kaak
Antoon VANDROMME, De Izegemse kaak, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 158-163.

kaart
Antoon VANDROMME, Het heraldisch raadsel op de Sanderuskaart van 1641, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 37-40.
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden, Rousselaere, Brussel, Gemeentekrediet, 1965, 4 kaartbladen,/
[Izegemse wijken], Ten Mandere nr. 19 7/3, 1968 p. 69.
Structuurplan Stad Izegem. Nota 1: Situering in het morfologisch geheel van de Mandelvallei, Brugge, WITAB, 1975, 19 p. gestencild.
Ministerie van Economische Zaken, Belgische Geologische Dienst, Jennerstraat 13, 1000 Brussel.
Rijksuniversiteit Gent, Geologisch Instituut, Krijgslaan 251 S 8, 9000 Gent.
[Kaart van François De Bal, 1746], met de stadskern, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, vóór p. 3.
Antoon VANDROMME, De halle en de Wal in Izegem, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 27-38.
Jozef AMEYE, Emelgem rond 1645, 6 p., gefotokopieerd.

kaartersclub
Reglement voor het kaart-spel gezeid Klaver-jas of Graaf-jas, Izegem, J. Dooms, [1885], 14 p.

Kachtem-brakske
Frans WAEYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Uitgeverij Emiel Decock, 1997  p. 161-162.

Kachtem-ommegang
We vermelden ze in orde van verschijnen. P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, ¼, 1964, p. 2-7:
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, 2/2, 1965, p. 2-4;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang in het verleden, Onder Ons, 3/2, 1966, p. 3-4;
P[ieter] P[RUIM], Bij een rekening van Sint-Jan, Onder Ons, 5/1, 1968, p. 10-12;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang na de Beloken Tijd, Onder Ons, 6/2, 1969, p. 2-3;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, nr. 1 van 1972, p. 7-14.
We konden de programmaboekjes van 1981, 1982 en 1987 inzien. Voor de historiek verwijzen we naar Rogier VERSTRAETE, Kachtem Ommegang, De Rosten, 2/2, 1996, p. 1 en 4.

kadaster
Claudine ROOSE, Industriële inplantingen te Izegem, 1830-1914. Methodologische en heuristische benadering van de industriële archeologie, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, RUG, 1974-1975. Met veel kadasterplannetjes.

KAJ
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, p. 289-290 en 322-325;

kalender
Pluk de dag. Een kleine historie over het ontstaan, de vorm en de inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië, Izegem, Strobbe, 93 p.

kamerensemble
Maurice RENIER, Symfonische avonden in oorlogstijden, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 251-253.

kanaal
Frans ACX, Het ontstaan van het kanaal Roeselare-Leie (1862). Een analyse van een negentiende-eeuws besluitvormingsproces, De Gidsenkring; 30/5, 1992, p. 3-31.
Frans ACX, De ontstaansgeschiedenis van het kanaal Roeselare-Leie (1830-1880), Unibooks, 2012, 166 p.
Statistiek van de scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen van de Dienst van het stroomgebied der Schelde, 2e directie. Tienjarig overzicht 1971-1980., Brussel, Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Waterwegen, 1980, p. 20-23 en tabellen R.L. 1A en R.L. 2B.
Adriaan LINTERS (red.), De vlasvallei en haar kanalen. Van Kortrijk naar Zwevegem en Izegem. Industrieel archeologische route, VVIA, 1987, 53 p.
Kurt Himpe, De verbindingsspoorweg der Vaartkaai (1922-2008), Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p.21-23
José BILCKE, Van kop tot sluis. 150 jaar kanaal Roeselare-Leie, I.W.V., 2012, 52 p.
Brecht DEMASURE, Over werk en mensen. Een sociaaleconomische streekgeschiedenis van Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, prov. West-Vlaanderen, 2012, 188 p.
Ferdy CALLEWAERT, Verkoop restgronden langs kanaal in Izegem en Ingelmunster in 1878, Mandeldal, 2000 nr. 4 p. 71-75.

kantwerk
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Marie Jacoba Werbrouck, kunstborduurster, 1721-1801, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 31-33.

kantinemunt, Duitse
Marcel NUIJTTENS, Duitse kantinemunten uit de Eerste Wereldoorlog, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 139-142.

kapel
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Miek GOOSSENS, Administratieve en wettelijke facetten van bescherming en klassering. Geklasseerde gebouwen in Izegem
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.
Antoon VANDROMME, Kapellen te Izegem, in Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 121-232, met aanvulling i.v.m. de baronskapel in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1975, p. 360. Zie i.v.m. de Ciepenskapel ook Vraag en Antwoord in Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 82-83.
Stuiverskapelle 1852-1976, Izegem, Ondersteuningsgenootschap der Zusters van Liefde, Sint-Jozefskliniek, Izegem, s.d., 30 p.; Hendrik WILLAERT, Bij het verdwijnen van de "Stuiverskapel", in Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 180-183.
Pieter DECLERCQ, Oude kapellen te Izegem: de Kruiskapel, in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 25-37; Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, dl. III, Roeselare, Roularta, 1979, 144 p. met name p. 29-32; Antoon VANDROMME, Opening van de eerste "Kruiskapel" binnen Izegem, 3 mei 1750, in Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 267-274. Zie ook: Inhuldiging van het Mariabeeld O.L.Vrouw van Lourdes vertoonende in de Kruiskapel te Iseghem, Brugge, De Scheemaecker-Van Windekens, 1875, 8 p.
Antoon VANDROMME, Heropening van de gerestaureerde kruiskapel, Ten Mandere nr. 118, 40/3, 2000, p. 43-46.
Pieter DECLERCQ, Oude kapellen te Izegem: het Blauw Kapelleke, in Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 34-37 en kleine aanvulling in nr. 26, 10/1, 1970, p. 44.
Mariale bevrijdingsfeesten. 8 september 1944 - 8 september 1946, Izegem, Strobbe, 1946, 16 p.; Antoon VANDROMME, De Izegemse Dankkapel. Vijftig jaar na Banneux, in Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 3-27.; Antoon VANDROMME en Raf VANDENBERGHE, De Izegemse Dankkapel, in Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 27-32. Herman DENEWETH, De beelden en kapellen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Banneux in West-Vlaanderen, Waregem, Diocesaan Comité Brugge-Banneux, 1995, 84 p., waarvan p. 16-21 over de Izegemse Dankkapel.
Onze Lieve Vrouw van Fatima te Izegem 30 november 1947, [Izegem, drukkerij Vandoorne, 1948], 12 p.
[Azer MOENAERT] Straatkapellekes van Onze Lieve Vrouw te Izegem. Bijdrage tot de geschiedenis van Izegem, Izegem, Roeselaarsestraat 40, s.d., 43 p.
Ferdy CALLEWAERT, De kapel op de Mol te Izegem is 80 jaar oud, Mandeldal, 3de jg. nr. 11 p. 9.
Bart BLOMME, De straatkapelletjes te Izegem, Mandeldal, 4de jg. nr. 2 p. 31.
Lucien VAN ACKER, De H. Kruiskrelikwie van Izegem, Biekorf, 2016 nr. 1 p. 105-110.
Lucien VANACKER EN JAN VANACKER, Kapitein Noë Algoet en de kapel van Kruipendaarde, Jaarboek nr. 11 (2015) van de heemrkundige kring Ardooie-Koolskamp, p. 107-127.

kapelanij
Joseph WARICHEZ, Etat bénéficial de la Flandre et du Tournaisis au temps de Phililppe le Bon (1455), Leuven, Bureaux des Analectes, 1912, 383 p. , met name p. 198-199.

kapucijnen
De Paters Capucijnen vijftig jaar te Izegem [Izegem, drukkerij Strobbe, 1950], 82 p.
Bart BLOMME m.m.v. Luc HESSEL, De minderbroeders kapucijnen te Izegem, Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 3-26.
Jozef GELDHOF, Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging. E.P. Renatus Devos, Brugge, Franciscaanse Standaard, [1955], 131 p.,
Bart BLOMME en Ferdy CALLEWAERT, In het kader van het Rodenbachjaar en 900 jaar Izegem: Vlaanderens eerste martelaar: E.P. Renatus (Julius Devos), De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 12-31.
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: 25 jaar geleden ging E.P. Hippoliet van Handzame van ons heen, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 144-148.
Antoon VANDROMME, Jubileum in triplo, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 195-200, Een dichtbundel van Antoon Vandewalle, Als de ziele luistert, werd aangekondigd in Ten Mandere info 1988, p. 13.
Wij gedenken, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 244-245. Het ging om Karel Van Hoof, Gerard Lecluyse en Emerik Bentein.
Christiaan DE FORCHE, De eerste Izegemse ereburgers. [Max Wildiers en Roger Beckers], Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 39-40.
In het Pandje verscheen, s.d., 46 p., gefotokopieerd, Nonkel Pater, een semi-biografie over pater Sigebert Reymer.
Antoon VANDROMME, Pater Tillo (Jeroom Werbrouck), Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 3-16
X. Minderbroeders kapucijnen in Vlaanderen, uitg.Luyten, Amstelveen, 1985, 159 p.
Bart BLOMME, Kapucijnenklooster te Izegem te koop, Mandeldal, 5de g. nr. 2 p. 24.

kapucijnen: zie Derde Orde

kar
Willy BOUCQUET, Mensen en hun beroepen, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 119-125.

Kartouchke, 't
Roger DEVOS, Emelgems parochiecentrum "’t Kartouchke" is 25 jaar jong, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 15-22.
Maurits VANHEULE, 1968-2008. 40 jaar Kartouchke, 2008, eigen beheer, 90 p.

kasselrij Kortrijk
Lieve MASSCHELEIN, Leen en heerlijkheid in de Roede van Menen, kasselrij Kortrijk, 12de - begin 16de eeuw,  niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), KUL, 1982.
Valère ARICKX, Enkele feodale rechten en verplichtingen in de kasselrij Kortrijk in 1502, De Leiegouw, 8, 1966, p. 57-63.
Jules FERRANT, De rekeningen van de Kastelnie van Kortrijk van 1387 tot 1790. Lijst der Edelen en Goede Lieden, bezitters van heerlijkheden in de Kastelnie gelegen, van 1387 tot 1633, Geschied-en Oudheidkundige Kring te Kortrijk, 10, 1912-1913, p. 227-278.
Marcel DELMOTTE,  De Kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de Negenjarige oorlog (1688-1697), 4de jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke" Waregem, 1976, p. 91-214.
Etienne SABBE, Grondbezit en landbouw, economische en sociale toestanden in de kalstelenij Kortrijk op het einde der XIVe eeuw. Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe Reeks, XV, 1936, p. 394-452.
Irmgard CALLENS, Leven en werken in de Kasselrij Kortrijk. Sociaal-economische en demografische studie van de 18de eeuw, 2 delen, Heemkring De Roede van Tielt, 2008, 330 + 164 p.

kasteel
Antoon VANDROMME in zijn fotoboeken en in Geschiedenis van Izegem, p. 565-583. Ets als historische illustratie van het kasteel Wallemote getekend door Hans Soenen in Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, bijlage (2 p. reclame).

kasteel: zie Blauwhuis

Kasteeldreef
Joseph BOURGEOIS,  De Kasteeldreef en het Baertshof, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 83-86

kastelenwandeling
Roger Clauspad-Kastelenwandeling, S.l., stadsbestuur, s.d., 16 p. gestencild.

Katholieke Burgersbond
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.
Katholieke Burgersbond Iseghem. Tekst van den Liederavond op 22n september 1908. Gedrukt in Geluwe bij R. Ghesquiere-Marques, [20]p.
Foto n.a.v. fancy-fair 1928 ingericht door de Katholieke Burgersbond in Ten Mandere nr. 39, p. 122-123.
Naamlijst der boeken en tijdschriften zich bevindende in de Boekenkas van den Katholieken Burgersbond te Iseghem. Izegem, J. De Busschere-Bonte, [1913], 13 p.

Katholiek Kiesgenootschap
Statuten van den Katholieken Kring van Iseghem, Izegem, Goethals-Priem, [1878], 4 p. ; Statuten van het Katholiek Kiesgenootschap te Iseghem, Izegem, Goethals-Priem, 1879, 4 p.

Katholieke Kring
Statuten van den Katholieken Kring van Iseghem, Izegem, Goethals-Priem, [1878], 4 p. ; Statuten van het Katholiek Kiesgenootschap te Iseghem, Izegem, Goethals-Priem, 1879, 4 p.

KAV
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.

kazerne
Het soldatengebed is afgedrukt onder de titel Kazernevroomheid uit "de tijd van toen", Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 182.

kelk
Bernadette ROOSE-MEIER en Hugonne VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Izegem, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1976.
Hendrik WILLAERT en Antoon VANDROMME, Tentoonstelling kerkbezit & - interieur St.-Tillokerk. Izegem 7/8 en 14/15 september 1974, S.L., 1974, 40 p.;
[C. HOORNE], Religieus kunstbezit Izegem 1080-1980. Tentoonstelling van Izegems religieus kerk en privaat kunstbezit. Kapel "Avé Maria" Gentsestraat 36 Izegem 21-28 september; S.l., 1980, 32 p. gestencild.
Expo Religieuze kunst in Izegems bezit, Sint-Tillokerk 1-2-3 en 4 december 2000, Izegem, gefotokopieerd, 117 p.
Antoon VANDROMME, Kunstschatten in kerkelijk bezit te Izegem. Vergulde kelk door Jan Cruble(sic), Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 48-51.
Paul DEBRABANDERE, De Kortrijkse edelsmeedkunst (verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, VI), Kortrijk, 1979, 320 p.; zie zijn index p. 318.

kennismakingbrochure
Nieuwe inwoners van Izegem krijgen sedert medio 1996 bij hun inschrijving in de Izegemse bevolkingsboeken de map Welkom te Izegem, die allerlei nuttige gegevens, brochures en een stadsplan bevat.
Dorpsraad Kachtem. Welkom te Kachtem, S.l., s.d., [32] p., gestencild.

kenteken
Antoon VANDROMME, Bijzondere tekens voor de bedelaars, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 145.

Kentucky
Vlaamse brief uit Kentucky, 1818, Biekorf, 67, 1966, p. 297-302.

keramiek
José Hochepied, Keramiek, [Izegem, Hochepied, 16] p.

Kerckhof, familie
Marcel NUIJTTENS, De Izegemse schoenmakersfamilie Kerckhof in den vreemde, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 13-15.

Kerels, De
Hendrik WILLAERT, Cultuurtrofee 1986: Koninklijk Mannenkoor De Kerels, Ten Mandere, info 1987, p. 3-6.
Gulden jubileum & blijde herdenking aan de stichting der Koorzangmaatschappij "De Kerels", 1881-1931, S.l., 1931, ongepagineerde brochure;
Jubelfeest bij het 75-jarig bestaan van de Koorzangvereniging De Kerels, Izegem, Strobbe, 1956, 41 p.;
J[eroom] M[ALLISSE], en R[af] H[ERMAN] (bronnenverzameling), Aspecten uit 100 jaar geschiedenis van het koninklijk mannenkoor De Kerels, 1881-1981, S.l., 1981, 139 p. zonder de illustraties, aangekondigd in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, laatste p. nog uitvoeriger is het driedelige werk van Raf HERMAN, Geschiedenis van de zangersgilde De Kerels te Emelgem, [Emelgem, 1980], 270 p., gestencild, waarvan elk der leden een exemplaar kreeg.
Ferdy CALLEWAERT, Het Kerelskoor te Izegem, Mandeldal, 1ste jg. nr. 10 p. 5.

Kerk en Leven
Nl. de parochiale rubriek in Kerk en Leven
Jozef GELDHOF, Nadere kennismaking met Felix Dalle, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 42-44;
Christiaan GERMONPRE, Felix Dalle, "Menselijke tekort of zwerftocht achter het geluk, VWS-Cahiers, 124, jg. 22, nr. 3, 1987, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 16 p.

Kerk en religie
Jean-Marie LERMYTE, De politieke, sociaal-economische en religieuze geschiedenis van Izegem en zijn deelgemeenten, 32 p.
G.F. TANGHE, Leven van Sint-Tillo, eersten apostel en pastor alsook patroon van Iseghem, heruitgegeven door Joannes Tanghe, Izegem, Gebroeders Strobbe, 1891, 282 p.; dezelfde auteur beschreef ook het leven van Sint-Tillo in zijn Parochieboek van Iseghem
Amaat DIERICK, Dit is Tillo's Lied. Gedicht in 12 zangen, daarbij een Voorzang en een Slotklank, Roeselare en Brussel, Julius De Meester, 1900, 230 p.
C.D.J. Tillo's lied, Biekorf, 10, 1899, p. 321-327 (een dichtwerk door Amaat Dierick)
Adolf DUCLOS, Tillo de Saks, 1e uitgave, Brugge, De Zuttere, 1871, 184 p. , 3e uitgave, Roeselare, Jules De Meester, 1900, 220 p.; eerst in 1869 en 1870 in losse afleveringen in Rond den Heerd verschenen
Frans DEBRABANDERE, Heiligenverering en lokale naamgeving in de kasselrij Kortrijk van 1350 tot 1400, Biekorf, 73, 1972, p. 5-16, over Hilonius op p. 10-11.
Antoon VANDROMME, Monumenta Tillonis, Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 3-39. We verwijzen naar deze laatste studie voor verdere bibliografie over Sint-Tillo
Bulletin du Groupe de recherches historiques et archeologiques de la Vallée de la Sumene, 1985, nr. 34, 28 p. en ill. Gewijd aan de opgravingen van Sint-Tillo in Brageac; met (onvolledige) bibliografie over Sint-Tillo.
Leopold SLOSSE, Iseghemiensia, Tielt, J. Minnaert, 1889, 10 p.
Kurt PRIEM, Willem, pastoor van Izegem, getuige in een middeleeuws geschil, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 140-150, met een aanvulling in nr. 67, 23/3, 1983, p. 295-297.
Jos. DE SMET, De geestelijkheid van Izegem en Ommeland in 1455, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 32-37. Hij baseerde zich daarvoor op Joseph WARICHEZ, Etat bénéficial de la Flandre et du Tournaisis au temps de Philippe le Bon (1455), Leuven, Bureaux des Analectes, 1912, 383 p.
A. PASTURE EN F. JACQUES, Une description des paroisses du diocèse de Tournai (1690-1728), (Koninklijke Commissie voor geschiedenis) Brussel, 1968, 331 p. + 2 kaarten.
Bart BLOMME, Bisschoppelijk bezoek aan Izegem in 1678, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 9-12.
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk einde 17de en begin 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 163-190, over Izegem, p. 169-170, 182, 186 en 187.
J. DE CUYPER, Bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van het dekanaat Kortrijk op het einde van de 18de eeuw, De Leiegouw, 21, 1979, p. 291-335, met name p. 306-307 over Izegem.
J[ozef] G[ELDHOF], De kerk van Izegem na de Beeldstorm en Geuzerie, Biekorf, 54, 1953, p. 120-121.
Edgard SEYNAEVE, Bouw van een nieuw pastoreel huis in Izegem in 1702, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 143-160.
Edgard SEYNAEVE, Omtrent een schilderij in de oude Sint-Tillokerk [1678], Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 288.
Pater HILDEBRAND, Le couvent des soeurs grises à Iseghem (d'avant 1486 jusqu'en 1796), Neerlandica Franciscana, dl. II, 1919, p. 8-55
Pater HILDEBRAND, De Vlaamsche kwestie in een nonnenklooster der vorige eeuwen, Dietsche Warande en Belfort, 19, 1919, p. 1999-211 (over de periode 1627-1757)
Geert HOORNAERT, onderlinge wrevel in het moederklooster te Izegem was mede aanleiding tot de vestiging van vier grauwzusters te Roeselare, Rollarius, 21, 1992, p. 178-179.
Roger BEKAERT, Het klooster van de Grauwe zusters van Izegem van rond 1486 tot 1796, Ten Mandere nr. 19, 7/3, 1968, p. 3-35
M.-J. VAN DEN WEGHE, Het Broederschap van O.L.V. Van Loretten. "Den Ommeganck van Moorslede", Biekorf, 32, 1926, p. 2-11, meer bepaald p. 4-5.
Jan COCLE, 300 jaar Grauwzusters Franciscanessen te Roeselare, Langemark, 1977, 176 p., waarvan de eerste bladzijden op Izegem betrekking hebben.
Jozef BALTENS, Minderbroederskloosters in de Zuidelijke Nederlanden. Izegem. - Franciscana, jg. 40, 1985, nr. 2, p. 157-163. Het gaat om een lijst van biechtvaders die apart inwoonden in het klooster van de Grauwe Zusters.
Antoon VANDROMME, Processie op Witte Donderdag 1738, Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 18-24.
Aanneming in het godvrugtig Broederschap van het Allerheyligste Hert van Jesus, in de Parochie Kerke van Iseghem. Ieper, Walwein, 1817, 24 p.
Novene ter eere van den gelukzaligen Franciscus de Hieronymo, welkers H. Reliquien geëert worden in de Parochiale Kerke van Iseghem, Kortrijk, l. Blanchet, [1810?], [24] p.
Antoon VANDROMME, Heremieten in onze streken, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 43-50.
Antoon VANDROMME, Brigitte De Meestere, 1731-1785, bijgenaamd "het heilig Brigietje", Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 89-121. Zie ook een marktlied over haar in Biekorf, 59, 1958, p. 29.
Josse Bouckaert, Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, dl. III, Brugge, Vandecasteele-Werbrouck, 1847, p. 75-77
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Mgr. Bouckaert., Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 29-35
L.  CEYSSENS, Joost Bouckaert, Nieuw Biografisch Woordenboek, dl. 4, 1970, kol. 97-99.
Antoon VANDROMME, Mgr. Joost Bouckaert, Ten Mandere nr; 118,40/3, 2000, p. 3-42.
J. Fr. PALLENAERTS, Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Dl.2: Beelden uit den eik, Mechelen, P. Ryckmans, 1936, 200 p.
Stephanus SCHOUTENS, Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in Maria's Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Oost- en West-Vlaanderen, Aalst, 1903, meer bepaald p. 80-81
Pater HILDEBRAND, Hoe een O.L.Vrouwtje van Scherpenheuvel in 1648 op reis ging naar Kongo en in 1939 te … Izegem terecht kwam, Franciscaansch Leven, 22, 1939, p. 181-188
Roger BEKAERT, Beeldjes van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 44-49.
Kurt PRIEM, Petrus Josephus Fattou, pastoor-kloosterling in beroerde tijden (1754-1817), Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 28-70, met nog enkele bibliografische verwijzingen op p. 28, waaraan toe te voegen is: Ons Heem, jg. 23, 1969, p. 279.
D. LESCOUHIER, Geschiedenis van het kerkelijk en godsdienstig leven in W.-Vlaanderen, Brugge, 3 dln., 1926-'27, 665p.
Nl. de parochiale rubriek in Kerk en Leven.
A. BERK (=Antoon VANDROMME), Een oude prochie werd gevierendeeld, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 50-51.
Jozef GELDHOF, Bij het honderdjarig bestaan van St.-Hiloniuskerk Izegem, [Izegem, drukkerij Strobbe, 1955], 158 p.
Gaston PAUWELS, Kroniek van een parochie, 75 jaar H.-Hartparochie te Izegem. 1907-1982., Izegem, Jubelcomité H.-Hartparochie, 1978, 207 p.
Pastoor Hilaire Doom gaf een paar keer De Pekker uit, met parochiaal nieuws.
Raf VANDENBERGHE, "De H. Familiekerk" Van droom tot werkelijkheid, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p. 12-20.
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32 met ook de namen van alle niet-uitgetreden kloosterzusters. Korte historische schets in BERKEBLOESEM, Van uit de actualiteiten naar het ontstaan en het verleden van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, Ic Poghe (blad van de Zusters van Maria, Ingelmunster), 7, nr. 12, 1964, p. 9-11. N.a.v. de uitbreiding van de kliniek in 1979 kreeg elke bezoeker de gestencilde brochure Sint-Jozefskliniek, [1979], 12 p.
't Pilleke, Personeelsblad Sint-Jozefskliniek Izegem, vanaf 1975.
De Paters Capucijnen vijftig jaar te Izegem [Izegem, drukkerij Strobbe, 1950], 82 p.
Bart BLOMME m.m.v. Luc HESSEL, De minderbroeders kapucijnen te Izegem, Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 3-26.
De Harp publiceert een driemaandelijks informatieblad: De Harp. Franciscaans centrum voor levensverdieping, waarvan 1997 de 13e jaargang is.
Broederschap ter eere van den H. Naem van God en van Jesus. Door Franciscus Renatus Boussen, kanonikelyk opgeregt in de kerk van den H. Hilonius tot Iseghem, Poperinge, Du Floer-Vandenbogaerde,  [1834], 11 p.
Godvrugtig Broederschap tot meerder eer en glorie van God, ingesteld in de kerk van den H. Hilonius te Iseghem, [Roeselare, D. Vanhee, 1839], 4 p.
G.F. TANGHE, Handboeksken des Broederschaps van het Allerheiligste Sakrament des Autaers, kanoniekelijk ingesteld in de parochiale kerk van Iseghem, Brugge, De Schryver-Van Haecke, [1855], 32 p.
Aartsbroederschap van het Heilig Sakrament. Feestdagen en plechtigheden, Izegem, Goethals-Priem, 1892, 4 p.
Tweehonderste verjaardag, 1718-1918, van het aertsbroederschap van het H. Sacrament, opgericht in St. Hiloniuskerk te Iseghem, onder pastor Commacen, den 10 juli 1718, Izegem, A. Strobbe-Hoornaert, 1918, 6 p.
Emile DIERICK, 1847-1897. Iseghem. Geschiedenis van de Congregatie der Jongelingen bijeenverzameld ter gelegenheid van het gulden jubelfeest, Izegem, J. Dooms, 1897, 67 p. Anastatische herdruk: Izegem, Hochepied, 1972.
Bart BLOMME, Bij het Franciscusjaar: Franciskaanse lekenorde te Izegem, Mandeldal, 5/10, 1982, p. 175-186.
Vergadering van de Broeders der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië te Iseghem, Izegem, J. Debusschere-Bonte, [1913, 20] p.
Assisi. Contactblad van de franciscaanse lekenorde, Izegem, Sedert 1961. 1997= jg. 35. Van 1943 tot 1945 verscheen ook het maandblad Derde Orde Koerier dat door de Drukkerij Strobbe werd gedrukt.
John GODDEERIS, De pauselijke zouaven. Met opgave van de vrijwilligers uit West-Vlaanderen, Handzame, Familia et Patria, 1978, 435 p. De genoemden krijgen een korte biografische nota op de respectieve bladzijden 251, 315, 340, 249, 279 en 178-179. Zie ook Van den Driessche.
Antoon VANDROMME, De rijve van St.-Tillo, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 16-20. Dit schrijn wordt ook beschreven in Tentoonstelling van Relieken en Reliekschrijnen. Negende Eeuwfeest van de Heilige Godelieve te Gistel 1084-1984. Kataloog, S.l. Comité van het negende eeuwfeest 1984, 1984, ongepagineerd, onder het nummer 14.
Albert VANDOMMELE, Een openbare kerststal in onze stad, Ten Mandere nr. 2, ½, 1960, p. 6-8.
Antoon VANDROMME, De naaikring, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, 49-50.
Jongerenkerk - Pastoraal Ontmoetingscentrum, S.l., s.d., 10 p. gestencilde brochure met voorstelling van JOPA.
Michel CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVIIe eeuw. Tielt van 1609 tot 1700, (Universiteit te Leuven. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5e reeks, dl. 4), Leuven, 1968, XXXV-662 p.
Joseph WARICHEZ, Etat bénéficial de la Flandre et du Tournaisis au temps de Phililppe le Bon (1455), Leuven, Bureaux des Analectes, 1912, 383 p. , met name p. 198-199.
Kurt PRIEM, Izegem en het bisdom Gent, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 57-58, recenseerde het werk van M. CLOET (red.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, Hij stelde vast dat er nauwelijks verwijzingen zijn naar Emelgem en Izegem.
Rond den Heerd, 22, 1887, p. 220 en 226-227.
Hendrik PRIEM, Kruisprocessie te Emelgem, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 178.
Roger DEVOS, Emelgems parochiecentrum "’t Kartouchke" is 25 jaar jong, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 15-22.
D. VAN DE HAUWEELSCHEN, Perenommegang, Rond den Heerd, 8, 1873, p. 291-292;
Pieter DECLERCQ, Emelgem-ommegang, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 8-12.
Marc THERRY, De dekenij Roeselare (1609-1649). Bijdrage tot de studie van de katholieke hervorming in het bisdom Brugge, (Belgisch centrum voor Landelijke Geschiedenis, Publikatie nr. 67), Leuven, 1983, 271 p.
Koen PARMENTIER, Priesters en gelovigen onder het Franse Bewind, de dekenij Roeselare (1794-1802), (Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis nr; 98), Leuven, 1991, 157 p.
P[ieter] P[RUIM], De Boerenkrijg in Kachtem en pastoor Samyn, Onder Ons, 1968, nr. 2-3, p. 23-26;
André SAELEN, Figuren van bij ons: Z.E.H. Gerard Samijn, pastoor van Kachtem, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 40-44.
P[ieter] P[RUIM], De Boerenkrijg, Onder Ons, 5/2-3, 1968, p. 23-26 en nr. 1 van 1974, p. 11-17. Het laatste artikel gaat niet specifiek over Kachtem.
Heilige Johannes de Doper, Themanummer 232 van Vlaanderen, jg. 39, nr. 4, 1990.
Ferdy CALLEWAERT, Sint Jan De Doper: 24 juni, Mandeldal, 5/6, 1980, p. 136-142;
Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, Dl. II, Roeselare, Roularta, 1980, 141 p., waarvan p. 91-109 : Sint-Jan Den Doper.
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, ¼, 1964, p. 2-7:
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, 2/2, 1965, p. 2-4;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang in het verleden, Onder Ons, 3/2, 1966, p. 3-4;
P[ieter] P[RUIM], Bij een rekening van Sint-Jan, Onder Ons, 5/1, 1968, p. 10-12;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang na de Beloken Tijd, Onder Ons, 6/2, 1969, p. 2-3;
P[ieter] P[RUIM], Kachtem Ommegang, Onder Ons, nr. 1 van 1972, p. 7-14.
P[ieter] P[RUIM], Kachtem kermis, Onder Ons, 1/5, 1964, p. 10-12.
We konden de programmaboekjes van 1981, 1982 en 1987 inzien. Voor de historiek verwijzen we naar Rogier VERSTRAETE, Kachtem Ommegang, De Rosten, 2/2, 1996, p. 1 en 4.
Renaat VAN DER LINDEN, Bedevaartvaantjes. Volksdevotie rond 200 heiligen op 1000 vaantjes, Brugge, Tabor, 1986, 304 p. met name p. 133-134.
P[ieter] P[RUIM], Ontstaan, bloei en verval van de Jongelingencongregatie te Kachtem, Onder Ons, 1/6, 1964, p. 15-18, 1/7, 1964, p. 9-10 en 2/1, 1965, p. 18-20.
Antoon VANDROMME, Feest in Tielt om Izegemse stichting, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 21-23.
Antoon VANDROMME, Processies te Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p.3-21.
Kurt HIMPE, Het geval Sarre. Monseigneur Waffelaert en het Vlaams-nationalisme, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 16-24
Jean-Marie LERMYTE, Vijftig jaar godsdienstig leven, Ten Mandere, nr. 146-148 (2010) p. 189-217.
Manu BEHAEGHE, Reisverhaal van E.P. André Behaeghe, missionaris in de Philippijnen, Unibooks, 2010, 174 blz. Afreisverhaal van deze priester-missionaris verscheen voor het eerst in de Mandelbode.
Antoon DIEUSAERT, Paul DIEUSAERT, Luc DIEUSAERT, Onze familiegeschiedenis. Florent Mortier, Averbode, 2010, 150 blz.
Michel CLOET, De Gentse bisschop Antoon Triest elfmaal op bezoek te Emelgem (1624-1655), Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, 2006, vol. 143, p. 44-63.
Geert VERMEULEN, Verering van de Heilige Rita in de Heilig-Hartkerk te Izegem, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 16 p.
Ferdy CALLEWAERT, Izegemse kerken, Mandeldal, 3de jg. nr. 11 p. 9-10.

Kerk en religie: zie ook clerus

kerkelijke kunst: zie religieuze kunst

kerkgebouw
Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk te Emelgem
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Albert MAERTENS, De geklasseerde Sint-Pieterskerk te Emelgem, 12 p.
Antoon VANDROMME, De decanale Sint-Tillokerk in Izegem, 19 p.
Jan VANDROMME, De 14de- en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem. Kritische tekstuitgave. De oorkondentaal. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1978, 111 p.
Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van Jan Vandromme's boek "De 14de en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem", Ten Mandere nr. 53 19/1, 1979, p. 59-61
Marc VERCRUYSSE, Latijnse keuren in verband met de middeleeuwse geschiedenis van Izegem, Ten Mandere nr. 56, speciaal nummer 1981, 55 p.
J[ozef] G[ELDHOF], De kerk van Izegem na de Beeldstorm en Geuzerie, Biekorf, 54, 1953, p. 120-121.
Edgard SEYNAEVE, Omtrent een schilderij in de oude Sint-Tillokerk [1678], Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 288.
De Paters Capucijnen vijftig jaar te Izegem [Izegem, drukkerij Strobbe, 1950], 82 p.
Bart BLOMME m.m.v. Luc HESSEL, De minderbroeders kapucijnen te Izegem, Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 3-26.
Jean-Marie LERMYTE, [De Izegemse kerkgebouwen], Freddy MUYLAERT (eindred.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Roeselare, Creatief, 1991, p. 7-13, Zie ook Willy DETAILLEUR, Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-stijl, Studiedienst pastoraal toerisme, 1975, 136 p; gestencild.
Jean-Marie LERMYTE, De Sint-Tillokerk in Izegem, Groeninge, Kortrijk, 1998, 63 p.
Bart BLOMME, Sint-Tillokerk Izegem, onuitgegeven seminariewerk West-Vlaamse Gidsenkring, afdeling Roeselare, 1976, 50 p.
Antoon VANDROMME, Voorontwerp van onze huidige dekanale St.-Tillokerk, in Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 23-25.
Rapport. [Herstellingswerken/opsmuk van de Sint-Tillokerk]. Bulletijn van het Provinciaal Comiteit voor Monumenten en Landschappen, dl.5, 1899-1906, p. 24-25 en 149-150.
Bart BLOMME, De Sint-Tillokerk te Izegem, De Gidsenkring, 16/5, 1978, p. 5-10.
Jozef GELDHOF, Bij het honderdjarig bestaan van St.-Hiloniuskerk Izegem, [Izegem, drukkerij Strobbe, 1955], 158 p.
Anneleen SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem, Niet-gepubliceerd seminariewerk 1e kandidatuur Conservatie en Restauratie - Glaskunst, Hogeschool Antwerpen. Departement Audiovisuele en Beeldende Kunsten. Campus Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, 2 dln., 1996-1997, 84 p. +49 bijlagen.
Anneleen SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem, Ten Mandere nr. 114, 39/2, 1999, 56 p.
Antoon VANDROMME, Muurstenen in de St.-Tillokerk, in Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 3-27; Id. Een verloren gewaande muursteen is terug, in Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 29-34. In dat laatste artikel krijgen we ook uitvoerig beeldmateriaal over de beschadiging aan de kerk door een bom op 22 september 1917.

kerkhof
Pieter DECLERCQ, Het militair kerkhof in Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 3-12 (eerder verschenen in De Mandelbode, 10 en 17 november 1951). Foto van het Duits Kerkhof in Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 93.
Jean-Marie LERMYTE, De Izegemse begraafplaats, in Ten Mandere nr. 91, 31/3, 1991, p. 33-60.
Raf VANDENBERGHE, 10 maal Open Monumentendag in Izegem, Ten Mandere nr. 113, 39/1, 1999, p. 33-36.

kerkrekening
Edgard SEYNAEVE, Kerkrekeningen als genealogische bron, 't Stamboompje, jg. 21, 1993, nr. 5, p. 48-50 en jg. 22, 1994, nr. 1, p. 8-10.

kerkschat: zie religieuze kunst

Kerkstraat
Joseph BOURGEOIS, Straten vroeger en nu: de Kerkstraat, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 26-28; ID., De

kerktoren
Dagwijzer. Woensdag 29 [april 1868], Rond den Heerd, 3, 1868, p. 170-171, met biografische nota over de pastoors Rosseeuw en Ghekiere;
A.V. uit de archieven van onze gemeente, Onder Ons, 3/3, 1966, p. 15;
P[ieter] P[RUIM], Nog de kerktoren, Onder Ons, ¾, 1966, p. 15-16;
P[ieter] P[RUIM], Bliksem op de kerktoren, Onder Ons, 5/1, 1968, p. 15-16.

kermis
P[ieter] P[RUIM], Kachtem kermis, Onder Ons, 1/5, 1964, p. 10-12.
A[ndré] S[AELEN], Kachtemkermis 1968-1918, Onder Ons, 6/1, 1969, p. 2-5.

kerstfeeërie
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

kerstkaart
Onder Ons, 1969, nr. 3.

kerstnacht
Rafaël VERHOLLE, Kerstnachtklokken luidden. Kerstnacht 1916, Ten Mandere nr. 2, 1-2 1960, p. 5-6.

kerststal
Albert VANDOMMELE, Een openbare kerststal in onze stad, Ten Mandere nr. 2, ½, 1960, p. 6-8.

Kesteloot, François
Stad Izegem, Driedaagse feestelijkheden ter gelegenheid van de heer François Kesteloot 4-5 en 6 augustus 1962, S.l., 1962, s.p.
Antoon VANDROMME, Honderdjarigen uit Boos Izegem, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 79-130, aangevuld met Anna Vanaverbeke en Maria Theresia Vercammen in Ten Mandere nr; 80, 28/1, 1988, p. 88-90.

ketelmuziek
Pieter DECLERCQ, Scherminkelen te Izegem, Biekorf, 61, 1960, p. 42-44.

keukenterm
Smakelijk. 1500 keukentermen in het Nederlands verzameld en bewerkt door Freddy Seynaeve, Provinciale Westvlaamse vereniging voor Toerisme, 1978, 64 p.

keure
Jan VANDROMME, De 14de- en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem. Kritische tekstuitgave. De oorkondentaal. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1978, 111 p.
Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van Jan Vandromme's boek "De 14de en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem", Ten Mandere nr. 53 19/1, 1979, p. 59-61
Marc VERCRUYSSE, Latijnse keuren in verband met de middeleeuwse geschiedenis van Izegem, Ten Mandere nr. 56, speciaal nummer 1981, 55 p.

kind
Jean-Marie LERMYTE, Het kind in de 17° en 18° eeuw, Vlaamse Stam, 26 jg. (1990) nr. 1 p. 19-40.

kinderspel
A.B. (=Antoon VANDROMME), Kinderspelen uit grootvaders tijd, Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 21-24 en nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 19-22.
G. POTTIE, Koordedansen nu, Biekorf nr. 71, 1970, p. 51-53.
Rika WYFFELS, De tijd van toen, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 129-141, nr. 61, 21/3, 1981, p. 201-220 en nr. 65, 23/1, 1983, p. 33-60. De namen van de groep Zon en Vreugde met groepsfoto van 1980 in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 34-37.

Kindt, Andries
Rafaël VERHOLLE, In memoriam kan. pastoor-deken Andries Kindt, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 53-54.

kip
Lucien VAN ACKER, Brugse kapoenen en Izegemse koekoeken, Biekorf, 60, 1959, p. 209-210;
W. TERRYN, De Izegemse koekoek, [Izegem, 1984], 27 p.
W. TERRYN, J. VAN DE BEEK, en R. VANHEE, Het Brakelhoen, S.l., [1983].
G.E., Kiekens van Izegem, Biekorf, 1959 nr. 5 p. 158 en L. VAN ACKER, Brugse kapoenen en Izegemse koekoeken, Biekorf, 1959 nr. 7 p. 209-210.

klaverjassen
Reglement voor het kaart-spel gezeid Klaver-jas of Graaf-jas, Izegem, J. Dooms, [1885], 14 p.

Klein Seminarie, Roeselare
Jozef GELDHOF, Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse Studentenbeweging. E.P. Renatus Devos, Brugge, Franciscaanse Standaard, [1955], 131 p.,
Bart BLOMME en Ferdy CALLEWAERT, In het kader van het Rodenbachjaar en 900 jaar Izegem: Vlaanderens eerste martelaar: E.P. Renatus (Julius Devos), De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 12-31.

kliniek: zie Sint-Jozefskliniek

klok
Edgard SEYNAEVE, Izegem - klokhistorie, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 315.
Rond den Heerd, 22, 1887, p. 220 en 226-227.

klooster
Vie de la Mère Marie-Dominique, dans le monde Julie Berlamont, abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Beyaert-Defoort, 1873, 390 p
Het leven van de Eerweerde Moeder Maria-Dominica in de wereld Julie Berlamont, Abdesse der Arme-Claren Colettinen te Brugge, Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1875, 382 p.
Het werk kreeg nog een uitgave in 1888: Vie de la Mère Marie-Dominique (Julie Berlamont) abdesse des Pauvres-Claires-Colettines de Bruges suivie de ses lettres et de notices sur les couvents qu’elle a fondés et sur la vie de la Mère Marie-Bernardine (Rose Liebaert), Brugge, Vandenberghe-Denaux, 1888, XXVIII-415 p. Antoon VANDROMME, Groten van bij ons, Julie Berlamont (1799-1871), Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 13-17.
Dienen, Julia Defauw, Uit het Frans vertaald door W. en J. Baston, Brasschaat, 1963, 51 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Zuster Marie-Eugenie van St.-Leon. Julia Defauw (1902-1957), een Izegems Zusterken der Armen, Ten Mandere, nr. 54, 19/2, 1979, p. 114-127.
Willy BOUCQUET, Het klooster en het onderwijs in Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 5-64.
Erik PATTYN, Priester Joseph Pattyn, stichter van het klooster van Kachtem, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 3-32.
Zie ook WILLY VANEECKHOUT, Het ontstaan van het Sint-Vincentiusrustoord te Kachtem volgens het parochieboek van pastoor Tanghe, Mandeldal, 15/2, 1989, p. 15-16.
A[ndré] S[AELEN], Een wonderbare gebeurtenis, Onder Ons, nr. 1 van 1974,  p. 18-19.

klooster: zie ook Avé Maria, kapucijnen, Grauwe Zusters, Zusters van…

Kloosterstraat
Joseph BOURGEOIS,  De Kloosterstraat, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 32-34.

kluizenaar
Antoon VANDROMME, Heremieten in onze streken, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 43-50.

knoop
Marcel NUIJTTENS, Izegemse penningen en uniformknopen, Ten Mandere nr.17, 7/1, 1967, p. 37-40 (de knopen zijn die van de "garde civique" of burgerwacht en van de brandweer); ID., Handelaarspenning voor Izegem, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 223-224, n.a.v. het feit dat de Izegemse handelaars van 11 juli tot en met 22 augustus 1981 een lokale munt van 25 frank in omloop brachten; ID., Izegemse heemkundige penningen, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 236-266 en nr. 79, 27/3, 1987, p. 209-220; ID., Munten, eretekens, penningen, noodgeld, Ten Mandere nr. 97, 33/3, p. 3-8.
Antoon VANDROMME, De schijnwerper op Kachtem. De knopenfabriek "Moderna", Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 269-273. Met foto van het personeel in 1957.

Knopen Moderna
Antoon VANDROMME, De schijnwerper op Kachtem. De knopenfabriek "Moderna", Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 269-273. Met foto van het personeel in 1957.

koekoek
Lucien VAN ACKER, Brugse kapoenen en Izegemse koekoeken, Biekorf, 60, 1959, p. 209-210;
W. TERRYN, De Izegemse koekoek, [Izegem, 1984], 27 p.
W. TERRYN, J. VAN DE BEEK, en R. VANHEE, Het Brakelhoen, S.l., [1983].

Koerier, De
De Koerier

koers: zie wielrennen

kohier
M. BOUSSAUW, Kohier van de 5de penning van de laten van Izegem (Kasselrij Kortrijk) in Lichtervelde van 1577, Vlaamse Stam, 5, 1969, p. 201-205
Edgard SEYNAEVE, Izegemse belastingsplichtigen in 1669-1670, 't Stamboompje, 22, 1994, p. 29.

koningskwestie
[Maurice Verfaillie], Izegem blijft zijn koning trouw! S.l., s.d., 20 p. Koning Leopold III van Izegemse afstamming, S.l., s.d., 8 p.
[Maurice VERFAILLIE], Bezoek aan Tielt, Roeselare en Izegem van zijne majesteit koning Leopold III op 30 October 1937, S.l., 1937, s.p., programmaboekje.

koolmijnen
Dries DE ZAEYTIJD, Lucien Fertein en andere Izegemse koolputters, Ten Mandere nr. 145, 49/3, 2009 p. 41-45.

koor
Jeroom MALLISSE, Het Sint-Gregoriuskoor won de cultuurtrofee 1993, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 35-39.
M. TIMPERMAN, Dertig jaar Peter Benoit-kring (1923-1953). Bij de viering van het 6° lustrum, onuitgegeven studie, s.l., s.d., 20 p.; M. TIMPERMAN, en Jan VANDERSCHAEVE, Koninklijke Koor- en Orkestvereniging "Peter Benoit-kring Izegem", Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 12-24.
Hendrik WILLAERT, Scola Cantorum Cantemus Domino. Impressies bij een afscheid, in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 192-194.
Hendrik WILLAERT, Cultuurtrofee 1986: Koninklijk Mannenkoor De Kerels, Ten Mandere, info 1987, p. 3-6.
Gulden jubileum & blijde herdenking aan de stichting der Koorzangmaatschappij "De Kerels", 1881-1931, S.l., 1931, ongepagineerde brochure;
Jubelfeest bij het 75-jarig bestaan van de Koorzangvereniging De Kerels, Izegem, Strobbe, 1956, 41 p.;
J[eroom] M[ALLISSE], en R[af] H[ERMAN] (bronnenverzameling), Aspecten uit 100 jaar geschiedenis van het koninklijk mannenkoor De Kerels, 1881-1981, S.l., 1981, 139 p. zonder de illustraties, aangekondigd in Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, laatste p. nog uitvoeriger is het driedelige werk van Raf HERMAN, Geschiedenis van de zangersgilde De Kerels te Emelgem, [Emelgem, 1980], 270 p., gestencild, waarvan elk der leden een exemplaar kreeg.
P[ieter] P[RUIM], Het Sint-Janskoor en zijn voorganger de Jongelingskring, Onder Ons, 6/3, 1969, p. 17-19.
Gemengd Sint-Janskoor Kachtem 1964-1984. Lustrumuitgave, S.l., 1984, 91 p.
André MISTIAEN, 60 jaar terug: van knapenkoor tot zingende matroosjes, Ten Mandere, nr. 134 (46/1), 2006, p. 27-34.

koorddansliedje
G. POTTIE, Koordedansen nu, Biekorf nr. 71, 1970, p. 51-53.

Korenmarkt
Joseph BOURGEOIS, Korenmarkt 1826-1827, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 132-136.
Straten van vroeger en nu: de Koornmarkt, in Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 17 en nr. 22, 8/3, 1968, p. 52.
Antoon VANDROMME, Bomen op de Korenmarkt, in Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 16-24.
Bruno ACX, Weeklachten van de bomen op de Koornmarkt [gedicht], Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1976, p. 20.

Kortrijk
Ernest WARLOP, Wat kan ik vinden over Izegem-Emelgem in het R.A.K.? I. Over Izegem, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 43-50.

koster
Edgard SEYNAEVE, Emelgemse anekdote. Van een ongehoorzame koster, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, 1992, p. 316-317.
OUD-EMELGHEMNAAR, Emelghem, Rond den Heerd, jg. 6, 1871, p. 245-246, toespraak op het vriendenfeest n.a.v. zijn benoeming [Aloïs De Sodt].

Kotjesmolen
Pieter DELCLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, 1-2 1960, p. 9-21.

Kowlier, Filip

Bertrand NOLF en Aurel LAGROU, Galerij der Izegemse figuren: Filip Cauwelier, Ten Mandere nr. 128, 44/1, 2004, p. 24-35.

krant: zie pers

kredietmaatschappij
Naamloze Maatschapij "Eigen Huis" gevestigd te Iseghem. Standregels, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1893], 23 p;
Antoon VANDROMME, Honderd jaar "Eigen Huis" in Izegem, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 25-34.

Krekelstraat
Geert DECLERCK, De Krekelstraat. Verhalen over de straat van mijn jeugd, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 33 p.

kringleven Ten Mandere
Rafaël VERHOLLE, vooral Robert LEROY en recenter Jean-Marie LERMYTE bespraken het kringleven - en dus ook de activiteiten - in Ten Mandere nr. 1, p. 1 en p. 38-41, nr. 2 p. 3-4 en p. 36-38, nr. 3, p. 3-4 en p. 36-38, nr. 4, p. 41, nr. 5, p. 47, nr. 6, p. 45, nr. 7, p. 36, nr. 8, p. 65, nr. 9, p. 80-81, nr. 10, p. 47, nr. 11, p. 50, nr. 13, p. 113, nr. 14, p. 35-36, nr. 16, p. 54, nr. 19, p. 50-53, nr. 28, p. 119-129 (over tien jaar Ten Mandere), info 1982, p. 3*-5*, nr. 74-75, p. 117-121, info 1986, p. 1*-2*, info 1987, p. 1-2, info 1987, p. 1-2, info 1988, p. 3-4, nr. 83, p. 3-4, nr. 97, p. 63-64.

Kruidentuin
Stedelijke Kruidentuin, S.l., s.d., 54 p. gestencild.

Kruipendeerde
Michel VERSTRAETE, Krupendeerde, waarheid en verzinsels, Ten Mandere nr. 104, 36/1, 1996, p. 3-24. In Ten Mandere verschenen de volgende artikels: Antoon VANDROMME, Ontstaan van de benaming "Krupend’aarde", Ten Mandere nr. 48-49, 17/1-2, 1977, p. 161-162; Lena VERBEEST, Nog over O.L.V. van Kruip in d’Aarde, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1990, p. 119-121.
Lucien VANACKER, Kapitein Noë Algoet en de kapel van Kruipendaarde, Biekorf 2013 nr. 2
Lucien VANACKER EN JAN VANACKER, Kapitein Noë Algoet en de kapel van Kruipendaarde, Jaarboek nr. 11 (2015) van de heemrkundige kring Ardooie-Koolskamp, p. 107-127.

kruis
Behalve de bijdragen in zijn fotoboeken verwijzen we ook naar Antoon VANDROMME, Brals kruis, in Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 104-108. Zie ook Vraag en Antwoord, in Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 81-82 i.v.m. Bulkens kruis in de Schardouwstraat. De familie Declercq betwist de benaming Brals kruis.
Het kruis op de hoek van de Baron- en Reperstraat, Ten Mandere nr. 51, 16/2, 1978, p. 121.

Kruiskapel
Pieter DECLERCQ, Oude kapellen te Izegem: de Kruiskapel, in Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 25-37; Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, dl. III, Roeselare, Roularta, 1979, 144 p. met name p. 29-32; Antoon VANDROMME, Opening van de eerste "Kruiskapel" binnen Izegem, 3 mei 1750, in Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 267-274. Zie ook: Inhuldiging van het Mariabeeld O.L.Vrouw van Lourdes vertoonende in de Kruiskapel te Iseghem, Brugge, De Scheemaecker-Van Windekens, 1875, 8 p.
Antoon VANDROMME, Heropening van de gerestaureerde kruiskapel, Ten Mandere nr. 118, 40/3, 2000, p. 43-46.
Lucien VAN ACKER, De H. Kruiskrelikwie van Izegem, Biekorf, 2016 nr. 1 p. 105-110.

Kruisplaats
Kruisplaats, in Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 147-148;

kruisprocessie
Hendrik PRIEM, Kruisprocessie te Emelgem, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 178.

Kruisstraat
Joseph BOURGEOIS, De Kruisstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 132-136

KSA
G. SUPLY en F. VANDERHELST, 1863-1938. Historisch verslag over het leven en de werking van de Izegemse studentengilde Vlaamsch en Vroom, De Brug, 3, 1963, nr. 1, p. 17-24 en nr. 2, p. 31-42, 1964, nr. 4, 1964, nr. 1 p. 87-92 en nr. 2, p. 22-27. Over de Vlaamse studentenbeweging in Izegem (en Julius Devos) vinden we ook vermeldingen in Louis VOS, Bloei en ondergang van het AKVS. Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935. Leuven, Davidsfonds, 2 dln., 1982, 341 en 387 p. en in Lieve GEVERS, Bewogen Jeugd. Vlaanderen 1830-1895, Leuven Davidsfonds, 1987, 278 p. Vlaams en Vroom gaf van 1950 (jg. 1) tot zeker 1956 (jg. 7) Boos Izeghem. Bondsblad Vlaams en Vroom uit., eerst gestencild, vanaf jg. 4 gedrukt.

kunst
P[ieter] P[RUIM], Onze Kachtemse figuren. [Pieter Boncquet], Onder Ons, 3/2, 1966, p. 13-16.

kunst: zie ook religieuze kunst

kunstenaar
P[ieter] P[RUIM], Onze Kachtemse figuren. [Pieter Boncquet], Onder Ons, 3/2, 1966, p. 13-16.
6 delen Lexicon van West-Vlaamse beeldende kunstenaars, Kortrijk of Brugge, Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers, 1992-1998.
Pieter DECLERCQ, Groten van bij ons: Frans-Jozef Blieck, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 27-34;
Rafaël VERHOLLE, Nog over notaris Fr. J. Blieck, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 39-40
Antoon VANDROMME, Honderd jaar na Frans Jozef Blieck, 1805-1880, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 242-244 n.a.v. een tentoonstelling in Wervik
Christiaan GERMONPRE, Frans Jozef Blieck "Taalminnaar en flamingant", VWS-Cahiers, 173, jg. 30 nr. 4, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1995, 16 p., met verdere bibliografie.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: Bruno Acx, schoenmaker en gelegenheidsdichter, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 89-99.
Emiel NEIRYNCK, Ernst en vreugde, Roeselare, Alf. Deraedt-Verhoye, 1906, 180 p. De tweede uitgave, s.l., 1964, 223 p., bevat op p. 7-54 een uitvoerige biografische bijdrage door Michel NEIRYNCK;
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Emiel Neirynck (1839-1916), de dichter van "De jongen van boos Iseghem", Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 95-99.
Emiel REYNAERT, De letterkunde te Roeselare. Overzicht met bloemlezing, Roeselare, 1956, p. 102-104.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 1. Gezelle en de Mariaschole of Avé Maria, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 176-202;
ID., Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
Jeroom MALLISSE, Een gedicht van Guido Gezelle opgedragen aan Karel Cools, Ten Mandere nr; 116, 40/1, 2000, p. 19-20.
Robert HOUTHAEVE, Cyr van Ysenheim. Leven en werk, Izegem, Hochepied, 190, 111 p.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Jozefa van Houtland, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 36-40.
In het Pandje verscheen, s.d., 46 p., gefotokopieerd, Nonkel Pater, een semi-biografie over pater Sigebert Reymer.
Bespreking: JML., Nieuw op de boekenplank, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 32.
Jozef GELDHOF, Nadere kennismaking met Felix Dalle, Ten Mandere nr. 6, 1962, 2/3, p. 42-44;
Christiaan GERMONPRE, Felix Dalle, "Menselijke tekort of zwerftocht achter het geluk", VWS-Cahiers, 124, jg. 22, nr. 3, 1987, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 16 p.
Antoon VANDROMME, In memoriam Leo Vandaele, Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 32-42.
Jooris VAN HULLE, August Geldhof. "Getekent door het lijden van acht jaren", WVS-cahiers 106, jg. 19, nr. 3, Vereniging van Westvlaamse Schrijvers, 1984, 16 p.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Franz Brouw, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 30-33.
Jaak VANBECKEVOORT, Nadere kennismaking met Daniël Clement, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 49-50. In Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 66 verscheen de fotokopie van de Zuid-Afrikaanse krant Die Burger, 10 augustus 1968 met het artikel: Jan BOUWS, ‘n Skat van Afrikaanse Liedere deur ‘n Vlaming, Die Vlaming was Daniël Clement. Zie ook René GOFFIN, La famille Clément (dit Fievez), originaire du pays d’Enghien (suite et fin), Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, 10, 1955-1957, p. 241-286.
Jan VANDERSCHAEVE, Nadere kennismaking met Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 5, 2/2, 1962, p. 42-46; Hendrik WILLAERT, Figuren van bij ons: Herman Roelstraete, Ten Mandere nr. 43, 15/3, 1976, p. 150-171, met verdere bibliografische verwijzingen en Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 236-240.
Muziekfeest gevierd te Iseghem den 18n Oogst 1895 ten huize van Camille Ameye als hulde aan Peter Benoit op zijn verjaardag. Izegem, Gebroeders Strobbe, [1895], 11 p.
Hendrik WILLAERT, Vlaamse kunstenaars aktief te Izegem : Peter Benoit [Deel 1], Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 3-22
ID., Peter Benoit en Izegem. Deel II, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 165-174
Antoon VANDROMME, Een vergissing met P. Benoit, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 175-177, n.a.v. een foto verschenen in De Weekbode waarbij verkeerdelijk gedacht werd dat Benoit erop stond;
Hendrik WILLAERT, Peter Benoit en Izegem. Ter gelegenheid van de Benoitherdenking 1834-1984, Ten Mandere speciaal nr. 70, 24/3, 1984, 107 p. (met biografie en catalogus van de tentoonstelling). In deze catalogus is natuurlijk veel aandacht voor de relatie tussen Benoit en de familie Ameye, die het huidige stadhuis van Izegem bouwde, maar ook in  Hendrik WILLAERT, Mecenasfamilie opent haar archief, Ons Erfdeel, 17, 1974, p. 767-770. We kunnen natuurlijk niet verwijzen naar de uitvoerige literatuur over Benoit. We maken een uitzondering voor Hendrik WILLAERT, Peter Benoit, de Levenswekker, BRT-brochure, 1984, 112 p., met beknopte bibliografie.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Pierre N. Croquison, bouwmeester van onze huidige St.-Tillokerk, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 28-36.
Dood en begraving van Jules Vercoutere godvruchtig overleden te Iseghem den 23 Maart 1924, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1924, 12 p.
R.SMIS, Het ideale wonen, West-Vlaanderen, jg. 1, 1953, p. 176-179.
Herman ROELSTRAETE, Pieter Joannes Devos, beeldhouwer, Izegem 1778-1864, Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 3-12.
Walter DE TAEYE, Mia Deprez, een geest in beweging (Izegem, Antoon Desamber, 1973), 19 p., gest.; Walter DE TAEYE, Mia Deprez, tien jaar plastische expressie, Izegem, 1976, 87 p.
Eddy VERFAILLIE, Mijn kunst - mijn vrijheid. 40 jaar kunst beleven, Izegem, Hochepied, 1994, 102 p.
Antoon VANDROMME, Emiel Hoorne bekroond., Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 33-38;
ID., Emiel Hoorne, een modern graficus van eigen bodem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 29-42.
Het artikel van Hendrik WILLAERT, Belgische graveurs van heden, Ten Mandere nr. 39, 14/2, 1974, p. 90-93 houdt geen rechtstreeks verband met Izegem.
José Hochepied, Keramiek, [Izegem, Hochepied, 16] p.
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Marie Jacoba Werbrouck, kunstborduurster, 1721-1801, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 31-33.
Jean-Marie LERMYTE, De belangrijkste Izegemse vlaggenmakers, Ten Mandere nr. 99-100, 34/2-3, 1994, p. 13-15.
Geert DEVOS, Ontmoeten, eigen beheer, 2006.
Michelle NOLF, De trouwzaal in huize Pax Intrantibus, eigen beheer, 2006, 65 p.

KWB
Jozef GELDHOF, 50 jaar christelijke arbeidersbeweging Izegem, Izegem, Kristelijk Werkersverbond, 1957, 147 p.
Roger BEKAERT, Korte historiek van het A.C.W.-Izegem. A.C.W. 1906-1976. Dienstbetoon en samenwerking… geen ijdele woorden, S.l., s.d., 26 p., gestencild;
Christen Werkersverbond Iseghem, 1906-1931, [Kortrijk, 1931], 23 p.
Jean-Marie LERMYTE, Geworteld en vertakt. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem tot 1940, Izegem, ACW Izegem, 1988, 380 p.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid. De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991, Izegem, ACW Izegem, 1992, 477 p.  Voor de activiteitsverslagen, jaarverslagen en jaarprogramma's verwijzen we naar de bibliografie in de studies van Lermyte.
S.H. SCHOLL, De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen (1875-1914), Brussel, 1953, XIX-314 p. bevat gegevens over Izegem.