheid, in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 192-194.

Carette, Adhemar
Raf VANDENBERGHE, Adhemar Carette, ontwerper van schoenen, Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 21-28.

Carnegie Hero Fund
Marcel NUIJTTENS, The British War Medal verleend aan Izegemnaren, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 35-46; er verscheen een verkorte versie onder de titel: The British War Medal awarded to Belgian Civilians, The Journal of the Orders and Medals Research Society, dl. 30, nr. 4, winter 1991, p. 281-283.

Carpentier, Eugène
 J.-M. LERMYTE, in o.a. in de Geschiedenis van Izegem en Geworteld en Vertakt. Er bestaat ook een korte genealogische studie over de familie Carpentier: Pieter Joseph CARPENTIER, Oorsprong en de vertakkingen der familie Carpentier in Vlaanderen, [Izegem, F. Vion-Vaneeckhoutte, 1888], 22 p.
Antoon VANDROMME, In 1908 vierde Izegem de inhuldiging van burgemeester Eugène Carpentier, Ten Mandere nr. 142, 48/3, p. 49-55.

Catry, Hector
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Hector Catry, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 30-35.

Cauwe, Albert
Rafaël VERHOLLE, Mgr. Albert Cauwe, pastoor-deken te Izegem, Ten Mandere nr; 34, 12/3, 1972, p. 52-53
Raf VANDENBERGHE, Deken Albert Cauwe neemt afscheid van Izegem, Ten Mandere nr; 82, 28/3, 1988, p. 259-261.

Cercle musical
Antoon VANDROMME, Izegemse muziekmaatschappijen voor honderd jaar, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 59-73, met erratum in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 222.

Ceres
De vereniging gaf een jaar of twintig geleden twee keer een blad uit.

cichoreifabrikant
Aandenken van Jules Vandekerckhove-Laleman overleden te Iseghem den 28 April 1914, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1914, 12 p.; Dood en begraving van Jules Vandekerkchove-Laleman, godvruchtig overleden te Iseghem den 28 April 1914, S.l., s.d., ]18] p.

Chioggia
Kaat VEREECKE, Benevenuto in Chioggia. Izegemse deelname aan "spel zonder grenzen" 1979, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 244-252.

Chiro

Nick VERSCHOOT, Chirojeugd Vlaanderen: een korte geschiedenis, Ten Mandere nr. 129, 44/2, 2004, p.3-9.Nick VERSCHOOT, Chirojongens Kachtem door de jaren heen, Ten Mandere nr. 129, 44/2, 2004, p. 10-20.Leen VERVAEKE, Chiromeisjes Kachtem "Vivaldi" 50 jaar jong, Ten Mandere, nr. 129, 44/2, 2004, p. 21-30.

chirurgijn
Pieter DECLERCQ, Oude heelmeesters, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 21-31. Reacties en aanvullingen in Lezers schrijven ons: Nog over de "Izegemse heelmeesters", Ten Mandere nr. 19, 7/3, p. 36-46
Edgard SEYNAEVE, Nog over Izegemse heelmeesters. 3., Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 81-82.
Al staan er weinig gegevens in over Izegem, men doet er toch goed aan het volgende werk te consulteren: Geert HOORNAERT, Hulp der kranken en zwangere vrouwen. Medici, chirurgijnen, vroedvrouwen en apothekers uit Midden-West-Vlaanderen, opleiding en ziekenzorg, 1600-1914, Izegem, Hochepied, 1990, 221 p. Op p. 204-205 de lijst van gezondheidswerkers in Izegem tijden de Franse periode.
Joseph BOURGEOIS, Het geslacht Bourgeois, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 3-10.

christelijke arbeidersbeweging: zie ACV, ACW, Ons Eigen Brood, De Voorzienigheid, KWB, KAV, KAJ

Christiaens, Camiel
Naar gegevens van Maurice RENIER, Symfonische avonden in oorlogstijden, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 251-253.

chronologie
Rafaël PARRET, Flitsen uit Izegems verleden - Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 25-28. In 1944 n.a.v. een tentoonstelling al als folder verschenen, 6 p.
Jean-Marie LERMYTE, 100 jaar Izegem in 100 foto’s, Ten Mandere nr. 117, 40/2, 2000.

Ciepenskapel
Antoon VANDROMME, Kapellen te Izegem, in Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 121-232. Zie i.v.m. de Ciepenskapel ook Vraag en Antwoord in Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 82-83.

citroenkruid
R[oger] V[ERKARRE], Mijn sikkel in het riet. Een oude kruidnaam in een Izegems lied, Biekorf, 63, 1962, p. 118-119.

Claus, Hugo
Robrecht VANHAEZEBROUCK, Hugo Claus en ... Izegem, Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p. 35-36

Claeys, Florent, pater
Geert CLAEYS, Pater Florent Claeys. ° Izegem 10 februari 1871. Missionaris van Scheut. Ortos- Zuid-West-Mongolië. Van 1899 tot 1948. † Gullegem 16 oktober 1950., eigen beheer, 1999, niet-gepagineerd.

Claeys, Jozef
Jean-Marie LERMYTE, Jozef Claeys verdiende de Cultuurtrofee 2002, Ten Mandere nr. 125, 43/1, 2003, p. 25-28.

Clement, Daniël
Jaak VANBECKEVOORT, Nadere kennismaking met Daniël Clement, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 49-50. In Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 66 verscheen de fotokopie van de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger, 10 augustus 1968 met het artikel: Jan BOUWS, ‘n Skat van Afrikaanse Liedere deur ‘n Vlaming, Die Vlaming was Daniël Clement. Zie ook René GOFFIN, La famille Clément (dit Fievez), originaire du pays d’Enghien (suite et fin), Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, 10, 1955-1957, p. 241-286.
Hugo DE BACKER, André VAN RYCKEGHEM, Woorden worden klanken. Liederen op gedichten van René De Clercq, 115 componisten, Stichting René De Clercq, Deerlijk, 2002, p. 24-25.

clercialisme
[Fideel] VION-VAN EECKHOUTTE, Een droevig leven of 't geluk Opsteller en Uitgever te zijn van een Weekblad, Roeselare, 1914, 174 p.
Jean-Marie LERMYTE, Tien jaar Belgische politiek beoordeeld door "De Mandelgalm" van Fideel Vion. 1877-1887, Rollariensia, 7, 1975, p. 95-142.

clerus
Kurt PRIEM, Willem, pastoor van Izegem, getuige in een middeleeuws geschil, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 140-150, met een aanvulling in nr. 67, 23/3, 1983, p. 295-297.
Jos. DE SMET, De geestelijkheid van Izegem en Ommeland in 1455, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 32-37. Hij baseerde zich daarvoor op Joseph WARICHEZ, Etat bénéficial de la Flandre et du Tournaisis au temps de Philippe le Bon (1455), Leuven, Bureaux des Analectes, 1912, 383 p.
Jozef BALTENS, Minderbroederskloosters in de Zuidelijke Nederlanden. Izegem. - Franciscana, jg. 40, 1985, nr. 2, p. 157-163. Het gaat om een lijst van biechtvaders die apart inwoonden in het klooster van de Grauwe Zusters.
Josse Bouckaert, Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, dl. III, Brugge, Vandecasteele-Werbrouck, 1847, p. 75-77
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Mgr. Bouckaert., Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 29-35
L.  CEYSSENS, Joost Bouckaert, Nieuw Biografisch Woordenboek, dl. 4, 1970, kol. 97-99.
Antoon VANDROMME, Mgr. Joost Bouckaert, Ten Mandere nr; 118,40/3, 2000, p. 3-42.
J. Fr. PALLENAERTS, Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Dl.2: Beelden uit den eik, Mechelen, P. Ryckmans, 1936, 200 p.
Stephanus SCHOUTENS, Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in Maria's Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Oost- en West-Vlaanderen, Aalst, 1903, meer bepaald p. 80-81
Pater HILDEBRAND, Hoe een O.L.Vrouwtje van Scherpenheuvel in 1648 op reis ging naar Kongo en in 1939 te … Izegem terecht kwam, Franciscaansch Leven, 22, 1939, p. 181-188
Roger BEKAERT, Beeldjes van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 44-49.
Kurt PRIEM, Petrus Josephus Fattou, pastoor-kloosterling in beroerde tijden (1754-1817), Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 28-70, met nog enkele bibliografische verwijzingen op p. 28, waaraan toe te voegen is: Ons Heem, jg. 23, 1969, p. 279.
J.J. DE SMET, Biographie de Mr le Chanoine Désiré-Ignace Verduyn, curé-doyen de St. Nicolas à Gand, Gent, J. en H. Vander Schelden, 1869, 47 p. Gaby Verduyn is een studie over Désiré Verduyn persklaar aan het maken;
B.S.Een figuur uit de Beloken Tijd: Petrus Joannes De Simpel, Biekorf, 61, 1960, p. 360-362;
David DE SIMPEL, Klaeg- Gezang op het afsterven van Petrus Joannes De Simpel, pastoor van Iseghem. Roeselare, Baeyert-Feys, 1813, 10 p.
B. ANNOCQUE, Damon. Ecloga in obitum Petri Joannis De Simpel mortui Pastoris Iseghemiensis 19 Maii 1833. Gent, J. Begeyn, [1913], 8 p. Beide gedichten in FSI, dl. 1, nr. 19 en 20. Ook zijn doodbrief (46 x 32 cm), met uitgebreid curriculum vitae (in het latijn) n FSI, dl. 1, nr. 18.
Zie ook de rubriek onderwijs.
Naamlijsten van de pastoors van Izegem vindt men in Antoon VANDROMME, Bekende pastoors van de Sint-Tillokerk, H. Hartparochie, parochie der Heilige Familie te Izegem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 17-19 en recentere lijsten in ID., Izegem vroeger, p. 90 (St.-Tillo), p. 95 (H.-Hart) p.99 (Sint-Rafaël) en p. 100 (H. Familie).
Guilielmus Franciscus TANGHE, Aenspraek gedaen den 28 december 1871 in de parochiekerk van Sint Hilonius op de vyftigjarige jubelfeest der Priesterwyding van Jannes De Bruyne, pastor demissionaris van Iseghem en aldaer nu direkteur der Zusters van Liefde, Brugge, De Scheemaeker-Van Windeken, [1872], 23 p.
P. POLLEY, Lijkrede uitgesproken bij den Plechtigen Uitvaart van den E. H. Pastor Nollet in de kerk van Locre den 29 april 1889, Roeselare, De Brauwer-Stock, [1889], 8 p. Onze onderpastoor publiceerde het toneelstuk [L. NOLLET], Therese Overal of de bekeerde zottemuts, Roeselare, David Vanhee, 1855, 107 p.
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.
L[ouis] CARPENTIER, Jaar- en Opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem, den 11 Juni 1891; Ivo Debrabandere als pastor van Ingelmunster, den 24 Juni 1891; Jospeh Dehulster als pastor van Iseghem, den 15 Juli 1891., Izegem, Gebr. Strobbe, 1891, 97 p.;
Amaat DIERICK, Gedachtenisse der plechtige inhaling van den Eerweerden Heer J. De Hulster als pastor van Iseghem, Izegem, Gebr. Strobbe, [1891], 8 p., ook verschenen in de Gazette van Thielt, jg. 42, nr. 57.
In memoriam C. Van Coillie, pastor van Iseghem 6 April 1918, [Izegem, A.Strobbe-Hoornaert, 1918],31 p.
[In memoriam Emiel Van Cappel] Biekorf, 49, 1948, p. 191-192.
Z.E.H. Deken Jos. Sobry, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 47-49.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam kan. pastoor-deken Andries Kindt, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 53-54.
Rafaël VERHOLLE, Mgr. Albert Cauwe, pastoor-deken te Izegem, Ten Mandere nr; 34, 12/3, 1972, p. 52-53
Raf VANDENBERGHE, Deken Albert Cauwe neemt afscheid van Izegem, Ten Mandere nr; 82, 28/3, 1988, p. 259-261.
Adrien VANDERHEEREN, E.H. Jozef Decoene, pastoor-deken van Izegem, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 262-264.
Stad Iseghem. Plechtige inhaling van Eerweerde Heer Frederik De Backer, als Pastor der parochie van het Heilig hert. Dinsdag 15 Juni 1909, Izegem, J. Dooms, 1909.
Roger BEKAERT, In memoriam Z.E.H. Jules Opsomer, vierde pastoor van het H. Hart, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 47.
Bart BLOMME, E.P. Staf Hanssens, achtste pastoor op de H.-Hartparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 3-4.
Antoon VANDROMME, In memoriam Z.E.H. Michaël Vanwynsberghe, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 42-43.
Robert LEROY, Frans Viaene volgt Michiel Doom op als pastoor van de Sint-Rafaëlsparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 5-6.
Robert LEROY, Bij een pastoorswissel op St.-Rafaël, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 21-22.
We verwijzen om te beginnen naar een werk van de Sint-Amandsmissiebond uit Roeselare waarin alle mannelijke en vrouwelijke missionarissen van de dekenij Roeselare tot 1950 aan bod komen; Izegem, Emelgem en Kachtem vielen op dat moment nog onder die dekenij. Dekenij Roeselare. Gaat en onderwijst alle volkeren  [Titel op de kaft], Roeselare, 1950, 104 p.
De stad Izegem aan Z.H. Exc. Mgr. Buyse, bisschop van Lahore (= titel kaft; op p. 1: Hulde adres vanwege de Izegemse bevolking aan zijne excellentie Mgr. M. R. Buyse)S.L. [1947], 16 p.
Robert LEROY, Nadere kennismaking met Mgr. Roger Buyse O.F.C., Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 58-64
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Marcel Roger Buyse, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 111-121.
Antoon VANDROMME, In memoriam Mgr. Hector Catry, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 30-35.
Albrijk DECOENE, Lijkrede uitgesproken te Iseghem den 30 Juli 1913 na den plechtigen lijkdienst van Achiel De Brabandere, gestorven als zendeling te Ta-Yang-Wan in Mongolië den 26 juni 1913, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1913, [14] p.
Vlaamse brief uit Kentucky, 1818, Biekorf, 67, 1966, p. 297-302.
Vie de la Mère Marie-Dominique, dans le monde Julie Berlamont, abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Beyaert-Defoort, 1873, 390 p
Het leven van de Eerweerde Moeder Maria-Dominica in de wereld Julie Berlamont, Abdesse der Arme-Claren Colettinen te Brugge, Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1875, 382 p.
Het werk kreeg nog een uitgave in 1888: Vie de la Mère Marie-Dominique (Julie Berlamont) abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1888, XXVIII-415 p. Antoon VANDROMME, Groten van bij ons, Julie Berlamont (1799-1871), Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 13-17.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam Z.E.H. Pieter Declercq, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 3-4;
J.  D[E] C[UYPER], In memoriam Z.E.H. Pieter Declercq, De Leiegouw, 4, 1962, p. 147-148 en J[ozef] G[ELDHOF], In memoriam Pieter Declercq, Biekorf, 61, 1960, p. 430;
In memoriam P. Declercq, Handelingen van het genootschap voor geschiedenis, 99, 1962, p. 139; naar enkele van zijn krantenartikels wordt verwezen in Handelingen, 90, 1953, p. 95.
Dienen, Julia Defauw, Uit het Frans vertaald door W. en J. Baston, Brasschaat, 1963, 51 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Zuster Marie-Eugenie van St.-Leon. Julia Defauw (1902-1957), een Izegems Zusterken der Armen, Ten Mandere, nr. 54, 19/2, 1979, p. 114-127.
Ildefonsus VERKINDEREN, Lijkrede van den Zeer Eerw. en Bem. Pater Hubertus De Preitere uitgesproken te Thielt in de kerk der Eerw. Paters Recollecten, op 11 januari 1892, Antwerpen, Van Os-De Wolf, [1892], 8 p.
Jozef GELDHOF, Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging. E.P. Renatus Devos, Brugge, Franciscaanse Standaard, [1955], 131 p.,
Bart BLOMME en Ferdy CALLEWAERT, In het kader van het Rodenbachjaar en 900 jaar Izegem: Vlaanderens eerste martelaar: E.P. Renatus (Julius Devos), De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 12-31.
Albert MAERTENS en Albert VERSCHEURE, Pastoor Frans Dewitte, 1883-1979, Den Hert, nr. 33, jg. 17, 1996, p. 14-75, voor zijn Izegemse periode meer bepaald p. 31-36. Ze verwijzen niet naar Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt, waarin Frans Dewitte herhaaldelijk aan bod komt.
Pieter Jan VERSTRAETE, Jozef Geldhof, "Geschiedenis en humor", VWS-Cahiers, nr. 140, jg. 25 nr. 1 vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1990, 16p.
Guido GEZELLE, Lied, Biekorf, 12, 1901, p. 219-220, n.a.v. haar plechtige geloften in 1886. Ook afgedrukt in Ten Mandere nr. 62-63, 22/1, p. 128.
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: 25 jaar geleden ging E.P. Hippoliet van Handzame van ons heen, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 144-148.
Bart BLOMME, Robrecht Mortier, S.J., een vergeten Izegemse figuur ?, De Gidsenkring, 21/2, 1983, p. 3-7.
Antoon VANDROMME, Parochie St.-Tillo aan de eer. Dom Herman-Jozef Seynaeve, abt van St.-Sixtus, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 46-49.
Pieter Jan VERSTRAETE, Odiel Spruytte. Een priesterleven in dienst van het Vlaams Nationalisme, Antwerpen, De Nederlanden, 1990, 382 p. Andere artikels van hem over Spruytte vernoemen we hier niet, uitgezonderd: ID., Odiel Spruytte, Vlaams strijder en sociaal werker in Izegem (1921-1925), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 61-76.
Levensschets van den Weleerw. Heer Pieter Jakobus Tanghe, S.T.L., kanonik, pastor van O.L.Vrouwkerk, deken der zuidere christenheid van Brugge, enz., Brugge, Wed. De Schryver-Van Haecke, 1864, 31 p.
Antoon VANDROMME, Jubileum in triplo, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 195-200, Een dichtbundel van Antoon Vandewalle, Als de ziele luistert, werd aangekondigd in Ten Mandere info 1988, p. 13.
Wij gedenken, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 244-245. Het ging om Karel Van Hoof, Gerard Lecluyse en Emerik Bentein.
FSI, dlI, nrs. 24-28.
Christiaan DE FORCHE, De eerste Izegemse ereburgers. [Max Wildiers en Roger Beckers], Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 39-40.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
In het Pandje verscheen, s.d., 46 p., gefotokopieerd, Nonkel Pater, een semi-biografie over pater Sigebert Reymer.
Jozef GELDHOF, Nadere kennismaking met Felix Dalle, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 42-44;
Christiaan GERMONPRE, Felix Dalle, "Menselijke tekort of zwerftocht achter het geluk, VWS-Cahiers, 124, jg. 22, nr. 3, 1987, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 16 p.
Edgard SEYNAEVE, Emelgemse anekdote. Van een ongehoorzame koster, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, 1992, p. 316-317.
Antoon VANDROMME, Lijst der gekende pastoors van Emelgem, Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 20. Ook in Antoon VANDROMME, Izegem vroeger, p. 108.
De jaar- en opschriften in L[ouis] CARPENTIER, jaar- en opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem den 11 Juni 1891 (…), Izegem, Strobbe, 1891, 97 p.
Jean-Marie LERMYTE, André Vanneste, de nieuwe pastoor van Emelgem, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 9-10.
Bart BLOMME, In memoriam Mgr. Maurits De Keyzer, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 40-41.
P[ieter] P[RUIM], De Boerenkrijg in Kachtem en pastoor Samyn, Onder Ons, 1968, nr. 2-3, p. 23-26;
André SAELEN, Figuren van bij ons: Z.E.H. Gerard Samijn, pastoor van Kachtem, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 40-44.
P[ieter] P[RUIM], De Boerenkrijg, Onder Ons, 5/2-3, 1968, p. 23-26 en nr. 1 van 1974, p. 11-17. Het laatste artikel gaat niet specifiek over Kachtem.
Dagwijzer. Woensdag 29 [april 1868], Rond den Heerd, 3, 1868, p. 170-171, met biografische nota over de pastoors Rosseeuw en Ghekiere;
A.V. uit de archieven van onze gemeente, Onder Ons, 3/3, 1966, p. 15;
P[ieter] P[RUIM], Nog de kerktoren, Onder Ons, ¾, 1966, p. 15-16;
P[ieter] P[RUIM], Bliksem op de kerktoren, Onder Ons, 5/1, 1968, p. 15-16.
André SAELEN, [Lijst van de Kachtemse pastoors], Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 21;
P[ieter] P[RUIM], Lijst van de bekende pastoors van Kachtem, Onder Ons, nr. 1 van 1975, p. 6;
Antoon VANDROMME, Izegem vroeger, p. 116.
L.V., In memoriam [pastoor Lammertyn], Onder Ons, 6/1, 1969, vóór p. 1.
Bart BLOMME, Herman Delvoye volgt Hendrik Deceuninck op als pastoor te Kachtem, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 33-34.
P[ieter] P[RUIM], De Kachtemse onderpastoors, Onder Ons, ½, 1964, p. 15-16.
Pieter PRUIM, Opnieuw bij een afscheid, Onder Ons, ½, p. 2-3, bevat nauwelijks biografische gegevens. Zie ook Gedeelde Eenheid  geciteerd in noot 928.
Levensschets van Ludovicus De Costere, overleden op zijne geboorteplaats te Cachtem, den 1 april 1885. Leuven, Karel Fontein, [1885], 48 p.;
Antoon VANDROMME, Deken Louis De Costere (1806-1885), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 221-252.
Erik PATTYN, Priester Joseph Pattyn, stichter van het klooster van Kachtem, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 3-32.
Zie ook WILLY VANEECKHOUT, Het ontstaan van het Sint-Vincentiusrustoord te Kachtem volgens het parochieboek van pastoor Tanghe, Mandeldal, 15/2, 1989, p. 15-16.
A[ndré] S[AELEN], Een wonderbare gebeurtenis, Onder Ons, nr. 1 van 1974,  p. 18-19.
Antoon VANDROMME, Mevrouw abdis Norbertine (Martha) Rommel o.s.b., 20e abdis van de Sint-Godelieveabdij te Brugge (1890-1977), Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 253-262.
[Godfried] OOST, Z.E.H. Alfons Vandekerckhove ten grave gedragen op 26 juli 1972, Onder Ons, nr. 3 van 1972, p. 8-10. Onder de vorm van een gedicht.
Omer TANGHE, Hun stem in steen. Westvlaamse Missionarisroute [Florent Ver Eecke], Tielt en Weesp, Lannoo, 142 p. met name p 60-61.
Geert CLAEYS, Pater Florent Claeys. ° Izegem 10 februari 1871. Missionaris van Scheut. Ortos- Zuid-West-Mongolië. Van 1899 tot 1948. † Gullegem 16 oktober 1950., eigen beheer, 1999, niet-gepagineerd.

club Albert
Antoon VANDROMME, Sportactiviteiten te Emelgem tijdens W.O. I, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 131-146. Het artikel gaat over de Club Albert.

CMBV
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

collaboratie
Gabriël VERBEKE, Het arrondissement Roeselare-Tielt. Waffen-SS. Vlaams Legioen. Sturmbrigade Langemarck, Kortrijk, Groeninghe, 1995, 207 p.
Luc ERVINCK, Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters, Dl. 1, Koekelare, Offset Devriendt, 1991, 152 p.
ID., Rouwprentjesalbum van Vlaamse Oostfronters en andere Vlaamse formaties, Dl. 2, Koekelare, Offset Devriendt, 1992, 162 p.

commercie
Antoon VANDROMME, De klok driekwart eeuw terug, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980.
Provinciale almanak en wegwijzer van de stad Brugge en der Provincie Westvlaanderen voor het jaar 1905. Honderd zes en twintigste jaar, Brugge, L. Herreboudt en zoon, p. 64 en 184-191.
Twee Vlaamse nijverheidssteden. Roeselare-Izegem. Wegwijzer met commerciële en administratieve inlichtingen. Brugge, A. en G. Claus, [1947], 320 p., waarvan p. 253-294 over Izegem en p. 309-310 over Kachtem
Izegem, S.l., [1965?], [16] p.
Adresboek Izegem-Kachtem, Izegem, Internationale dienst persuittreksels, [1965], 214 p.
Stad Izegem. Wegwijzer voor gemeentelijke diensten, instellingen en verenigingen aangeboden door het gemeentebestuur 31-12-1968, [Izegem, Stadsbestuur, 1968], 65 p.
Stad Izegem. Uw bestuur dichterbij, S.l., 1978, 52 p.
Izegem-Kachtem, uw handelsgemeente. Handelsgids met stratenplan, 1978, 36 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., [1980], 38 p.
Info-service. De wegwijzer van onze streek: Roeselare, Izegem, Staden, Ardooie, Moorslede, Lendelede, Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Marke, Markant, [jaren 1980], 96 p.
Stad Izegem. Even kennismaken, S.l., s.d., 24 p.
Stad Izegem. Adressenlijst 1987, S.l., [1987], 72 p.
Den Ariane, Izegem. Editie '91-93. Adresboek - infogids - plan, S.l., s.d., 104 p.
Izegem. Stadsgids 1995/1997, Izegem, Stadsbestuur, [1995], 40 p., 2e uitgave 1997
Stad Izegem. De gemeente. Haar structuur, taken en werking. Een overzicht vanuit Izegems perspectief, Izegem, Stedelijke Informatiedienst, s.d., 9 p.
Den Ariane. Izegem. Editie '96-98. Adresboek. Infogids. Plan, S.l., [1996], 104 p. Nieuwe inwoners van Izegem krijgen sedert medio 1996 bij hun inschrijving in de Izegemse bevolkingsboeken de map Welkom te Izegem, die allerlei nuttige gegevens, brochures en een stadsplan bevat.
De Flapuit 2001-2003. Informatie- en adressengids van Groot-Izegem, Raman, Oostrozebeke,2001, 496 p.

communisme
Onze weg. Het onafhankelijkheidsfront, S.l., s.d., ongepagineerd, vaak slechts gefotokopieerde krantenknipsels, met nogal wat bijdragen over of van Gerard Windels.

compensatiekas
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

componist
Jean-Marie LERMYTE, José Wylin wint de Izegemse cultuurtrofee 1996, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 23-28.
Ward BOGAERT, Sjoerd en Klaas CROMBEZ, Een blik op de Izegemse orgels. Jaarwerk AMC, 1994, 30p.
Luc LANNOO en Kamiel D’HOOGHE, West-Vlaamse orgelklanken, Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, 136 p. Zie verder voor Roelstraete.
André MISTIAEN, Bernardus Crombez, inrichter van het eerste muziekfestival van West-Vlaanderen te Izegem in 1824, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 26-27.
Het lied der Iseghemsche schoenmakersgilde, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 99.
Boschmolenslied, door Martin Buyse, oudbewoner van de Bosmolens, Ten Mandere nr; 11, 5/1, 1965, p. 21-29.
Jaak VANBECKEVOORT, Nadere kennismaking met Daniël Clement, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 49-50. In Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 66 verscheen de fotokopie van de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger, 10 augustus 1968 met het artikel: Jan BOUWS, ‘n Skat van Afrikaanse Liedere deur ‘n Vlaming, Die Vlaming was Daniël Clement. Zie ook René GOFFIN, La famille Clément (dit Fievez), originaire du pays d’Enghien (suite et fin), Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, 10, 1955-1957, p. 241-286.
Jan VANDERSCHAEVE, Nadere kennismaking met Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 42-46; Hendrik WILLAERT, Figuren van bij ons: Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 43, 15/3, 1976, p. 150-171, met verdere bibliografische verwijzingen en Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 236-240.
Muziekfeest gevierd te Iseghem den 18n Oogst 1895 ten huize van Camille Ameye als hulde aan Peter Benoit op zijn verjaardag. Izegem, Gebroeders Strobbe, [1895], 11 p.
Hendrik WILLAERT, Vlaamse kunstenaars aktief te Izegem : Peter Benoit [Deel 1], Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 3-22
ID., Peter Benoit en Izegem. Deel II, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 165-174
Antoon VANDROMME, Een vergissing met P. Benoit, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 175-177, n.a.v. een foto verschenen in De Weekbode waarbij verkeerdelijk gedacht werd dat Benoit erop stond;
Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem. Ter gelegenheid van de Benoitherdenking 1834-1984, Ten Mandere speciaal nr. 70, 24/3, 1984, 107 p. (met biografie en catalogus van de tentoonstelling). In deze catalogus is natuurlijk veel aandacht voor de relatie tussen Benoit en de familie Ameye, die het huidige stadhuis van Izegem bouwde, maar ook in  Hendrik WILLAERT, Mecenasfamilie opent haar archief, Ons Erfdeel, 17, 1974, p. 767-770. We kunnen natuurlijk niet verwijzen naar de uitvoerige literatuur over Benoit. We maken een uitzondering voor Hendrik WILLAERT, Peter Benoit, de Levenswekker, BRT-brochure, 1984, 112 p., met beknopte bibliografie.
Jean-Pierre OSTYN, Kroniek van twee generaties Ostijn. Alberic en Willy Ostijn, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 25-32.

concentratiekamp
Emile SAMYN, Mijn naam was een nummer, Izegem, Hochepied, 1995, 118 p.
Urbain VERFAILLIE, Nacht und Nebel, Izegem, 1984, s.p., gestencild. Hij had al een groot stuk van een volgend deel klaar toen hij stierf. Zijn Oorlogsverhalen verschenen in Ignis Vox, een tijdschrift dat de Izegemse brandweer uitgaf.

confilie
R[oger] V[ERKARRE], Mijn sikkel in het riet. Een oude kruidnaam in een Izegems lied, Biekorf, 63, 1962, p. 118-119.

congregatie: zie Jongelingencongregatie

congregatiemuziek
Emile DIERICK, 1847-1897. Iseghem. Geschiedenis van de Congregatie der Jongelingen bijeenverzameld ter gelegenheid van het gulden jubelfeest, Izegem, J. Dooms, 1897, 67 p. Anastatische herdruk: Izegem, Hochepied, 1972.
Antoon VANDROMME, Izegemse muziekmaatschappijen voor honderd jaar, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 59-73, met erratum in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 222.
Luc HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1983-1984, 3 dln. 475 p. Bjorn VERSCHOORE, Dirk VANDEBUSSCHE en Piet DEVEUGHELE, Harmonie en fanfare leven in Izegem, Niet-gepubliceerd eindwerk AMC, ongepagineerd, dit werk is weinig origineel, maar verdienstelijk omwille van de samengebrachte fotokopies i.v.m. het Congregatiemuziek, Eendracht en Vooruitgang, Leo XIII, de Stadsfanfaren, de Voorwacht en Vrede en Eendracht.
[J. GELDHOF, Joris LEURIDAN en Cyriel STAES], Eeuwfeest van de koninklijke Harmonie der Jongelingen Congregatie Izegem 1853-1953, Izegem, 1953, [81] p.; André MISTIAEN, Gedenkboek Koninklijke Harmonie der Kongregatie Izegem, 1853-1978, Ten Mandere nr. 52, 18/3, 1978, 151 p. In 1954 ging de Harmonie naar Rome. [Joris LEURIDAN], Wij reisden naar Rome. De Koninklijke Harmonie der Congregatie van Izegem op het wereldcongres der Maria congregaties te Rome. 5-12 september 1954, Izegem, Mannen- en Jongelingencongregatie, 1955, 110 p. eerder verschenen in De Mandelbode, 16 september 1954 tot 30 april 1955; 135 jaar congregatieharmonie: een LP als blikvanger, Ten Mandere info 1988, p. 11-12.
Crescendo, Het blad verschijnt één keer per jaar, met Sint-Cecilia en was in 1996 aan zijn 28e jaargang toe;
Filip GEVAERT, Cultuurtrofee 1997 voor Congregatieharmonie, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 25-30
André BOURGEOIS, Cultuurtrofee 2000 voor Herman De Backer, Ten Mandere nr. 119, 41/1, p. 27-29.
Freddy SEYNAEVE, m.m.v. Eric THIBAU, Kroniek van de laatste 25 jaar Koninklijke Harmonie van de Congregatie naar aanleiding van haar 150-jarig bestaan, Ten Mandere nr. 127, 43/3, 2003, p. 3-35.

Conscience, Hendrik
[Jean-Marie LERMYTE e.a.] Hendrik Conscience 1883-1983. Tentoonstelling in het kader van het Consciencejaar. Tentoonstellingszaal van het Stadhuis 5 tot en met 14 november 1983. [Izegem, 1983], 55 p., gestencild.

conscrit
Edgard SEYNAEVE, Lodewijk Bakeland, conscrit voor Izegem, Ten Mandere nr. 80, 28/1, p. 61-70.

conservator
Robert LEROY, Een uniek duo, Ten Mandere nr. 76, 26/3, 1986 over Bekaert, de eerste conservator van het schoeiselmuseum  en Raymond Werbrouck, de eerste conservator van het borstelmuseum.

contra-reformatie
Marc THERRY, De dekenij Roeselare (1609-1649). Bijdrage tot de studie van de katholieke hervorming in het bisdom Brugge, (Belgisch centrum voor Landelijke Geschiedenis, Publikatie nr. 67), Leuven, 1983, 271 p.

COO
Stad Izegem. De commissie van Openbare Onderstand. Hoe zien wij de bejaardenzorg, [Izegem], Stad Izegem, 1968, 62 p.
Stad Izegem. De Commissie van Openbare Onderstand, S.l., [1964], s.p.
1989. Welzijnsbrochure O.C.M.W. Izegem, Kokelarestraat 2, 8700 Izegem, S.l., 1989, 57 p., waarin alle diensten en sociale voorzieningen worden uitgelegd.

Cools, Karel
Jeroom MALLISSE, Een gedicht van Guido Gezelle opgedragen aan Karel Cools, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 19-20.

Cools, Victor
André SAELEN, Oud-bekende Kachtemse figuren, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 163-165.
P[ieter] P[RUIM], Figuren van bij ons. [Victor Cools], Onder Ons, 2/3, 1965, p. 2-5.
Antoon VANDROMME, Schijnwerper op Kachtem: een gouden jubelfeest, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 313-315.

Cooreman, Frans Jozef
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk einde 17de en begin 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 163-190, over Izegem, p. 169-170, 182, 186 en 187.
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk op het einde van de 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 291-335, met name p. 306-307 over Izegem.

Corteville, familie
Marc GELDOF, Stamboom en familieschets van de familie Corteville, Izegem, in eigen beheer, 1987, 149 p. gest.

Crescendo
Crescendo, Het blad verschijnt één keer per jaar, met Sint-Cecilia en was in 1996 aan zijn 28e jaargang toe.

Crombe, Luc-Peter
Rik CLEMENT, Retrospectieve tentoonstelling Luc-Peter Crombe, Stadhuis Izegem 6 tot 21 september 1980. Tentoonstelling georganiseerd door het Stadsbestuur en de Stedelijke Culturele Raad. Stad Izegem, 1980, 55 p.

Crombez, Bernardus
André MISTIAEN, Bernardus Crombez, inrichter van het eerste muziekfestival van West-Vlaanderen te Izegem in 1824, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 26-27.

Crombez' zanggenootschap
Antoon VANDROMME, Izegemse muziekmaatschappijen voor honderd jaar, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 59-73, met erratum in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 222.

Croquison, Pierre
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Pierre N. Croquison, bouwmeester van onze huidige St.-Tillokerk, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 28-36.

Crouble, Jan
Antoon VANDROMME, Kunstschatten in kerkelijk bezit te Izegem. Vergulde kelk door Jan Cruble(sic), Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 48-51.

culinair
R[afaël] V[ERHOLLE], Lekkere hapjes, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 44.
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.
Smakelijk. 1500 keukentermen in het Nederlands verzameld en bewerkt door Freddy Seynaeve, Provinciale Westvlaamse vereniging voor Toerisme, 1978, 64 p.

cultuur
Hendrik WILLAERT, Het cultureel leven in Izegem
Hendrik WILLAERT, Geschiedenis van de Izegemse rederijkerskamers, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 3-17
Antoon VANDROMME, Geschiedenis van de Izegemse rederijkerskamers, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 3-39
Antoon VANDROMME, Rhetorieke gilden, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 175-176
Jozef HUYGHEBAERT, De rederijkers van Izegem in de Franse tijd, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 185-233.
E. VANDEN BERGHE-LOONTJES, Pieter De Ryckere, volksdichter en Gildebroeder der Rhetorica te Rousselare, Jaarboek van het kunstgenootschap De Kerels te Roeselare, 1890, p. 71-83 (overdruk: Roeselare, J. Buisson-Clais, 1890, 12 p.)
Antoon VANDROMME, Pieter Joseph De Ryckere, pottenbakker en rederijker, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 11-16
E. REYNAERT, De letterkunde te Roeselare. Overzicht met bloemlezing, Roeselare, 1956, p. 19-21.
VSVK kondigt elk van zijn activiteiten telkens aan op 4 bladzijden -8°. In 1982 publiceerde VSVK een brochure met bijdragen van o.a. prof Hendrik Brugsmans, Paul Goossens, prof. Adriaan Verhulst en Vic Anciaux: De Izegemse gesprekken, Izegem, VSVK, 1982, 68 p.
Kurt HIMPE, Vlaamse Studie- en Vormingskring. Winnaar van de Izegemse cultuurtrofee 1999, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 9-11.
Christiaan DE FORCHE, Volwasseneducatie in Izegem. Een stand van zaken - Suggesties voor een gemeentelijk beleid, S.l., 1989, 20 p. + bijlagen, gestencild.
Antoon VANDROMME, Zilver voor Ten Mandere., in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1985, p. 267-293; ID. Rond het zilveren jubelfeest van "Ten Mandere", in Ten Mandere info 1985, p. 15*-23*; Jean-Marie LERMYTE, Ten Mandere… honderd, Mededelingen Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, jg. 19, nr. 1, 1995, p. 21-24.
Rafaël VERHOLLE, vooral Robert LEROY en recenter Jean-Marie LERMYTE bespraken het kringleven - en dus ook de activiteiten - in Ten Mandere nr. 1, p. 1 en p. 38-41, nr. 2 p. 3-4 en p. 36-38, nr. 3, p. 3-4 en p. 36-38, nr. 4, p. 41, nr. 5, p. 47, nr. 6, p. 45, nr. 7, p. 36, nr. 8, p. 65, nr. 9, p. 80-81, nr. 10, p. 47, nr. 11, p. 50, nr. 13, p. 113, nr. 14, p. 35-36, nr. 16, p. 54, nr. 19, p. 50-53, nr. 28, p. 119-129 (over tien jaar Ten Mandere), info 1982, p. 3*-5*, nr. 74-75, p. 117-121, info 1986, p. 1*-2*, info 1987, p. 1-2, info 1987, p. 1-2, info 1988, p. 3-4, nr. 83, p. 3-4, nr. 97, p. 63-64.
Bertrand NOLF,(lesgever) Oud Schrift, Ten Mandere 1989, Aurel LAGROU,(lesgever) Oud Schrift. Begincursus, Izegem, Ten Mandere nr. 1992, Bertrand NOLF, Oud Schrift, Vervolgcursus, Izegem, Ten Mandere, 1993. Verslag over deze cursussen in Jean-Marie LERMYTE, Van boekdrukkunst tot oud schrift, in Ten Mandere nr. 83, 29/1, p. 3-4 en ID., Kringleven, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 63.
Bart BLOMME, m.m.v. Jean-Marie LERMYTE en Antoon VANDROMME, Izegem in vlaggen, Ten Mandere speciaal nummer 99-100, 34/2-3, 1994, 114 p. Foto's van Christophe LERMYTE.
Robert LEROY, Aflossing van de wacht bij Ten Mandere, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 117-121.
Jean-Marie LERMYTE, Redacteur gevierendeeld, in Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 127-128.
Jean-Marie LERMYTE, Bedankt, (ere)penningmeester Alberic Deprez, in Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 3-4.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam Roger Bekaert, ondervoorzitter, in Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 93-97.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam dhr. Jozef Bourgeois, ondervoorzitter en medestichter van de heemkundige kring, in Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 74-76.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam heer Alfons De Jan, in Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 44.
Robert LEROY, In memoriam ere-rijksinspecteur Rafaël Verholle, in Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 4; Jean-Marie LERMYTE, Raphaël (sic) Verholle en het Sint-Jozefscollege, in Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 5-8. Zie ook Maurice VANDOMMELE, Figuren van bij ons: Rafaël Verholle, in Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 94-101.
[snippers]
[vraag en antwoord]
[actueeltjes] te raadplegen in ons archief
Door archivaris André DEMEURISSE in Ten Mandere nr. 10, p. 45-46, nr. 16, p. 51-53, nr. 22, p. 64, nr. 35, p. 53-57, nr. 73, p. 349-359 en nr. 86, p. 51-60.
Door Alberic DEPREZ. De ledenlijst 1960 in Ten Mandere nr. 3, p. 38-42, 1961 in nr. 6, p. 46-50, 1963, in nr. 8, p. 67-71, 1964, in nr. 10, p. 48-50, 1965, in nr. 13, p. 105-112, 1980, in nr. 58, p. 232-242, 1981 in nr. 61, p. 246-247 en de ledenlijsten van 1982,1983, 1986 en 1988 in de respectieve Info-nummers van Ten Mandere, 1989 in Ten Mandere nr. 85, p. 134 en 192-196, 1990in Ten Mandere nr. 89, p. 60-64.
Foto van de steenbakkers van Lendelede rond de eeuwwisseling, in Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 111. Foto n.a.v. fancy-fair 1928 ingericht door de Katholieke Burgersbond in Ten Mandere nr. 39, p. 122-123. Foto's van een vinkenzetting in het Boomforeest omstreeks 1910 in Ten Mandere nr. 50, p. 85-86 (van heel slechte kwaliteit), Foto van de zusters in Schrammens Kasteeltje in 1917 in Ten Mandere nr. 51, p. 166.
Jean-Marie LERMYTE, De roede van Menen, in Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 18.
Rafaël VERHOLLE, Tien jaar Stedelijke Kulturele Raad. 1959-1969, in Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 29-33.
Cultuurbeurs 17 november 18 november 19 november, Izegem, [1989], ongepagineerd, gestencild; Met een kort overzicht van 30 jaar stedelijke Culturele Raad door Jean-Marie Lermyte;
40 jaar Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid. 1959-1999, Izegem, [1999], 63 p.
Stad Izegem. Stedelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding, S.l., s.d. [1990], ongepag., gestencild;
Erik VANDEWALLE, Cultuurtrofee 1985 van de Stedelijke Culturele Raad voor Jean-Marie Lermyte, in Ten Mandere, info 1986, p. 3*-9*. Zie over hem ook: Jean-Marie Lermyte, de nieuwe voorzitter van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, jg. 19, nr. 1, 1995, p. 4-5.
Hendrik WILLAERT, Cultuurtrofee 1986: Koninklijk Mannenkoor De Kerels, Ten Mandere, info 1987, p. 3-6.
André MISTIAEN en Freddy SEYNAEVE, Cultuurtrofee 1988, Fernand Sagon: een voorzitter als niet één, Ten Mandere, info 1988, p. 5-7.
Raf VANDENBERGHE, De Koninklijke Toneelvereniging "Overwinders in Eendrachtigheydt", Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 147-160, met vermelding van alle uitgevoerde werken.
Geert ORGAER, Antoon Vandromme, laureaat van de cultuurtrofee 1990, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 9-11.
Jean-Marie LERMYTE, Raph Declerck winnaar van de 7e cultuurtrofee, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 7-10.
Jeroom MALLISSE, Het Sint-Gregoriuskoor won de cultuurtrofee 1993, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 35-39.
Omtrent Katrien Seynaeve, Averbode, s.d. 1990, 15 p. het gaat om een bio bibliografie.
Jean-Marie LERMYTE, José Wylin wint de Izegemse cultuurtrofee 1996, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 23-28.
Veerle SPOELDERS [e.a], Ik gaf mezelf terug en drie andere verhalen door tieners voor tieners, Izegem, Hochepied, 1993, 117 p.; Veerle VAN DER BORGHT [e.a.], Tot zonsondergang, Izegem, Hochepied, 1995, 80 p.
Rafaël VERHOLLE, De naam "Izegem", Ten Mandere nr; 1, 1/1, 1960, p. 2-4, de auteur heeft ook aandacht voor andere verklaringen, die hij verwerpt.
Pieter BAES, Iseghem. Voordracht in den sprekersbond van Iseghem in december 1894, S.l., s.d., 6]^p. (er is een exemplaar aanwezig in FSI).
Juliaan CLAERHOUT, Oud Vlaanderland IV. Ising of Frankisch Vlaanderland, Biekorf, 21, 1910, p. 353-358.
QUAEDVLIEG, Folklore sur les sobriquets des communes belges, Bulletin officiël du Touring Club de Belgique, 30, 1924, p. 12-13.
Karel DE FLOU, Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthiue., Dl. 6, Brugge, A. Van Poelvoorde, 1926, kol. 879-892, Heruitgegeven door Flandria Nostra, Torhout, 1986.
Jan VANDROMME, Bijdrage tot de toponymie van Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1975, 3 dln. CXXIV-365 p. en (als deel 3) kaarten.
Jozef[ G[ELDHOF], Van Buersmuelene tot Bosmolens, Biekorf, 53, 1952, p. 276-277.
Gust. VAN DE PUTTE, Iseghemsch Westvlaamsch, Biekorf, 8, 1897, nr. 9, bijbladen XVII-XXIII. Voor het Izegems taaleigen had dezelfde auteur ook aandacht in de jaargang 8, p. 237 en 9, p. 223-224.
Jan VANDROMME, Beschouwingen omtrent de assimilatieverschijnselen bij de nasalen inz./n/ in een Westvlaams dialect, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, jg. 50, 1976, p. 99-111; ID., Zur Motivierung der Izegemer Flurnamen (Westflandren/Belgiën), Westfälische Wilhelmuniversität Munster, Fachbereich Germanistiek. Sommersemester 1976, 31 p. gestencild; ID., Bijdragen tot de studie van het Izegems dialekt. I. de korte klinkers, De Leiegouw, jg. 20, 1978, p. 265-276; Wim VANDENBERGHE, Een sociolinguistisch onderzoek naar standaardinterferentie in de fonetiek van het Izegemse dialect, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1988, 129 p. en 23 p. bijlagen.
Heidi COUCKHUYT, Spricwortkompetenz. Eine vergleichende Umfrageuntersuchung in Niedersachsen und Westflandern. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen, 1992-1993, 212 p.
Rudy BALCAEN, Jan BOGAERT, Ward BOGAERT, Patrick CNEUT en Patrick VERCRUYSSE, 1001 maal Izegems. Een verzameling van typische Izegemse woorden, zegswijzen en spreuken, verlucht met tekeningen van Tom Lesaffer, Izegem, Jan Bogaert, 1994, 72 p.; Rudi BALCAEN, Jan BOGAERT en Ward BOGAERT, 1001 maal Izegems. Tweede uitgave. Een verzameling van typisch Izegemse woorden, zegswijzen en spreuken, verlucht met tekeningen van Tom Lesaffer en Luc Guilbert, Izegem, 1996, 143 p.
Jerome CLINCKEMAILLIE? "Ool koett’n en ool doen". Het dialect van Midden-West-Vlaanderen, Aartrijke, Emiel Decock, 1996, 206 p.
Verzameling der beste dichtwerken, opgesteld voor en ter gelegenheid van den prijskamp die plaets heeft gehad te Iseghem, den 12 Oogst 1849, uitgegeven door het genootschap onder kenspreuk "Tael en Kunst" te Iseghem, Gent, Michiels, [1849], 35 p.
Plechtige zitting in de zaal der Toneelmaatschappij de Grétrykring te Iseghem op 2 juni 1895. Redevoering van Peter Benoit, Izegem, Gebroeders Strobbe, 1895, [11] p., over de opvoering van het Meilief, met dankwoord van Julius Demeester; Grétrykring Iseghem 1890-1910. Herinnering aan ons twintigjarig jubelfeest gevierd op 25 juni 1911. Roeselare, L. Ackerman & Co, 1911, 24 p. Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem, Gamma, Tweemaandelijks tijdschrift voor muziek en grammofoonplaten, 25, 1973, p. 193-196, i.v.m. het Meilief. Tekst van het stuk: Julius DEMEESTER, Het Meilief, Lyrisch landelijk schouwspel in drie bedrijven, Antwerpen, Lodewijk Janssens en Zonen, 1899, 59 p.
Gabriël EECKHOUT, Het College-toneel in de periode 1932-1938, de Brug, 2, nr. 1, 1962, p. 14-22 en Jozef LAMBRECHT, Het collegetoneel in de periode 1938-1946, De Brug, 3, 1963, nr. 1, p. 25-31 en nr. 2, p. 43-50.
Antoon VANDROMME, Izegemse muziekmaatschappijen voor honderd jaar, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 59-73, met erratum in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 222.
Luc HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1983-1984, 3 dln. 475 p. Bjorn VERSCHOORE, Dirk VANDEBUSSCHE en Piet DEVEUGHELE, Harmonie en fanfare leven in Izegem, Niet-gepubliceerd eindwerk AMC, ongepagineerd, dit werk is weinig origineel, maar verdienstelijk omwille van de samengebrachte fotokopies i.v.m. het Congregatiemuziek, Eendracht en Vooruitgang, Leo XIII, de Stadsfanfaren, de Voorwacht en Vrede en Eendracht.
[J. GELDHOF], 150 jaar Izegemse Stadsfanfaren. De koninklijke stadsfanfare jubileer. Programma 1956, S.l., s.d., ongepagineerde programmabrochure; L.P. Ode aan Izegem. De Koninklijke Stadsfanfaren o.l.v. Willy Demey, Ten Mandere info 1986, p. 15*-16*, n.a.v. de tweede vynielplaat.
[J. GELDHOF, Joris LEURIDAN en Cyriel STAES], Eeuwfeest van de koninklijke Harmonie der Jongelingen Congregatie Izegem 1853-1953, Izegem, 1953, [81] p.; André MISTIAEN, Gedenkboek Koninklijke Harmonie der Kongregatie Izegem, 1853-1978, Ten Mandere nr. 52, 18/3, 1978, 151 p. In 1954 ging de Harmonie naar Rome. [Joris LEURIDAN], Wij reisden naar Rome. De Koninklijke Harmonie der Congregatie van Izegem op het wereldcongres der Maria congregaties te Rome. 5-12 september 1954, Izegem, Mannen- en Jongelingencongregatie, 1955, 110 p. eerder verschenen in De Mandelbode, 16 september 1954 tot 30 april 1955; 135 jaar congregatieharmonie: een LP als blikvanger, Ten Mandere info 1988, p. 11-12.
Filip GEVAERT, Cultuurtrofee 1997 voor Congregatieharmonie, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 25-30
Crescendo, Het blad verschijnt één keer per jaar, met Sint-Cecilia en was in 1996 aan zijn 28e jaargang toe;
Antoon VANDROMME, Geschiedenis van "De Mandelkoor", Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1980, p. 41-62 en nr. 60, 21/2, 1981, p. 143-152.
Herman JONCKHEERE, Koninklijke Harmonie Leo XIII Izegem, Reclamebrochure voor het Euroconcert, 1992, p. 31-35. Zie over Leo XIII evenwel vnl. Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid, Izegem, ACW-Izegem, 1992, p. 249-261.
M. TIMPERMAN, Dertig jaar Peter Benoit-kring (1923-1953). Bij de viering van het 6° lustrum, onuitgegeven studie, s.l., s.d., 20 p.; M. TIMPERMAN, en Jan VANDERSCHAEVE, Koninklijke Koor- en Orkestvereniging "Peter Benoit-kring Izegem", Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 12-24.
Guido VANDENBROUCKE, 10 jaar Tyroler blaasorkest "Thoriz", in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 38-47.
Hendrik WILLAERT, Scola Cantorum Cantemus Domino. Impressies bij een afscheid, in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 192-194.
De Notenkraker. Tweemaandelijks periodiek van "Jeugd en Muziek" Izegem, Van nummer 1 t.e.m. 83 schreef Hendrik Willaert de teksten.
Ward BOGAERT, Sjoerd en Klaas CROMBEZ, Een blik op de Izegemse orgels. Jaarwerk AMC, 1994, 30p.
Luc LANNOO en Kamiel D’HOOGHE, West-Vlaamse orgelklanken, Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, 136 p. Zie verder voor Roelstraete.
Luc LANNOO, Een kleine orgelhistoriek van de Sint-Hiloniuskerk, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 51-58; zie ook de ongetitelde programmabrochure n.a.v. het inspelen van het orgel op 9 oktober 1993, 15 p.
Roger BEKAERT, De Izegemse beiaard, Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 108-110; Ferdy CALLEWAERT, Piet BUYSE en Daniël VANDER MEULEN, De beiaard van Izegem, Wingene, Tielt, Roeselare, De Gidsenkring, 29/6, 1991, over Izegem p. 4-5; [Koen COSAERT] De beiaard van Izegem, Klokkenspellen en beiaarden in West-Vlaanderen, Brugge, Westvlaamse Gidsenkring, 1993, 183 p., waarvan p. 57-60 over Izegem; Gilbert HUYBENS (red.), Beiaarden en torens in België, (Musea Nostra), Brussel, Gemeentekrediet, 1994, 167 p. vnl. p. 110 (met bibliografie).
Zie ook : Groote beiaarddag ter gelegenheid der 13de verjaring van de herstelling van den beiaard. op zondag 25 juni 1939, [Izegem, Drukkerij Strobbe, 1939, 16] p.
Er worden daarbij gestencilde programmaboekjes uitgegeven met telkens de korte historiek van de beiaard. Sedert enkele jaren verschijnt de brochure Beiaardconcerten in West-Vlaanderen waarin ook Izegem een bladzijde krijgt.
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar Herfstmuziekfestival. 25 jaar Stedelijk Feestcomité, Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 244-266, met erratum in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1985, p. 361, ook als brochure verschenen. Wim VANDENBERGHE, Feestcultuur in Izegem: 27 jaren Izegems Herfstmuziekfestival, Paper in het kader van de colleges Volkskunde aan de KULeuven, 1987, Christiaan DE FORCHE, Maurice VANDOMMELE en Rafaël VERHOLLE, 35 jaar Stedelijk Feestcomité. 35 jaar Herfstmuziekfestival in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 102, 1995, 56 p. Bij die Herfstmuziekfestival verschijnt telkens een programmabrochure.
André MISTIAEN, Bernardus Crombez, inrichter van het eerste muziekfestival van West-Vlaanderen te Izegem in 1824, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 26-27.
Antoon VANDROMME, Een allereerste Izegemse muziekschool in 1874, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 29-33.
André DEMEURISSE, 30 jaar muziekacademie, Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 3-28.
Antoon VANDROMME, Rond de Breydel- en De Coninckfeesten 1887-1987, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 273-282. Zie ook J.G.M. VAN DEN HEUVEL, Kamiel Bruloot, de stichter van Vlaandrens bedevaart, Sint-Tillo’s missieblad, lentenummer april 1990, p. 16.
Bernadette ROOSE-MEIER en Hugonne VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Izegem, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1976.
Hendrik WILLAERT en Antoon VANDROMME, Tentoonstelling kerkbezit & - interieur St.-Tillokerk. Izegem 7/8 en 14/15 september 1974, S.L., 1974, 40 p.;
[C. HOORNE], Religieus kunstbezit Izegem 1080-1980. Tentoonstelling van Izegems religieus kerk en privaat kunstbezit. Kapel "Avé Maria" Gentsestraat 36 Izegem 21-28 september; S.l., 1980, 32 p. gestencild.
Expo Religieuze kunst in Izegems bezit, Sint-Tillokerk 1-2-3 en 4 december 2000, Izegem, gefotokopieerd, 117 p.
Antoon VANDROMME, Kunstschatten in kerkelijk bezit te Izegem. Vergulde kelk door Jan Cruble(sic), Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 48-51.
Paul DEBRABANDERE, De Kortrijkse edelsmeedkunst (verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, VI), Kortrijk, 1979, 320 p.; zie zijn index p. 318.
Antoon VANDROMME, Een schilderij blijft zoek, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 22-25.
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer); ID., Handelaarspenning voor Izegem, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 223-224, n.a.v. het feit dat de Izegemse handelaars van 11 juli tot en met 22 augustus 1981 een lokale munt van 25 frank in omloop brachten; ID., Izegemse heemkundige penningen, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 236-266 en nr. 79, 27/3, 1987, p. 209-220; ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 3-8.
Marcel NUIJTTENS, The British War Medal verleend aan Izegemnaren, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 35-46; er verscheen een verkorte versie onder de titel: The British War Medal awarded to Belgian Civilians, The Journal of the Orders and Medals Research Society, dl. 30, nr. 4, winter 1991, p. 281-283.
Marcel NUIJTTENS, De sierborden van de Izegemse schuttersgilden, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 115-130.
Antoon VANDROMME, Izegem krijgt eindelijk zijn postzegel !, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 38-40.
Fila Contact Roeselare
Tentoonstelling Albert Servaes, 25 aug. -11 sept. 1967. Izegem, Stedelijke Kultuurraad, 1967, [20], p.; Stad Izegem. Kultureel jaar 1969. Tentoonstelling Felix De Boeck 14 augustus-14 september 1969. S.l., 1969, [23] p.
Tentoonstelling Izegems Kunstbezit. Van 1 tot 8 september 1963, Izegem, Stadsbestuur, 1963, 20] p., een catalogus van kunst in Izegems bezit. Stad Izegem - Cultureel jaar 1969 - Izegemse Kunst, S.l., [1969, 32] p., met biografietjes van de deelnemers aan deze expo die plaats vond van 15 tot 27 mei 1969.
1080-1980. Negen eeuwen Izegem. Historische tentoonstelling (…) van 29 maart tot 20 april 1980, S.l., 1980, 47 p., gestencild; Robert LEROY, Bijzondere tentoonstellingen in het kader "Izegem 900", Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 150-157; Rik CLEMENT, Retrospectieve tentoonstelling Luc-Peter Crombe, Stadhuis Izegem 6 tot 21 september 1980. Tentoonstelling georganiseerd door het Stadsbestuur en de Stedelijke Culturele Raad. Stad Izegem, 1980, 55 p.
[Jean-Marie LERMYTE e.a.] Hendrik Conscience 1883-1983. Tentoonstelling in het kader van het Consciencejaar. Tentoonstellingszaal van het Stadhuis 5 tot en met 14 november 1983. [Izegem, 1983], 55 p., gestencild.
Roger CALLENS, Sagenonderzoek in het zuidelijk gedeelte van de Roede van Tielt en Izegem. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling, (Germaanse filologie), KUL, 1968,. ID., Izegemse sagen, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 3-116.
Jozef GELDHOF, De verzonken sleutel. Een schapershistorie op de Roo Poorte te Izegem, Biekorf, 63, 1962, p. 105-108. Ook overgenomen in Hervé STALPAERT, Westvlaams sagenboek, dl. I, (bibliotheek van de Westvlaamse volkskunde), Blankenberge, Uitgeverij Saefetinge, 1968, p. 60-63 en Bart BLOMME, Hoeve "De Rode Poort" te Izegem, De Gidsenkring, 19/4, 1981, p. 2-8.
A.B. (=Antoon VANDROMME), Kinderspelen uit grootvaders tijd, Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 21-24 en nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 19-22.
G. POTTIE, Koordedansen nu, Biekorf nr. 71, 1970, p. 51-53.
Rika WYFFELS, De tijd van toen, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 129-141, nr. 61, 21/3, 1981, p. 201-220 en nr. 65, 23/1, 1983, p. 33-60. De namen van de groep Zon en Vreugde met groepsfoto van 1980 in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 34-37.
R[oger] V[ERKARRE], Mijn sikkel in het riet. Een oude kruidnaam in een Izegems lied, Biekorf, 63, 1962, p. 118-119.
Ann CHRISTIAENS, Westvlaamse geboorte- en doopgebruiken aan de hand van enquêtes (1900-1940). Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 1984, III-296 p. Hierin worden 468 vragenlijsten bestudeerd die verzameld werden dor 45 studenten en betrekking hebben op 34 West-Vlaamse gemeenten, w.o. Izegem.
Pieter DECLERCQ, Scherminkelen te Izegem, Biekorf, 61, 1960, p. 42-44.
Het soldatengebed is afgedrukt onder de titel Kazernevroomheid uit "de tijd van toen", Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 182.
Christine DESMET, Moderne huwelijksgebruiken in Groot-Izegem anno 1982, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1985, 2 dln., 260 en 261 p. Veertig paren die in de loop van 1982 wettelijk en kerkelijk trouwden, verleenden hun medewerking. Deze studie wordt besproken in Volkskunde, jg. 87, nr. 1, 1986, p. 48-49.
Maurits VERHAEST, Een en ander over oud bijgeloof rond dood en begrafenis in onze Mandelgouw, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 29-38.
Jozef GELDHOF, Oude remedies tegen rheumatisme en pestziekte te Izegem, Biekorf 53, 1952, p. 67-68.
Renaat VAN DER LINDEN, Vier maanden sterreman, Biekorf, 61, 1960, p. 53-55.
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem, Gildeleven en folklore, Biekorf, 52, 1951, p. 238-244; Jozef GELDHOF, Het vieren en begraven van Sint-Crispijn, Biekorf, 54, 1953, p. 255-258; J[ozef] G[ELDHOF], Viering van Sint-Crispijn, 1955, Biekorf, 56, 1955, p.316-317; Antoon VANDROMME, Schoenmakersfolklore, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 32-33, over de schoentjesworp en den boek.
Schoenprinses, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 45. Het gaat om foto’s van de schoenprinsessen van 1963, 1965 en 1968.
Het lied der Iseghemsche schoenmakersgilde, Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 99.
Boschmolenslied, door Martin Buyse, oudbewoner van de Bosmolens, Ten Mandere nr; 11, 5/1, 1965, p. 21-29.
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Gereedschap en vakwoorden, Biekorf, 53, 1952, p. 103-111.
Jean-Marie LERMYTE, Schoenen en borstels uit "Boos Izegem", Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 16/1-2, 1992, p. 3-20.
Het schoenbedrijf, Secretariaat I.C.E.N.T. To, Provinciaal Bestuur Antwerpen, 1945, 86 p. De woordenlijst (nr. 6 in de reeks) werd samengesteld door de Lierenaren Fr. VAN DER WEE, Fr. ARRAS en J. TIELEMANS en V. DECRU en R. DUYCK uit Izegem. De lijst werd taalkundig verzorgd door dr. M. WERQUIN uit Brussel.
Geert DEVOS en Jef GHEKIERE, Volkskunstgroep "Die Boose", Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 72-87; Rob KINDT, 30 jaar Die Boose, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 3-31.
Rafaël VERHOLLE, Tweede Europees Lentefestival voor Volksdansgroepen, Ten Mandere nr. 18, 7/2, p. 18-19; zie ook noot 28. Foto’s van het derde Europees Lentefestival in Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 21.
Antoon VANDROMME, De Izegemse reuzen, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 67-73;
Bart BLOMME, Twee nieuwe reuzen in Groot-Izegem, Mandeldal, 5/10, 1979, p. 181-182. Een afbeelding in kleur van Tijl en Nele vinden we in Henri LIEBRECHT en Leo J. KRYN, Enkele overleveringen en gebruiken van Belgische folklore. Brussel, J.-E. Goossens, 1947, dl. I; p. 102.
Antoon VANDROMME, Een sprookjesstoet trok door de stad, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 180-191.
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.
R[afaël] V[ERHOLLE], Lekkere hapjes, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 44.
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.
Smakelijk. 1500 keukentermen in het Nederlands verzameld en bewerkt door Freddy Seynaeve, Provinciale Westvlaamse vereniging voor Toerisme, 1978, 64 p.
Antoon VANDROMME, Filmzalen in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 3-14.
Boekenkas van het Spaarkasbestier te Iseghem. Lijst der boeken. Izegem. J. Dooms, 1886, 30 p.; Algemeene Boekenlijst der Volksbibliotheek te Iseghem, in het lokaal der Congregatie van de Jongelingen. Izegem, J. Dooms, 1883, 101 p. met reglement van uitlening; Naamlijst der boeken en tijdschriften zich bevindende in de Boekenkas van den Katholieken Burgersbond te Iseghem. Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1913], 13 p.; Kataloog Openbare [Izegemse] bibliotheek, Izegem, F. Vandommele, 1963, 265 +  XI p.?
Marie-Rose COMEYEN behaalde een graduaatstitel in de bibliotheek-, documentatie- en informatie-wetenschappen met het werk Bibliotheekwezen te Izegem, 1986 121 p.
Oproep tot alle Izegemnaren die in het bezit zijn van een eigen ex-libris, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 177 en nr. 61, 21/3, 1981, p. 241 telkens met aanduiding van degene die hij al had.
Antoon VANDROMME, Internationale exlibristentoonstelling, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 16-37.
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.
Bertrand NOLF & A. VANTHOURNOUT, Izegemse figuren: Luc Strobbe. Eerste Vlaamse ambassadeur van de stad Izegem, Ten Mandere nr. 119, 41/1, 2001, p. 3-14
Ward BOGAERT, supporterscultuur rond Koninklijke Football Club Izegem tussen 1927 en 2001, niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 2001, 101 p. + XI bijlagen.
Hugo DE BACKER, André VAN RYCKEGHEM, Woorden worden klanken. Liederen op gedichten van René De Clercq, 115 componisten, Stichting René De Clercq, Deerlijk, 2002, 114 p.
Geert ORGAER, Karrentrekkers en kruisbestuivers. 50 jaar Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid, Ten Mandere nr. 145, 49/3 p. 3-20.
Erik VANTOMME, Vijftig jaar cultureel leven, Ten Mandere, nr. 146-148 (2010) p. 109-160.
Jean-Marie LERMYTE, Vijftig jaar Heemkundige Kring Ten Mandere, Ten Mandere, nr. 146-148 (2010) p. 5-34.

cultuurbeurs
Cultuurbeurs 17 november 18 november 19 november, Izegem, [1989], ongepagineerd, gestencild; Met een kort overzicht van 30 jaar stedelijke Culturele Raad door Jean-Marie Lermyte;
40 jaar Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid. 1959-1999, Izegem, [1999], 63 p.

cultuurtrofee
Erik VANDEWALLE, Cultuurtrofee 1985 van de Stedelijke Culturele Raad voor Jean-Marie Lermyte, in Ten Mandere, info 1986, p. 3*-9*. Zie over hem ook: Jean-Marie Lermyte, de nieuwe voorzitter van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, jg. 19, nr. 1, 1995, p. 4-5.
Hendrik WILLAERT, Cultuurtrofee 1986: Koninklijk Mannenkoor De Kerels, Ten Mandere, info 1987, p. 3-6.
André MISTIAEN en Freddy SEYNAEVE, Cultuurtrofee 1988, Fernand Sagon: een voorzitter als niet één, Ten Mandere, info 1988, p. 5-7.
Raf VANDENBERGHE, De Koninklijke Toneelvereniging "Overwinders in Eendrachtigheydt", Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 147-160, met vermelding van alle uitgevoerde werken.
Geert ORGAER, Antoon Vandromme, laureaat van de cultuurtrofee 1990, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 9-11.
Jean-Marie LERMYTE, Raph Declerck winnaar van de 7e cultuurtrofee, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 7-10.
Jeroom MALLISSE, Het Sint-Gregoriuskoor won de cultuurtrofee 1993, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 35-39.
Omtrent Katrien Seynaeve, Averbode, s.d. 1990^$, 15 p. het gaat om een bio bibliografie.
Jean-Marie LERMYTE, José Wylin wint de Izegemse cultuurtrofee 1996, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 23-28.
Filip GEVAERT, Cultuurtrofee 1997 voor Congregatieharmonie, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 25-30
Kurt HIMPE, Vlaamse Studie- en Vormingskring. Winnaar van de Izegemse cultuurtrofee 1999, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 9-11.
Hendrik WILLAERT, Cultuurtrofee 2001 voor vzw Booserik, Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 31-32.
Frits VERHAEGHE, Cultuurtrofee 2003: Jeugdkoor en -ensemble van de Bosmolens, Ten Mandere nr. 128, 44/1, 2004, p. 9-10.
Frits VERHAEGHE, Uitreiking van de cultuurtrofee van de stad Izegem op 24 november 2004 aan Geert Orgaer, Ten Mandere nr. 131, 45/1, 2005, p. 26-27.
Jacques VIAENE, Cultuurtrofee 2008 voor Jacques Vandoorne, Ten Mandere nr. 143, 49/1, 2009, p. 12-13.
Jacques VIAENE, Cultuurtrofee 2011 voor Rogier Verstraete, Ten Mandere nr. 152 52/1, 2012 p. 33.

cursus
Daniël CHARLIER, Huidige stand van zaken in Izegem: demografie, economie, administratie
Jean-Marie LERMYTE, Izegems verleden
Jan VANDOMMELE, Literatuur over Izegem in de P.O.B.
Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk te Emelgem
Hendrik WILLAERT, Het cultureel leven in Izegem
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Johan MISTIAEN, Bedenkingen over landschap en groen te Izegem
Adriaan LINTERS, Izegem industrieel-archeologisch- de stoommachine in ETIZ
Miek GOOSSENS, Administratieve en wettelijke facetten van bescherming en klassering. Geklasseerde gebouwen in Izegem
Roger BEKAERT, Het Nationaal Schoeiselmuseum
Raymond WERBROUCK, Het Nationaal Borstelmuseum
André COLPAERT, Twee Izegemse industrieterreinen
Piet MISTIAEN, Franse woordenschat i.v.m. schoenen en borstels
Bart BLOMME, Stad Izegem kreeg 18 gediplomeerde toeristische gidsen, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 122-125.
Facetten van Izegem. Gidsencursus 1996-1997. Stadsbestuur Izegem, 1996-1997. Bevat de volgende typisch Izegemse bijdragen.
Raf VANDENBERGHE, Het Nationaal Schoeiselmuseum - De schoennijverheid in Izegem, 27 p. + talrijke bijlagen (met elders geciteerde artikels)
Hilde COLPAERT, Het Nationaal Borstelmuseum - De borstelnijverheid in Izegem, 20 p.
Albert MAERTENS, De geklasseerde Sint-Pieterskerk te Emelgem, 12 p.
Koen COSAERT, Ontstaan en ontwikkeling van de beiaardkunst - De beiaard van Izegem, 7 p. + 10 p. bijlagen
Leo CARLY en Luc WANTE, Ontstaan en ontwikkeling van de stoommachine - Stoommachines in Izegem - De ETIZ-centrale, haar geklasseerde stoommachine, alternator & dynamo, 14 p.
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, met bijzondere aandacht voor geklasseerde monumenten en andere merkwaardige gebouwen, 23 p. +6 p. bijlagen
Antoon VANDROMME, Geografie, toponymie & heraldiek van Izegem - Grondbeginselen van de heraldiek, 48 p.
Antoon VANDROMME, De decanale Sint-Tillokerk in Izegem, 19 p.
Hendrik WILLAERT, Het Izegemse culturele erfgoed weerspiegeld in het verenigingsleven, 10 p.
Jean-Marie LERMYTE, De politieke, sociaal-economische en religieuze geschiedenis van Izegem en zijn deelgemeenten, 32 p.
Daniël CHARLIER, Izegem, een administratieve en demografische benadering - De plaats van de stad in de vernieuwde staatsstructuren, 43 p. + talrijke bijlagen.
Christiaan DE FORCHE, Portret van het hedendaagse Izegem, 14 p; + bijlagen
Bertrand NOLF,(lesgever) Oud Schrift, Ten Mandere 1989, Aurel LAGROU,(lesgever) Oud Schrift. Begincursus, Izegem, Ten Mandere nr. 1992, Bertrand NOLF, Oud Schrift, Vervolgcursus, Izegem, Ten Mandere, 1993. Verslag over deze cursussen in Jean-Marie LERMYTE, Van boekdrukkunst tot oud schrift, in Ten Mandere nr. 83, 29/1, p. 3-4 en ID.,

CVP
CVP Zeg Izegem, sedert 1978.
Zeg-je, verscheen vanaf 1974.

CVP Zeg Izegem
CVP Zeg Izegem, sedert 1978.