Saelen, André
Rafaël VERHOLLE, In memoriam de heer André Saelen, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 213-214.

sage
Roger CALLENS, Sagenonderzoek in het zuidelijk gedeelte van de Roede van Tielt en Izegem. Niet gepubliceerde licentiaatsverhandeling, (Germaanse filologie), KUL, 1968,. ID., Izegemse sagen, Ten Mandere nr. 74-75, 26/1-2, 1986, p. 3-116.
Jozef GELDHOF, De verzonken sleutel. Een schapershistorie op de Roo Poorte te Izegem, Biekorf, 63, 1962, p. 105-108. Ook overgenomen in Hervé STALPAERT, Westvlaams sagenboek, dl. I, (bibliotheek van de Westvlaamse volkskunde), Blankenberge, Uitgeverij Saefetinge, 1968, p. 60-63 en Bart BLOMME, Hoeve "De Rode Poort" te Izegem, De Gidsenkring, 19/4, 1981, p. 2-8.
Hedwig VAN WASSENHOVE, Sagenonderzoek in Roeselare-Ambacht en enkele aanpalende gemeenten, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1967, 206 p. + kaarten.
Willy BOUCQUET, Pé Verstraete en zijn sagen, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 111-120.
Hemelgem, Rond den Heerd, jg. 3, 1868, p. 189-191.
A. VERWAETERMEULEN, De spookeeke, Biekorf, 1946 nr. 9 p. 178-180.

Sagon, Fernand
André MISTIAEN en Freddy SEYNAEVE, Cultuurtrofee 1988, Fernand Sagon: een voorzitter als niet één, Ten Mandere, info 1988, p. 5-7.

Samijn, Gerard
P[ieter] P[RUIM], De Boerenkrijg in Kachtem en pastoor Samyn, Onder Ons, 1968, nr. 2-3, p. 23-26;
André SAELEN, Figuren van bij ons: Z.E.H. Gerard Samijn, pastoor van Kachtem, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 40-44.

Samyn, Emile
Emile SAMYN, Mijn naam was een nummer, Izegem, Hochepied, 1995, 118 p.

Sammans
Joseph BOURGEOIS, De heerlijkheid van Sammans, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 3-7 (en 18bis)

Sanderuskaart
Antoon VANDROMME, Het heraldisch raadsel op de Sanderuskaart van 1641, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 37-40.

Sarre, Frans
Kurt HIMPE, Het geval Sarre. Monseigneur Waffelaert en het Vlaams-nationalisme, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 16-24.

Sasmeester van Kachtem
Louis De Lentdecker, De Misdadigers  - moord op Kachtemse sasmeester, 1992  Davidsfonds Leuven, 65-88

schandpaal
Antoon VANDROMME, De Izegemse kaak, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 158-163.

scheepvaart
Frans ACX, Het ontstaan van het kanaal Roeselare-Leie (1862). Een analyse van een negentiende-eeuws besluitvormingsproces, De Gidsenkring; 30/5, 1992, p. 3-31.
Statistiek van de scheepvaartbeweging op de rivieren en kanalen van de Dienst van het stroomgebied der Schelde, 2e directie. Tienjarig overzicht 1971-1980., Brussel, Ministerie van Openbare Werken, Bestuur der Waterwegen, 1980, p. 20-23 en tabellen R.L. 1A en R.L. 2B.

schenking
Rafaël VERHOLLE, Bij een schenking en een bezoek, Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 3.

scherminkelen
Pieter DECLERCQ, Scherminkelen te Izegem, Biekorf, 61, 1960, p. 42-44.

Scherpenheuvel
Josse Bouckaert, Biographie des hommes remarquables de la Flandre Occidentale, dl. III, Brugge, Vandecasteele-Werbrouck, 1847, p. 75-77
Antoon VANDROMME, Groten van bij ons: Mgr. Bouckaert., Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 29-35
L.  CEYSSENS, Joost Bouckaert, Nieuw Biografisch Woordenboek, dl. 4, 1970, kol. 97-99.
Antoon VANDROMME, Mgr. Joost Bouckaert, Ten Mandere nr; 118,40/3, 2000, p. 3-42.
J. Fr. PALLENAERTS, Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Dl.2: Beelden uit den eik, Mechelen, P. Ryckmans, 1936, 200 p.
Stephanus SCHOUTENS, Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel in Maria's Vlaanderen of beschrijving van de wonderbeelden en merkweerdige bedevaartplaatsen van Onze-Lieve-Vrouw in Oost- en West-Vlaanderen, Aalst, 1903, meer bepaald p. 80-81
Pater HILDEBRAND, Hoe een O.L.Vrouwtje van Scherpenheuvel in 1648 op reis ging naar Kongo en in 1939 te … Izegem terecht kwam, Franciscaansch Leven, 22, 1939, p. 181-188
Roger BEKAERT, Beeldjes van O.L.Vrouw van Scherpenheuvel te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 44-49.
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.

scheurkalender
Pluk de dag. Een kleine historie over het ontstaan, de vorm en de inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië, Izegem, Strobbe, 93 p.

schilderij
Edgard SEYNAEVE, Omtrent een schilderij in de oude Sint-Tillokerk [1678], Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 288.
Antoon VANDROMME, Een schilderij blijft zoek, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 22-25.

schilderkunst
Tentoonstelling Albert Servaes, 25 aug. -11 sept. 1967. Izegem, Stedelijke Kultuurraad, 1967, [20], p.; Stad Izegem. Kultureel jaar 1969. Tentoonstelling Felix De Boeck 14 augustus-14 september 1969. S.l., 1969, [23] p.
Walter DE TAEYE, Mia Deprez, een geest in beweging (Izegem, Antoon Desamber, 1973), 19 p., gest.; Walter DE TAEYE, Mia Deprez, tien jaar plastische expressie, Izegem, 1976, 87 p.
Eddy VERFAILLIE, Mijn kunst - mijn vrijheid. 40 jaar kunst beleven, Izegem, Hochepied, 1994, 102 p.

schoeiselexpo
Rafaël VERHOLLE, Na de schoeisel-expo, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 36-43
Antoon VANDROMME, Het Izegems schoeiselmuseum, [Izegem], 1e uitgave, 1979, ongepag., 2e uitgave, 1981, 66 p. gest., een nauwelijks bruikbare catalogus
Raf VANDENBERGHE, Bij een bezoek aan het Nationaal Schoeiselmuseum te Izegem, 't Beertje, 1992, p; 25-32.

schoeiselmuseum
Roger BEKAERT, Het Nationaal Schoeiselmuseum
Facetten van Izegem. Gidsencursus 1996-1997. Stadsbestuur Izegem, 1996-1997. Bevat de volgende typisch Izegemse bijdragen.
Raf VANDENBERGHE, Het Nationaal Schoeiselmuseum - De schoennijverheid in Izegem, 27 p. + talrijke bijlagen (met elders geciteerde artikels)
Roger BEKAERT, Izegem, stad van de schoeiselnijverheid, bezit een uniek museum: het stedelijk Schoeiselmuseum - De Autotoerist, 26, 1973, p. 520-522
Rafaël VERHOLLE, Na de schoeisel-expo, Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 36-43
Antoon VANDROMME, Het Izegems schoeiselmuseum, [Izegem], 1e uitgave, 1979, ongepag., 2e uitgave, 1981, 66 p. gest., een nauwelijks bruikbare catalogus
Raf VANDENBERGHE, Bij een bezoek aan het Nationaal Schoeiselmuseum te Izegem, 't Beertje, 1992, p; 25-32.
Raf VANDENBERGHE, De beroemde laarzen in ons schoeiselmuseum: tegenspraak, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 173-183.
Robert LEROY, Een uniek duo, Ten Mandere nr. 76, 26/3, 1986 over Bekaert en Raymond Werbrouck, de eerste conservator van het borstelmuseum.
Ferdy CALLEWAERT, Het Schoeiselmuzeum te Izegem, Mandeldal, 1ste jg. nr. 12 p. 3.
Bart BLOMME, Het nationaal schoeiselmuseum, Mandeldal, 10de jg. nr. 6-7 p. 109-110.


 

schoenen
Roger DEVOS, De houten schoenleest, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 3-8.
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Gereedschap en vakwoorden, Biekorf, 53, 1952, p. 103-111.
Etienne COCQUYT, Ons rijk culinair Vlaanderen. Vroeger en nu. met meer dan 250 streekgerechten. Deurne-Antwerpen, Mim, 1988, 214 p., met name p. 103, 104 en 106.
Raf VANDENBERGHE, Adhemar Carette, ontwerper van schoenen, Ten Mandere nr. 122, 42/1, 2002, p. 21-28.
Raf VANDENBERGHE, Geschiedenis van het schoeisel, Ons Heem, jg 58 nr. 2 (2005) p. 21-39.
Koenraad VANDOMMELE, Eperon d'or, eigen beheer, 2007, 51 p.
Lieve VANDENBUSSCHE, Constructie van de hak voor damesschoenen vanaf 1930 tot op heden, Ten Mandere, nr. 137 47/1, 2006, p. 3-6

schoenmakersfolklore
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem, Gildeleven en folklore, Biekorf, 52, 1951, p. 238-244; Jozef GELDHOF, Het vieren en begraven van Sint-Crispijn, Biekorf, 54, 1953, p. 255-258; J[ozef] G[ELDHOF], Viering van Sint-Crispijn, 1955, Biekorf, 56, 1955, p.316-317; Antoon VANDROMME, Schoenmakersfolklore, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1969, p. 32-33, over de schoentjesworp en den boek.
Lieve VANDENBUSSCHE, Lieve Vandenbussche opgenomen in het 'Genootschap van Sint-Chrispijn en Sint-Crispinianus' in het Italiaanse Vigevano, Ten Mandere nr. 140, 2008, 48/1 p. 31-32.

schoenmode
Michèle TOURNIER, (eindred.), m.m.v. onder andere Raf VANDENBERGHE, Stedelijk modemuseum Hasselt. Schoenendans in het modemuseum. Schoenen van 1900 tot nu, Hasselt, BRT, 1992, 93 p. (n.a.v. een tentoonstelling);
Raf VANDENBERGHE, Schoenmode sinds 1900. Catalogus gelegenheidstentoonstelling bij het zilveren jubileum van het museum. Ten Mandere, speciaal nr. 96, 33/2, 1993, 48 p.

schoennijverheid
Raf VANDENBERGHE, Izegem als centrum van luxeschoenen, opkomst en bloei (1830-1940), Ten Mandere nr. 118, 40/3, 2000, p. 47-56.
Raf VANDENBERGHE, Het Nationaal Schoeiselmuseum - De schoennijverheid in Izegem, 27 p. + talrijke bijlagen (met elders geciteerde artikels)
De Izegemse schoeiselnijverheid. Historisch overzicht samengesteld door de heemkundige kring "Ten Mandere", speciaal nr. 15, 6/2, 1966, 50 p.
Christiaan DE FORCHE (vertaling, met voorwoord van Jean-Marie LERMYTE), Historische, geografische en sociale aspecten van het schoeisel, Ten Mandere, speciaal nr. 84, 29/2, 1989, p. 65-132.Het werk, dat ook in overdruk verscheen, handelt niet over Izegem, als dusdanig, maar voor het fotomateriaal werd Izegems schoeisel gekozen.
Michèle TOURNIER, (eindred.), m.m.v. onder andere Raf VANDENBERGHE, Stedelijk modemuseum Hasselt. Schoenendans in het modemuseum. Schoenen van 1900 tot nu, Hasselt, BRT, 1992, 93 p. (n.a.v. een tentoonstelling);
Raf VANDENBERGHE, Schoenmode sinds 1900. Catalogus gelegenheidstentoonstelling bij het zilveren jubileum van het museum. Ten Mandere, speciaal nr. 96, 33/2, 1993, 48 p.
Charles GILLES DE PELICHY, L'industrie de la cordonnerie en pays flamand, (Les Industries à domicile en Belgique, dl.2), Brussel, Ministère de l'Industrie et du Travail. Office du Travail, 1900, 156 p. geschreven m.m.v. J.Ronse, E.Dierick, J. Opdedrinck, J.Schöller en A. Boutens; in 1987 vertaald door Bart BLOMME, De schoenmakersindustrie in het Vlaamse land., s.l., 1987, 33 p. gestencild.
Jozef GELDHOF, De schoenmakers van Izegem. Geschiedenis van het schoenmakersbedrijf, Biekorf, 52, 1951, p. 185-194.
Alfons DEJAN, Schoentechniek, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 24-26, over de trouwschoenen van Eduard Dierick; ID., Verdwenen ambachten te Izegem, het schoenmaken met de hand, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 53-66
Alfons DEJAN, tentoonstelling 1835, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 26-29.
Comte rendu du 2me Congrès des Fabricants de chaussures tenu à Iseghem le 6 Septembre 1909, Le Moniteur de la Cordonnerie et du Cuir, 7, 1909, p. 315-337.
L.M., De schoennijverheid te Izegem, Economische Tijdingen, 1, 1936, p. 102-105.
M. Joseph BAEGHE, De schoennijverheid, niet gepubliceerde verhandeling 1954-1955, 59 p.
Th. BARBIER, Toestanden bij de schoenarbeiders te Izegem, niet-gepubliceerde verhandeling (maatschappelijk assistente), Gent, 1948
Eliane CLARYSSE, Enkele aspecten der Izegemse schoenarbeiders, Niet-gepubliceerde verhandeling, Kortrijk, Katholieke School voor Maatschappelijk Dienstbetoon, 1953, 176 p.
Frans DEMUYNCK, Izegemse schoennijverheid, Niet-gepubliceerde verhandeling, kandidatuur handelswetenschappen, Antwerpen, 1957-'58, 48 p.
Albert GESQUIERE, De toestand van Izegem-Emelgem als eerste schoencentrum van België, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Antwerpen, Sint-Aloysiushandelshogeschool, 1960-'61, 165 p.
Urbain VROMAN, Onderzoek naar de sociaal-economische toestand van de Izegemse schoennijverheid, Niet-gepubliceerde verhandeling, Roeselare, School voor Maatschappelijk Dienstbeton, 1957, 98 p.
Gabriël EECKHOUT, West-Vlaanderen Werkt, jaargang 1, 1959, p. 101, 2, 1960, p. 67-68, 3, 1961, p. 60, 4, 1962, p.55, 10, 1968, p. 19-20 en 115, 11, 1969, p.26-27, 12, 1970, p. 21, 13, 1971, p. 68-69 en 172, 14, 1972, p. 194-195.
De schoennijverheid in West-Vlaanderen. Arbeidsbevoorrading, Kontakt onderwijs/industrie (Westvlaams Ekonomisch Studiebureau, Rapport 4), Brugge, Westvlaamse Economische Raad, 1961, 67 p. gest. Dit rapport werd besproken in West-Vlaanderen werkt, 3, 1961, p. 90-93. Voor de volledigheid verwijzen we ook naar De Schoenmaker, een blad van de federatie van de schoenmakers- en herstellers en naar Renovation chaussures, een uitgave van de bond van schoenfabrikanten, hoewel de meeste gegevens over Izegem meestal ook in andere publicaties vaak zelfs uitvoeriger te vinden zijn.
Alfons DEJAN, Figuren van bij ons. Eduard Dierick, grondlegger van de Izegemse schoennijverheid, Ten Mandere, 2, ½, 1960, p. 30-35 en 3, 1/3, 1961, p. 14-29.
Emiel DIERICK, Handboek voor schoenmakerij, [Izegem], J. De Busschere-Bonte, s.d., 104 p.
Alfons DEJAN, Izegemse ambachten van vroeger en nu. De schoennijverheid [1700-1800], Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 14-19
ID., Izegemse ambachten van vroeger en nu. De schoennijverheid [1800-1913], Ten Mandere, 8, 3/2-3, 1963, p. 23-37. Naamlijsten van heel wat Izegemse schoenmakersbazen in 1897 ook in zijn bedrieglijk getiteld artikel: St.-Crispijn in 1897 te Izegem, Ten Mandere nr. 7, 3/1, 1963, p. 10-13.
Namen van schoenmakers in 1835 ook in: André DEMEURISSE, Bijdrage tot de geschiedenis van de Izegemse schoeiselnijverheid, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 16-18.
Raf VANDENBERGHE, De Izegemse schoenmaker anno 1895, in Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 43-60. Al zijn gegevens komen uit Charles GILLES DE PELICHY Cordonnier d'Iseghem(Flandre Occidentale - Belgique). Tâcheron, dans le système des engagements volontaires permanents, d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 1895, Les ouvriers des Deux Mondes, 2e reeks, 39e aflevering, p. 137-188. Overdruk: Parijs, Société d'Economie Sociale reconnue d'utilité publique, 1896, 56 p.; Joseph DEBLAUWE, Van vreugden en pijn van 't schoenmaker te zijn, in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 29-32, met o.a. de verplichte winkelnering.
Antoon VANDROMME, Rond Sint-Crispijn. Patroonheilige van schoenmakers en lederbewerkers, in Ten Mandere nr. 93, 32/2, 1992, 76 p.
Raf VANDENBERGHE, De teloorgang van de Izegemse schoennijverheid, Ten Mandere nr. 124, 42/3, 2002, p. 47-56.
J. MESTDAGH, "Daar blijkt dat in uw stad bekwame schoenmakers zijn..." Ten Mandere nr. 130, 44/3, 2004, p. 3-45
J. MESTDAGH, "Zweetarbeid" en "zweetlonen", de thuisarbeid in de Izegemse schoenmakerij, 1840-1940, Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste geschiedenis, XXXIII, 2003, nr. 1-2, p. 49-90.
Raf VANDENBERGHE, Geschiedenis van het schoeisel, Ons Heem, jg 58 nr. 2 (2005) p. 21-39.
Koenraad VANDOMMELE, Eperon d'or, eigen beheer, 2007, 51 p.
Raf VANDENBERGHE, Poging tot mechanisatie in schoenfabriek Decoene, Ten Mandere, nr. 142, 48/3, p. 43-48.
Lieve VANDENBUSCHE, Welk werk deed een Izegemse 'commissionaire'?, Ten Mandere nr. 143, 49/1, 2009, p. 11.
Raf VANDENBERGHE, Reclameopschrift Tanghe weer te zien, Ten Mandere, nr. 143, 49/1, 2009, p. 13-14
.
Brecht DEMASURE, De industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1890-1950). Een sectorale analyse aan de hand van industrietellingen., in Handelingen van het Genootshap voor Geschiedenis te Brugge, nr. 148 (2011/2) p. 427-466.
Ferdy CALLEWAERT, Chaussures 'Eperon d'or' in Izegem, Mandeldal, 2000 nr. 6 p. 140-142.
Bart BLOMME, Beknopt overzicht van de Izegemse schoeiselnijverheid, Mandeldal, 10de jg. nr. 6-7 p. 108-109

schoenprinses
Schoenprinses, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 45. Het gaat om foto’s van de schoenprinsessen van 1963, 1965 en 1968.

schoentechniek
Alfons DEJAN, Schoentechniek, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 24-26, over de trouwschoenen van Eduard Dierick; ID., Verdwenen ambachten te Izegem, het schoenmaken met de hand, Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 53-66
Alfons DEJAN, tentoonstelling 1835, Ten Mandere nr. 3, 1/3, 1961, p. 26-29.
M. Joseph BAEGHE, De schoennijverheid, niet gepubliceerde verhandeling 1954-1955, 59 p.
Th. BARBIER, Toestanden bij de schoenarbeiders te Izegem, niet-gepubliceerde verhandeling (maatschappelijk assistente), Gent, 1948
Eliane CLARYSSE, Enkele aspecten der Izegemse schoenarbeiders, Niet-gepubliceerde verhandeling, Kortrijk, Katholieke School voor Maatschappelijk Dienstbetoon, 1953, 176 p.
Frans DEMUYNCK, Izegemse schoennijverheid, Niet-gepubliceerde verhandeling, kandidatuur handelswetenschappen, Antwerpen, 1957-'58, 48 p.
Albert GESQUIERE, De toestand van Izegem-Emelgem als eerste schoencentrum van België, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Antwerpen, Sint-Aloysiushandelshogeschool, 1960-'61, 165 p.
Urbain VROMAN, Onderzoek naar de sociaal-economische toestand van de Izegemse schoennijverheid, Niet-gepubliceerde verhandeling, Roeselare, School voor Maatschappelijk Dienstbeton, 1957, 98 p.
Emiel DIERICK, Handboek voor schoenmakerij, [Izegem], J. De Busschere-Bonte, s.d., 104 p.

schoolblad
De Brug. Orgaan van de oudleerlingenbond van het Sint-Jozefscollege verscheen van maart 1961 tot juni/juli 1970.
R. BOURGEOIS, Van het verleden tot het heden, De Brug, jg. 1, 1961, nr. 2, p. 24-29, jg. 2, 1962, nr. 1, p. 2-9, en nr. 2, p. 6-18, jg. 3, 1963, nr. 1, p. 4-16 en nr. 2, p. 3-20, jg. 4, 1964, nr. 1, p. 3-33 en jg. 5, 1965, nr. 1, p. 2-33;
Gabriël EECKHOUT, Uit de oude speeldoos…"’t college brandde", de Brug, 1, 1961, nr. 2, p. 13-19,
Hendrik DE POORTER, "De kamers van rhetoryke" herleefden, De Brug, nr. 1, 1961, nr. 2, p. 20-22;
Vulnerat et Sanat, verschijnt sedert 1988.
Technicus. Orgaan van de Oud-leerlingenbond van het schoenbedrijf te Izegem, Dit maandblad verscheen van april 1957 tot oktober 1960, onder de hoofdredactie van Lucien Degezelle. Medewerkers waren Remi Demeyere, Alfons De Jan en directeur Xavier Rau.
Dageraad. Tijdschrift van de Oud-leerlingenbond en vriendenkring van de Rijksmiddelbare school te Izegem, Het eerste nummer verscheen in het schooljaar 1955-1956 en telde vier gestencilde bladzijden.
Start, dat sedert het schooljaar 1986-1987 drie keer per jaar verschijnt.
Avé Maria schoolkrant. Jaarlijks sedert 1990. Voor intern gebruik dient het Avé Krantje, in 1997-’98 aan zijn 3de jaargang toe; het verschijnt gewoonlijk om de veertien dagen op vier bladzijden.
Vlijtig en Boos, sedert 1974.
VTI-info, is een tweemaandelijks contactblad en verschijnt sedert het schooljaar 1991-’92. Voor een ruimer publiek verschijnt sedert mei 1987 n.a.v. de opendeurdagen jaarlijks De Brug.
Antenne, dat vanaf 1964-’65 in het college verscheen en Team, dat vanaf 1966 in het Lyceum de Pélichy werd gemaakt zijn al heel lang ter ziele gegaan. Het gemeenschapsonderwijs beschikt over Bellevuetje, waarvan er vier keer per jaar twee edities verschijnen: het "schoolkrantje" voor en door de kinderen van de basisschool, in 1997-1998 aan zijn zesde jaargang begonnen; de editie voor de middenschool werd vier jaar geleden opgestart, maar is een schooljaar lang niet verschenen.
Moeder Izegemse 1941-1991. S.K. Leuven. 10de Lustrum (Izegem, 1991, 26 p. tekst) met o.a. de namen van de praesides en van al wie lid is geweest, en een luchtig "woordje historiek", geschreven door Filip VANLERBERGHE.

school Breemeersch
In Fonds Slosse Izegem zitten enkele palmaressen, o.a. van "Pollets school" en van de school van J. Breemeersch.

schoolstrijd
Jean-Marie LERMYTE, Zes jaar strijd om de stichting de Pélichy- van Huerne te Izegem. Een episode uit de schoolstrijd (1879-1885), Biekorf 79, 1979, p. 306-315 en nr. 80, 1979-1980, p. 25-32, ook verschenen in Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 212-235. Meer wetenschappelijke gegevens over de schoolstrijd in Izegem vindt men ook in het doctoraal proefschrift van Jean-Marie LERMYTE, Het verzet tegen de liberale wet op het lager onderwijs in het arrondissement Roeselare, 1878-1886. KUL, 1980, 621 p. Handelseditie: Jean-Marie LERMYTE, Voor de ziel van het kind. De schoolstrijd in het klerikale arrondissement Roeselare, 1878-1887. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1985, 291 p.. Zie ook IDEM, 227 lesgevers in het lager onderwijs van het arrondissement Roeselare, 1879-1886. Een biografische bijdrage, Rollariensia, dl. XV, 1983-1984, p. 145-198 (met index p. 196-198). Een propagandistisch werkje uitgegeven n.a.v. de parlementaire verkiezingen van 1912, is: Godsdienst- en schooloorlog te Iseghem. Hoe het ging te Iseghem in 1797. Hoe het was in 1879. En hoe het nu zou gaan. [Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1912], 28p.
Ferdy CALLEWAERT, Schoolstrijd te Izegem, Mandeldal, 2de jg. nr. 6 p. 10.

Schoonbaert, Lydia
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Jozefa van Houtland, Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 36-40.

Schrammens kasteeltje
Foto van de zusters in Schrammens Kasteeltje in 1917 in Ten Mandere nr. 51, p. 166.

schrijver: zie letterkundige

schuttersgilde
Luc BILLIOUW en Rafaël VERHOLLE,  Confrerie H. Barbara. Koninklijke Bosseniersgilde. Izegem 1615-1963, Ten Mandere speciaal nr. 12, 5/2, 1965, 43 p. + ill., met catalogus van de tentoonstelling gehouden in de feestzaal van het stadhuis van Izegem van 4 tot 12 september 1965.
Bertrand NOLF, De bossenniersgilde Sint-Barbara in Izegem 1615-1990, Ten Mandere, speciaal nr. 87-88, 30/2-3, 1990, p. 65-183.
Pieter DECLERCQ, aangevuld door Antoon VANDROMME, De Sint-Sebastiaansgilde, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 42-46, vooral over de plaatsen waar geschoten werd.
Edgard SEYNAEVE, De schuttersgilde van St.-Sebastiaan anno 1751. Nieuwe regeling in de gilde, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 57-58
Joseph VERBEKE, Bij de Sint-Sebastiaansschutters, Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 35-36, n.a.v. het feit dat de vereniging toen kampioen geworden was. In 1970 organiseerde deze handbooggilde het nationaal kampioenschap. De reclamebrochure Het Koninklijk handbooggild St.-Sebastiaan Izegem, s.l., 1970, 120 p. bevat ook een historiek.
Bertrand NOLF, De aankoop van een gildebreuk door de kruisbooggilde Sint-Joris uit Izegem bij zilversmid J. Vlieghe te Kortrijk in 1680, Ten Mandere, nr. 101, 35/1, 1994, p. 53-54.
Marcel NUIJTTENS, De sierborden van de Izegemse schuttersgilden, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 115-130.

Schuwe Maandag
Joseph DELBAERE, Vliegende Maandag. Vluchtersmaandag. 24 augustus 1914, Biekorf, 61, 1960, p. 15-18.
A[ndré] S[AELEN], Schuwe Maandag, Onder Ons, 1/6, 1964, p. 4-7, 1/7, 1964, p. 6-8, 2/1, 1965, p. 9-11, 2/2, 1965, p. 6-8 en 2/3, 1965, p. 19-21 en 3/1, 1966, p. 7-9. Zie ook P[ieter] P[RUIM], 50 Jahr später, Onder Ons, 1/6, 1964, p. 11-13 en A[ndré] S[AELEN], Kachtemkermis 1968-1918, Onder Ons, 6/1, 1969, p. 2-5.
Geert VERMEERSCH, De Groote Oorlog. Kachtem tijdens de inval en het eindoffensief, Ten Mandere, nr. 142, 48/3, p. 17-32

scola cantorum
Hendrik WILLAERT, Scola Cantorum Cantemus Domino. Impressies bij een afscheid, in Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 192-194.

scouts
Chris VERBEKE en Geert SPILLEBEEN, Spoortekens. Jubileumboek 75 jaar scouts. Izegem, Sint-Jorisgilde, 1997, 129 p.
 Het lokale ledenblad van VVKS (jongensscouts) was in de jaren 1960 De Spiegel, dat aanvankelijk gedrukt werd, later gestencild. Sedert 23 jaar (jg. 23= 1997-’98) is het ledenblad Oriëntatieblad voor padvinders.
Van de gidsen (meisjesscouts), die later gemengd werden (VVKSM), is Informatiefje het ledenblad. 1997= jg. 19.
De oud-scouts geven ‘t Spiegeltje. St.-Jorisgilde Izegem. Oud-scouts-oud gidsen uit. Het verschijnt sedert 1978, eerst drie keer per jaar, maar de laatste jaren slechts één keer per jaar. Nr. 28 = december 1996.
De Izegemse afdeling van FOS (Federatie Open Scoutisme), die geen binding heeft met de andere Izegemse scoutsgroepen, geeft sedert 1994 het trimesterieel blad Jakketoetje uit.
Bart BLOMME, Stichtingsdatum Padvinders van Sint-Joris Izegem, Ten Mandere, nr. 137, 47/1, 2007, p. 49-50

Sedan
Willy BOUCQUET, De hel van Sedan, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 69-81.

seminarist
J.J. DE SMET, Biographie de Mr le Chanoine Désiré-Ignace Verduyn, curé-doyen de St. Nicolas à Gand, Gent, J. en H. Vander Schelden, 1869, 47 p.

senioren
Ouderenzorg in Izegem, een inventaris, een wegwijzer, Stedelijke Seniorenraad, [2000], 46 p.

senator
Rafaël VERHOLLE, [André Bourgeois]. Een nieuwe volksvertegenwoordiger te Izegem, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 40-41; Jean-Marie LERMYTE, André Bourgeois, Izegems eerste minister, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 6-8. Omdat hij ook bijna dertig jaar de voorzitter was van het Izegemse NCMV krijgt zijn figuur ook heel wat aandacht in J.-M. LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 104-106.

Sercu, Patrick
A.B. [Antoon VANDROMME], Izegems eerste wereldkampioen: P. Sercu, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 38-39.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48. Rik Vanwalleghem, Patrick Sercu, portret van een puzzel, Pinguin Productions & Lannoo, Tielt, 2004, 182 bz.

Servaes, Albert
Tentoonstelling Albert Servaes, 25 aug. -11 sept. 1967. Izegem, Stedelijke Kultuurraad, 1967, [20], p.;

Seynaeve, Gerard
Antoon VANDROMME, Parochie St.-Tillo aan de eer. Dom Herman-Jozef Seynaeve, abt van St.-Sixtus, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 46-49.

Seynaeve, Jozef
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Jozef Seynaeve, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 167-171.

Seynaeve, Katrien
Omtrent Katrien Seynaeve, Averbode, s.d. 1990^$, 15 p. het gaat om een bio bibliografie.

sibbeteken
Geert HOORNAERT, Edgard SEYNAEVE en Antoon VANDROMME, Handelsmerken uit Roeselare en Izegem. Hulpbron voor genealogen. Een systematische studie met inventaris., Izegem, Hochepied, 1988, 71 p.

Siegen
Oorkonde ter affiliatie van de 1ste Compagnie Anti-tanks Siegen door de stad Izegem, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 65.

sierbord
Marcel NUIJTTENS, De sierborden van de Izegemse schuttersgilden, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 115-130.

Sinte-Barbara
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.

Sinte-Barbaragilde: zie Bosseniers

Sint-Crispijn
Antoon VANDROMME, Rond Sint-Crispijn. Patroonheilige van schoenmakers en lederbewerkers, in Ten Mandere nr. 93, 32/2, 1992, 76 p.
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.
Lieve VANDENBUSSCHE, Lieve Vandenbussche opgenomen in het 'Genootschap van Sint-Chrispijn en Sint-Crispinianus' in het Italiaanse Vigevano, Ten Mandere nr. 140, 2008, 48/1 p. 31-32.
Jozef GELDHOF, Viering van Sint-Crispijn, Biekorf, 1955 nr. 11 p. 316-317.

Sint-Crispijngilde
Roger BEKAERT, De St.-Crispijngilde te Izegem van 1882 tot 1913, in Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p. 20-45.

Sinte-Dorothea: zie Boomteeltking

Sint-Franciscus Xaverius
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.

Sint-Gregoriuskoor
Jeroom MALLISSE, Het Sint-Gregoriuskoor won de cultuurtrofee 1993, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 35-39.

Sint-Hilonius: zie Sint-Tillo

Sint-Hiloniusgilde
Reglement van het Genootschap van den H. Hilonius, Izegem, J. Dooms, [1874], 4 p.
Liefdadige gilde van den H. Hilonius ingericht ten jare 1874 tot onderstand der arme zieke huisgezinnen der stad. Verslag der werking binst de jaren 1875-1888, Izegem, Goethals-Priem, 1888, 8 p.
Vijfentwintig jarig verslag der Sint Hilonius Gilde tot onderstand der Arme-Zieken. Van 1 januari 1875 tot 31 december 1899, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1900], 8 p.
Voordracht afgelezen in de Algemeene Vergadering der Sint-Hiloniusgilde, te Iseghem, op Zondag 17 januari 1904, Izegem, Gebr. Strobbe, 1904, 8 p.

Sint-Jan
G.F. TANGHE, Parochieboek of beschryving van Cachtem, gevolgd door het leven van de h. Joannes Baptista, patroon der kerk en plaets., Brugge, De Scheemaecker-Van Windekens, [1863], 128 p. Het eigenlijke Parochieboek (78 p.) werd heruitgegeven door Familia et Patria, Handzame, 1975, dl. XI van de Parochieboeken (samen met Ardooie, Moorslede, Oostnieuwkerke, Sint-Eloois-Winkel, Oekene, Rumbeke en Rollegem-Kapelle).
Heilige Johannes de Doper, Themanummer 232 van Vlaanderen, jg. 39, nr. 4, 1990.
Ferdy CALLEWAERT, Sint Jan De Doper: 24 juni, Mandeldal, 5/6, 1980, p. 136-142;
Roger SLOSSE, Waar men gaat langs Vlaamse wegen. Volksdevotie in West-Vlaanderen, Dl. II, Roeselare, Roularta, 1980, 141 p., waarvan p. 91-109 : Sint-Jan Den Doper.

Sint-Jansbibliotheek
Aangenomen St Jans’ Bibliotheek, S.l., [november 1955], 107 p. gestencild; Met korte historiek, bibliotheekreglement en de boekentitels. De bibliotheek werd een tijdlang gerund door het Davidsfonds; zie P[ieter] P[RUIM], Onze Davidsfondsbibliotheek, Onder Ons, 3/3, 1966, p. 2-4.

Sint-Janskerk
Jean-Marie LERMYTE, [De Izegemse kerkgebouwen], Freddy MUYLAERT (eindred.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Roeselare, Creatief, 1991, p. 7-13, Zie ook Willy DETAILLEUR, Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-stijl, Studiedienst pastoraal toerisme, 1975, 136 p; gestencild.
P[ieter] P[RUIM], Geschiedenis van Kachtem. Een nieuwe vloer in de kerk, Onder Ons, ½, 1964, p. 7-8, over de 18e eeuw;
Jean-Marie LERMYTE, De kerk van Sint-Jan-de-Doper in Kachtem, Kortrijk, Groeninghe, 1999, 63 p.
Dagwijzer. Woensdag 29 [april 1868], Rond den Heerd, 3, 1868, p. 170-171, met biografische nota over de pastoors Rosseeuw en Ghekiere;
A.V. uit de archieven van onze gemeente, Onder Ons, 3/3, 1966, p. 15;
P[ieter] P[RUIM], Nog de kerktoren, Onder Ons, ¾, 1966, p. 15-16;
P[ieter] P[RUIM], Bliksem op de kerktoren, Onder Ons, 5/1, 1968, p. 15-16.
Hendrik CALLEWIER, Inventaris van het archief van de Sint-Jan-de-Doperparochie te Kachtem 1623-1954, Rijksarchief te Kortrijk. Inventarissen, 20, Brussel, 2010, 27 p.

Sint-Janskoor
P[ieter] P[RUIM], Het Sint-Janskoor en zijn voorganger de Jongelingskring, Onder Ons, 6/3, 1969, p. 17-19.
Gemengd Sint-Janskoor Kachtem 1964-1984. Lustrumuitgave, S.l., 1984, 91 p.

Sint-Jansvrienden
Hendrik DESMET, De Koninklijke Sint Jansvrienden Izegem-Emelgem. 1934-1994, S.l., 1994, 24 p. gestencild.

Sint-Jorisgilde
Bertrand NOLF, De aankoop van een gildebreuk door de kruisbooggilde Sint-Joris uit Izegem bij zilversmid J. Vlieghe te Kortrijk in 1680, Ten Mandere, nr. 101, 35/1, 1994, p. 53-54.

Sint-Jozefscollege
Antoon VANDROMME, Heremieten in onze streken, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 43-50.
Antoon VANDROMME, Lichte maaltijden tijdens W.O. II, Ten Mandere nr. 67, 23/3, 1983, p. 310-312.
Antoon VANDROMME, De handelsbeurs van 1926, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 27-34.
Geert ORGAER, Antoon Vandromme, laureaat van de cultuurtrofee 1990, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 9-11.
Gabriël EECKHOUT, Het College-toneel in de periode 1932-1938, de brug, 2, nr. 1, 1962, p. 14-22 en Jozef LAMBRECHT, Het collegetoneel in de periode 1938-1946, De Brug, 3, 1963, nr. 1, p. 25-31 en nr. 2, p. 43-50.
Luc BILLIOUW en Antoon VANDROMME (red.), Sint-Jozefscollege jubileert [1867-1967], Ten Mandere, speciaal nr. 20-21, 8/1-2, 1968, 78 p;
Jean-Marie LERMYTE, Sint-Jozefscollege Izegem. Honderd jaar middelbaar (1894-1994), Izegem, Sint-Jozefscollege, 1994, 95 p.
De foto van de eerste retorica onder principaal Etienne Louwaege (1944-1945) in Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 54. De markantste gebeurtenissen van het voorbije schooljaar werden aangehaald in de palmaressen van 1951-’52 tot 1973-’74. Foto van de schoolreis naar de Kemmelberg in 1913 in Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 234-237.
Jean-Marie LERMYTE, Naar aanleiding van een jubileum: het Sint-Jozefscollege van Izegem in de jaren 1930, Ten Mandere nr. 81, 28/2, 1988, p. 99-118.
Broeder K[OENRAAD], Uit vroeger dagen. Een vergeten stichting [St.-Jozefscollege Izegem], Deus caritas est, 29, 1951, nr. 1, p. 12-18, nr. 2, p. 12-16, nr. 3, p. 5-7, nr. 4, p. 13-16, nr. 5, p. 14-21 en nr. 6, p. 8-12;
Antoon VANDROMME e.a., 125 [jaar] lagere afdeling Sint-Jozefscollege Izegem. Van "Broederschool" tot Sint-Jozefscollege, Izegem, 1992, 254 p. Personeelsfoto’s in 1892 in Ten Mandere nr. 30, p. 21 en 1899 in nr. 32 p. 29, foto van de collegeleerlingen in 1923-’24 in Ten Mandere nr. 48-49, p. 180-182.
De Brug. Orgaan van de oudleerlingenbond van het Sint-Jozefscollege verscheen van maart 1961 tot juni/juli 1970.
R. BOURGEOIS, Van het verleden tot het heden, De Brug, jg. 1, 1961, nr. 2, p. 24-29, jg. 2, 1962, nr. 1, p. 2-9, en nr. 2, p. 6-18, jg. 3, 1963, nr. 1, p. 4-16 en nr. 2, p. 3-20, jg. 4, 1964, nr. 1, p. 3-33 en jg. 5, 1965, nr. 1, p. 2-33;
Gabriël EECKHOUT, Uit de oude speeldoos…"’t college brandde", de Brug, 1, 1961, nr. 2, p. 13-19,
Hendrik DE POORTER, "De kamers van rhetoryke" herleefden, De Brug, nr. 1, 1961, nr. 2, p. 20-22;
Jozef LODRIOOR, Tien jaar letterkundige onderscheidingen in de retorica, De Brug, 1, 1961, p. 15-23. Andere bijdragen worden elders vernoemd.
Vulnerat et Sanat, verschijnt sedert 1988.
Vlijtig en Boos, sedert 1974.
José DE MUELENAERE, Guido Gezelle en Izegem. 2. Gezelle en de Broedersschole of St.-Jozefsgesticht. Gedachten, gedichten en documenten rond Pieter Baes, Ten Mandere nr. 62-63, 22/1-2, 1982, 181 p.
Maurits VANDOMMELE, In memoriam: meester Jozef Behaeghe, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 242-250.
Jozef SEYNAEVE, Figuren van bij ons: Maurits Vandommele, diocesaan inspecteur van het hoofdgebied Roeselare, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 210-219.
Maurits VANDOMMELE, Figuren van bij ons: wij huldigen directeur Jozef Seynaeve, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 167-171.
Rafaël VERHOLLE, Z.E.H. directeur Etienne Louwage, 1909-1934-1944, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 45-48.
Gerard VANDEWEGHE, Figuren van bij ons. E.H. Michel Devisch, Ten Mandere nr. 57, 20/2, 1980, p. 129-133.
Jozef GELDHOF, Groten van bij ons: August Vermeire, Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 32-34.
Ter gedachtenis van Mr. August Van Moortel 25 oegst 1900, Brugge, Verbeke-Louys, [1900], 3 p.
Ter dierbare en zalige gedachtenis van Felix Van Oost. Izegem, Gebr. Strobbe, [1904], 20 p.
Etienne LOUWAEGE, Bij het emeritaat van E.H. Joris Bevernage, Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 86-88.
Bart BLOMME, Vrijdag 13 maart 1936: Brand in het Sint-Jozefscollege te Izegem, Mandeldal, 4de jg. nr. 5 p. 121-122.
Gabriël EECKHOUT, ’t College brandde, De Brug, 1ste jg (1961) nr. 2, p. 13-19.
F. VANDERHELST, De grote ‘trek’ van mei 1940, De Brug, 5de jg (1965) nr. 1 p. 39-61, G.E., deel II, De Brug, 5de jg (1965) nr. 2 p. 46-62.
X. Het schoolreglement van het Sint-Jozefscollege, niet gedateerd, Drukkerij Strobbe, 20 blz.

Sint-Jozefskliniek
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32 met ook de namen van alle niet-uitgetreden kloosterzusters. Korte historische schets in BERKEBLOESEM, Van uit de actualiteiten naar het ontstaan en het verleden van de Sint-Jozefskliniek te Izegem, Ic Poghe (blad van de Zusters van Maria, Ingelmunster), 7, nr. 12, 1964, p. 9-11. N.a.v. de uitbreiding van de kliniek in 1979 kreeg elke bezoeker de gestencilde brochure Sint-Jozefskliniek, [1979], 12 p.
't Pilleke, Personeelsblad Sint-Jozefskliniek Izegem, vanaf 1975.

Sint-Maartensabdij
Armand D’HERBOMEZ, Chartes de l’abbaye de Saint-Martin de Tournai, p. 223, 28, 365 en 538:
Paschasius FAVOREL, Geschiedenis van de Guldenbergabdij te Wevelgem, p. 28, 33, 37, 44-45, 332, 340. Voor de volledige referenties zie noten 56 en 61.

Sintobin, Jules
[Rafaël VERHOLLE], In memoriam Jules Sintobin, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 42-44 en Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, vnl. p. 309-310.

Sint-Pieterskapittel
Frits COGHE, De heerlijkheid "Sint-Pieterskapittel van Rijsel" te Izegem, Ten Mandere, nr. 82, 28/3, 1988, p. 181-199

Sint-Pieterskerk
Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk te Emelgem
Albert MAERTENS, De geklasseerde Sint-Pieterskerk te Emelgem, 12 p.
Jean-Marie LERMYTE, [De Izegemse kerkgebouwen], Freddy MUYLAERT (eindred.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Roeselare, Creatief, 1991, p. 7-13, Zie ook Willy DETAILLEUR, Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-stijl, Studiedienst pastoraal toerisme, 1975, 136 p; gestencild.
Bernadette ROOSE-MEIER en Hugonne VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Izegem, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1976.
Raf HERMAN, Bronnenverzameling tot de geschiedenis van de Sint Pieterskerk te Izegem, S.l., 1971, 352 p.
Raf HERMAN, St.-Pieterskerk van Emelgem, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p; 34-43, nr. 13, 5/3, 1965, p. 88-96, nr. 14, 6/1, 1966, p. 3-11 en nr. 16, 6/3, 1966, p. 11-24.
August VAN SPEYBROUCK, Eene kerkherstelling, ‘t belfort. Maanschrift gewijd aan Letteren, Kunst en Wetenschap, jg. 11, 1896, p. 234-243.
Philippe DESPRIET, met inleiding door pastoor Albert MAERTENS, De Sint-Pieterskerk in Emelgem. Geschiedenis, opgravingen, kunstbezit (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 6). Kortrijk, Archeologische Stichting voor Zuid-West-Vlaanderen, 1983, 95 p.
Jean-Marie LERMYTE, De Emelgemse Sint-Pieterskerk, Izegem, Hochepied, 1992, 111 p.
Jan VANNIEUWENHUYSE, Emelgemse Sint-Pieterskerk: religieuze symboliek, Middelbare Normaalschool Torhout, 1980-1981, ongepagineerd eindwerk godsdienst.
Saskia WULLAERT, Izegemse kerken en hun glasramen, eigen beheer, 2007, 52 p.
Michel CLOET, De Gentse bisschop Antoon Triest elf maal op bezoek te Emelgem (1624-1655), Genootschap voor geschiedenis, 143/1-2, 2006, Brugge, p. 44-63.
Michel CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVIIe eeuw. Tielt van 1609 tot 1700, Universiteit te Leuven. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5de reeks, deel 4, Leuven, 1968, 622 p. De deelgemeente Emelgem komt hierin aan bod.
Christine VANTHUYNE, Geschiedenis van Emelgem, Seminariewerk West-Vlaamse Gidsenkring Mandeldal, 1974, 34 p.
Bart BLOMME, Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste, vereerd te Izegem-Emelgem, Mandeldal, 3de jg. nr. 11 p. 8-9.

Sint-Pietersparochie
Raf HERMAN, Bronnenverzameling tot de geschiedenis van de Sint Pieterskerk te Izegem, S.l., 1971, 352 p.
Raf HERMAN, St.-Pieterskerk van Emelgem, Ten Mandere nr. 11, 5/1, 1965, p; 34-43, nr. 13, 5/3, 1965, p. 88-96, nr. 14, 6/1, 1966, p. 3-11 en nr. 16, 6/3, 1966, p. 11-24.
Michel CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVIIe eeuw. Tielt van 1609 tot 1700, (Universiteit te Leuven. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, 5e reeks, dl. 4), Leuven, 1968, XXXV-662 p.
Michel CLOET, De Gentse bisschop Antoon Triest elfmaal op bezoek te Emelgem (1624-1655), Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, 2006, vol. 143, p. 44-63.

Sint-Pietersstraat
A.B. [Antoon VANDROMME], Sint-Pietersstraat, Ten Mandere nr; 30, 11/2, 1972, p. 6-9.
Jozef GELDHOF, De veugelmarkt te Izegem, Biekorf, 58, 1957, p. 310-312
Antoon VANDROMME, De vogelmarkt, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 3-5.

Sint-Rafaëlskerk
Jean-Marie LERMYTE, [De Izegemse kerkgebouwen], Freddy MUYLAERT (eindred.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Roeselare, Creatief, 1991, p. 7-13, Zie ook Willy DETAILLEUR, Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-stijl, Studiedienst pastoraal toerisme, 1975, 136 p; gestencild.

Sint-Rafaëlsparochie
Robert LEROY, Frans Viaene volgt Michiel Doom op als pastoor van de Sint-Rafaëlsparochie, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 5-6.
Robert LEROY, Bij een pastoorswissel op St.-Rafaël, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 21-22.

Sint-Sebastiaansgilde
Pieter DECLERCQ, aangevuld door Antoon VANDROMME, De Sint-Sebastiaansgilde, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 42-46, vooral over de plaatsen waar geschoten werd.
Edgard SEYNAEVE, De schuttersgilde van St.-Sebastiaan anno 1751. Nieuwe regeling in de gilde, Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 57-58
Joseph VERBEKE, Bij de Sint-Sebastiaansschutters, Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 35-36, n.a.v. het feit dat de vereniging toen kampioen geworden was. In 1970 organiseerde deze handbooggilde het nationaal kampioenschap. De reclamebrochure Het Koninklijk handbooggild St.-Sebastiaan Izegem, s.l., 1970, 120 p. bevat ook een historiek.

Sint-Sixtusabdij
Antoon VANDROMME, Parochie St.-Tillo aan de eer. Dom Herman-Jozef Seynaeve, abt van St.-Sixtus, Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 46-49.

Sint-Tillo
[Guilielmus Franciscus TANGH+E], Geschiedenis van Iseghem door eenen kanonik van 't kapittel van Brugge, Roeselare, David Vanhee, 1852, 3 dln., 323 p.
G.F. TANGHE, Parochieboek van Iseghem, gevolgd door de levensbeschryving des Heiligen Hilonius, patroon, eersten apostel en pastor dezer plaets, Brugge, Wed. De Schryver-Van Haecke, 1862-1863, 532 p. Heruitgegeven in 1975 door Familia et Patria.
Dagwijzer. Maandag 7 [januari 1867], Rond den Heerd, 2, 1867, p. 43-45, zie ook nr. 24, 1888, p. 18
G.F. TANGHE, Leven van Sint-Tillo, eersten apostel en pastor alsook patroon van Iseghem, heruitgegeven door Joannes Tanghe, Izegem, Gebroeders Strobbe, 1891, 282 p.; dezelfde auteur beschreef ook het leven van Sint-Tillo in zijn Parochieboek van Iseghem
Amaat DIERICK, Dit is Tillo's Lied. Gedicht in 12 zangen, daarbij een Voorzang en een Slotklank, Roeselare en Brussel, Julius De Meester, 1900, 230 p. (Boekbespreking) in Biekorf, 1899 nr. 21 p. 321-327.
C.D.J. Tillo's lied, Biekorf, 10, 1899, p. 321-327 (een dichtwerk door Amaat Dierick)
Adolf DUCLOS, Tillo de Saks, 1e uitgave, Brugge, De Zuttere, 1871, 184 p. , 3e uitgave, Roeselare, Jules De Meester, 1900, 220 p.; eerst in 1869 en 1870 in losse afleveringen in Rond den Heerd verschenen
Frans DEBRABANDERE, Heiligenverering en lokale naamgeving in de kasselrij Kortrijk van 1350 tot 1400, Biekorf, 73, 1972, p. 5-16, over Hilonius op p. 10-11.
Antoon VANDROMME, Monumenta Tillonis, Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 3-39. We verwijzen naar deze laatste studie voor verdere bibliografie over Sint-Tillo
Bulletin du Groupe de recherches historiques et archeologiques de la Vallée de la Sumene, 1985, nr. 34, 28 p. en ill. Gewijd aan de opgravingen van Sint-Tillo in Brageac; met (onvolledige) bibliografie over Sint-Tillo.
Leopold SLOSSE, Iseghemiensia, Tielt, J. Minnaert, 1889, 10 p.
Antoon VANDROMME, Bijzondere rouwgedachtenissen te Izegem, Ten Mandere nr; 66, 23/2, 1983, p. 166-177.
Antoon VANDROMME, Sint-Tillo in en buiten de kunst, Ten Mandere, nr. 126, 43/2, 2003, 59  pp.

Sint-Tillokerk
Jean VAN CLEVEN, De Sint-Hiloniuskerk, de kapel van Avé Maria en de neogotiek
Antoon VANDROMME, De decanale Sint-Tillokerk in Izegem, 19 p.
Jan VANDROMME, De 14de- en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem. Kritische tekstuitgave. De oorkondentaal. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1978, 111 p.
Rafaël VERHOLLE, Bij de presentatie van Jan Vandromme's boek "De 14de en 15de-eeuwse oorkonden van de Sint-Tillokerk in Izegem", Ten Mandere nr. 53 19/1, 1979, p. 59-61
Marc VERCRUYSSE, Latijnse keuren in verband met de middeleeuwse geschiedenis van Izegem, Ten Mandere nr. 56, speciaal nummer 1981, 55 p.
J[ozef] G[ELDHOF], De kerk van Izegem na de Beeldstorm en Geuzerie, Biekorf, 54, 1953, p. 120-121.
Edgard SEYNAEVE, Omtrent een schilderij in de oude Sint-Tillokerk [1678], Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 288.
Jozef GELDHOF, Bij het honderdjarig bestaan van St.-Hiloniuskerk Izegem, [Izegem, drukkerij Strobbe, 1955], 158 p.
Antoon VANDROMME, De rijve van St.-Tillo, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 16-20. Dit schrijn wordt ook beschreven in Tentoonstelling van Relieken en Reliekschrijnen. Negende Eeuwfeest van de Heilige Godelieve te Gistel 1084-1984. Kataloog, S.l. Comité van het negende eeuwfeest 1984, 1984, ongepagineerd, onder het nummer 14.
Jean-Marie LERMYTE, [De Izegemse kerkgebouwen], Freddy MUYLAERT (eindred.), Kerken in West-Vlaanderen. Deel 1, Roeselare, Creatief, 1991, p. 7-13, Zie ook Willy DETAILLEUR, Alle kerken van West-Vlaanderen in Vade-Mecum-stijl, Studiedienst pastoraal toerisme, 1975, 136 p; gestencild.
Jean-Marie LERMYTE, De Sint-Tillokerk in Izegem, Groeninge, Kortrijk, 1998, 63 p.
Bart BLOMME, Sint-Tillokerk Izegem, onuitgegeven seminariewerk West-Vlaamse Gidsenkring, afdeling Roeselare, 1976, 50 p.
Antoon VANDROMME, Voorontwerp van onze huidige dekanale St.-Tillokerk, in Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 23-25.
Rapport. [Herstellingswerken/opsmuk van de Sint-Tillokerk]. Bulletijn van het Provinciaal Comiteit voor Monumenten en Landschappen, dl.5, 1899-1906, p. 24-25 en 149-150.
Een korte bouwhistoriek ook in Bart BLOMME, De Sint-Tillokerk te Izegem, De Gidsenkring, 16/5, 1978, p. 5-10.
Anneleen SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem,  seminariewerk 1e kandidatuur Conservatie en Restauratie - Glaskunst, Hogeschool Antwerpen. Departement Audiovisuele en Beeldende Kunsten. Campus Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, 2 dln., 1996-1997, 84 p. +49 bijlagen.
Anneleen SIX, Beschrijving van de glasramen in de Sint-Tillokerk te Izegem, Ten Mandere nr. 114, 39/2, 1999, 56 p.
Antoon VANDROMME, Muurstenen in de St.-Tillokerk, in Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 3-27; Id. Een verloren gewaande muursteen is terug, in Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 29-34. In dat laatste artikel krijgen we ook uitvoerig beeldmateriaal over de beschadiging aan de kerk door een bom op 22 september 1917.
Edgard SEYNAEVE, Izegem - klokhistorie, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 315.
Luc LANNOO, Een kleine orgelhistoriek van de Sint-Hiloniuskerk, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 51-58; zie ook de ongetitelde programmabrochure n.a.v. het inspelen van het orgel op 9 oktober 1993, 15 p.
Roger BEKAERT, De Izegemse beiaard, Ten Mandere nr. 44-45, 16/1-2, 1976, p. 108-110; Ferdy CALLEWAERT, Piet BUYSE en Daniël VANDER MEULEN, De beiaard van Izegem, Wingene, Tielt, Roeselare, De Gidsenkring, 29/6, 1991, over Izegem p. 4-5; [Koen COSAERT] De beiaard van Izegem, Klokkenspellen en beiaarden in West-Vlaanderen, Brugge, Westvlaamse Gidsenkring, 1993, 183 p., waarvan p. 57-60 over Izegem; Gilbert HUYBENS (red.), Beiaarden en torens in België, (Musea Nostra), Brussel, Gemeentekrediet, 1994, 167 p. vnl. p. 110 (met bibliografie).
Zie ook : Groote beiaarddag ter gelegenheid der 13de verjaring van de herstelling van den beiaard. op zondag 25 juni 1939, [Izegem, Drukkerij Strobbe, 1939, 16] p.
Er worden daarbij gestencilde programmaboekjes uitgegeven met telkens de korte historiek van de beiaard. Sedert enkele jaren verschijnt de brochure Beiaardconcerten in West-Vlaanderen waarin ook Izegem een bladzijde krijgt.
Bernadette ROOSE-MEIER en Hugonne VERSCHRAEGEN, Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Izegem, Brussel, Ministerie van Nederlandse Cultuur, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 1976.
Hendrik WILLAERT en Antoon VANDROMME, Tentoonstelling kerkbezit & - interieur St.-Tillokerk. Izegem 7/8 en 14/15 september 1974, S.L., 1974, 40 p.;
[C. HOORNE], Religieus kunstbezit Izegem 1080-1980. Tentoonstelling van Izegems religieus kerk en privaat kunstbezit. Kapel "Avé Maria" Gentsestraat 36 Izegem 21-28 september; S.l., 1980, 32 p. gestencild.
Expo Religieuze kunst in Izegems bezit, Sint-Tillokerk 1-2-3 en 4 december 2000, Izegem, gefotokopieerd, 117 p.
Antoon VANDROMME, Kunstschatten in kerkelijk bezit te Izegem. Vergulde kelk door Jan Cruble(sic), Ten Mandere nr. 23, 9/1, 1969, p. 48-51.
Paul DEBRABANDERE, De Kortrijkse edelsmeedkunst (verhandelingen uitgegeven door de Leiegouw, VI), Kortrijk, 1979, 320 p.; zie zijn index p. 318.
Antoon VANDROMME, Een schilderij blijft zoek, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 22-25.
Antoon VANDROMME, Izegem krijgt eindelijk zijn postzegel !, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 38-40.
Antoon VANDROMME, Nadere kennismaking met Pierre N. Croquison, bouwmeester van onze huidige St.-Tillokerk, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 28-36.
John GODDEERIS & Willy DETAILLEUR, De neogotiek in West-Vlaanderen, een herkerstening in steen, Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring 2001, 176 p.
John GODDEERIS & Willy DETAILLEUR, De neogotiek in West-Vlaanderen, religie en architectuur, Jaarboek West-Vlaamse Gidsenkring 2002 143 p.
Edgard SEYNAEVE, Begrafenissen in de kerk van Izegem tussen 1693 en 1706, in 't Stamboompje, 31ste jg. nr. 1 p. 6-11. Jean-Marie LERMYTE, Drie Izegemse dekens gevierd: een pastoor-deken, een monseigneur en een pastoor-moderator, Ten Mandere nr. 128, 44/1, 2004, p. 21-23.
Luc DETAILLEUR, Omtrent notitieboeken en de late 18de eeuw , eigen beheer, 2007, 39 p.
Saskia WULLAERT, Izegemse kerken en hun glasramen, eigen beheer, 2007, 52 p.
Ferdy CALLEWAERT, Glasramen in de Izegemse Sint-Tillokerk, Mandeldal, 3de jg. nr. 6 p. 8-9.
Bart BLOMME, Dekanale Sint-Hiloniuskerk te Izegem, Mandldal, 3de jg. nr. 11 p. 2.
Bart BLOMME, Vijf jaar geleden: Sint-Tillokerk te Izegem kreeg nieuwe haan, Mandeldal, 3de jg. nr. 11 p. 3.

Sint-Tilloparochie
Kurt PRIEM, Willem, pastoor van Izegem, getuige in een middeleeuws geschil, Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 140-150, met een aanvulling in nr. 67, 23/3, 1983, p. 295-297.
B.S.Een figuur uit de Beloken Tijd: Petrus Joannes De Simpel, Biekorf, 61, 1960, p. 360-362;
David DE SIMPEL, Klaeg- Gezang op het afsterven van Petrus Joannes De Simpel, pastoor van Iseghem. Roeselare, Baeyert-Feys, 1813, 10 p.
B. ANNOCQUE, Damon. Ecloga in obitum Petri Joannis De Simpel mortui Pastoris Iseghemiensis 19 Maii 1833. Gent, J. Begeyn, [1913], 8 p. Beide gedichten in FSI, dl. 1, nr. 19 en 20. Ook zijn doodbrief (46 x 32 cm), met uitgebreid curriculum vitae (in het latijn) n FSI, dl. 1, nr. 18.
Jozef GELDHOF, Bij het honderdjarig bestaan van St.-Hiloniuskerk Izegem, [Izegem, drukkerij Strobbe, 1955], 158 p.
Jeroom MALLISSE, Het Sint-Gregoriuskoor won de cultuurtrofee 1993, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 35-39.
Guilielmus Franciscus TANGHE, Aenspraek gedaen den 28 december 1871 in de parochiekerk van Sint Hilonius op de vyftigjarige jubelfeest der Priesterwyding van Jannes De Bruyne, pastor demissionaris van Iseghem en aldaer nu direkteur der Zusters van Liefde, Brugge, De Scheemaeker-Van Windeken, [1872], 23 p.
P. POLLEY, Lijkrede uitgesproken bij den Plechtigen Uitvaart van den E. H. Pastor Nollet in de kerk van Locre den 29 april 1889, Roeselare, De Brauwer-Stock, [1889], 8 p. Onze onderpastoor publiceerde het toneelstuk [L. NOLLET], Therese Overal of de bekeerde zottemuts, Roeselare, David Vanhee, 1855, 107 p.
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.
L[ouis] CARPENTIER, Jaar- en Opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem, den 11 Juni 1891; Ivo Debrabandere als pastor van Ingelmunster, den 24 Juni 1891; Jospeh Dehulster als pastor van Iseghem, den 15 Juli 1891., Izegem, Gebr. Strobbe, 1891, 97 p.;
Amaat DIERICK, Gedachtenisse der plechtige inhaling van den Eerweerden Heer J. De Hulster als pastor van Iseghem, Izegem, Gebr. Strobbe, [1891], 8 p., ook verschenen in de Gazette van Thielt, jg. 42, nr. 57.
In memoriam C. Van Coillie, pastor van Iseghem 6 April 1918, [Izegem, A.Strobbe-Hoornaert, 1918],31 p.
[In memoriam Emiel Van Cappel] Biekorf, 49, 1948, p. 191-192.
Z.E.H. Deken Jos. Sobry, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 47-49.
Rafaël VERHOLLE, In memoriam kan. pastoor-deken Andries Kindt, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 53-54.
Rafaël VERHOLLE, Mgr. Albert Cauwe, pastoor-deken te Izegem, Ten Mandere nr; 34, 12/3, 1972, p. 52-53
Raf VANDENBERGHE, Deken Albert Cauwe neemt afscheid van Izegem, Ten Mandere nr; 82, 28/3, 1988, p. 259-261.
Adrien VANDERHEEREN, E.H. Jozef Decoene, pastoor-deken van Izegem, Ten Mandere nr. 82, 28/3, 1988, p. 262-264.
Bart BLOMME, Parochiaal centrum Sint-Tilloparochie: zalen Tijl en Nele, Ten Mandere nr. 130, 44/3, 2004, p. 46-48.

Sint-Tillorijvereniging
P.I., 30 jaar landelijke rijvereniging Sint-Tillo te Izegem, Mandeldal, 3de jg. nr. 11 p. 7

Sint-Vincentiusgenootschap
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Conférence d'Iseghem. Rapport de l'année 1852-1853, Izegem, P.J. Bossut, (1853), 15p.
Jubelfeest plechtig gevierd ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan des genootschaps van den H. Vincentius a Paulo te Emelgem, op 19 mei. Algemeen verslag. Izegem, J. Dooms, 1887, 19 p.
Jubelfeest, Plechtiglijk gevierd ter gelegenheid van ‘t vijf en twintig jarig bestaan des Genootschaps van den Heiligen Vincentius-A)Paulo, te Cachtem, op den 17 september 1880. Algemeen Verslag, Izegem, Goethals-Priem, 1880, 26 p.

Sint-Vincentiusschool
Jacques VIAENE, Geschiedenis van het vrij onderwijs in Kachtem van 1819 tot nu, eigen uitgave, 2005.

Sioen, Théophiel
L[ouis] CARPENTIER, Jaar- en Opschriften der plechtige inhalingen van Théophiel Sioen als pastor van Emelghem, den 11 Juni 1891; Ivo Debrabandere als pastor van Ingelmunster, den 24 Juni 1891; Jospeh Dehulster als pastor van Iseghem, den 15 Juli 1891., Izegem, Gebr. Strobbe, 1891, 97 p.

slechte tijd: zie armoede

Slosse, Leopold
Antoon VANDROMME, e.a., E.H. Leopold Slosse en het Izegemse Slossefonds. Index van het Izegemse Slossefonds en een biografische schets over de man die het allemaal verzameld heeft, Izegem, Ten Mandere, 1983, 140 p. gestencild.
Jean-Marie LERMYTE, Leopold Slosse. "Laat niets verloren gaan", VWS-Cahiers, nr. 156, jg. 27 nr. 5, Vereniging voor West-Vlaamse Schrijvers, 1992, 16 p.
Leopold SLOSSE, Oorlogsdagboek van Rumbeke in 1914-1918, uitgegeven door Joseph DELBAERE-DUMOULIN, Brugge, Genootschap voor geschiedenis, 1962, VI-228 p.
Ann AUGUSTYN, Leopold Slosse en het biografisch rijke Slossefonds, Leiegouw, jg. 47 (afl. 1/2005) p. 3-58.

Slossefonds
Antoon VANDROMME, e.a., E.H. Leopold Slosse en het Izegemse Slossefonds. Index van het Izegemse Slossefonds en een biografische schets over de man die het allemaal verzameld heeft, Izegem, Ten Mandere, 1983, 140 p. gestencild.
Ann AUGUSTYN, Leopold Slosse en het biografisch rijke Slossefonds, Leiegouw, jg. 47 (afl. 1/2005) p. 3-58.

Sluis
G. POTTIE, Nachtelijke inval in Izegem in 1689, De Leiegouw, 13, 1971, p. 281-286.

smid
Willy BOUCQUET, Henri Duyvejonck, smid en artist, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 97-102.
Willy BOUCQUET, Gebroeders Vanaudenaerden, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 65-78.

Sobry, Joseph
Z.E.H. Deken Jos. Sobry, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 47-49.

sociaal
Jean-Marie LERMYTE, De politieke, sociaal-economische en religieuze geschiedenis van Izegem en zijn deelgemeenten, 32 p.
Marcel DELMOTTE,  De Kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de Negenjarige oorlog (1688-1697), 4de jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke" Waregem, 1976, p. 91-214.
K. MADDENS, De crisis op het einde van de XVIde eeuw in de kasselrij Kortrijk, De Leiegouw, 1, 1959, p. 75-95
J.M. BERTEELE, Een beeld uit de tweede helft der 16de eeuw in de kasselrij Kortrijk, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige kring te Kortrijk, Nieuwe Reeks 27, 1954, p. 154-158, met p. 157-158 een brief van Loosvelt dd. 23 november 1597.
Aurel LAGROU, Welstand in het 18de eeuwse Izegem, Ten Mandere nr. 86, 30/1, 1990, p. 3-10 en nr. 89, 31/1, 1991, p. 12-24.
Antoon VANDROMME, Bijzondere tekens voor de bedelaars, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 145.
Kurt PRIEM, Armlastigen te Izegem in mei 1786, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 3-15.
M. Joseph BAEGHE, De schoennijverheid, niet gepubliceerde verhandeling 1954-1955, 59 p.
Th. BARBIER, Toestanden bij de schoenarbeiders te Izegem, niet-gepubliceerde verhandeling (maatschappelijk assistente), Gent, 1948
Eliane CLARYSSE, Enkele aspecten der Izegemse schoenarbeiders, Niet-gepubliceerde verhandeling, Kortrijk, Katholieke School voor Maatschappelijk Dienstbetoon, 1953, 176 p.
Frans DEMUYNCK, Izegemse schoennijverheid, Niet-gepubliceerde verhandeling, kandidatuur handelswetenschappen, Antwerpen, 1957-'58, 48 p.
Albert GESQUIERE, De toestand van Izegem-Emelgem als eerste schoencentrum van België, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Antwerpen, Sint-Aloysiushandelshogeschool, 1960-'61, 165 p.
Urbain VROMAN, Onderzoek naar de sociaal-economische toestand van de Izegemse schoennijverheid, Niet-gepubliceerde verhandeling, Roeselare, School voor Maatschappelijk Dienstbeton, 1957, 98 p.
Jozef DEVOGELAERE, De slechte jaren 1840-1850 in het arrondissement Roeselare-Tielt, Roeselare, ACW Roeselare-Tielt, 1982, 259 p.
Zie ook G. JACQUEMYNS, Histoire de la crise économique des Flandres (1845-1850), (Academie royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques. Mémoires. Collection -8°, deel 26, fasc. 1), Brussel, Maurice Lammertin, 1929, 472 p. met uitvoerige bibliografie.
Les Annales de la sociétés médicale d'émulation de Roulers, 1848, p. 108-153. We vonden geen exemplaar van deze publicatie.
LAGAE, Quelques données sur le typhus qui a régné dans la Flandre-Occidentale en 1847 et 1848, Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges, 11, 1850, p. 49-72, 121-160, 253-284 en 369-384 en 12, 1851, p. 31-54.
Jean-Marie LERMYTE, Izegemse bedelaars in het bedelaarswerkhuis van Brugge, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 59-63.
Société de Saint-Vincent-de-Paul. Conférence d'Iseghem. Rapport de l'année 1852-1853, Izegem, P.J. Bossut, (1853), 15p.
Genootschap der Jufvrouwen van Bermhertigheid te Iseghem. Eerste algemeen verslag. Uitgegeven den 20 January 1858. Izegem, P.J. Bossut, [1858], 7 p.
Genootschap der jufvrouwen van Bermhertigheid Iseghem. Tweede algemeen verslag uitgegeven den 2 January 1859, Izegem, P.J. Bossut, [1859], 8 p.
Later werden ze de Dames van het Wederzijds Hulpbetoon. Daarop groeide op zijn beurt het Centrum voor Maatschappelijk werk, dat in Izegem startte in 1965, en het centrum voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden dat in 1970 tot stand kwam.
Société de Secours Mutuel de Broederliefde à Iseghem. Statuts, Brussel, Teltombe, 1863, 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand onder kenspreuk: De Broederliefde, te Iseghem. Reglement, Izegem, P.-J. Bossut, 1863, 20 p.
Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Broederliefde te Iseghem. Reglement, Wervik, Masselis-Vroman, [1873], 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Broederliefde", ingericht te Iseghem den 22 juni 1862. Jubelfeest van het 25 jarig bestaan. 1862-1887. Verslag, Izegem, J. Dooms, [1887], 25 p.
Reglement van het Genootschap van den H. Hilonius, Izegem, J. Dooms, [1874], 4 p.
Liefdadige gilde van den H. Hilonius ingericht ten jare 1874 tot onderstand der arme zieke huisgezinnen der stad. Verslag der werking binst de jaren 1875-1888, Izegem, Goethals-Priem, 1888, 8 p.
Vijfentwintig jarig verslag der Sint Hilonius Gilde tot onderstand der Arme-Zieken. Van 1 januari 1875 tot 31 december 1899, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1900], 8 p.
Voordracht afgelezen in de Algemeene Vergadering der Sint-Hiloniusgilde, te Iseghem, op Zondag 17 januari 1904, Izegem, Gebr. Strobbe, 1904, 8 p.
Reglement der Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Vereenigde Werklieden" opgericht te Iseghem, den 1 juli 1883, Izegem, J.Dooms, 1883, 11 p.
Verslag der werkingen van het Hulpkantoor van Iseghem der Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, sedert zijne inrichting tot den 18 februari 1877, S.l., s.d., 16 p.
Spaarkas van Iseghem onder de waarborg van den Staat. Tiende jaarlijksch verslag der werkingen 1 juli 1883-30 juni 1884 en Eerste tienjarig verslag der werkingen 1 juli 1874-30 juni 1884, Izegem, J. Dooms [1884], 12 p. Er zitten een aantal jaarverslagen in het Izegems Slossefonds.
Emiel DIERICK, Verslag van de Volkswerken van Iseghem, 1898, Izegem, J. Dooms, 1898, 22 p.
Bart BLOMME, Het vroegere rustoord in de Gentsestraat, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 19-28.
Antoon VANDROMME, Het klooster van Regina Vandaele, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 3-32.
Stad Izegem. De commissie van Openbare Onderstand. Hoe zien wij de bejaardenzorg, [Izegem], Stad Izegem, 1968, 62 p.
Stad Izegem. De Commissie van Openbare Onderstand, S.l., [1964], s.p.
1989.  Welzijnsbrochure O.C.M.W. Izegem, Kokelarestraat 2, 8700 Izegem, S.l., 1989, 57 p., waarin alle diensten en sociale voorzieningen worden uitgelegd.
V.Z.W. Sociaal Centrum. Jaarverslag, + jaartal. Dat van 1996 telt 49 p.
Naamloze Maatschapij "Eigen Huis" gevestigd te Iseghem. Standregels, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1893], 23 p;
Antoon VANDROMME, Honderd jaar "Eigen Huis" in Izegem, Ten Mandere nr. 97, 33/3, 1993, p. 25-34.
Reglement van de Maetschappij der Vereenigde Grondeigenaars binnen de Stad Iseghem, Izegem, P.J. Bossut, [1855], 15 p.
O.a. te vinden bij de Izegemse Bouwmaatschappij, Brugstraat, 8870 Izegem.
Jean-Marie LERMYTE, 75 jaar Izegemse Bouwmaatschappij, Ten Mandere speciaal nr. 111, 38/2, 1998, 80 p.
Huisvestigingsverslag 1967, [Izegem, Stadsbestuur, 1967], 93 p. gestencild.
Eddy VANSTEENKISTE, De ruimtelijke ontwikkeling van het wonen in de stad Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (stedebouw en ruimtelijke ordening), RUG, 1986, X-226 p.
R. CALLEBERT en D. VERBEKE, De tewerkstellingsproblematiek in het Izegemse, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Antwerpen, 1975-'76.
Dirk DERUYCK, De tewerkstelling in het arrondissement Roeselare, Niet-gepubliceerde ingenieursverhandeling (handelsingenieur), KUL, 1976, VI-158 p.
Raf VANDENBERGHE, De Izegemse schoenmaker anno 1895, in Ten Mandere nr. 80, 28/1, 1988, p. 43-60. Al zijn gegevens komen uit Charles GILLES DE PELICHY Cordonnier d'Iseghem (Flandre Occidentale - Belgique). Tâcheron, dans le système des engagements volontaires permanents, d'après les renseignements recueillis sur les lieux en 1895, Les ouvriers des Deux Mondes, 2e reeks, 39e aflevering, p. 137-188. Overdruk: Parijs, Société d'Economie Sociale reconnue d'utilité publique, 1896, 56 p.; Joseph DEBLAUWE, Van vreugden en pijn van 't schoenmaker te zijn, in Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 29-32, met o.a. de verplichte winkelnering.
Roger BEKAERT, De St.-Crispijngilde te Izegem van 1882 tot 1913, in Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p. 20-45.
Antoon VANDROMME, Rond Sint-Crispijn. Patroonheilige van schoenmakers en lederbewerkers, in Ten Mandere nr. 93, 32/2, 1992, 76 p.
Vriendenkring Hartpatiënten, Driemaandelijks. Verantwoordelijke uitgever Marcel Nuijttens, Boomforeeststraat 39, 8870 Izegem. Nr. 8= 4e trimester 1997.
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.
Pieter Jan VERSTRAETE, Odiel Spruytte. Een priesterleven in dienst van het Vlaams Nationalisme, Antwerpen, De Nederlanden, 1990, 382 p. Andere artikels van hem over Spruytte vernoemen we hier niet, uitgezonderd: ID., Odiel Spruytte, Vlaams strijder en sociaal werker in Izegem (1921-1925), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 61-76.
Jubelfeest plechtig gevierd ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan des genootschaps van den H. Vincentius a Paulo te Emelgem, op 19 mei. Algemeen verslag. Izegem, J. Dooms, 1887, 19 p.
Maatschappij van onderlingen bijstand gezegd De Rust gevestigd te Emelghem (West-Vlaanderen) erkend door koninklijk besluit van 27 Augustus 1901. Standregelen, Brussel, Drukkerij van de Moniteur Belge, 1901, 5 p.
Politieverordeningen gemeente Emelgem, Stavele, Gebroeders De Carne, 1926, 25 p.
Willy BOUCQUET, De jaren na de oorlog. Een dorp herleeft, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 179-184.
Jean-Marie LERMYTE, Gedeelde eenheid; De christelijke arbeidersbeweging in Izegem, Emelgem en Kachtem, 1940-1991 Izegem, ACW Izegem, 1992, p. 285-331.
Freddy SEYNAEVE, Vijftig jaar sociale geschiedenis, Ten Mandere, nr. 146-148, 2010, p. 53-68.

Sociaal Bureau
Jean-Marie LERMYTE, Een eeuw Middenstandsleven in Izegem, Izegem, NCMV-Izegem, 1996, 408 p.

Sociaal Centrum
V.Z.W. Sociaal Centrum. Jaarverslag, + jaartal. Dat van 1996 telt 49 p.

socialisme
Willy DE GRAEVE en Luk MULIER, De geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in Izegem, S.l., 1985, 39 p. , gestencild.
SP-Pijltjes, die zeker sedert 1971 verschijnen.
Arnold NORMON en Frank DUHAMEL, 70 jaar turnkring De Rode Ster Izegem, 1919-1989, S.l., 1989, 55 p., gest.;
Jean-Marie LERMYTE, "De Rode Ster": terecht, maar te vroeg gejuicht?!, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 47-50. De turnclub geeft "om de twee maanden" ook een ledenblad uit. De Rode Ster. Clubtijdschrift, waarvan in 1997 de 15e jaargang loopt.
Rafaël VERHOLLE, Burgemeester Gustaaf Nyffels [welkom], Ten Mandere nr. 29, 11/1, 1971, p. 37-38.
Rafaël VERHOLLE, Izegem kreeg een nieuwe burgemeester [Robert Vanlerberghe], Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 100-102.
Jean-Marie LERMYTE, Willy Verledens, de nieuwe burgemeester van Izegem, Ten Mandere nr. 92, 32/1, 1992, p. 3-5.
Vijf burgemeestersportretten (1965-nu). Toespraak gehouden door Daniël CHARLIER, Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 161-167.
Bart VERHAEGHE, Studie van drie vrouwen in de Izegemse gemeentepolitiek, niet-gepubliceerde semniarieoefening 2e kandidatuur geschiedenis, KULAK, 1994-1995, 36 p.
Bertrand NOLF & André VANTHOURNOUT, Izegemse figuren: Willy Verledens, Ten Mandere nr. 116, 40/1, 2000, p. 24-30

soldaat
Jean-Marie LERMYTE, Plaatsvervangers voor de afgekochte gebroeders Deryckere (1831-1833 en 1837-1843). Soldatenbrieven, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 5-23.
Antoon VANDROMME, Uit de oude doos: de Leopoldisten, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 167-171
Marcel NUIJTTENS, Lezersbrief: de Leopoldisten, Ten Mandere nr. 78, 27/2, 1987, p. 161-171.
Antoon VANDROMME, Driekwart eeuw geleden: de laatste loting te Izegem, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 149-164, met o.a. de lijst van die lotelingen.
Boos Izegem. Izegem, Milac, vanaf 1950 (?), Ter Plaats Rust. Soldatenblad Gewest Izegem, van december 1961 tot april 1972, voortgezet door 't Bazatske. Soldatenblad Gewest Izegem, vanaf augustus 1972.
Het soldatengebed is afgedrukt onder de titel Kazernevroomheid uit "de tijd van toen", Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 182.
Edgard SEYNAEVE, 1864, streekgenoten betrokken in het Mexicaans avontuur, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 263-272.
L.V.A., Een vurig Napoleonist te Ardooie in 1815 in Biekorf, 1951, nr. 5 p. 119.

soldatenbrief
Jean-Marie LERMYTE, Plaatsvervangers voor de afgekochte gebroeders Deryckere (1831-1833 en 1837-1843). Soldatenbrieven, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 5-23

soldatengebed
Het soldatengebed is afgedrukt onder de titel Kazernevroomheid uit "de tijd van toen", Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 182.

soldatenkerkhof
Pieter DECLERCQ, Het militair kerkhof in Wereldoorlog I, Ten Mandere nr. 10, 4/3, 1964, p. 3-12 (eerder verschenen in De Mandelbode, 10 en 17 november 1951). Foto van het Duits Kerkhof in Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 93.

spaarkas
Verslag der werkingen van het Hulpkantoor van Iseghem der Algemeene Spaar- en Lijfrentkas, sedert zijne inrichting tot den 18 februari 1877, S.l., s.d., 16 p.
Spaarkas van Iseghem onder de waarborg van den Staat. Tiende jaarlijksch verslag der werkingen 1 juli 1883-30 juni 1884 en Eerste tienjarig verslag der werkingen 1 juli 1874-30 juni 1884, Izegem, J. Dooms [1884], 12 p. Er zitten een aantal jaarverslagen in het Izegems Slossefonds.
Ernest FALIGAN (met voorwoord door Ludovic DE BESSE), Monographie des Institutions Economiques fondées par l’abbé Henri Van den Driessche à Iseghem et à Eeghem (Belgique), Brugge, CH; Baeyert-Storie, Tielt, R. Van Landeghem-Minnaert, Parijs, Crédit Mutuel et Populaire & l’Union des Associations Ouvrères catholiques, 1885, 82 p.
Roger BEKAERT, Figuren van bij ons: de zouaaf-priester H. Vandendriessche, vergeten onderpastoor te Izegem, Ten Mandere nr. 38, 14/1, 1974, p. 50-53; het paragraaf "het sociaal pionierswerk van onderpastoor Henri Van den Driessche (1878-1891)" in Valère ARICKX, geschiedenis van Egem, deel 2, s.l., 1982, p. 257-268. Zie ook Monseigneur PAAPS, Zouaaf-Priester. Lijkrede uitgesproken in de kerk van Aelbeke. Gevolgd van de drie Lofreden aan het graf afgelezen door Steyt (Kortrijk), Verhamme (Iseghem) en Desmet (Hooglede) ter gelegenheid van den Plechtigen Lijkdienst van den E.H. Hendrik Vandendriessche den Zaterdag zesden Februari 1904., [Kortrijk, Eugène Beyaert, 1904], 14 p.
Zijn synthesewerk is: Hendrik VAN DEN DRIESSCHE, Parochiale Christene Gildenbond beproefd ter stede en te lande of vijf en twintig jaren arbeid op het gebied der Economische Volksvwerken te Iseghem 1871-78, te Eeghem 1878-91, te Varssenaere 1891-93 en te Oostkerke-bij-Brugge 1893-96, Oostkerke, Adolf Van Mullem, 1896, 535 p. Ook in enkele andere werken komt zijn bedrijvigheid in Izegem ter sprake:
H.  VANDEN DRIESSCHE, Drie aanspraken over het sparen of Omstandig verhaal van de Spaarkas vergadering te Eeghem, op 24 mei 1883, Antwerpen, L. Beerts, 1883, 40 + 4 p., Wegwijzer in een Spaarhof, nr. 11. Tweejarig verslag over de Economische Werken van den Parochialen Christenen Gilde-Bond, die gevestigd zijn in het Spaarhof te Eeghem (…) (1 juli 1889-1 juli 1891), Tielt en Gent, 1891, 76 p., waarvan p; 47-50 over Izegem.

speelpleinwerking
Lutgarde VAN VAERENBERGH, Speelpleinen als aanzet tot een gedecentraliseerd welzijnsbeleid op wijkniveau. Kortrijk, Instituut voor psycho-sociale opleiding. Afdeling Maatschappelijke assistenten, 1982-’83, 115 p.

spel zonder grenzen
Kaat VEREECKE, Benevenuto in Chioggia. Izegemse deelname aan "spel zonder grenzen" 1979, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 244-252.

Spiegel, De
Het lokale ledenblad van VVKS (jongensscouts) was in de jaren 1960 De Spiegel, dat aanvankelijk gedrukt werd, later gestencild. Sedert 23 jaar (jg. 23= 1997-’98) is het ledenblad Oriëntatieblad voor padvinders.

Spiegeltje, 't
De oud-scouts geven ‘t Spiegeltje. St.-Jorisgilde Izegem. Oud-scouts-oud gidsen uit. Het verschijnt sedert 1978, eerst drie keer per jaar, maar de laatste jaren slechts één keer per jaar. Nr. 28 = december 1996.

Spillebeen, Geert
Bertrand NOLF, Izegemse figuren. De kwartierstaat van Geert Spillebeen, Ten Mandere 137, 47/1, 2007, p. 7-18
Jean-Marie LERMYTE, Geert Spillebeen, winnaar van de Izegemse cultuurtrofee 2006, Ten Mandere 137, 47/1, 2007, p. 19-20

spoorweg
Frans WAYAERT en Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar droogenbroodroute (1847-1997). De Lijn 66 Brugge-Kortrijk, Aartrijke, Emiel Decock, 1997, 223 op. Over Kachtem en Izegem zelf: p. 161-177.
Kurt Himpe, De verbindingsspoorweg der Vaartkaai (1922-2008), Ten Mandere nr. 140, 48/1, 2008, p.21-23

sport en ontspanning
Antoon VANDROMME, Vrij ende Blij, Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 99-117,. Op p. 117 vernoemt de auteur de Izegemse wielerclubs van omstreeks 1970.
Antoon VANDROMME, De Sportkring, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 10-19.
30 jaar beroepsrennerswedstrijd te Izegem, Izegem, Hochepied, 1997, 48 p.
Arnold NORMON en Frank DUHAMEL, 70 jaar turnkring De Rode Ster Izegem, 1919-1989, S.l., 1989, 55 p., gest.;
Jean-Marie LERMYTE, "De Rode Ster": terecht, maar te vroeg gejuicht?!, Ten Mandere nr. 83, 29/1, 1989, p. 47-50. De turnclub geeft "om de twee maanden" ook een ledenblad uit. De Rode Ster. Clubtijdschrift, waarvan in 1997 de 15e jaargang loopt.
MACI op z’n best. Mandelclub 50 jaar, 1947-1997, S.l., [1997], 26 p.; Stadionecho, verschijnt vier keer per jaar. 1997 = jg. 39.
’t Ivacertje, Nr. 82 verscheen in september 1997.
I.W.V. Gids. Een uitgave van de Izegemse Watersportvereniging, jg. 23, 1997, is een speciaal nummer, omdat de vereniging toen aan zijn zilveren jubileum toe was.
De Dynamikakrant verschijnt driemaandelijks; 1997= 17e jaargang.
Raf VANDENBERGHE, Dertig jaar "Wandelclub Izegem", Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 5-20.
Roger COLPAERT, De boldersport in het Kristen Werkersverbond, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 111-128; Lucien DEGEZELLE en Roger VLIEGHE, Bolderslatijn, Kortrijk, Groeninghe, 1997, 155 p.
Noël DECLERCQ, Albert DEPREZ, Walter GODEFROID, Filip SANTENS (eindredactie) en Lucien VAN ACKER, Hinke de Vinke. 400 jaar vinkensport in Vlaanderen. 60 jaar A.V.I.B.O., Sl., 1995, 698 p. O.a. Emelgem: p. 386-388, Izegem: p. 416-420, Kachtem p. 422.
Hendrik DESMET, De Koninklijke Sint Jansvrienden Izegem-Emelgem. 1934-1994, S.l., 1994, 24 p. gestencild.
Jozef GELDHOF, De veugelmarkt te Izegem, Biekorf, 58, 1957, p. 310-312
Antoon VANDROMME, De vogelmarkt, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 3-5.
Danio Rerio Izegem was in 1997 aan zijn 28e jaargang toe. Ook de statuten werden gepubliceerd.
Reglement voor het kaart-spel gezeid Klaver-jas of Graaf-jas, Izegem, J. Dooms, [1885], 14 p.
Kaat VEREECKE, Benevenuto in Chioggia. Izegemse deelname aan "spel zonder grenzen" 1979, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 244-252.
Antoon VANDROMME, De Pedaalkoningen, Ten Mandere nr. 103, 35/3, 1995, p. 51-54.
Willy BOUCQUET, Achiel Desmet velomaker van het eerste uur, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 301-314.
Uit de oude doos: Turngilde: "De Mandelzonen", Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 242-243.
Antoon VANDROMME, Sportactiviteiten te Emelgem tijdens W.O. I, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 131-146. Het artikel gaat over de Club Albert.
Willy BOUCQUET, Verenigde Sportvrienden Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 171-202.
Sportgoden, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 203-217.
Voetbal te Emelgem, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 285-302.
Willy BOUCQUET, Verenigingsleven vroeger, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 227-240 en Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 257-262.
’t Bottientje. Tweemaandelijkse uitgave van Wandelclub De Mandelstappers Emelgem, Sedert 1995.
Roger Clauspad-Kastelenwandeling, S.l., stadsbestuur, s.d., 16 p. gestencild.
Sport gezien door telelenzen binnen Kachtemse grenzen, rubriek in Onder Ons.
Ward BOGAERT, supporterscultuur rond Koninklijke Football Club Izegem tussen 1927 en 2001, niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 2001, 101 p. + XI bijlagen.
Rudi VERKEMPINCK, Koninklijke Football Club Izegem (veldonderzoek in het kader van de cursus geschiedenis van de lichamelijke opvoeding MOSAR), niet-gepubliceerd werk, KUL, instituut voor Lichamelijke Opvoeding, 1987.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.
Bertrand NOLF & Aurel LAGROU, Izegemse figuren: Ulla Werbrouck ereburger van Izegem, Ten Mandere nr. 125 43/1, 2003 p. 3-15.
Hilde PAREIT-VERSTRAETE, De Izegemse paardenkoersen 1864-1965, eigen beheer, 2007
Dries DE ZAEYTIJD, Izegemse velo-dromen: over velo's, velokoersen en velodromen in Izegem, eigen beheer, 2007, 15 p.
Eric DESPIEGHELAERE, Stijn WERBROUCK, Bart BLOMME, Bertrand NOLF, Izegem Sportstad. De sportgeschiedenis van Izegem, Ten Mandere nr. 151 51/3 167 p.
Chantal BRACKE, Handbalclub Izegem. Van bescheiden, onbekend ploegje tot een goed draaiende handbalfamilie in eredivisie, paper tot het behalen van het diploma van stadsgids Izegem, 2012 43 p.

sport en ontspanning: zie sportfiguur

sportcentrum
De Krekel. Sport & recreatiecentrum, brochure uitgegeven n.a.v. de openstelling van dit sportcentrum [2000], voorstelling van de verschillende sportclubs.
Luchtfoto van 1976 in Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 91
Bart BLOMME, Stedelijk Sport- & Recreatiecentrum, Mandeldal, 3de jg. nr. 11 p. 5.

sportfiguur
André MISTIAEN, Figuren van bij ons. Odiel Defraeye, overwinnaar van de Ronde van Frankrijk in 1912, Ten Mandere nr. 27, 10/2, 1970, p. 72 en p. 74-80. Aanvullingen in Ten Mandere nr. 28, 10/3, 1970, p. 117-118 door Jozef DELBAERE en in nr. 34, 12/3, 1972, p. 41-44. Zie over hem ook Herman LAITEM, Een vergeten Belg. Odiel Defraeye. Het levensverhaal van Belgiës eerste Tourwinnaar, Roeselare, NV Roularta, 1988, 95 p.
A.B. [Antoon VANDROMME], Izegems eerste wereldkampioen: P. Sercu, Ten Mandere nr. 8, 3/2-3, 1963, p. 38-39.
Antoon VANDROMME, Olympisch zilver in Izegem, Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 194-195.
Raf VANDENBERGHE, Drie "gouden" ereburgers van Izegem, Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1996, p. 42-48.
Willy BOUCQUET, Achiel Desmet velomaker van het eerste uur, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 301-314.
Sportgoden, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 203-217.
Patrieck GELDHOF, Van renner tot ploegleider. Biografische schets van Johan Bruyneel, nieuwe ereburger van stad Izegem, Ten Mandere nr. 134, (46/1), 2006, p. 23-26.

Sportkring
Antoon VANDROMME, De Sportkring, Ten Mandere nr. 30, 11/2, 1972, p. 10-19.

spotnaam
EEN JONGE GRIJSAARD, De roste van Cachtem, Rond den Heerd, 6, 1871, p. 359-360;
Guido GEZELLE, Volkszeg over dorpe n steê, Biekorf, 3, 1892, p. 234, 4, 1893, p. 28 en nog eens 41, 1935, p. 251; De spotnaam van "De roden van Kachtem", Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 168.

SP-Pijltjes
SP-Pijltjes, die zeker sedert 1971 verschijnen

spreekwoord, spreuk
Die Klauw, De Nieuwe Tijd, 4, 1899-1900, p. 281-284 en A. VANDROMME, De rijke spreukenschat uit de vroegere gildezaal, in Ten Mandere nr. 106, 36/3, 1995, p. 48-55.
Heidi COUCKHUYT, Spricwortkompetenz. Eine vergleichende Umfrageuntersuchung in Niedersachsen und Westflandern. Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, Katholieke Vlaamse Hogeschool Antwerpen, 1992-1993, 212 p.

Antoon VANDROMME, Spreekwoorden uit de schoenmakerswereld, Ten Mandere nr. 128, 44/1, 2004, p. 51-56.

sprookjesstoet
Antoon VANDROMME, Een sprookjesstoet trok door de stad, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 180-191.

Spruytte, Odiel
Pieter Jan VERSTRAETE, Odiel Spruytte. Een priesterleven in dienst van het Vlaams Nationalisme, Antwerpen, De Nederlanden, 1990, 382 p. Andere artikels van hem over Spruytte vernoemen we hier niet, uitgezonderd: ID., Odiel Spruytte, Vlaams strijder en sociaal werker in Izegem (1921-1925), Ten Mandere nr. 65, 23/1, 1983, p. 61-76.

staat van goed
Guido DEMUYNCK, De staten van goed van het prinsdom Izegem (1600-1797), Drongen, 1999 in eigen beheer, 124 p.
Etienne VANDEN HOVE, Staten van goederen. Dl III: Genealogische analyses. Emelgem N.D. 259, Izegem N.D. 261, Lendelede N.D. 247-248-249, Wevelgem, Wibilinga, 1992, 116 p. gestencild.

stadhuis
A. VANDEN STEENDAM (=Alfons De Jan) en Freddy SEYNAEVE, Stadhuizen te Izegem, Ten Mandere nr. 59, 21/1, 1981, p. 63-86.
Michelle NOLF, De trouwzaal in huize Pax Intrantibus, eigen beheer, 2006, 65 p.
Bart BLOMME, Het stadhuis te Izegem, Mandeldal, 10de jg. nr. 6-7 p. 112-113.

Stadion Echo
MACI op z’n best. Mandelclub 50 jaar, 1947-1997, S.l., [1997], 26 p.; Stadionecho, verschijnt vier keer per jaar. 1997 = jg. 39.

stadsarchief: zie archief

Stadsfanfaren
Luc HAEGHEBAERT, Terreinverkennend onderzoek naar de geschiedenis van de amateuristische muziekverenigingen in de provincie West-Vlaanderen gedurende de Nieuwste Tijden, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (geschiedenis), RUG, 1983-1984, 3 dln. 475 p. Bjorn VERSCHOORE, Dirk VANDEBUSSCHE en Piet DEVEUGHELE, Harmonie en fanfare leven in Izegem, Niet-gepubliceerd eindwerk AMC, ongepagineerd, dit werk is weinig origineel, maar verdienstelijk omwille van de samengebrachte fotokopies i.v.m. het Congregatiemuziek, Eendracht en Vooruitgang, Leo XIII, de Stadsfanfaren, de Voorwacht en Vrede en Eendracht.
[J. GELDHOF], 150 jaar Izegemse Stadsfanfaren. De koninklijke stadsfanfare jubileer. Programma 1956, S.l., s.d., ongepagineerde programmabrochure; L.P. Ode aan Izegem. De Koninklijke Stadsfanfaren o.l.v. Willy Demey, Ten Mandere info 1986, p. 15*-16*, n.a.v. de tweede vynielplaat.
Jean-Marie LERMYTE, De Koninklijke Stadsfanfaren 1806-2006, Ten Mandere, Izegem, 2006 nr. 136 (46/3), 160 p.

stadskernvernieuwing
Huisvestigingsverslag 1967, [Izegem, Stadsbestuur, 1967], 93 p. gestencild.
Eddy VANSTEENKISTE, De ruimtelijke ontwikkeling van het wonen in de stad Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (stedebouw en ruimtelijke ordening), RUG, 1986, X-226 p.
Stadsvernieuwingsberichten, nr. 5, mei 1981, p. 15-19. De bibliografische verwijzing bij dit artikel is : Sieg VLAEMINCK, Sociale stadsvernieuwing concreet. Middelen. Moeilijkheden. Mogelijkheden, april 1981, Gent.
Stadskernherwaardering Maandagmarkt, Izegem, Stadsbestuur, [1985], 68 p. +9 plannen; Stadskernherwaardering Melkmarkt, Izegem, Stadsbestuur, [1985], 63 p. + 11 plannen.
Antoon VANDROMME, Het administratief centrum, in Ten Mandere nr. 71, 25/1, 1985, p. 94-98.

stadsmagristraat
Edgard SEYNAEVE, Registre van politique ordonnantiën, statuten, resolutiën ende voordere notitiën gegeven, genomen ende geordonneert by Hooghbailliu, Burghm. Ende  Schepenen der prochie ende prinsdomme van Iseghem, Ten Mandere nr. 55, 19/3, 1980, p. 191-209 en nr. 60, 21/2, 1981, p. 153-163
Joseph BOURGEOIS, Samenstelling van het stadsmagistraat in 1653, Ten Mandere nr. 25, 9/3, 1968, p. 8, met erratum in nr. 26, 10/1, 1970, p. 44. Met naamlijst en woonplaats.

stadsperiodiek
Stadsperiodiek. Verschijn maandelijks, sedert juni 1995.
Erik MATTAN, Periodieke gemeentelijke info-bladen als instrument ter behartiging van de relaties gemeentebestuur-burger in West-Vlaanderen, niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, ADECHO, 1986, 130-VII p.

stadsschool
In Fonds Slosse Izegem zitten enkele palmaressen, o.a. van "Pollets school" en van de school van J. Breemeersch.

stadswandeling
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, met bijzondere aandacht voor geklasseerde monumenten en andere merkwaardige gebouwen, 23 p. +6 p. bijlagen
Bart BLOMME, Izegemse stadswandeling, S.l., 1989, 38 p. gefotokopieerd
Izegemse wandelpaden, S.l., s.d., 50 p. gestencild.
Roger Clauspad-Kastelenwandeling, S.l., stadsbestuur, s.d., 16 p. gestencild.
Mie MAEYENS, Zijweg- een vrouwenwandeling in Izegem, eigen beheer, 2007, 46 p.

stadswapen
Ernest WARLOP, Het wapen en de vlag van Izegem, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 203-211, met verdere literatuursverwijzing;
Antoon VANDROMME, Ons stadswapen, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 3-16
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256
Antoon VANDROMME, Stadszegels van vroeger, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 147-148

stadswijk: zie wijk

stadszegel
Ernest WARLOP, Het wapen en de vlag van Izegem, Ten Mandere nr. 58, 20/3, 1980, p. 203-211, met verdere literatuursverwijzing;
Antoon VANDROMME, Ons stadswapen, Ten Mandere nr. 24, 9/2, 1969, p. 3-16
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256
Antoon VANDROMME, Stadszegels van vroeger, Ten Mandere nr. 69, 24/2, 1984, p. 147-148

Staes, Bart
Jean-Marie LERMYTE, Vier Izegemse verkozenen na de verkiezingen van 13 juni 1999, Ten Mandere nr. 115, 39/3, 1999, p. 50-56.

Staessen, pastoor
Edgard SEYNAEVE, Emelgemse anekdote. Van een ongehoorzame koster, Kroniek van Groot-Izegem 1992, Izegem, 1992, p. 316-317.

stamboom
[Leopold SLOSSE], Eenige afstammelingen van P. le Loup-de Visch, Hoogballiu van Iseghem, Izegem, J. Dooms, 1889, [8] p.
We vernoemen J. DEBUSSCHERE, e.a. de afstammelingen van Josephus Ludovicus Heldenbergh, S.l., in eigen beheer, 1987, 80 p. geste. J. L. Heldenbergh leefde in Izegem van 1834 tot 1896.
Marc GELDHOF, Stamboom en familieschets van de familie Corteville, Izegem, in eigen beheer, 1987, 149 p. gest. Toen Leopold Slosse onderpastoor in Izegem was, heeft hij tal van Izegemse stambomen opgemaakt.
Hilaire STROBBE, Stamboom familie Strobbe (1556-1975), Izegem, Strobbe, 1975, 112 p.
Familiefeest Rommel. Izegem - 5 september 1981; Familiefeest Rommel. Izegem - 1 september 1984.
Poorters familieblad. Informatieblad voor alle leden van de familie De Poorter, Redactie en beheer: P. Depoorter, Vrijhavenstraat 33a, 8400 Oostende.

standbeeld
Bart BLOMME, Monument "900 jaar" Izegem, De Gidsenkring, 18/5, 1980, p. 4.
Bart BLOMME, Een nieuw Izegems monument: de Pekker, in Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 168-170, ID., Peegie en zijn neef "De Pekker", De Gidsenkring, 16/1, 1987, p. 7-8. In Renaat VAN DER LINDEN, Eigentijdse straatbeelden, Gent, Koninklijke Bond der Oostvlaamse volkskundigen, 1994, 229 p. is De Pekker het enige Groot-Izegemse beeld dat in foto wordt afgedrukt. (p. 181).

standbeeld: zie oorlogsmonument

Start
Start, dat sedert het schooljaar 1986-1987 drie keer per jaar verschijnt.

statuten
Statuten van den Katholieken Kring van Iseghem, Izegem, Goethals-Priem, [1878], 4 p. ; Statuten van het Katholiek Kiesgenootschap te Iseghem, Izegem, Goethals-Priem, 1879, 4 p.
Keure der Boerengilde van Iseghem, ingericht ten jare 1891, Izegem, J. Dooms, [1891], 9 p. in 1979 herdrukt door Jan Bogaert.
Grondslagen en reglement der maatschappij "De Boomteeltkring", Izegem, J. Dooms, 1876, 8 p. (in FSI, dl. II, nr. 69)
Société de Secours Mutuel de Broederliefde à Iseghem. Statuts, Brussel, Teltombe, 1863, 18 p.
Maatschappij van Onderlingen Bijstand onder kenspreuk: De Broederliefde, te Iseghem. Reglement, Izegem, P.-J. Bossut, 1863, 20 p.
Maatschappij van Onderlinge Bijstand De Broederliefde te Iseghem. Reglement, Wervik, Masselis-Vroman, [1873], 18 p.
Reglement der Maatschappij van Onderlingen Bijstand "De Vereenigde Werklieden" opgericht te Iseghem, den 1 juli 1883, Izegem, J.Dooms, 1883, 11 p.
Naamloze Maatschapij "Eigen Huis" gevestigd te Iseghem. Standregels, Izegem, Gebroeders Strobbe, [1893], 23 p;
Reglement van de Maetschappij der Vereenigde Grondeigenaars binnen de Stad Iseghem, Izegem, P.J. Bossut, [1855], 15 p.
Stad Izegem. Stedelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding, S.l., s.d. 1990?], ongepag., gestencild.
Danio Rerio Izegem was in 1997 aan zijn 28e jaargang toe. Ook de statuten werden gepubliceerd.
Reglement voor het kaart-spel gezeid Klaver-jas of Graaf-jas, Izegem, J. Dooms, [1885], 14 p.
Maatschappij van onderlingen bijstand gezegd De Rust gevestigd te Emelghem (West-Vlaanderen) erkend door koninklijk besluit van 27 Augustus 1901. Standregelen, Brussel, Drukkerij van de Moniteur Belge, 1901, 5 p.

Stavele: zie Jan III

Stedelijk Feestcomité
Rafaël VERHOLLE, 25 jaar Herfstmuziekfestival. 25 jaar Stedelijk Feestcomité, Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 244-266, met erratum in Ten Mandere nr. 73, 25/3, 1985, p. 361, ook als brochure verschenen. Wim VANDENBERGHE, Feestcultuur in Izegem: 27 jaren Izegems Herfstmuziekfestival, Paper in het kader van de colleges Volkskunde aan de KULeuven, 1987, Christiaan DE FORCHE, Maurice VANDOMMELE en Rafaël VERHOLLE, 35 jaar Stedelijk Feestcomité. 35 jaar Herfstmuziekfestival in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 102, 1995, 56 p. Bij die Herfstmuziekfestival verschijnt telkens een programmabrochure.

Stedelijke Academie voor Woord en Kunst: zie muziekacademie

Stedelijke Culturele Raad
Rafaël VERHOLLE, Tien jaar Stedelijke Kulturele Raad. 1959-1969, in Ten Mandere nr. 26, 10/1, 1970, p. 29-33.
Cultuurbeurs 17 november 18 november 19 november, Izegem, [1989], ongepagineerd, gestencild; Met een kort overzicht van 30 jaar stedelijke Culturele Raad door Jean-Marie Lermyte;
40 jaar Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid. 1959-1999, Izegem, [1999], 63 p.
Stad Izegem. Stedelijke Raad voor Cultuur en Culturele Vrijetijdsbesteding, S.l., s.d. 1990?], ongepag., gestencild;
Erik VANDEWALLE, Cultuurtrofee 1985 van de Stedelijke Culturele Raad voor Jean-Marie Lermyte, in Ten Mandere, info 1986, p. 3*-9*. Zie over hem ook: Jean-Marie Lermyte, de nieuwe voorzitter van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, Mededelingen van het Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, jg. 19, nr. 1, 1995, p. 4-5.
Hendrik WILLAERT, Cultuurtrofee 1986: Koninklijk Mannenkoor De Kerels, Ten Mandere, info 1987, p. 3-6.
André MISTIAEN en Freddy SEYNAEVE, Cultuurtrofee 1988, Fernand Sagon: een voorzitter als niet één, Ten Mandere, info 1988, p. 5-7.
Raf VANDENBERGHE, De Koninklijke Toneelvereniging "Overwinders in Eendrachtigheydt", Ten Mandere nr. 85, 29/3, 1989, p. 147-160, met vermelding van alle uitgevoerde werken.
Geert ORGAER, Antoon Vandromme, laureaat van de cultuurtrofee 1990, Ten Mandere nr. 89, 31/1, 1991, p. 9-11.
Jean-Marie LERMYTE, Raph Declerck winnaar van de 7e cultuurtrofee, Ten Mandere nr. 94, 32/3, 1992, p. 7-10.
Jeroom MALLISSE, Het Sint-Gregoriuskoor won de cultuurtrofee 1993, Ten Mandere nr. 98, 34/1, 1994, p. 35-39.
Omtrent Katrien Seynaeve, Averbode, s.d. 1990^$, 15 p. het gaat om een bio bibliografie.
Jean-Marie LERMYTE, José Wylin wint de Izegemse cultuurtrofee 1996, Ten Mandere nr. 107, 37/1, 1997, p. 23-28.
Veerle SPOELDERS [e.a], Ik gaf mezelf terug en drie andere verhalen door tieners voor tieners, Izegem, Hochepied, 1993, 117 p.; Veerle VAN DER BORGHT [e.a.], Tot zonsondergang, Izegem, Hochepied, 1995, 80 p.
Filip GEVAERT, Cultuurtrofee 1997 voor Congregatieharmonie, Ten Mandere nr. 110, 38/1, 1998, p. 25-30
 

Stedelijke Leergangen
Antoon VANDROMME, 75 jaar Stedelijke Leergangen te Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 41, 15/1, 1975, 56 p.
Dood en begraving van Jules Vercoutere godvruchtig overleden te Iseghem den 23 Maart 1924, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1924, 12 p.

Stedelijke Nijverheidsschool
Antoon VANDROMME, 75 jaar Stedelijke Leergangen te Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 41, 15/1, 1975, 56 p.
Dood en begraving van Jules Vercoutere godvruchtig overleden te Iseghem den 23 Maart 1924, Izegem, J. De Busschere-Bonte, 1924, 12 p.

Steelant
Joseph BOURGEOIS, Losse nota's over de heerlijkheid van Steelant, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 87-88.

steenbakker
Foto van de steenbakkers van Lendelede rond de eeuwwisseling, in Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 111.
Willy BOUCQUET, Een verdwenen beroep: de veldovens, Kroniek van Groot-Izegem, 1992, Izegem, Hochepied, 1992, p. 127-132.

Steendam
Steendam en de Gentse Heirweg vroeger, in Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 26.

Steendammolen
Pieter DELCLERCQ, De oude molens van Izegem, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 22-36 en nr. 2, 1-2 1960, p. 9-21.

stempel
Antoon VANDROMME, Een oude afstempeling voor Izegem, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 254-256

ster
Renaat VAN DER LINDEN, Vier maanden sterreman, Biekorf, 61, 1960, p. 53-55.

sterven
Jurgen CALLEWAERT, Sterven in Izegem. Begrafenisonderneming Snoeck en gebruiken, spreuken en symbolen, eigen beheer, 2006, 43 p.

stevenisme
Kurt PRIEM, Petrus Josephus Fattou, pastoor-kloosterling in beroerde tijden (1754-1817), Ten Mandere nr. 68, 24/1, 1984, p. 28-70, met nog enkele bibliografische verwijzingen op p. 28, waaraan toe te voegen is: Ons Heem, jg. 23, 1969, p. 279.

stoet
Antoon VANDROMME, Een sprookjesstoet trok door de stad, Ten Mandere nr. 61, 21/3, 1981, p. 180-191.
We konden de programmaboekjes van 1981, 1982 en 1987 inzien. Voor de historiek verwijzen we naar Rogier VERSTRAETE, Kachtem Ommegang, De Rosten, 2/2, 1996, p. 1 en 4.

stoommachine
Adriaan LINTERS, Izegem industrieel-archeologisch- de stoommachine in ETIZ
Leo CARLY en Luc WANTE, Ontstaan en ontwikkeling van de stoommachine - Stoommachines in Izegem - De ETIZ-centrale, haar geklasseerde stoommachine, alternator & dynamo, 14 p.
Stoom in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Stedelijke tentoonstellingszaal Izegem van 19 tot 30 november 1987, S.l., [1987], 20 p. gestencild.
Bart BLOMME, Inventaris van Izegemse stoommachines (1867-1963), in Ten Mandere nr. 133 (45/3), 2005, p. 45-56.
Bart BLOMME, Tandem compound stoommachine in de Izegemse elektriciteitscentrale, Mandeldal, 10de jg. nr. 8-9 p. 139-140.

straatnaam
André DEMEURISSE, Officiële lijst der straatbenamingen, in Ten Mandere nr. 13, 5/3, 1965, p. 69-71, met alleen de namen van de 158 straten die Izegem en Emelgem in 1965 telden; Antoon VANDROMME, Nieuwe straatnamen, in Ten Mandere nr. 22, 8/3, p. 50-53, met kaart; André DEMEURISSE, Nieuwe straatnamen, in Ten Mandere nr. 22, 8/3, 1968, p. 50-53 en nr. 30, 11/2, 1972, p. 28-29.
Antoon VANDROMME, Hedendaagse straatnamen, in Ten Mandere nr. 1, 1/1, 1960, p. 5-16, nr. 2, ½, 1960, p. 22-29 en nr. 3, 1/3, 1961, p. 30-35.
Antoon VANDROMME, Verdwenen straatnamen te Izegem, in Ten Mandere nr. 4, 2/1, 1961, p. 29-32 en nr. 6, 2/3, 1962, p. 37-38.
Antoon VANDROMME, Hofsteden binnen Izegem met hun bewoners in 1880-90, in 1914, in 1955, in Ten Mandere nr. 6, 2/3, 1962, p. 10-15, met situatiekaart.
Jean-Marie LERMYTE, Izegemse straatnamen met persoonsnamen, in Ten Mandere nr. 101, 35/1, 1995, p. 3-28.
Jan VANDROMME, Bijdrage tot de toponymie van Izegem, Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling (Germaanse filologie), KUL, 1975, 3 dln. CXXIV-365 p. en (als deel 3) kaarten.
Jacques VIAENE, Herkomst Kachtemse straatnamen, ShopMyBook, 2013, 60 blz.

straatkapelletje
[Azer MOENAERT] Straatkapellekes van Onze Lieve Vrouw te Izegem. Bijdrage tot de geschiedenis van Izegem, Izegem, Roeselaarsestraat 40, s.d., 43 p.

straatzicht
Antoon VANDROMME, e.a., Izegem vroeger en nu, Izegem, Hochepied, 1974, 318 p.
Antoon VANDROMME, Izegem vroeger. Beeld van een stad, Izegem, Hochepied, 1988, 351 p.
José HOCHEPIED, Izegem, Emelgem en Kachtem vroeger en nu, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 229-256.
Joseph BOURGEOIS, De Brugstraat in 1826-1827, Ten Mandere nr. 34, 12/3, 1972, p. 34-40; ID., Grote Markt 1826/1827, Ten Mandere nr. 2911/1, 1971, p. 26-28; ID., De Kasteeldreef en het Baertshof, Ten Mandere nr. 42, 15/2, 1975, p. 83-86; ID., Straten vroeger en nu: de Kerkstraat, Ten Mandere nr. 32, 12/1, 1972, p. 26-28; ID., De Kloosterstraat, Ten Mandere nr. 35, 13/1, 1973, p. 32-34; ID., Korenmarkt 1826-1827, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 132-136; ID., De Kruisstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 51, 18/2, 1978, p. 132-136; ID., Marktstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 33, 12/2, 1972, p. 22-26; ID., Meensestraat anno 1826, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 141-146; ID., De Nieuwstraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 36, 13/2, 1973, p. 15-19; ID., Papestraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 50, 18/1, 1978, p. 37-40; ID., Roeselaarsestraat 1826-1827, Ten Mandere nr. 48-49, 17/2-3, 1977, p. 163-168; A.B. [Antoon VANDROMME], Sint-Pietersstraat, Ten Mandere nr; 30, 11/2, 1972, p. 6-9; Joseph BOURGEOIS, Wijngaardstraat 1825-1826, Ten Mandere nr. 37, 13/3, 1974, p. 40-44; ID., Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat, Ten Mandere, nr. 38, 14/1, 1974, p. 40-43. De Zwijnsmarkt en Zwijnsmarktstraat zijn de huidige Melkmarkt en Melkmarktstraat. Sommige van die bijdragen werden na de dood van Bourgeois uitgegeven.
De Gentstraat vroeger, in Ten Mandere nr. 16, 6/3, 1966, p. 32, Straten van vroeger en nu: de Koornmarkt, in Ten Mandere nr. 18, 7/2, 1967, p. 17 en nr. 22, 8/3, 1968, p. 52; Kruisplaats, in Ten Mandere nr. 53, 19/1, 1979, p. 147-148; Straten van vroeger en nu : de Nieuwstraat, in Ten Mandere nr.19, 7/3, 1968, p. 51; De Roeselarestraat, vroeger en nu, in Ten Mandere nr. 14, 6/1, 1966, p. 37-38; Steendam en de Gentse Heirweg vroeger, in Ten Mandere nr. 17, 7/1, 1967, p. 26.
Bart BLOMME, De centrumbrug in Izegem, Mandeldal, 3de jg. nr. 11 p. 6-7.
Bart BLOMME, , Kachtemse sasbrug wordt monument, Mandeldal, 5de jg. nr. 10 p. 185.
Ferdy Callewaert, Kachtemse ophaalbrug opnieuw geplaatst, 7de jg. nr. 8 p. 133
Bart BLOMME, Stadskernvernieuwing te Izegem, Mandeldal, 6de jg. nr. 5 p. 93-95

strijdlied
Antoon VANDROMME, Rond de Breydel- en De Coninckfeesten 1887-1987, Ten Mandere nr. 79, 27/3, 1987, p. 273-282. Zie ook J.G.M. VAN DEN HEUVEL, Kamiel Bruloot, de stichter van Vlaandrens bedevaart, Sint-Tillo’s missieblad, lentenummer april 1990, p. 16.

Strobbe, drukkerij
Jean-Marie LERMYTE (red.), 150 jaar drukkers in Izegem, Ten Mandere, speciaal nr. 90, 31/2, 1991, 111 p.
Antoon VANDROMME, 90 jaar Strobbe, Ten Mandere nr. 60, 21/2, 1981, p. 97-110.
Pluk de dag. Een kleine historie over het ontstaan, de vorm en de inhoud van de dagblokkalender in Vlaanderen en Wallonië, Izegem, Strobbe, 93 p.
Druk Snoer. De onderlinge band tussen het beheer en het personeel van de drukkerij Strobbe, Izegem, Izegem, Strobbe, 1948-1976, 67 nummers.

Strobbe, familie
Hilaire STROBBE, Stamboom familie Strobbe (1556-1975), Izegem, Strobbe, 1975, 112 p.

Strobbe, Jozef
Antoon VANDROMME, "Boos Izegem" aan het front, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 95-108
J.TANGHE, Het Frontblaadje "Onze Iseghemnaar" tijdens de Eerste Wereldoorlog,Ten Mandere nr. 66, 23/2, 1983, p. 122-139.

Strobbe, Luc
Bertrand NOLF & A. VANTHOURNOUT, Izegemse figuren: Luc Strobbe. Eerste Vlaamse ambassadeur van de stad Izegem, Ten Mandere nr. 119, 41/1, 2001, p. 3-14

strodekker
Willy BOUCQUET, Oud beroep strodekker, Kroniek van Groot-Izegem 1993, Izegem, Hochepied, 1993, p. 145-148.

structuurplan
Structuurplan Stad Izegem. Nota 1: Situering in het morfologisch geheel van de Mandelvallei, Brugge, WITAB, 1975, 19 p. gestencild.

studentenbond
G. SUPLY en F. VANDERHELST, 1863-1938. Historisch verslag over het leven en de werking van de Izegemse studentengilde Vlaamsch en Vroom, De Brug, 3, 1963, nr. 1, p. 17-24 en nr. 2, p. 31-42, 1964, nr. 4, 1964, nr. 1 p. 87-92 en nr. 2, p. 22-27. Over de Vlaamse studentenbeweging in Izegem (en Julius Devos) vinden we ook vermeldingen in Louis VOS, Bloei en ondergang van het AKVS. Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935. Leuven, Davidsfonds, 2 dln., 1982, 341 en 387 p. en in Lieve GEVERS, Bewogen Jeugd. Vlaanderen 1830-1895, Leuven Davidsfonds, 1987, 278 p. Vlaams en Vroom gaf van 1950 (jg. 1) tot zeker 1956 (jg. 7) Boos Izeghem. Bondsblad Vlaams en Vroom uit., eerst gestencild, vanaf jg. 4 gedrukt.

studentenclub
Moeder Izegemse 1941-1991. S.K. Leuven. 10de Lustrum (Izegem, 1991, 26 p. tekst) met o.a. de namen van de praesides en van al wie lid is geweest, en een luchtig "woordje historiek", geschreven door Filip VANLERBERGHE.

Stuiverskapel
Antoon VANDROMME, Kapellen te Izegem, in Ten Mandere nr. 72, 25/2, 1985, p. 121-232..
Stuiverskapelle 1852-1976, Izegem, Ondersteuningsgenootschap der Zusters van Liefde, Sint-Jozefskliniek, Izegem, s.d., 30 p.; Hendrik WILLAERT, Bij het verdwijnen van de "Stuiverskapel", in Ten Mandere nr. 46, 16/3, 1976, p. 180-183.
 

Sturmbrigade Langemarck
Gabriël VERBEKE, Het arrondissement Roeselare-Tielt. Waffen-SS. Vlaams Legioen. Sturmbrigade Langemarck, Kortrijk, Groeninghe, 1995, 207 p.

supportersclub
Ward BOGAERT, supporterscultuur rond Koninklijke Football Club Izegem tussen 1927 en 2001, niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling, KUL, 2001, 101 p. + XI bijlagen.

Suypeene, Karel
André SAELEN, Oud-bekende Kachtemse figuren, Ten Mandere nr. 54, 19/2, 1979, p. 163-165.

symboliek
Jan VANNIEUWENHUYSE, Emelgemse Sint-Pieterskerk: religieuze symboliek, Middelbare Normaalschool Torhout, 1980-1981, ongepagineerd eindwerk godsdienst.
Jean-Marie LERMYTE, Symbolen in Izegem, Ten Mandere nr. 124, 42/3, 2002, p. 41-46

symfonische avonden
Maurice RENIER, Symfonische avonden in oorlogstijden, Ten Mandere nr. 64, 22/3, 1982, p. 251-253.

syndicaat
Vrije Syndikale Kamer der Aannemers Izegem, 1936-1986. 50 jaar beroepsfederatie van het Bouwbedrijf te Izegem en Omliggende, [Izegem, 1986, 27]p.
Michiel DE BRUYNE, 75 jaar geneesherensyndicaat van het arrondissement Roeselare, 1897-1972. Rumbeke, 1972, 103 p.
 

syndicaat: zie ACV